Wykaz tematów prac licencjackich na rok akademicki 2010/2011

advertisement
Wykaz tematów prac licencjackich na rok akademicki 2010/2011
PIELĘGNIARSTWO
Lp.
Nazwisko,
imię studenta
Kierunek
studiów
Rodzaj
studiów
Temat pracy
Promotor pracy
dr Sławomir Mucha
1.
Odrzywolska
Jadwiga
stacjonarne
pielęgniarstwo pomostowe
Cukrzyca w akromegalii-analiza
kliniczna pacjentów leczonych
analogami somatostatyny.
2.
Kaźmierczak
Edyta
pielęgniarstwo stacjonarne
Niedokrwistość-wciąż aktualny
problem w opiece pediatrycznej.
dr Wojciech Mazurowski
3.
Kozak Paulina
pielęgniarstwo stacjonarne
Zasady funkcjonowania zespołu
opieki psychiatrii środowiskowej.
prof. Iwona Kłoszewska
4.
Kaźmierska
Anna
5.
Pytka Danuta
pielęgniarstwo stacjonarne
stacjonarne
pielęgniarstwo pomostowe
6.
Chlebicz Anna
pielęgniarstwo stacjonarne
7.
Buchelt Joanna
pielęgniarstwo stacjonarne
8.
Górska Kinga
pielęgniarstwo stacjonarne
9.
10.
11.
12.
Felsztukier
Kamila
Jankowska
Paulina
Spalińska Ewa
Starus
Agnieszka
pielęgniarstwo stacjonarne
pielęgniarstwo stacjonarne
pielęgniarstwo stacjonarne
pielęgniarstwo stacjonarne
Specyfika pracy pielęgniarki
z pacjentem po próbie samobójczej.
Jakość życia pacjentek po
mastektomii.
Rola i zadania pielęgniarski
w zapobieganiu rozwojowi
wybranych powikłań przewlekłych
cukrzycy.
Rola i zadania pielęgniarki
w profilaktyce i wczesnym
wykrywaniu nowotworów przewodu
pokarmowego.
Rola i zadania pielęgniarski
w prewencji chorób metabolicznych.
Zadania i rola pielęgniarki w opiece
nad pacjentem z zaburzeniami
odżywiania.
Choroba wrzodowa żołądka
i dwunastnicy i jej leczenie.
Choroby trzustki i ich leczenie.
Wybrane choroby gruczołu
tarczowego i ich leczenie.
Jednostka
dr Michał Spych
Klinika Endokrynologii UM
w Łodzi
Klinika Pediatrii, Kardiologii
Prewencyjnej i Immunologii
Wieku Rozwojowego UM w Łodzi
Klinika Psychiatrii Wieku
Podeszłego i Zaburzeń
Psychotycznych
Klinika Psychiatrii Wieku
Podeszłego i Zaburzeń
Psychotycznych
Zakład Radioterapii Katedry
Onkologii UM w Łodzi
dr Elektra Szymańska Garbacz
Klinika Chorób Wewnętrznych
i Diabetologii UM w Łodzi
dr Elektra Szymańska Garbacz
dr Elektra Szymańska Garbacz
Klinika Chorób Wewnętrznych
i Diabetologii UM w Łodzi
Klinika Chorób Wewnętrznych
i Diabetologii UM w Łodzi
prof. Jolanta Rabe Jabłońska
Klinika Zaburzeń Afektywnych
i Psychotycznych.
Zakład Dydaktyki Klinicznej
w Pielęgniarstwie UM w Łodzi
Zakład Dydaktyki Klinicznej
w Pielęgniarstwie UM w Łodzi
Zakład Dydaktyki Klinicznej
w Pielęgniarstwie UM w Łodzi
prof. Iwona Kłoszewska
Prof. Ryszard Markert
Prof. Ryszard Markert
Prof. Ryszard Markert
Uwagi
własny
własny
własny
własny
własny
własny
własny
własny
własny
własny
własny
własny
Nazwisko, imię
Lp. studenta
13.
Kuligowska
Ewelina
15.
Kowalska
Karolina
Gardysińska
Martyna
16.
Jędrzejczak
Beata
17.
Chyży Eleonora
14.
Kierunek
studiów
Rodzaj
studiów
pielęgniarstwo stacjonarne
pielęgniarstwo stacjonarne
pielęgniarstwo stacjonarne
stacjonarne
pielęgniarstwo pomostowe
19.
pielęgniarstwo stacjonarne
stacjonarne
Szczepanik Anna pielęgniarstwo pomostowe
stacjonarne
Fechner Iwona
pielęgniarstwo pomostowe
20.
Sobieszek
Wioletta
21.
Pawlak Irena
stacjonarne
pielęgniarstwo pomostowe
stacjonarne
pielęgniarstwo pomostowe
22.
Krusińska Olga
pielęgniarstwo stacjonarne
23.
Miśkiewicz
Małgorzata
pielęgniarstwo stacjonarne
24.
Kowalczyk
Krystyna
stacjonarne
pielęgniarstwo pomostowe
18.
Temat pracy
Poporodowe zaburzenia
psychiczne.
Ocena czynników ryzyka chorób
sercowo-naczyniowych u dzieci na
podstawie zachowań zdrowotnych
uczniów klas IV-V.
Pielęgnacja tracheotomii u chorych
po laryngektomii całkowitej.
Sedacja dzieci leczonych
w Oddziale Intensywnej Terapii
Dziecięcej.
Ból i leczenie przewlekłe-wpływ na
aktywność fizyczną dzieci
i młodzieży z młodzieńczym
idiopatycznym zapaleniem stawów.
Przygotowanie pacjenta do życia ze
stomią.
Pielęgnacja i opieka nad dzieckiem
w pierwszym miesiącu życia.
Powikłania po chemioterapii
u chorych na ostre białaczki
szpikowe.
Jakość życia pacjenta z długoletnią
cukrzycą typu 2.
Proces pielęgnowania seniora
w wybranej chorobie nowotworowej
(nowotwór płuc).
Proces pielęgnowania seniora
w wybranej chorobie nowotworowej
(nowotwór prostaty).
Przygotowanie sali operacyjnej
i gabinetu zabiegowego do różnego
rodzaju znieczulenia.
Promotor pracy
prof. Iwona Kłoszewska
Jednostka
Klinika Psychiatrii Wieku
Podeszłego i Zaburzeń
Psychotycznych
dr Beata Kierzkowska
dr Joanna Zimmer Nowicka
Klinika Kardiologii Dziecięcej
II Katedry Pediatrii
Klinika Chirurgii Nowotworów
Głowy i Szyi UM w Łodzi
prof. A. Piotrowski
II Katedra Pediatrii – Katedra
Pediatrii i Kardiologii Dziecięcej
Uwagi
własny
własny
własny
własny
dr Michał Krekora
II Katedra Pediatrii – Katedra
Pediatrii i Kardiologii Dziecięcej
Klinika Chirurgii Ogólnej
i Kolorektalnej
II Katedra Ginekologii
i Położnictwa
prof. P. Smolewski
dr Elektra Szymańska Garbacz
Zakład Hematologii
Doświadczalnej UM w Łodzi
Klinika Chorób Wewnętrznych
i Diabetologii UM w Łodzi
dr Ewa Borowiak
Zakład Nauczania Pielęgniarstwa
z Pracowniami Praktycznymi
z listy
dr Ewa Borowiak
Zakład Nauczania Pielęgniarstwa
z Pracowniami Praktycznymi
z listy
dr Krystyna Frydrysiak
Zakład Nauczania Pielęgniarstwa
z Pracowniami Praktycznymi
z listy
dr Agnieszka Zygmunt
prof. Adam Dziki
z listy
własny
własny
własny
własny
Nazwisko, imię
Lp. studenta
Kierunek
studiów
Rodzaj
studiów
25.
Rożniata Edyta
stacjonarne
pielęgniarstwo pomostowe
26.
Uniszewska
Mariola
stacjonarne
pielęgniarstwo pomostowe
27.
Garstka Sylwia
stacjonarne
pielęgniarstwo pomostowe
28.
stacjonarne
Nawrocka Dorota pielęgniarstwo pomostowe
29.
Karwat Beata
stacjonarne
pielęgniarstwo pomostowe
30.
Zdziech Joanna
stacjonarne
pielęgniarstwo pomostowe
31.
Grzelak Anna
stacjonarne
pielęgniarstwo pomostowe
32.
Kozak Beata
33.
Żurawska Sylwia
stacjonarne
pielęgniarstwo pomostowe
stacjonarne
pielęgniarstwo pomostowe
34.
Gałaj Katarzyna
Chojnacka
Mieczysława
pielęgniarstwo stacjonarne
stacjonarne
pielęgniarstwo pomostowe
35.
Temat pracy
Ocena zaburzeń metabolicznych
u pacjentów z niewydolnością serca
i ostrym zespołem wieńcowym.
Pielęgnowanie chorego
w dyskopatii lędźwiowo-krzyżowej
po zabiegu stabilizacji.
Pielęgnowanie pacjenta
z wodogłowiem w przebiegu wad
dysraficznych.
Modyfikacja środowiska
Intensywnej Terapii w trakcie opieki
nad noworodkiem urodzonym
przedwczesnie.
Sposoby odprowadzania moczu
u chorych poddanych cystectimii
z powodu raka pęcherza
moczowego.
Powikłania wczesne i późne
u kobiet leczonych z powodu
wysiłkowego nietrzymania moczu
wszczepieniem różnego rodzaju
taśmy.
Leczenie p. bólowe u chorych
poddanych torakotomii.
Problemy pielęgnacyjne
u pacjentów z drenażem jamy
opłucnej.
Marskość wątroby – przyczyny,
leczenie i powikłania.
Analiza zwyczajów żywieniowych
oraz zagrożeń środowiskowych
u kobiet ciężarnych.
Problematyka niedożywienia osób
w starszym wieku.
Promotor pracy
Jednostka
Uwagi
dr Małgorzata Saryusz Wolska
Klinika Chorób Wewnętrznych
i Diabetologii UM w Łodzi
własny
prof. Marek Zawirski
Klinika Neurochirurgii i Onkologii
Układu Nerwowego UM w Łodzi
własny
prof. Marek Zawirski
Klinika Neurochirurgii i Onkologii
Układu Nerwowego UM w Łodzi
własny
dr hab. Ewa Gulczyńska
Klinika Neonatologii UM w Łodzi
własny
prof. Waldemar Różański Klinika Urologii UM w Łodzi
własny
prof. Waldemar Różański Klinika Urologii UM w Łodzi
Oddział Kliniczny Chirurgii Klatki
Piersiowej i Rehabilitacji
prof. Józef Kozak
Oddechowej.
Oddział Kliniczny Chirurgii Klatki
Piersiowej i Rehabilitacji
prof. Józef Kozak
Oddechowej.
Zakład Dydaktyki Klinicznej
prof. Ryszard Markert
w Pielęgniarstwie UM w Łodzi
własny
prof. Agata Karowicz Bilińska
dr Ewa Borowiak
własny
własny
własny
Klinika Patologii Ciąży I Katedry
Ginekologii i Połoznictwa
własny
Zakład Nauczania Pielęgniarstwa z listy
z Pracowniami Praktycznymi
Nazwisko, imię
Lp. studenta
Wasilewska
36. Barbara
37.
Kozak Anna
38.
Dudka Sabina
Rodzaj
studiów
stacjonarne
pielęgniarstwo pomostowe
stacjonarne
pielęgniarstwo pomostowe
stacjonarne
pielęgniarstwo pomostowe
39.
Gajos Renata
stacjonarne
pielęgniarstwo pomostowe
40.
Morka Monika
41.
Nowak Lilianna
42.
Piekarska Ewa
43.
Janik Piotr
pomostowe
pielęgniarstwo stacjonarne
pomostowe
pielęgniarstwo stacjonarne
44.
Nojek Katarzyna
pielęgniarstwo stacjonarne
45.
pielęgniarstwo stacjonarne
47.
Żmuda Justyna
Reszelewska
Olga
Jackowska
Sandra
48.
Kaźmierczak
Agnieszka
stacjonarne
pielęgniarstwo pomostowe
49.
stacjonarne
Gierlic Mirosława pielęgniarstwo pomostowe
46.
Kierunek
studiów
pielęgniarstwo stacjonarne
stacjonarne
pielęgniarstwo pomostowe
pielęgniarstwo stacjonarne
pielęgniarstwo stacjonarne
Temat pracy
Proces pielęgnowania seniora
z gruźlicą.
Proces pielęgnowania seniora
z zapaleniem płuc.
Problematyka nadciśnienia u osób
w starszym wieku.
Pielęgnacja nad chorym we
wczesnym okresie po alloplastyce
stawu kolanowego.
Choroby nowotworowe
w ginekologii – profilaktyka,
diagnostyka i leczenie.
Rola pielęgniarki w opiece nad
pacjentem hemodializowanym.
Karmienie naturalne w kontekście
problemów zdrowotnych
noworodka.
Edukacja zdrowotna w chorobach
alergicznych.
Najczęstsze nowotwory wieku
dziecięcego.
Zmiany w układzie krążenia
zachodzące podczas ciąży.
Jakość życia dzieci z wrodzonymi
wadami serca.
Promotor pracy
Uwagi
dr Ewa Borowiak
Jednostka
Zakład Nauczania Pielęgniarstwa
z Pracowniami Praktycznymi
Zakład Nauczania Pielęgniarstwa
z Pracowniami Praktycznymi
Zakład Nauczania Pielęgniarstwa
z Pracowniami Praktycznymi
dr Tomasz
Zwierzchowski
Klinika Ortopedii UM w Łodzi
własny
Antykoncepcja wczoraj a dziś.
Opieka pielęgniarska nad
pacjentem w udarze
niedokrwiennym mózgu.
Wpływ edukacji dotyczącej
prowadzenia samokontroli na późne
powikłaniacukrzycy.
dr Lidia Biesiada
Klinika Kardiologii Dziecięcej
II Katedra Ginekologii
i Położnictwa
dr Małgorzata Saryusz Wolska
Klinika Chorób Wewnętrznych
i Diabetologii UM w Łodzi
własny
dr Małgorzata Saryusz Wolska
Klinika Chorób Wewnętrznych
i Diabetologii UM w Łodzi
własny
dr Ewa Borowiak
dr Ewa Borowiak
dr Marek Jacaszek
dr Piotr Bartnicki
dr Lidia Biesiada
dr Ewa Borowiak
prof. Józef Kobos
dr Urszula Faflik
dr Joanna Lipińska
II Katedra Ginekologii
i Położnictwa
Stacja Dializ Szpital Kliniczny
im. WAM
II Katedra Ginekologii
i Położnictwa
Zakład Nauczania Pielęgniarstwa
z Pracowniami Praktycznymi
Zakład Patomorfologii Wieku
Rozwojowego
II Katedra Ginekologii
i Położnictwa
z listy
z listy
z listy
z listy
własny
z listy
z listy
własny
z listy
z listy
z listy
Nazwisko, imię
Lp. studenta
50.
51.
Florczak Beata
Kiełbas
Magdalena
52.
Naroznik Iwona
Kierunek
studiów
Rodzaj
studiów
stacjonarne
pielęgniarstwo pomostowe
pielęgniarstwo stacjonarne
pielęgniarstwo stacjonarne
54.
Podraza
Magdalena
Pacyniak
Patrycja
55.
Piotrowska
Żaneta
pielęgniarstwo stacjonarne
56.
Hachond Beata
stacjonarne
pielęgniarstwo pomostowe
57.
Suchan Olga
pielęgniarstwo stacjonarne
58.
pielęgniarstwo stacjonarne
59.
Wójcik Ewelina
Kwaśkiewicz
Marzena
60.
Lewkowicz
Katarzyna
53.
61.
62.
Tokarek Nina
Witkowska
Agnieszka
pielęgniarstwo stacjonarne
pielęgniarstwo stacjonarne
pielęgniarstwo stacjonarne
pielęgniarstwo stacjonarne
pielęgniarstwo stacjonarne
pielęgniarstwo stacjonarne
Temat pracy
Rola pielęgniarki w prewencji
zespołu stopy cukrzycowej.
Proces pielęgnowania seniora
w cukrzycy.
Rola pielęgniarki w opiece nad
noworodkami i niemowlętami
urodzonymi przedwcześnie.
Nienowotworowe choroby jelita
grubego. Objawy, diagnostyka
i leczenie.
Nowotwory jelita grubego. Objawy,
diagnostyka i leczenie.
Rola pielęgniarki w opiece nad
pacjentem leczonym w Oddziale
Intensywnej Terapii
Medyczne i socjoekonomiczne
aspekty wychowania dziecka
z zespołem Dawna.
Powikłania zakrzepowo-zatorowe
po stosowaniu doustnych środków
antykoncepcyjnych.
Wybrane przypadki pacjentów
z powikłaniami zakrzepowozatorowymi.
Aspiryna - zastosowanie u chorych
internistycznych.
Zaburzenia układu hemostazy
u chorych ze stwardnieniem
rozsianym.
Promotor pracy
dr Małgorzata Saryusz Wolska
dr Ewa Borowiak
Jednostka
Uwagi
Klinika Chorób Wewnętrznych
i Diabetologii UM w Łodzi
własny
Zakład Nauczania Pielęgniarstwa
z Pracowniami Praktycznymi
z listy
prof. Józef Kobos
Zakład Patomorfologii Wieku
Rozwojowego
Aspiryna u chorych na cukrzycę.
Zakrzepica w młodym wieku –
wybrane przypadki pacjentów.
dr Anna Sobol
własny
prof. Ryszard Markert
Zakład Dydaktyki Klinicznej
w Pielęgniarstwie UM w Łodzi
Zakład Dydaktyki Klinicznej
w Pielęgniarstwie UM w Łodzi
dr hab. Waldemar
Machała
Klinika Anestezjologii
i Intensywnej Terapii
własny
dr Anna Wójcik
Zakład Biologii i Parazytologii
Lekarskiej UM w Łodzi
własny
dr Anna Sobol
Klinika Chorób Wewnętrznych
i Diabetologii UM w Łodzi
własny
prof. Ryszard Markert
dr Anna Sobol
dr Anna Sobol
dr Anna Sobol
dr Anna Sobol
Klinika Chorób Wewnętrznych
i Diabetologii UM w Łodzi
Klinika Chorób Wewnętrznych
i Diabetologii UM w Łodzi
Klinika Chorób Wewnętrznych
i Diabetologii UM w Łodzi
Klinika Chorób Wewnętrznych
i Diabetologii UM w Łodzi
Klinika Chorób Wewnętrznych
i Diabetologii UM w Łodzi
własny
własny
własny
własny
własny
własny
własny
Nazwisko, imię
Lp. studenta
Szymczakowski
63. Marcin
Kowalczyk
64. Emilia
Kierunek
studiów
Rodzaj
studiów
72.
Kaniewska Ewa
pielęgniarstwo stacjonarne
Temat pracy
Wybrane parametry hemostazy
w udarze niedokrwiennym mózgu.
Rola pielęgniarki w edukacji rodzin
osoby z demencją starczą.
Czynniki ryzyka chorób sercowonaczyniowych u osób powyżej 65
roku życia.
Gruźlica u dzieci – profilaktyka,
diagnostyka i leczenie.
Uczestnictwo dzieci
z młodzieńczym idiopatycznym
zapaleniem stawów w lekcjach
wychowania fizycznego i innych
formach aktywności ruchowej.
Problematyka nadciśnienia
tętniczego krwi u osób w wieku
starszym.
Proces pielęgnowania seniora
z zapaleniem płuc.
Edukacja zdrowotna pacjenta
z cukrzycą.
Zastosowanie diety w profilaktyce
i leczeniu chorób przewodu
pokarmowego.
Rola pielęgniarki w zapobieganiu
incydentom hiperglikemii
i hipoglikemii u pacjentów
z cukrzycą typu 2.
73.
Zarychta Anna
Grzegorczyk
Angelika
Więcławska
Aleksandra
pielęgniarstwo stacjonarne
Chirurgiczne leczenie wad serca.
dr Elektra
Szymańska Garbacz
prof. Ryszard
Markert
pielęgniarstwo stacjonarne
Styl życia a rak jelita grubego.
Wpływ używek stosowanych przez
kobietę w ciąży na płód.
prof. Adam Dziki
dr Anna
Domagalska
pielęgniarstwo stacjonarne
pielęgniarstwo stacjonarne
65.
Kłodaś Anita
pielęgniarstwo stacjonarne
66.
Małczak Ilona
pielęgniarstwo stacjonarne
67.
Ochal
Aleksandra
pielęgniarstwo stacjonarne
68.
70.
Winiarska Aneta
Szpądrowska
Małgorzata
Binkiewicz
Martyna
71.
Hejmanowska
Justyna
69.
74.
75.
pielęgniarstwo stacjonarne
pielęgniarstwo stacjonarne
pielęgniarstwo stacjonarne
pielęgniarstwo stacjonarne
pielęgniarstwo stacjonarne
Promotor pracy
dr Krystyna Bogus
Jednostka
Klinika Chorób Wewnętrznych
i Diabetologii UM w Łodzi
Zakład Nauczania Pielęgniarstwa
z Pracowniami Praktycznymi
dr Krystyna Bogus
dr hab. Elżbieta
Smolewska
Zakład Nauczania Pielęgniarstwa
z Pracowniami Praktycznymi
Klinika Kardiologii Dziecięcej
II Katedry Pediatrii
dr hab. Elżbieta
Smolewska
Klinika Kardiologii Dziecięcej
II Katedry Pediatrii
dr Anna Sobol
dr Ewa Borowiak
dr Ewa Borowiak
dr Jolanta Glińska
dr Elektra
Szymańska Garbacz
Zakład Nauczania Pielęgniarstwa
z Pracowniami Praktycznymi
Zakład Nauczania Pielęgniarstwa
z Pracowniami Praktycznymi
Zakład Nauczania Pielęgniarstwa
z Pracowniami Praktycznymi
Klinika Chorób Wewnętrznych
i Diabetologii UM w Łodzi
Klinika Chorób Wewnętrznych
i Diabetologii UM w Łodzi
Zakład Dydaktyki Klinicznej
w Pielęgniarstwie UM w Łodzi
Klinika Chirurgii Ogólnej
i Kolorektalnej
I Zakład Anestezjologii I Intensywnej
Terapii UM w Łodzi
Uwagi
własny
własny
własny
własny
z listy
z listy
z listy
z listy
własny
własny
własny
własny
własny
Nazwisko, imię
Lp. studenta
Kierunek
studiów
Rodzaj
studiów
Temat pracy
Promotor pracy
76.
Bożyk Ewelina
pielęgniarstwo stacjonarne
Choroby wątroby o etiologii
zapalnej-leczenie.
prof. Andrzej
Zieliński
77.
Rydlewska
Paulina
pielęgniarstwo stacjonarne
Powikłania w przebiegu cukrzycy.
prof. Andrzej
Zieliński
78.
Grzeczko Hanna
pielęgniarstwo stacjonarne
79.
Kantor Karolina
pielęgniarstwo stacjonarne
81.
Rogowska
Paulina
Herman
Agnieszka
82.
Topolska Wanda
pielęgniarstwo stacjonarne
stacjonarne
pielęgniarstwo pomostowe
83.
Bożyk Anna
pielęgniarstwo stacjonarne
84.
Wasiak Monika
pielęgniarstwo stacjonarne
85.
Sobczak Natalia
Jakuszczonek
Barbara
Stempska
Monika
pielęgniarstwo stacjonarne
stacjonarne
pielęgniarstwo pomostowe
80.
86.
87.
pielęgniarstwo stacjonarne
pielęgniarstwo stacjonarne
Rola witamin w diecie każdego
człowieka.
Nadużywanie leków dostępnych
bez recepty.
Wpływ opieki hospicyjnej na
rozwiązywanie podstawowych
problemów pielęgnacyjnych u dzieci
z chorobami
neurodegeneracyjnymi.
Badania przesiewowe w profilaktyce
raka jelita grubego.
Badanie fizykalne u pacjenta po
urazie.
Nadciśnienie tętnicze i otyłość
u młodzieży hospitalizowanych
w Klinice Kardiologii Dziecięcej
w latach 2006-2010.
Rola pielęgniarki w profilaktyce raka
gruczołu piersiowego.
Udział pielęgniarki w profilaktyce
raka szyjki macicy.
Jakość życia pacjentów w chorobie
nadciśnieniowej.
Zespół rozsianego krzepnięcia
śródnaczyniowego.
prof. Andrzej
Zieliński
dr Anna LorencDuda
dr Małgorzata
Stolarska
prof. Adam Dziki
dr Ewa Borowiak
dr Agnieszka
Zygmunt
prof. