prąd diadynamiczny

advertisement
Wykład z fizjoterapii 07.11.2008
Prądy diadynamiczne to są prądy impulsowe, [które zostały wprowadzone przez
francuskiego lekarza stomatologa..] Są to prądy bernarda
Diadynamiczne, ponieważ cechują dynamiczne dynamogeniczne działania specyficznych sił
prądu impulsowego, co posiada właściwości wzbudzania pobudliwości, czyli zwiększania
fizjologicznego dynamizm a więc zwiększania siły i napięcia a dodatek "dia" oznacza ze
prądy działają wewnątrz [wewnątrz osoby leczone]
Prądy te zaliczamy do prądów impulsów stałych i bardzo często określa się ze te prądy o
mocy podprogowej [ niewielkiej], która jest sumowana z prądem stałym i charakterystyczną
cechą tego wszystkiego jest działanie przeciw bólowe..
Główną cechą prądów diadynamicznych składają się wyłącznie z wychyleń impulsów
dodatnich, czyli sinusoidalnego zmiennego
Czyli dosis – dawkowanie, czyli dodatnie wychylenia sinusoidy
Basis – baza tych prądów
Taki układ powoduje i jest przyczyną ze wartość mocny każdego impulsu w zakresie dosis
nigdy nie spada do wartości zerowej. – To właśnie odróżnia to od prądu stałego
[obrazek]
Co on powoduje?:
1. Zachowanie wartości bodźcowych
2. Zatrzymanie tych wartości bodźcowych
3. Zachowuje właściwości działania prądu stałego
Zawsze regulacja musi następować w obu zastępach w bazie i
Dosie,
Te prądy charakteryzuje przede wszystkim działanie przeciw bólowe i przekrwienie, ale
również można obserwować zjawiska jonowe
Działanie tego rodzaju prądu obserwujemy zarówno w obwodzie układu nerwowego
czuciowego jak i przy nerwach ruchowych
Dosis
Basis
|10ms|
|10ms|
|10ms|
Zwiększając stężenie prądu podstawowego, czyli basis, czyli zwiększamy moc prądu
złożonego, czyli dosis
1/5
Dominik Wiktor Konstanty
www.Wseit.cba.pl
Wykład z fizjoterapii 07.11.2008
Zwiększanie napicia jest przyczyną zwiększenia efektu bodźcowego a więc możemy efekty
bodźca bez uczucia drażnienia i nieprzyjemnego odczucia
Basis możemy podnieść w ten sposób dosis, a jeżeli podniesiemy dosis do mocy szczytowej
do zwiększamy efekt bodźca
Na co należy zwracać uwagę?:
Niewolono w trakcie wykonywania zabiegu zwiększać natężenia prądu, ponieważ może to
prowadzić do zaburzeń równowagi jonowej i wprowadzić je w stan polaryzacji
Od czego zależy bodźcowość diadynamicznych?:
Jest zależna od natężenia tych prądów, częstotliwości impulsów i czasu trwania przepływu
prądu przez tkanki
Efekt dynamomemiczny obawia się jako inhibicja pierwotna, czyli jest to zniesienie bólu już
po kilku sekundach i utrzymujące się to zniesienie do kilku godzin
Pyzatym występuje jako dynamogenia wtórna, czyli przywracanie sprawności fizjologicznej
tkanek w wyniku treningu
Inhibicja wtórna – objaw bardzo niebezpieczny, ponieważ jest to zjawisko, które prowadzi do
przyzwyczajenie bodźca, który później nie daje efektów
Można ten efekt zlikwidować po przez zmianę częstotliwości impulsów, w ten sposób
możemy przywrócić normalną prawidłową reakcje na działanie prądu i nie dopuścić do
adaptacji
Przy prądach diadynamicznych są impulsy, przy których przeważa efekt, dynomononiczny
Prąd diadynamiczny jest prądem jedno połówkowym wyprostowanym prądem sinusoidalnym
o częstotliwości 50 Hz
+
-
Na ten prąd o długości 50 Hz nakładamy drugi prąd przesunięty o 160 stopni i otrzymujemy
prąd o 100 Hz
Wtedy, kiedy mamy 50 Hz/s przeważa efekt dynomomemiczny a przy wysokości 100 Hz
efekt
Wyróżniamy 7 rodzajów prądów
50 Hz
MF
100hz
DF
CP
10
Rytm synkopowy
2/5
Prąd modulowany [w 100hz] LP
Dominik Wiktor Konstanty
www.Wseit.cba.pl
Wykład z fizjoterapii 07.11.2008
Dawkowanie jest uzależnione od natężania prądu
Wyróżniamy dawkę minimalną a więc jest to dawka, przy której odczucie pacjenta i tych
prądów nazywamy jako próg pobudliwości nerwu na tomista dawkę taką, przy której
odczuwamy bul to już określamy dawkę jako próg bólu
A taka dawka, która spowoduje wystąpienie skurczu w mięśniach [nawet minimalnego]
określamy jako próg Skórczu mięśniowego
Aby ten próg uzyskać [skurczu mięśniowego] trzeba zastosować b. dużą dawkę, większą
dawkę niż dawkę bólu – trzeba przeskoczyć
Natężenie prądu garbarycznego nałożonego na prąd diametryczny możemy Mierzyc w
miliamperach
7
6
5
4
3
2
1
Strefa czynna
Podwyższenie progu pobudliwości
Syntezy endorfiny [zbliżona do preparatu morfiny] ból jest przyczyna wytwarzania endorfiny
w organizmie i można to zwiększyć za pomocą odpowiedniej stymulacji elektrycznie…
Syntezę endorfiny zwiększają również prądy o bardzo małej częstotliwości [1-4 Hz]
Drugim elementem wpływ jest wpływ na naczynia krwionośne, czyli wytworzenie histaminy,
czyli enzymu, który wpływa na rozszerzenie naczyń krwionośnych
Lepiej i wyraźniej zaznaczone rozszerzenie naczyń krwionośnych jest widoczne pod
biegunem ujemnym
Prąd diadynamiczny wyraźnie i bardzo silnie i szybsze [niż inne prądy]wywołuje rozszerzanie
naczyń krwionośnych i daje
- lepsze ukrwienie organizmu
- lepsze wyniki lepsze odżywianie komórek
- lepszą przemianę materii
Prądy mogą być również czynnikiem pobudzającym układu autonomicznego
Wpływ na mięsnie szkieletowe
- prądy monofagowe o częstotliwości 50 Hz pobudzają tkanki i działają przeciw bólowo,
Wzmaga różnicę napięcia mięśni, czyli mamy do czynienia z inhibicją pierwotna
A prądy o częstotliwości, 100hz zmniejsza napięcie mięsni
3/5
Dominik Wiktor Konstanty
www.Wseit.cba.pl
Wykład z fizjoterapii 07.11.2008
Taka komplikacja prądów 1 i 2 fazowych powoduje taką gimnastykę izometryczną
organizmu, co powoduje lepszy metabolizm i zachowuje lepszą homeostazę organizmu
Rytm synkopowy a także rytmy modulowane powodują skurcze mięsni.. A w czasie przerwy
rozluźnienie mięsni.. Więc znowu mamy gimnastykę organizmu
Ten tym występowania czasami nie udaje się wywołać, ponieważ taka symulacja ma miejsca
w mięśniach zdrowych…, ale możemy stosować w przypadkach zaniku mięśnia
Charakterystyka prądów.. Di faza [2 fazowy] jest to prąd bardzo istotny, dlatego ze tym
rodzajem prądu rozpoczynamy każdy zabieg prądów diadynamiczny, jest on wykorzystywany
głownie do leczenia naczyń krwionośny, działa również hamująco na zwoje sympatyczne i
można uzyskać za pomocą tego prądu Skórcz mięsni szkieletowych, ale przy dłużej dawce…
Ten prąd odczucia się jako wibracje o piekącym charakterze.. Ale te pieczonce uczucie
szybko zanika i przestajemy czuć pieczenia, ponieważ organizm zaczyna się adaptować
Pacjenci czeto mają uczucie zsuwania się diody z miejsca zabiegu
Prąd monofaga fix jest wykorzystywany przede wszystkim do pobudzania tkanek i do
leczenia wszelkiego rodzajów zespołów bólowych
Ale po uprzednim zastosowaniu prądu DF [Di fazy]
Prąd ten powoduje przede wszystkim skurcze mięsni przy niewielkiej wartości natężenia
bodźca,
Natomiast prądy krótkich okresów [CP] przede wszystkim stosujemy wszelkiego rodzaju
zespołów bólowych i przy przekroczeniu progu pobudliwości wykonuje on rytmiczne
Skórcze mięsni w miejscu zabiegu
Może o być odczuwany jako pieczenie i bardzo szybkie drżenie
Na tomista rodzaj prądów długich jest to rodzaj prądów długich, trzyma on długo stan
przeciwbólowy w organizmie
Stosuje się go przede wszystkim w zespołach bólowych, w nerwobólach i odczuwa się go b.
podobnie jak odczucie prądów krótkich [MF]
Ale niema wyraźnego przejścia miedzy tymi dwoma prądami
Prądy o rytmie synkopowych są to prądy dla stymulacji mięsni poprzecznie prążkowanych
[szkieletowych], więc mogą być wykorzystywane do celów diagnostycznych.. Np., kiedy
chcemy ocenić pobudliwość mięśnia
Czyli sukces każdego terapeuty chcącego stosować prądy diadynamiczne jest ściśle zależne
od praktycznej znajomości rodzajów i natężenia stosowania tych prądów
Ponieważ możemy tym prądy zmniejszyć ból, ale przy złych parametrach możemy go
powiększyć
,*Czyli nie wystarczy sama znajomość obsługi sprzętu
Co trzeba wiedzieć?
-Trzeba wiedzieć i umieć dobrać odpowiednią metodę
-Trzeba w sposób skuteczny umieć wykonać taki zabieg
4/5
Dominik Wiktor Konstanty
www.Wseit.cba.pl
Wykład z fizjoterapii 07.11.2008
-Trzeba brać każdy przypadek jako przypadek indywidualny i indywidualizować zabieg do
każdego pacjenta
- trzeba umieć ocenić reakcje pacjenta i wszystkie efekty, jakie wystąpiły
Skuteczność również zależy od umiejętnego dobrania rodzajów elektrod
- wielkość elektrod jest bardzo ważna, ponieważ od tego będzie zależało wielkość napięcia
Przeciwwskazania do zabiegów prądem
- diadynamików niestosować nigdy na okolice serca
- okolice klatki piersiowej
- na kończyny górnej jak pacjent ma rozrusznik serca
- nie można stosować po przez mózgowie
- nie możemy stosować prądów diadynamicznych, jeżeli nieznany pochodzenia bólu
[etnologii]
- nie możemy stosować prądów w z dłuż się przebiegu tętnicy szyjnej
- niemożna stosować prądów diadynamicznych u osób, które pobierają leki narkotyczne lub
narkotyki
Jakie elektrody?
Elektrod jest bardzo dużo stosuje się najczęściej
- elektrody jedno razowe
-elektrody miękkie
- elektrody na węglany
- elektrody żelowe
- itp.
Prądy możemy stosować również w innych przypadkach
- choroba narządu ruchu \
- stłuczenie pourazowe
- w nerwobólach
- różnego rodzaju uszkodzenia aparatu stawowo wiązadłowego
- skręceń
- podczas ograniczeń ruchomości w stawach
- w przykurczach
- w zwyrodnieniu stawów
- w chorobach układu nerwowego
- około stawowego zapalenia stawu łokciowego, barkowego ramiennego
- w bólach miedzy żebrowych
- a także w chorobach układu krążenia
- chorobach reumatycznych
- zwyrodnieniowych stawów
Elektrodą pobudzającą jest zawsze katoda….
5/5
Dominik Wiktor Konstanty
www.Wseit.cba.pl
Download