Redaktor stron www

advertisement
INTERNET
Sieć komputerowa o światowym zasięgu
łącząca sieci lokalne, sieci rozległe i wszystkie
komputery do nich podłączone.
Służy do komunikacji między użytkownikami
niezależnie od miejsca, w którym się znajdują
oraz do przesyłania go pomocą wszelkiego
rodzaju informacji i danych.
Protokół komunikacyjny
Zbiór zasad przebiegu komunikacji
i przesyłania danych miedzy komputerami
połączonymi w sieć.
Wiele sieci i Internet opiera się na rodzinie
protokołów TCP/IP.
Poczta wysyłana jest za pomocą protokołu
SMTP, a odbierana przez POP3 lub IMAP.
Adres IP
32-bitowy adres używany do
identyfikacji węzła w sieci protokołu IP.
Adres IP składa się z:
• identyfikatora sieci
• unikatowego identyfikatora hosta.
Adres jest zazwyczaj reprezentowany
przez oddzielone kropkami wartości
dziesiętne, 88.156.23.44
FTP
protokół typy klient-serwer, który
umożliwia transfer plików z i na serwer
poprzez sieć TCP/IP
Serwer internetowy
Komputer w sieci zapewniający innym
komputerom usługi typu:
• przechowywanie plików,
• zarządzanie wydrukami,
• dostęp do Internetu.
Serwer może być też rozumiany jako
program uruchamiany na zdalnym
komputerze, dostarczający usługi
i informacje na żądanie użytkownika
WWW
Word Wide Web
Sieć witryn internetowych, która służy
do przeglądania zawartości stron
i komunikacji z użytkownikiem.
W celu odnalezienia danego obiektu
w sieci WWW program przesyła
informacje o identyfikatorze URL
poszukiwanego obiektu za pośrednictwem
protokołu HTTP
url
Ujednolicony system adresowania, pozwalający
wskazać dowolny dokument w Internecie.
URL podaje on nie tylko katalog i nazwę danego
dokumentu (zasobu), ale także adres komputera
w Internecie, na którym dany zasób się znajduje.
Określa również rodzaj usługi, poprzez którą
dokument jest osiągalny.
url: ftp://wmii.uwm.edu.pl
http:/ wmii.uwm.edu.pl/~anita/bilde.jpg
Domena
Unikalna i niepowtarzalna nazwa
w Internecie.
Nazwy domen są podzielone zarówno
pod względem instytucjonalnym, jak
i ze względu na położenie geograficzne.
Domeny: .pl, .com, .eu
http
Uniwersalny protokół w sieci Internet
do przesyłania hipertekstu, programów
i plików multimedialnych.
https
używany do połączeń szyfrowanych
Przeglądarki
Programy umożliwiające dostęp do zasobów Internetu,
przeglądają strony internetowe.
Procentowy udział w rynku różnych przeglądarek:
Firefoxe
51,57%
Internet Explorer
36,02%
Opera
9,21%
Chrome
2,14%
Pozostałe
1,06%
Wyszukiwarka
Program przeszukujący zasoby sieciowe
według podanych słów kluczowych.
Przykładowe wyszukiwarki:
• polskie:
Altavista, Infoseek, Netoskop
• światowe: Google, HotBot, Excite,
Lycos, Alta Vista
Multiwyszukiwarka
Wyszukiwarka automatycznie
przeszukiwująca zasoby innych
wyszukiwarek i katalogów.
Przykładowe multiwyszukiwarki:
• BigHub,
•
Mamma,
• Chubba,
•
MatchSite
• Go2Net,
• WebInfoSearch
Katalogi
Przegląd internetowych adresów
poukładanych tematycznie.
W wyszukiwarce podajemy nazwę działu,
w którym występuje interesujące zagadnienie.
Przykładowe katalogi:
• polskie: Wirtualna Polska, PolishWorld,
• światowe: Yahoo, Netscape Serach, LookSmart
Portale
Serwery internetowe oferujące następujące usługi:
•
•
•
•
Wyszukiwarka internetowa,
Serwis informacyjny,
Konto internetowe (najczęściej bezpłatnie),
Możliwość umieszczenia własnej strony
internetowej,
• Kawiarenka, Czat, Bloog
Polskie portale: Onet, Wp, Interia, O2
Strona www
Dokument hipertekstowy opracowany
w języku HTML, opublikowany w sieci
Internet za pomocą serwerów stron
internetowych.
Identyfikowana w sieci przy pomocy
adresu URL.
HTML
Najbardziej popularny język do tworzenia
stron WWW i dokumentów tekstowograficznych, obsługiwany przez liczne
programy (przeglądarki, edytory tekstu,
programy pocztowe).
Umożliwia stworzenie kodu strony www
przy pomocy systemu znaczników
interpretowanych przez przeglądarkę.
Następcy: XHTML, XML
w nazwach plików
lepiej nie używać:
• wielkich liter
• znaków, np.: \ / : * ? " < > |
• spacji (jeśli musisz, w zamian używaj
podkreślnika "_")
• polskich liter (ą, ć, ę, ł, ń...
itd.)
Download