Usługi sieciowe

advertisement
INTERNET
Ogólnoświatowa sieć
komputerowa, będąca
połączeniem tysięcy sieci
lokalnych z całego świata.
KRÓTKA HISTORIA
1969 – na czterech uniwersytetach amerykańskich zainstalowano
pierwsze węzły sieci ARPANET (finansowane przez agencję rządu ds.
badań naukowych na potrzeby wojska),
1971 – pierwszy program poczty elektronicznej,
1972 – ogromny sukces publicznej prezentacji sieci ARPANET na
międzynarodowej konferencji,
1983 – rozłam sieci na MILNET (wojskową) i INTERNET (cywilną)
1991 – Polska dołącza do Internetu,
1995 – całkowita „prywatyzacja” Internetu i szybki rozwój tej sieci.
Cechy sieci:
- Równouprawnienie wszystkich komputerów
(peer-to-peer network)
- Niezawodność docierania informacji do celu,
- Szybkość w przysyłaniu informacji.
PRZYKŁADY WYKORZYSTANIA INTERNETU - USŁUGI
Internet umożliwia:
• dostęp do informacji umieszczonych w komputerach
całego świata;

przesyłanie i odbieranie wiadomości, w tym plików;

rozmowy z ludźmi (np. IRC, komunikatory, czat);

dostęp do poglądów i opinii ludzi na różne tematy
oraz uczestniczenie
w dyskusji (grupy, listy
dyskusyjne);

dokonywanie zakupów w sklepach internetowych;

pobieranie programów, w tym plików muzycznych,
graficznych, filmów i animacji;

zakładanie kont bankowych i dokonywanie operacji
bankowych;

zawieranie umów i podpisywanie ważnych dokumentów dzięki podpisowi elektronicznemu;

czytanie codziennej prasy, czasopism, książek;

słuchanie radia, oglądanie telewizji;

rezerwacje: miejsc w hotelach, biletów na prom, samolot, do
kina, teatru i na inne imprezy kulturalne;

prowadzenie konsultacji naukowych, np. medycznych;

uczestniczenie w licytacjach, aukcjach i kupowanie w ten
sposób różnych towarów;

przeprowadzanie wideokonferencji;

pracę na odległość (telepracę) oraz wspólną pracę nad
jednym dokumentem;
 naukę (studia na odległość);
prowadzenie rozgrywek (tryb multiplayer w grach
komputerowych) między graczami z całego świata.
Protokół sieciowy

Zbiór reguł dotyczący komunikacji,
jak prędkość transmisji, format
przesyłania danych oraz sposób
potwierdzania przyjęcia informacji
pomiędzy urządzeniami w sieci
komputerowej.
Protokół TCP/IP


To uniwersalny protokół transportowy
umożliwiający połączenie między
komputerami różnego typu,
pracującymi pod kontrolą różnych
systemów operacyjnych
Skrót ten oznacza protokół kontroli
transmisji/protokół internetowy.



W protokołach TCP/IP dane są
dzielone na pakiety, z których każdy
otrzymuje numer oraz adres
odbiorcy.
Protokół ten nadzoruje by żaden
pakiet nie został zagubiony w czasie
transmisji i sprawdza czy docierają
do adresata.
Sieci wykorzystujące protokół TCP/IP
nazywamy sieciami pakietowymi.
Przydział adresu IP

W Polsce przydzielaniem adresów IP
zajmuje się instytucja NASK
[Naukowa i Akademicka Sieć
Komputerowa]. Instytucja ta zajmuje
się również przydzielaniem domen
.pl.
System nazw domen DNS

Domain Name Server – polega na
tym, że zamiast adresu IP podajemy
nazwę określonej instytucji lub
strony, co jest o wiele łatwiejsze do
zapamiętania.
• Top Level Domain – domeny
najwyższego poziomu:


Domeny ogólne: gTLD – global Top Level
Domain, np.. .com, .edu, .gov, .net, .org.
Domeny krajowe: ccTLD – country code Top
Level Domain: .pl, .de, .uk, .ru, .no, .fr.
Domeny w internecie:
com
edu
gov
int
mil
net
org
firmy komercyjne
instytucje naukowe, szkoły,
uniwersytety
instytucje rządowe
organizacje międzynarodowe
organizacje wojskowe
organizacje zajmujące się
administrowaniem
i utrzymywaniem sieci
komputerowych
wszyscy niezaklasyfikowani do
w/w
Usługi sieciowe
Usługa WWW


World Wide Web – ogólnoświatowa
pajęczyna – najpopularniejsza usługa
sieciowa służąca do udostępniania
informacji.
Strona WWW jest formą dokumentu
elektronicznego zawierającego
informacje tekstowe, grafikę,
animacje, dźwięk i obraz wideo.
Adres URL strony WWW
Uniform Resource Locator – uniwersalny lokalizator zasobów
dokument
osadzony na serwerze
domena
http://www.sejm.gov.pl
protokół
przesyłania stron
nazwa strony
domena kraju
Hiperłącze (Link)

Są to specjalne odnośniki, które
umożliwiają połączenia między
stronami. Może być to wyróżniony
fragment tekstu, lub specjalnie
przygotowana w tym celu grafika.
Usługa FTP

File Transfer Protocol – umożliwia
udostępnianie, pobieranie i/lub
wysyłanie plików w sieci
Żeby mieć dostęp do określonych
zasobów FTP należy posiadać konto
na serwerze FTP zabezpieczone
hasłem.
Usługa e-mail

Umożliwia przesyłanie pomiędzy
komputerami wiadomości tekstowych
zawierających również inne typy
plików.
adres komputera
[email protected]
login
małpa, at
Usługa GPRS

General Packet Radio Service –
pozwala wykorzystywać telefon
komórkowy do bezprzewodowego
odbioru i przesyłania danych przez
siec komórkową. Odbywa się to
metoda pakietową.
FTP
Grupy dyskusyjne
Chat
Telnet
IRC
E- usługi




e-bank i e-konto
e-zakupy
e-nauka
e-praca
Pojęcia:
Przeglądarka
Wyszukiwarka
Portal
Katalog stron
Adres internetowy
Login
Download