Współczesne uzależnienia

advertisement
Współczesne
uzależnienia
Uzależnienie
• Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO),
uzależnienie to psychiczny i fizyczny stan
wynikający z interakcji między żywym
organizmem, a substancją chemiczną (do których
należą: alkohol, narkotyki, nikotyna, leki),
charakteryzujący się zmianami i innymi reakcjami
takimi jak: konieczność przyjmowania danej
substancji w sposób ciągły lub okresowy, w celu
doświadczania jej wpływu na psychikę lub by
uniknąć objawów towarzyszących brakowi
substancji.
• W szerszym kontekście uzależnienie może odnosić
się do wielu innych zachowań np.: gier
hazardowych, oglądania telewizji, Internetu, czy
jedzenia.
Papierosy
Co piąty gimnazjalista
uzależniony od papierosów !
• Każdego dnia 500 dzieci zaczyna palić papierosy.
• Rodzice palący w obecności dziecka są jego pierwszymi
nauczycielami palenia.
• Papierosy służą dziecku jako sposób zwrócenia na
siebie uwagi rodziców i rówieśników.
• Badania dowodzą, że palące dzieci wolniej rosną, mniej
ważą, mają mniejszy obwód klatki piersiowej, ich rany
wolniej się goją i są bardziej podatne na różne choroby.
• Dzieci które palą papierosy mają gorsze wyniki
w szkole, bo gorzej i wolniej uczą się na pamięć, a na
odrabianie zadań potrzebują więcej czasu. W sporcie
również są gorsze, wolniej biegają lub pływają.
Symptomy
• Pierwszym sygnałem świadczącym o tym, że
dziecko pali, są ubrania pachnące dymem
tytoniowym. Szczególnie jeśli zdarza się to
nagminnie, a także gdy nikt z domowników nie
pali.
• Zmienia się także zachowanie dziecka
popadającego w nałóg. Dziecko staje się bardziej
zamknięte w sobie, unika przytulania, często
odsuwa się od rodziców. Reaguje bardzo
nerwowo, jeżeli rodzic chce zajrzeć do jego
plecaka bądź torby.
• Dziecko może też częściej zamykać się w pokoju
(szczególnie jeżeli pokój posiada balkon) lub nagle
zaczyna uwielbiać długie spacery.
Alkohol
Po alkohol sięgają coraz młodsze
dzieci !
• Około 40% polskich dzieci w wieku 15 lat osiąga stan
upojenia alkoholowego.
• Spożywanie alkoholu w tak młodym wieku wpływa na
funkcjonowanie niemalże każdego układu w organizmie
człowieka i zwiększa ryzyko alkoholizmu w dorosłym
życiu.
• Dziewczynki, które przechodzą inicjację alkoholową we
wczesnym wieku, obarczone są większym ryzykiem
zachorowania na raka piersi oraz niepłodności w
dorosłym życiu.
• Alkohol przyczynia się do uszkodzenia neuronów,
skutkującego upośledzeniem układu nerwowego
i zwiększeniem ryzyka udaru mózgu. Wpływa także
niekorzystnie na układ krwionośny, odgrywając znaczną
rolę w rozwoju nadciśnienia tętniczego i chorób serca.
Wysokoprocentowe trunki osłabiają także naszą
odporność, zwiększając podatność organizmu na choroby
zakaźne.
Jak działać ?
• Nie częstuj swojego dziecka alkoholem.
• Rozmawiaj z dzieckiem o alkoholu.
• Naucz się uważnie słuchać dziecka.
• Pomóż dziecku dobrze czuć się ze sobą.
• Pomóż dziecku radzić sobie z naciskiem grupy
rówieśniczej.
• Zachęcaj dzieci do zajęć sportowych.
• Nie proś dziecko, by kupowało Ci alkohol.
• Sam bądź dobrym przykładem.
Narkotyki
Narkotyki są dostępne wszędzie !
