(HLA DQ2/ DQ8) Gluten (100mg) Placebo Randomizacja (4 mieś.)

advertisement
PREVENTCD
Zapobiec Celiakii
Weź udział
w badaniu!
Anna Chmielewska
Warszawa, 20 X 2007
Celiakia
• 1% populacji europejskiej (2,5 mln osób)
• Najczęstsza nietolerancja pokarmowa
• Cel: zmniejszenie ilości osób z celiakią w
Europie
• Jak? >>> prewencja
• Jak? >>> wytyczne dotyczące żywienia dzieci z
grup ryzyka
Czym jest PREVENTCD?
Międzynarodowe badanie interwencyjne
prowadzone ze środków Unii Europejskiej
VI Program Ramowy
1000 noworodków z grup ryzyka
PREVENTCD: pytanie
Czy wprowadzenie do diety
małej ilości glutenu :
•
•
wcześnie (w 4 – 6 miesiącu życia)
w okresie karmienia piersią
zmniejszy ryzyko wystąpienia celiakii
u dzieci predysponowanych genetycznie?
Karmienie piersią
a celiakia
• Karmienie piersią
w czasie wprowadzania glutenu do diety
ryzyko wystąpienia celiakii o 52%
• Dane z metaanalizy badań obserwacyjnych
Acobeng et al. Arch Dis Child 2006; 91: 39-43.
Czas wprowadzania glutenu u
dzieci z grup ryzyka a celiakia
• Wprowadzenie glutenu
< 3 mieś. lub > 7 mieś.
łączyło się z większym ryzykiem celiakii w
porównaniu z wprowadzeniem glutenu
pomiędzy 4. a 6. mieś.
4. – 6. miesiąc: „okno tolerancji”
Norris et al. JAMA 2005; 293: 2343-51.
Cel badania
Ocena wpływu żywienia we wczesnym
okresie życia na zapobieganie i rozwój
celiakii w odniesieniu do czynników
•
•
•
genetycznych
immunologicznych
środowiskowych
Metodologia badania
• badanie z randomizacją
(losowy przydział do grup)
• metoda podwójnie ślepej próby
Kto?
Dzieci z predyspozycją genetyczną
Co?
Podawanie glutenu lub placebo od 4 mieś.
Punkty końcowe,
czyli co badamy
Wystąpienie celiakii w 36 mieś. życia
 rozwój tolerancji glutenu
Zjawiska immunologiczne
 jak rozwija się nietolerancja glutenu?
Pacjenci PREVENTCD,
czyli kogo szukamy?
NOWORODKÓW
z rodzin, w których
występuje celiakia
(przynajmniej
jeden krewny
1-wszego stopnia!)
Co dalej?
Noworodek z
„rodziny celiakalnej”
Krew pępowinowa:
badania genetyczne
(HLA DQ2/ DQ8)
Określenie predyspozycji genetycznej
Badania genetyczne
• HLA (ang. human leukocyte antigen)
antygeny zgodności tkankowej
• HLA-DQ2, HLA-DQ8
• 90 - 95% osób z celiakią
• określenie predyspozycji genetycznej
Predyspozycja genetyczna
Ryzyko
Populacyjne
1%
Celiakia u krewnego
1-wszego stopnia
5 – 10%
HLA-DQ2 i/lub
HLA-DQ8
10 – 30%
Co dalej?
Noworodek z
„rodziny celiakalnej”
Krew pępowinowa:
badania genetyczne
(HLA DQ2/ DQ8)
HLA DQ2/DQ8
NIE
HLA DQ2/DQ8
TAK
Koniec badania
Randomizacja
(4 mieś.)
Placebo
Gluten
(100mg)
Interwencja
po ukończeniu 4 mieś.:
100 mg glutenu lub placebo (laktoza)
przez 8 tygodni
Wprowadzanie glutenu
od 6 m. ż.
• w 7 m.ż. 500 mg glutenu/dzień
• w 8 m.ż 1000 mg glutenu/dzień
• w 9 m.ż. 1500 mg glutenu/dzień
Obserwacja: 3 lata
•
•
•
•
Rozwój dziecka
Sposób żywienia
Objawy celiakii
Cykliczne oznaczenia laboratoryjne
Oznaczenia
laboratoryjne
Krew
Mleko
Kobiece
Biopsja jelita
cienkiego
Co 6 miesięcy:
• Przeciwciała tTG
• Limfocyty „glutenozależne”
Co 1 miesiąc:
• Zawartość glutenu
Jeśli tTG „+”
*HLA DQ2/DQ8 – oznaczane też u krewnych 1.stopnia
www.preventcd.com
Jak zgłosić się
do badania?
II Katedra Pediatrii AM w Warszawie
kierownik: prof. Hanna Szajewska
tel. (0-22) 45-23-309
Ania Chmielewska
tel. 602 – 677 – 037
[email protected]
www.preventcd.com
Dziękuję
za uwagę!
www.preventcd.com
Download