pobierz plik: Załącznik nr 1 do SIWZ 05.05.2017

advertisement
Załącznik nr 1 do SIWZ nr BAI.272.19.2017
Zadanie – dostawa radiotelefonów.
Poz. 1
Radiotelefon stacjonarny
Ilość (kpl. ) - 125
Konfiguracja minimalna
Ilość sztuk w
komplecie
1
1.1
Radiotelefon:
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
Typ: stacjonarny
Zakres częstotliwości: 146 – 172 MHz
Tryb pracy: analogowy (FM), cyfrowy, mix (FM/cyfrowy) i cyfrowy
trankingowy.
Odstęp międzykanałowy analogowy FM: 25/12,5 kHz
Czułość w trybie analogowym:
- EIA12dB SINAD – nie gorsza niż 0.30 µV.
Odstęp międzykanałowy cyfrowy FDMA: 12,5/6.25 kHz.
Czułość w trybie cyfrowym (12,5/6,25 kHz):
- 3% BER – nie gorsza niż 0.32 µV/ 0.25 µV.
Cyfrowy interfejs NXDNTM
Typ wokodera cyfrowego: AMBE+2
Ilość kanałów: min. 260
Ilość stref: min. 128
Skanowanie kanałów radiowych / grup trankingowych.
Priorytety skanowania.
Kolejkowanie połączeń zgodnie z priorytetem.
Moc nadajnika: 5-25 W
Podświetlany wyświetlacz graficzny LCD.
Wielojęzykowy wyświetlacz.
Data i zegar 12/24 - wykreślono
Włącznik on/off
Przyciski wyboru góra/dół: 4
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.
1.1.7.
1.1.8.
1.1.9.
1.1.10.
1.1.11.
1.1.12.
1.1.13.
1.1.14.
1.1.15.
1.1.16.
1.1.17.
1.1.18.
1.1.19.
1.1.20.
Uwagi
Konfiguracja proponowana
Producent , model/typ:
…………………………………………………………………………………….
Poz. 1
1.1.21.
1.1.22.
1.1.23.
1.1.24.
1.1.25.
1.1.26.
1.1.27.
1.1.28.
1.1.29.
1.1.30.
1.1.31.
1.1.32.
1.1.33.
1.1.34.
1.1.35.
1.1.36.
1.1.37.
1.1.38.
1.1.39.
1.1.40.
1.1.41.
1.1.42.
1.1.43.
1.1.44.
Radiotelefon stacjonarny
Ilość (kpl. ) - 125
Konfiguracja minimalna
Ilość sztuk w
komplecie
Programowalne przyciski funkcyjne: 6
Napięcie pracy: 13,2 V DC (+/- 2,0 V DC)
Funkcja połączeń awaryjnych.
Przycisk połączeń awaryjnych: min. 1
Złącze akcesoriów min. 1 szt. typu DB 15 lub DB 25
Temperatura pracy: < -30°C, +60°C>
Złącze antenowe: gniazdo BNC
Impedancja anteny: 50 Ω
Wbudowany głośnik wewnętrzny: min. 4 W
Wyjście audio: 4 W/4 Ω
Programowalne we/wy AUX I/O: min. 6
Dioda LED informująca o stanie pracy radiotelefonu
Interfejs do podłączenia z PC.
Możliwość aktualizacji firmware radiotelefonu.
Możliwość programowania radiotelefonu drogą radiową.
Możliwość przesyłania krótkich i długich wiadomości tekstowych.
Możliwość przesyłania wiadomości statusowych.
Połączenia indywidualne i grupowe.
Możliwość nadawania własnych nazw i wysyłania ich drogą
radiową.
Możliwość zdalnego sprawdzania radiotelefonu.
Możliwość zdalnego blokowania radiotelefonu.
Możliwość podłączenia i obsługi modułu GPS.
Wyposażenie: kabel zasilający, podstawa montażowa, instrukcja
obsługi.
Urządzenie w trybie cyfrowym ma zapewniać pełną współpracę z
radiotelefonami firmy Kenwood serii: NX-2xx/5xxx (noszonymi),
NX-7xx/57xx (przewoźnymi) oraz NXR-7xx (bazowymi).
Uwagi
Konfiguracja proponowana
Poz. 1
1.1.45.