• Dostępność narkotyków wśród dzieci i młodzieży
wygląda następująco: dopalacze, marihuana,
amfetamina.
• Młodzi ludzie sięgają po narkotyki z ciekawości,
z chęci zaimponowania rówieśnikom lub potrzeby
przynależności do określonej grupy.
• Pomocnym w poszukiwania źródeł dostępu do
narkotyków staje się Internet.
• Narkomania jest chorobą braku - szczególnie
braku miłości i poczucia bezpieczeństwa. Stąd tak
wiele zależy od postawy rodziców.
Jak rozpoznać ?
• Zmiany temperamentu: huśtawka nastrojów, nadmierny
apetyt lub jego brak, porzucenie dotychczasowych
zainteresowań, kłopoty z koncentracją.
• Zmiany w wyglądzie oczu: zaczerwienienie spojówek,
łzawienie, opadnięcia powieki, nadmierne rozszerzenie
lub zwężenie źrenicy (średnica ponad 6 mm lub poniżej
3 mm).
• Zmiany ogólnego stanu zdrowia: nagły spadek lub
wzrost masy, przewlekły katar, krwawienie z nosa,
bełkotliwa mowa, słodkawa woń oddechu, ubrania,
ślady po ukłuciach.
• Kłamstwa o powtarzających się zgubionych lub
ukradzionych pieniądzach, wynoszenie wartościowych
przedmiotów z domu.
Przybory i przedmioty
znajdowane domu:
• Fifki, fajki, bibułki papierowe,
• Małe foliowe torebeczki z proszkiem, tabletkami,
kryształkami lub suszem,
• Kawałki opalonej folii aluminiowej, opalona łyżka,
• Znaczki, białe lub kolorowe pastylki
z wytłoczonymi wzorkami
• Leki bez recepty,
• Tuby, słoiki, foliowe torby z klejem,
• Igły, strzykawki.
Dopalacze
Masowe zatrucia dopalaczami
wśród młodzieży!
• Dopalacze dostępne są w różnych postaciach –
najczęściej są to kapsułki, tabletki, proszek
lub mieszanki ziołowe.
• Dzieci uwielbiają eksperymentować i z zaciekawieniem
sięgają po szkodliwe substancje.
• Rozpoznanie zatrucia dopalaczami jest bardzo trudne.
Objawy są bardzo różne: gorączka, pobudzenie
psychoruchowe, bezsenność i nadmierna wesołość lub –
przeciwnie – smutek i poczucie pustki, nudności
i wymioty, zawroty głowy, bełkotliwa mowa i splątanie,
agresja, nietrzymanie moczu i kału, podwyższone
ciśnienie i przyspieszone tętno. Najgroźniejszym
skutkiem zażycia dopalaczy są zawał serca i udar
mózgu.
Internet, komputer, telefon
Niebezpieczeństwo uzależnienia dzieci od
Internetu jest ciągle lekceważone przez
dorosłych !
Przykładowe objawy uzależnienia:
• Częste rozmyślanie o tym, co się robiło w sieci albo co
będzie się robić po zalogowaniu,
• Potrzeba zwiększania godzin spędzanych przed monitorem
komputera,
• Nieudane próby kontrolowania, ograniczania lub
zaprzestania korzystania z komputera,
• Zaniedbywanie codziennych zajęć i obowiązków,
• Okłamywanie najbliższych, by ukryć prawdę, ile czasu
spędziło się przed komputerem,
• Zaniedbywanie efektywnego wypoczynku i realnych
kontaktów z ludźmi.
Jak zapobiegać uzależnieniom ?
• Rozmawiaj – poruszanie ważnych tematów
i spędzanie wolnego czasu z pociechą pozwoli
dostrzec ewentualne problemy i zmiany w
zachowaniu dziecka. Dzieci zaniedbywane częściej
uciekają się do używek.
• Zadbaj - aby dziecko miało swoje pasje
i zainteresowania, dzięki temu uniknie nudy
i niebezpiecznych pokus.
