lancuchy-logistyczne

advertisement
opracowane zagadnienia na egzamin
1. Zdefiniuj pojęcie łańcucha logistycznego.Łańcuch to sieć organizacji zaangażowanych, poprzez
powiązania z dostawcami i odbiorcami, w różneprocesy i działania, które tworzą wartość w postaci
produktów i usług dostarczanych do końcowychkonsumentów2. Zdefiniuj pojęcie dolnej części
łańcucha logistycznego.Ta część łańcucha logistycznego, która obejmuje wszystkie czynności do
momentu wyprodukowania gotowego towaru, zwana jest zarządzaniem materiałowym. Zarządzanie
materiałowe dostarcza użytkownikowi pełnej, bieżącej kontroli nad stanami magazynowymi
wyrobów gotowych oraz materiałów. W efekcie uzyskujemy usprawnienie obrotu materiałowego
firmy oraz redukcję związanych z nim kosztów. Zarządzanie materiałowe obejmuje zarządzanie
magazynem, zarządzanie produktami i materiałami oraz obsługę kodów kreskowych.3. Zdefiniuj
pojęcie górnej części łańcucha logistycznego.Natomiast ta część łańcucha logistycznego, która
obejmuje przesłanie gotowego produktu kanałem marketingowym poprzez hurtowników, detalistów
do odbiorcy, zwana jest dystrybucją bądź fizyczną dystrybucją. dystrybucja fizyczna - Polega na
kierowaniu ruchem i dokonywaniu operacji niezbędnych do przebiegu produktów z miejsc
wytworzenia do miejsc ich konsumpcyjnego i przemysłowego zużycia, za pośrednictwem celowo
dobranych kanałów dystrybucji.9. Zdefiniuj procesy logistyczne w łańcuchu logistycznym.Rozwój
produktu: Rozwój produktu obejmuje wymagania dotyczące produktu, projekt i testowanie produktu
oraz opracowanie cyklu produkcyjnego. Rozwiązania z tej dziedziny pozwalają firmom szybciej
projektować lepsze produkty i usługi, udostępniając konstruktorom w trakcie produkcji
bezpośrednie dane wejściowe dotyczące bieżących oczekiwań klientów oraz możliwości dostawców
w zakresie pomocy. Narzędzia te skracają czas wprowadzania nowych towarów na rynek, obniżają
koszty produktu i eliminują nieporozumienia w komunikacj
1. Zdefiniuj pojęcie łańcucha logistycznego.
Łańcuch to sieć organizacji zaangażowanych, poprzez powiązania z dostawcami i odbiorcami, w
różne
procesy i działania, które tworzą wartość w postaci produktów i usług dostarczanych do końcowych
konsumentów
2. Zdefiniuj pojęcie dolnej części łańcucha logistycznego.
Ta część łańcucha logistycznego, która obejmuje wszystkie czynności do momentu
wyprodukowania gotowego towaru, zwana jest zarządzaniem materiałowym. Zarządzanie
materiałowe dostarcza użytkownikowi pełnej, bieżącej kontroli nad stanami magazynowymi
wyrobów gotowych oraz materiałów. W efekcie uzyskujemy usprawnienie obrotu materiałowego
firmy oraz redukcję związanych z nim kosztów. Zarządzanie materiałowe obejmuje zarządzanie
magazynem, zarządzanie produktami i materiałami oraz obsługę kodów kreskowych.
3. Zdefiniuj pojęcie górnej części łańcucha logistycznego.
Natomiast ta część łańcucha logistycznego, która obejmuje przesłanie gotowego produktu kanałem
marketingowym poprzez hurtowników, detalistów do odbiorcy, zwana jest dystrybucją bądź
fizyczną dystrybucją. dystrybucja fizyczna - Polega na kierowaniu ruchem i dokonywaniu operacji
niezbędnych do przebiegu produktów z miejsc wytworzenia do miejsc ich konsumpcyjnego i
przemysłowego zużycia, za pośrednictwem celowo dobranych kanałów dystrybucji.
9. Zdefiniuj procesy logistyczne w łańcuchu logistycznym.
Rozwój produktu: Rozwój produktu obejmuje wymagania dotyczące produktu, projekt i testowanie
produktu oraz opracowanie cyklu produkcyjnego. Rozwiązania z tej dziedziny pozwalają firmom
szybciej p
Integracja procesów logistycznych w łańcuchach dostaw
Zarządzanie łańcuchem dostaw
Podstawy logistyki
Etapy rozwoju zarządzania łańcuchem dostaw
Logistyka - omówienie.
Zarządzanie logistyczne
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download