Biblioteka Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim Multimedialne

advertisement
Biblioteka Pedagogiczna
w Piotrkowie Trybunalskim
Multimedialne Centrum Informacji i Promocji
Oprac. Sylwia Brzeżańska
SCHIZOFRENIA
Zestawienie bibliograficzne w wyborze (do 2007 r.)
BARBARO Bogdan de, OSTOJA-ZAWADZKA Krystyna, CECHNICKI Andrzej : Możesz
pomóc : poradnik dla rodzin pacjentów chorych na schizofrenię i zaburzenia
schizotypowe. – Wyd. 2 zm. i poszerz. – Kraków : Wydaw. Uniw. Jagiellońskiego, 2005
Sygn . 93823
BARTNIK Ewa : Czynniki biologiczne (genetyczne) wpływające na rozwój psychiczny i
powstawanie zaburzeń // W : Psychiatria dzieci i młodzieży / red. Irena Namysłowska. –
Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, 2005. – S. 36
Sygn. 95374
Filia Radomsko 34365
Filia Bełchatów 29067 (Wyd. z 2004 r.)
BELIN Sverker : Schizofrenia : [jak pobudzić rozwój osobowości pacjenta]. – Gdańsk :
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 1998
Sygn. 85197
Filia Bełchatów 26551
Filia Tomaszów 38673
Filia Radomsko 32676 (Wyd. z 2001 r.)
BIELAŃSKA Anna : Teatr, który leczy.
Sygn. 90724
Filia Bełchatów 28640
– Kraków : Wydaw. Uniw. Jagiellońskiego, 2002
BIRCHWOOD Max, JACKSON Chris : Schizofrenia.
Psychologiczne, 2006
Filia Bełchatów 29421
– Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo
DRAT-RUSZCZAK Krystyna : Psychologia schizofrenii // W : Psychologia kliniczna. [T.] 2 /
red. nauk. Helena Sęk. – Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2006. – S. 75-99
Sygn. 94733 W, 94735
Filia Bełchatów 29253
Filia Opoczno 28491
ENCYKLOPEDIA pedagogiczna XXI wieku. T. 5, R-St / red. nauk. i przew. kom. red.
Tadeusz Pilch. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", cop. 2006. – S. 667-670 :
schizofrenia
Sygn. 94761 Czyt
Filia Bełchatów 29647 P
Filia Opoczno 28 685 c
Filia Radomsko 34398-CZT.
Filia Tomaszów 40152P
ENCYKLOPEDYCZNY słownik psychiatrii / pod red. Korzeniowskiego, S. Pużyńskiego.
Wyd. 3. – Warszawa : Państ. Zakł. Wydaw. Lekarskich, 1986. – S. 491-506 :
Schizofrenia
Sygn. 61000 Czyt
Filia Bełchatów 21171 P
1
–
KĘPIŃSKI Antoni : Podstawowe zagadnienia współczesnej psychiatrii. – Kraków : wydaw.
Literackie, cop. 2003. – S. 60-61 : Psychozy endogenne (schizofrenia i cyklofrenia)
Sygn. 94349
Filia Bełchatów 28681
Filia Radomsko 33527
KĘPIŃSKI Antoni : Schizofrenia. – Wyd. 4. – Warszawa : Państ. Zakł. Wydaw.
Lekarskich, 1981
Sygn. 50457, 52519W (Wyd. 3), 29245 (Wyd. 2, druk z klisz), 29246 (Wyd. 2, druk z
klisz)
Filia Bełchatów 29421 (Wyd. z 2001 r.)
KLIMASIŃSKI Krzysztof : Elementy psychopatologii i psychologii klinicznej. – Kraków :
Wydaw. Uniw. Jagiellońskiego, cop. 2000. – S. 97-104 : Schizofrenie
Sygn. 89032
Filia Bełchatów 27954
LAPLANCHE Jean, PONTALIS J.- B. : Słownik psychoanalizy.
S. 300-302 : Schizofrenia
Sygn. 83980 Czyt
Filia Radomsko 30901 CZT
– Warszawa : WSiP, 1996. –
ŁUCKA Izabel, SUMIŁA Anita : Postać katatoniczna schizofrenii – opis dwóch przypadków
// W : Psychopatologia okresu dorasatnia : wybrane zagadnienia / pod red. nauk.
Wioletty Radziwiłłowicz, Anity Sumiły. – Kraków : „Impuls”, 2006. – S. 253-265
Sygn. 95027 W
Filia Bełchatów 29770 W
MADEJSKA Noemi : Malarstwo i schizofrenia. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1975
Sygn. 94241
MYERS David G. : Psychologia. – Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, 2003. – S. 577-583
: Schizofrenia
Sygn. 90887 W
Filia Bełchatów 28694 P
Filia Radomsko 33576-CZT
MAYER Robert : Psychopatologia. – Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2003. –
S. 121-142 : Schizofrenia i zaburenia urojeniowe (paranoniczne)
Sygn. 90454
Filia Bełchatów 28579
Filia Radomsko 34285
MUESER Kim T., GINGERICH Susan : Życie ze schizofrenią : poradnik dla rodzin. – Wyd.
2, popr. – Poznań : Dom Wydawniczy REBIS, 2001
Filia Radomsko 33709
PRUITT David B. : Twoje dziecko. – Warszawa : Jacek Santorski&Co Agencja
Wydawnicza, 2005. – S. 426-429 : Schizofrenie
Sygn. 92797 W
RADOCHOŃSKI Mieczysław : Podstawy psychopatologii dla pedagogów. – Rzeszów :
Wydaw. Uniw. Rzeszowskiego, 2001. – S. 100-103 : Zaburzenia schizofreniczne
REBER Arthur S. : Słownik psychologii. – Warszawa : Wydaw. Nauk. SCHOLAR, 2002. –
S. 657-660 : Schizofrenia
2
Sygn. 90429 Czyt
Filia Bełchatów 26941 P (Wyd. z 2000 r.)
Filia Radomsko 32101-CZT.
ROSIEK Barbara : Byłam schizofreniczką.
Sygn. 94661
– Wyd. 3. – Warszawa : "Mawit Druk", 2005
SCHIZOFRENIA w rodzinie / pod red. Bogdan de Barbaro.
Jagiellońskiego, 1999
Sygn. 89033
SCULLY James H. : Psychiatria.
Filia Radomsko 32314
– Kraków : Wydaw. Uniw.
– Wrocław : Urban & Partner Wydaw. Medyczne, 1998
SELIGMAN Martin E. P., WALKER Elaine F., ROSENHAN David L. : Psychopatologia.
Poznań : Zysk i S-ka Wydaw. , cop. 2003. – S. 445-501 : Schizofrenie
Sygn. 90888 W
Filia Bełchatów 28709 P
Filia Tomaszów 39143
–
SELIGMAN Martin E. P., WALKER Elaine F., ROSENHAN David L. : Psychopatologia. –
Poznań : Zysk i S-ka Wydaw. , cop. 2003. – S. 531-533. : Schizofrenia późnego okresu
dorosłości
Sygn. 90888 W
Filia Bełchatów 28709 P
Filia Tomaszów 39143
SŁOWNIK psychologii / red. nauk. Jerzy Siuta. – Kraków : Wydaw. Zielona góra, cop.
2005. – S. 256 Schizofrenia
Sygn. 94644 Czyt
STIRLING John D., HELLEWELL Jonathan S. E. : Psychopatologia. – Gdańsk : Gdańskie
Wydaw. Psychologiczne, 2005. – S. 35-63 : Natura schizofrenii
Sygn. 93195
Filia Opoczno 28493
WEINER Irving B. : Zaburzenia psychiczne w wieku dorastania. – Warszawa : Państwowe
Wydaw. Naukowe, 1977
Sygn. 65244, 65245, 65246, 64247, 37273 W
Filia Radomsko 20916, 20917
WIELKA Encyklopedia PWN. T. 24, Rozwadowski – styrelaton / [red. naczelny Jan
Wojnowski]. – Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, cop. 2004. – S. 431-432 : Schizofrenia
Sygn. 92359 Czyt
WOŹNIAK Tomasz : Zaburzenia języka w schizofrenii. – Lublin : Wydaw. UMCS, 2000
Sygn. 87950
ARYTKUŁY Z CZASOPISM
BIELAŃSKA Anna : To ludzie tacy jak my / rozm. przepr. Katarzyna Mariańczyk //
Charaktery. – 2005, nr 9, s. 30-32
Schizofrenia - czym jest, kiedy się pojawia, jak ją rozpoznać
BOREK Magdalena : Schizofrenia - rezultat destrukcyjnych relacji rodzinnych // Edukacja
i Dialog. – 2002, nr 1, s. 57-60
3
Socjopsychologiczna funkcja rodziny
CZAJKOWSKA-MAJEWSKA Dorota : Kalendarzyk dla taty : późne ojcostwo zwiększa
ryzyko pojawienia się u dzieci schizofrenii // Polityka. – 2002, nr 28, s. [68]-69
CZERNIKIEWICZ Andrzej, WOŹNIAK Tomasz : Schizofazja // Logopedia. – T. 29 (2001),
s. [7]-36
Definicje schizofazji. Zaburzenia mowy w schizofrenii (bezładne zestawianie wyrazów i zdań)
DRAT-RUSZCZAK Krystyna : Badanie mechanizmu upozytywniania informacji społecznej
w schizofrenii // Przegląd Psychologiczny. – 1994, nr 1-2, s. 79-92
KOWALSKA Wiesława : Dom wobec dziecka chorego na schizofrenię // Edukacja i Dialog.
– 2004, nr 1, s. 10-14
KULPIŃSKA Sabina : Koncepcje rzeczywistości schizofrenicznej // Gestalt. – 2003, [nr]
2/3, s. 43-45
Czym jest schizofrenia i jak się objawia
ROMANOWSKA Dorota : Choroba duszy : czy schizofrenia będzie kiedykolwiek uleczalna?
// Wprost. – 1997, nr 6, s. 56-57
RYBAKOWSKI Filip : Rola zakażenia wirusem Borna w powstaniu zaburzeń psychicznych /
// Wszechświat. – 1997, nr 3, s.64-66
Schizofrenia i choroby afektywne jako wunik interakcji czynników genetycznych i środowiskowych w tym
wirusów
RYN Zdzisław Jan : Rozczepiona dusza / rozm. przepr. Dorota Krzeminka-Bruzda //
Charaktery. – 2001, r 8, s. 52-54
Schizofrenia, na czym polega? Co wiemy o jej przyczynach? Czy jest uleczalna?
RYN Zdzisław Jan : Rozczepiona dusza / rozm. przepr. Dorota Krzemionka-Brózda //
Charaktery. – 2001, nr 8, s. 52-54
Na czym polega schizofrenia? Co wiemy o jej przyczynach? Czy jest uleczalna?
SCHYMALLA Iwona : Tabletka na schizofrenię : wkrótce będzie można leczyć przyczyny
psychoz, a nie tylko ich objawy // Wprost. – 2001, nr 42, s. 110
URBANIEC Wacław : Schizofrenia: eutanazja społeczna czy krok ku wolności // Gestalt. – 2002, nr
2, s. 11-12
Stosunek do choroby i do chorego. Relacje uczeń-nauczyciel
WIEROŃSKA Joanna : Schizofrenia - patogeneza i skuteczne metody leczenia //
Wszechświat. – 2000, nr 4-6, s. 109-111
Leki antypsychotyczne
WYDAWNICTWA ZWARTE INNYCH BIBLIOTEK
DOSTĘPNE NA ZAMÓWIENIE CZYTELNIKA
W RAMACH USŁUGI WYPOŻYCZEŃ MIĘDZYBIBLIOTECZNYCH
ALANEN Yrjö O. : Schizofrenia : jej przyczyny i leczenie dostosowane do potrzeb.
Warszawa : Instytut Psychiatrii i Neurologii, 2000
JONES Peter B., BUCKLEY Peter F. : Schizofrenia.
Urban & Partner, 2005
4
–
– Wrocław : Wydawnictwo Medyczne
KLASIK Adam, KRUPKA-MATUSZCZYK Irena, KRYSTA Krzysztof. : Procesy poznawcze
człowieka - norma a schizofrenia. – Warszawa : Agencja Reklamowo-Wydawnicza A.
Grzegorczyk, 2005
KUIPERS Liz, LEFF Julian, LAM Dominic : Praca z rodzinami chorych na schizofrenię :
poradnik praktyczny. – Warszawa : Inst. Psychiatrii i Neurologii, 1997
ŁĄCZKOWSKI Zdzisław Tadeusz : Schizofrenia.
1999
– Warszawa : Staromiejski Dom Kultury,
SCHIZOFRENIA : patogeneza i terapia : XIX Zimowa Szkoła Instytutu Farmakologii PAN,
Mogilany 2002 / pod red. Barbary Przewłockiej. – Kraków : Inst. Farmakologii PAN,
[2002]
SCHIZOFRENIA : pytania i odpowiedzi / oprac. Tomasz L. Tyra.
Chorób Psychicznych AMB [Akademii Medycznej], 1991
– Białystok : Klinika
SCHIZOFRENIA, kultura i subiektywność - na krawędzi doświadczenia / red. Janis Hunter
Jenkins, Robert John Barrett. – Kraków : Libron, cop. 2005
STEUDEN Stanisława : Dynamika zmian osobowości u osób z rozpoznaną schizofrenią :
badania długofalowe. – Lublin : Redakcja Wydaw. KUL, 1997
Rozprawa habilitacyjna. Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydział Nauk Społecznych, 1997
SUNDMANN Paweł : Schizofrenia paranoidalna : toksyczni psychiatrzy, toksyczna rodzina,
toksyczne prawo. – Wyd. 3 popr. – Zielona Góra : Paweł Sundmann, 2003
SZOSTAK Grażyna E : Schizofrenia : informator dla chorych i ich rodzin.
Wydaw. Adam Marszałek, cop. 1999
– Toruń :
VOLZ Hans-Peter, PAJONK Frank-Gerald : Schizofrenia : diagnostyka i terapia.
Wrocław : "Urban & Partner”, cop. 2004
–
… Więcej tematycznych zestawień bibliograficznych
znajdziecie państwo w naszym internetowym serwisie pod adresem
http://www.pedagogiczna.edu.pl
5
Download