Prezentacja z obrony pracy

advertisement
Projekt i implementacja
modułu analitycznego dla
firmy handlowo-usługowej
PROMOTOR:
MGR ANDRZEJ PTASZNIK
Plan prezentacji:
1)Wprowadzenie
2)Analiza systemu
3)Baza danych
4)Projekt interfejsu użytkownika
5)Implementacja
6)Podsumowanie
Plan prezentacji:
1)Wprowadzenie
2)Analiza systemu
3)Baza danych
4)Projekt interfejsu użytkownika
5)Implementacja
6)Podsumowanie
Cel pracy
• Projekt modułu analitycznego
• Wizualizacja bieżących wyników sprzedaży
• Narzędzie ułatwiające zarządzanie sprzedażą
Dziedzina problemu
• Firma handlowo-usługowa
• Branża turystyczna
• Możliwe analizy w wielu przekrojach
Sprzedaż
sprzedaż
ogółem
w podziale na
klientów
w podziale na
produkty
efektywność
sprzedawców
Plan prezentacji:
1)Wprowadzenie
2)Analiza systemu
3)Baza danych
4)Projekt interfejsu użytkownika
5)Implementacja
6)Podsumowanie
Wymagania funkcjonalne
•
•
•
•
Rodzaje i forma zestawień
Zestawienia generowane na żądanie analityka
Eksport do formatu PDF i Excel
Układ raportów w poszczególnych formatach
Diagram przypadków użycia –
sprzedaż wg klientów
Diagram aktywności –
sprzedaż ogółem
Diagram sekwencji –
sprzedaż ogółem
Plan prezentacji:
1)Wprowadzenie
2)Analiza systemu
3)Baza danych
4)Projekt interfejsu użytkownika
5)Implementacja
6)Podsumowanie
Główne problemy
•
•
•
•
Maksymalna ilość informacji
Minimalny nakład na wprowadzenie danych
Łatwość filtrowania danych
Możliwość przeprowadzania analiz w
różnorodnych przekrojach
• Kluczowe tabele
• Tabela pomocnicza
Diagram bazy danych
Miasta
Id_miasta
Nazwa_miasta
Wydawcy
Id_wydawcy
Nazwa_wydawcy
Adres_wydawcy
Id_miasta
Kod_pocztowy
Klienci
Pozycja_zamowienia
Nazwa_klienta
Id_produktu
Adres_klienta
Cena_zamowienia
Id_miasta
Ilosc
Kod_pocztowy
Rabat
Id_pracownika
Wartosc_netto_poz
NIP
Id_dzialu
Wartosc_brutto_poz
Id_kategorii_k
Nazwa_dzialu
Data_realizacji
Stawki_VAT
Id_stawki_VAT
Stawka_VAT
Nr_zamowienia
Id_klienta
Data_zamowienia
Id_stawki_VAT
Pracownicy
Id_pracownika
Imie
Nazwisko
Id_wojewodztwa
Email
Nazwa_produktu
Id_wydawcy
Dzialy
Zamowienia
Id_produktu
Cena_jednostkowa
Nazwa_kategorii_k
Czy_zrealizowane
Id_zamowienia
Id_kategorii_p
Id_kategorii_k
Id_zamowienia
NIP
Produkty
Kategorie_k
Id_klienta
Kategorie_p
Id_kategorii_p
Nazwa_kategorii_p
Czy_towar
Parametry
Id
Od
Do
Id_dzialu
Wojewodztwa
Id_wojewodztwa
Nazwa_wojewodztwa
Plan prezentacji:
1)Wprowadzenie
2)Analiza systemu
3)Baza danych
4)Projekt interfejsu użytkownika
5)Implementacja
6)Podsumowanie
Projekt interfejsu
•
•
•
•
•
Zastosowane czcionki
Nawigacja
Komunikacja błędów
Układ zestawień
Przykładowe ekrany
Ekran startowy
Raport w formie tabeli
Raport w formie tabeli
Raport w formie wykresu
Raport w formie mapy
Elementy wspólne raportów
•
•
•
•
•
Tytuł i podtytuł
Czas wykonania
Id użytkownika
Numer strony
Przyciski do nawigacji dla raportów w formacie
HTML
• Treść raportu
Raporty różnią się w zależności od formatu!
Plan prezentacji:
1)Wprowadzenie
2)Analiza systemu
3)Baza danych
4)Projekt interfejsu użytkownika
5)Implementacja
6)Podsumowanie
Ekran startowy
Sprzedaż ogółem
Sprzedaż ogółem
Sprzedaż ogółem
Sprzedaż wg kategorii klientów
Sprzedaż wg kategorii klientów
Sprzedaż ogółem
Sprzedaż wg produktów
Sprzedaż wg województw
Sprzedaż wg produktów
Sprzedaż wg
kategorii
produktów
Wykres
Mapa
Sprzedaż wg
produktów
Sprzedaż wg
klientów
Zamówienia wg pracowników
Plan prezentacji:
1)Wprowadzenie
2)Analiza systemu
3)Baza danych
4)Projekt interfejsu użytkownika
5)Implementacja
6)Podsumowanie
Podsumowanie
• Możliwości rozwoju
– Łatwe dodanie nowych funkcjonalności (analizy
kosztów, zysków)
– Automatyczne generowanie raportów
– Możliwość zastosowania w innych firmach
• Wnioski
– Aplikacja spełnia wymagania klienta
– Aplikacja jest łatwa w obsłudze i intuicyjna
– Rozszerzalność
Dziękuję
za uwagę!
Download