Sieci Komputerowe i Urządzenia Mobilne Sieci Komputerowe i

advertisement
ZAKŁAD SYSTEMÓW
KOMPUTEROWYCH
SIECI KOMPUTEROWE
I URZĄDZENIA
MOBILNE
Sieci
Komputerowe
i Urządzenia Mobilne
Czego można się nauczyć?
o Administrowanie sieciami komputerowymi różnych typów,
o Zaawansowana obsługa sieciowych systemów operacyjnych –
Linux,Windows, NetWare,
o Budowa architektur systemów komputerowych,
o Budowa i administrowanie systemami CISCO,
o Możliwość zdobycia certyfikatu CISCO,
o Tworzenie aplikacji sieciowych w JAVIE – JEE,
o Tworzenie aplikacji na systemy mobilne.
Sieci
Komputerowe
i Urządzenia Mobilne
Absolwent specjalizacji Sieci Komputerowe i Urządzenia
Mobilne ma posiadać niezbędną podbudowę
teoretyczną oraz umiejętności praktyczne w zakresie
projektowania, tworzenia i zarządzania sieciami
komputerowymi. Tworzenia aplikacji internetowych
zgodnych z najnowszymi trendami technologicznymi
oraz aktualnymi wymaganiami rynkowymi.
Sieci
Komputerowe
i Urządzenia Mobilne
URZĄDZENIA INFRASTRUKTURY
SIECIOWEJ
o
o
o
o
Przełączanie warstwy drugiej OSI 7,
Sieci VLAN,
Protokół drzewa rozpinającego STP,
Budowanie ścian ogniowych,
Wykłady: 30h
Ćwiczenia: 45h
Semestr: 5
Przewidywane umiejętności: Student konfiguruje urządzenia sieciowe firmowane przez
CISCO oraz producentów niezależnych. Potrafi budować bezpieczne i niezawodne sieci
komputerowe.
Sieci
Komputerowe
i Urządzenia Mobilne
PROGRAMOWANIE URZĄDZEŃ
MOBILNYCH
o Android:
- Java w systemach mobilnych,
- appstore,
- obsługa sensorów,
- systemy lokalizacji - GPS,
Ćwiczenia: 30h
Semestr: 7
Przewidywane umiejętności: umiejętność projektowania i implementacji aplikacji
mobilnych, programowej obsługi dostępnych sensorów oraz modułu GPS, umieszczania
aplikacji mobilnej w app-store.
Sieci
Komputerowe
i Urządzenia Mobilne
APLIKACJE SIECIOWE JAVA
o
o
o
o
o
JSF (Java Server Faces),
Prime Faces,
JEE (Java Enterprise Edition),
JPA (Java Persistance API - Hibernate),
EJB (Enterprise Java Beans),
Ćwiczenia: 45h
Semestr: 4
Przewidywane umiejętności: tworzenie aplikacji WWW w oparciu o JEE z użyciem
zaawansowanych kontrolek interfejsu użytkownika, zdobycie umiejętności
administrowania serwerami aplikacji JAVA i JEE.
Sieci
Komputerowe
i Urządzenia Mobilne
MIKROKOMPUTERY
JEDNOUKŁADOWE
o
o
o
o
Mikrokontroler Intel 8051,
Mikrokomputery rodziny AtMega,
Środowisko uruchomieniowe AVR,
Projekt Arduino,
Wykłady: 15h
Ćwiczenia: 45h
Semestr: 4 i 5
Przewidywane umiejętności: Tworzenie projektów wykorzystujących czujniki i elementy
wykonawcze podłączone do mikrokomputera jednoukładowego.
Sieci
Komputerowe
i Urządzenia Mobilne
SIECIOWE SYSTEMY OPERACYJNE
o Obsługa sieciowego systemu operacyjnego (Linux),
o Konfiguracja popularnych usług sieciowych:
- serwer WWW,
- serwer DNS,
- serwer FTP,
- serwer DHCP, …
Wykłady: 30h
Ćwiczenia: 45h
Semestr: 6
Przewidywane umiejętności: tworzenie skryptów administracyjnych oraz
konfigurowanie usług sieciowych w systemie Linux.
Sieci
Komputerowe
i Urządzenia Mobilne
ŚRODOWISKA I APLIKACJE WWW
o
o
o
o
o
HTML / CSS
JavaScript – DOM
PHP / MySQL
CMS
Apache / IIS
Ćwiczenia: 45h
Semestr: 6 i 7
Przewidywane umiejętności: tworzenie aplikacji WWW (w tym aplikacji
współpracujących z bazami danych), zdobycie umiejętności administrowania serwerami
WWW oraz zabezpieczania ich zawartości.
Sieci
Komputerowe
i Urządzenia Mobilne
Gdzie można znaleźć zatrudnienie?
o
o
o
o
o
o
o
Administrator systemu Linux,
Administrator systemu Windows
Administrator systemu Novell NetWare,
Producenci sprzętu i oprogramowania do autoryzacji osób,
Firmy Developerskie,
Agencje reklamowe,
Programista JAVA
Zakład
Systemów
Komputerowych
Pytania i uwagi proszę kierować do:
[email protected]
Download