Radiotelefon stacjonarny
Ilość (kpl. ) - 125
Konfiguracja minimalna
Ilość sztuk w
komplecie
Uwagi
Konfiguracja proponowana
1.2
Urządzenie w trybie analogowym ma zapewniać współpracę z
radiotelefonami konwencjonalnymi firm: Motorola, Radmor,
Kenwood, Icom, Yeasu.
Mikrofon:
1
Producent , model/typ:
…………………………………………………………………………………….
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
1.3
Typ biurkowy.
Przycisk nadawania PTT
Sznur skrętny-elastyczny
Wtyk do podłączenia do radiotelefonu - RJ 45 /8 pin
Zasilacz sieciowy:
1
Producent , model/typ:
…………………………………………………………………………………….
1.3.1.
Zasilanie urządzeń prądu stałego o napięciu znamionowym 12 V
DC z sieci jednofazowej 230V/50Hz
Kieszeń do zamocowania radiotelefonu
Obudowa przystosowana do zainstalowania akumulatora
wewnętrznego (max wymiary – wys.94/szer. 99/dł.152) [mm]
Współpraca buforowa z akumulatorem: 12 Ah
Napięcie zasilania: 190 V-260 V AC
Zmienność napięcia wyjściowego: 10 V-14.2 V DC
Wydajność prądowa (bez akumulatora): 10 A
Sprawność: >80%
Pobór prądu: < 1.2 A
Ograniczenie prądu ładowania do 1 A
Prąd upływu: < 2 mA
Temperatura pracy: <-10°C, +55°C>
Masa z akumulatorem: < 10 kg
Akumulator kompatybilny z zasilaczem:
- pojemność 12 Ah/ 12 V,
- zwarta konstrukcja – monoblok,
1
Producent , model/typ:
…………………………………………………………………………………….
1.3.2.
1.3.3.
1.3.4.
1.3.5.
1.3.6.
1.3.7.
1.3.8.
1.3.9.
1.3.10.
1.3.11.
1.3.12.
1.3.13.
1.3.14.
Poz. 1
1.4
1.4.1.
1.4.2.
1.4.3.
Radiotelefon stacjonarny
Ilość (kpl. ) - 125
Konfiguracja minimalna
Ilość sztuk w
komplecie
- bezobsługowa,
- temperatura pracy: < -10°C, +55°C>,
- czas eksploatacji: 5 lat
Kabel połączeniowy do instalacji antenowej
1.5
1.5.1.
Typ kabla: RG-58 /50 Ohm/
Długość kabla: 150 cm
Złącze kablowe zamocowane na kablu od strony radia:
- wtyk BNC
Złącze kablowe zamocowane na kablu od strony instalacji
antenowej: - gniazdo N
Złącze kablowe na kabel typu RG-213: wtyk N (złącze kompletne,
do montażu na kablu RG-213).
Inne:
Gwarancja na sprzęt (***): 24 miesiące
1.5.2.
1.5.3.
Gwarancja na akumulator (***): 12 miesięcy
Normy, standardy bezpieczeństwa i deklaracje zgodności (****)
1.4.4.
1.4.5.
Uwagi
1
Konfiguracja proponowana
Producent , model/typ:
…………………………………………………………………………………….
Podlega ocenie w kryterium
„okres gwarancji”
Cena za 1 szt.
netto (zł):
brutto (zł)
Cena za całość poz. 4
……………..
netto (zł):
…………….
brutto (zł)
……………..
…………….
………………………………………
data i podpis Wykonawcy
UWAGA:
*** W kolumnie „Konfiguracja proponowana” czas gwarancji należy podać w miesiącach
**** W kolumnie „Konfiguracja proponowana” należy podać jakie normy i standardy spełnia urządzenie.
Do wypełnionego, niniejszego załącznika, należy dołączyć dokumentacje techniczną (tj. materiały firmowe/reklamowe/foldery itp.), zawierające dane techniczne
zaproponowanych urządzeń, potwierdzające spełnienie wymaganych przez Zamawiającego minimalnych parametrów.
W załączniku należy wypełnić każdy wiersz tabeli wpisując parametry oferowanych produktów, tak aby opisać dokładnie każdy parametr wymagany przez
Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest wpisać m.in. model, nazwę producenta, i inne wymagane parametry.
Wpisanie słów „Tak”, „Spełnia”, „Zgodnie z SIWZ” jest równoznaczne z brakiem podania oferowanych parametrów i traktowane będzie jako niespełnienie wymagań
określonych w SIWZ
Download