• Kontroluj - zwracaj uwagę na co dziecko wydaje
pieniądze i czy nie przechowuje podejrzanych
środków.
Skutki prawne związane z naruszeniem
przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005
roku o przeciwdziałaniu narkomanii
• W ustawie znajduje się bardzo obszerny słownik, w którym
objaśnione są określenia stosowane w dalszej jej treści np.:
grzyby halucynogenne, konopie, mleczko makowe, opium,
prekursor itp.
• Rozdział 7 tej ustawy to przepisy karne. Warto do niego
zajrzeć, aby wiedzieć, że:
•
Wytwarzania, przetwarzanie albo przerabianie środków
odurzających, substancji psychotropowych albo
przetwarzanie słomy makowej podlega karze pozbawienia
wolności do lat 3 (art. 53);
•
Wyrabianie, posiadanie, przechowywanie, zbywanie lub
nabywanie przyrządów służących do niedozwolonego
wytwarzania, przetwarzania lub przerobu środków
odurzających lub substancji psychotropowych podlega karze
grzywny, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia
wolności do lat 2 (art. 54);
•
Przewóz, wywóz, wewnątrzwspólnotowe nabycie wbrew
przepisom jest również zakazane (art. 55);
•
Wprowadzanie do obrotu środków odurzających, substancji
psychotropowych lub słomy makowej może być zagrożone
karą nawet do 10 lat pozbawienia wolności (art. 56);
•
Udzielanie innej osobie środka odurzającego, substancji
psychotropowej, ułatwienie albo umożliwienie ich użycia albo
nakłanianie do użycia takiego środka lub substancji podlega
karze pozbawienia wolności do lat 3 (art. 58);
•
Jeżeli ktoś udzielanie innej osobie środka odurzającego, substancji
psychotropowej, ułatwia albo umożliwia jej użycie takiego środka albo
substancji a czerpie z tego korzyści majątkowe lub osobiste podlega
karze pozbawienia wolności do lat 10 (art. 59);
•
Jeśli ktoś jest właścicielem lub zarządzą zakładu gastronomicznego,
lokalu rozrywkowego i posiada wiedzę o popełnianych na terenie
lokalu przestępstwach narkotykowych i o nich nie powiadamia
niezwłocznie organów ścigania może podlegać karze ograniczenia albo
pozbawienia wolności do lat 2 (art. 60);
• Należy bezwzględnie pamiętać, że posiadanie przy
sobie środków odurzających, substancji
psychotropowych jest w Polsce ZABRONIONE!!!
Nawet osoba która posiada śladowej ilości
narkotyków przy sobie będzie podlegała karze
pozbawienia wolności do roku (art62).
Gdzie szukać pomocy?
• Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie
tel: 34 313 00 85, Żarki, ul. Myszkowska 28;
• Ośrodek Terapii Uzależnień w Częstochowie
tel: 34 368 15 20, Częstochowa, ul. Ogrodowa 66;
• Częstochowskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół
Dzieci Uzależnionych
tel: 34 324 60 97, Częstochowa, ul. Wiolinowa 1;
• Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR
tel: 34 365 48 99, Częstochowa, ul. Wolności 44/19;
Źródła:
• http://www.osrodekjacki.pl/?id=12
• http://www.dzieciakizklasa.pl/robic-dziecko-palipapierosy/
• http://nalogi.wieszjak.polki.pl/nikotyna/269256,Jakrozpoznac-ze-dziecko-pali-papierosy.html
• http://www.zdrowotne.pl/dziecko/akademiazdrowego-rozwoju/poradnik-wspolczesnychrodzicow-abc-wychowania/631-dlaczego-dzieciomnie-wolno-pali
• www.alkoholwm.blox.pl
• https://portal.abczdrowie.pl/jak-rozpoznac-czydziecko-zazywa-dopalacze
• https://parenting.pl/portal/uzaleznienie-od-komputera
Autor prezentacji:
Zdzisława Kapuściak
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards