Leki sfałszowane – badania

advertisement
Opakowania kapsułek Best
Kapsułki Best
większość kapsułek ma opisy w języku
wschodnim, dość czysty cytrynian sildenafilu
WHO i FDA (Food and Drug Administration) szacują,
że leki sfałszowane mogą stanowić około 10%
światowego rynku leków:
wartości ok. 35 miliardów $ w 2005
wartości ok. 75 miliardów $ w 2010 roku
od ok. 1% w krajach rozwiniętych do 30-50% w niektórych
państwach afrykańskich.
W 2008 roku 115 państw zidentyfikowało występowanie tego
problemu na swoim rynku.
Fałszowanie dotyczyło 651 różnych leków: oryginalnych,
generycznych, na receptę i OTC.
Rozpowszechnienie leków sfałszowanych na świecie
wg szacunków WHO i Interpolu
Hamburg
10%
Londyn
1%
1%
20%
UŚREDNIONE DANE WHO:
Antybiotyki (28%)
Hormony (w tym sterydowe, 18%)
30%
Leki przeciwastmatyczne
i przeciwalergiczne
(8%)
Leki przeciwmalaryczne (7%)
Leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe (6%)
Inne leki (14 klas terapeutycznych, 33%)
Zjednoczone Emiraty Arabskie
30% leków konfiskowanych
w UE pochodzi z UAE
Hong Kong
10% leków konfiskowanych
w UE pochodzi z Chin
Delhi
30% leków konfiskowanych
w UE pochodzi z Indii
UŚREDNIONE DANE WHO:
30%
Produkty bez substancji aktywnej - 32%
Produkty z nieprawidłową ilością substancji aktywnej 20%
1%
Produkty z nieprawidłową substancją aktywną - 21%
Produkty w nieprawidłowym opakowaniu - 16%
Kopie produktu oryginalnego - 1%
Produkty z dużą ilością zanieczyszczeń - 9%
Główne źródła leków sfałszowanych:
Indie - ok. 15 do 20% produkowanych leków; Chiny; Brazylia (40 - 50%); Meksyk (ok. 25%);
Pakistan; Chile; Południowo-wschodnia Azja (30 - 50%); Korea Północna
Produkty RxNorth
31 sierpnia 2009 roku FDA ogłosiło kolejny (łącznie 68) alert związany z internetową ofertą
sprzedaży niedopuszczonej do stosowania i nieprzebadanej szczepionki przeciw grypie H1N1
oraz niedopuszczonych środków pomocniczych takich jak: maski, żele, środki dezynfekcyjne i
zestawy do wykrywania zakażenia wirusem H1N1.
ŚCIGANIE LEKÓW SFAŁSZOWANYCH
1.
Kodeks Karny (Dz. U. z 1997 r., Nr.88, poz.553.
z późniejszymi zmianami) - art. 165 § 1, ust. 2;
a ponadto art. 156, art. 157 i art. 160;
2. Ustawa Prawo Farmaceutyczne (Dz. U. z 2004 r.,
Nr.53, poz.533. z późniejszymi zmianami)
- art. 124 - 132;
3. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r.,
Nr.119, poz.1117. z późniejszymi zmianami)
- art. 304 i 305;
4. Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia
(Dz. U. z 2006r., Nr.171, poz.1225.) - art. 96 - 99.
KODEKS KARNY
Art. 165.
§ 1. Kto sprowadza niebezpieczeństwo dla życia
lub zdrowia wielu osób albo dla mienia w wielkich
rozmiarach:
2) wyrabiając lub wprowadzając do obrotu
szkodliwe dla zdrowia substancje, środki
spożywcze lub inne artykuły powszechnego
użytku lub też środki farmaceutyczne nie
odpowiadające obowiązującym warunkom
jakości, podlega karze pozbawienia wolności
od 6 miesięcy do lat 8.
§ 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w
§ 1 jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek
na zdrowiu wielu osób, sprawca podlega karze
pozbawienia wolności od lat 2 do 12.
§ 4. Jeżeli następstwem czynu określonego w
§ 2 jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek
na zdrowiu wielu osób, sprawca podlega karze
pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
PRAWO FARMACEUTYCZNE
Art. 124.
Kto wprowadza do obrotu lub przechowuje
w celu wprowadzenia do obrotu produkt
leczniczy, nie posiadając pozwolenia na
dopuszczenie do obrotu,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności
albo pozbawienia wolności do lat 2.
Art. 124b (projekt)
Kto wprowadza do obrotu produkt leczniczy
sfałszowany podlega, karze pozbawienia
wolności od 3 lat do lat 10.
Art. 127a (projekt)
Kto prowadzi obrót produktami leczniczymi
w innym miejscu niż wskazane w niniejszej
ustawie, podlega grzywnie, karze
ograniczenia wolności albo pozbawienia
wolności do lat 2.
Dziękuję za uwagę
Download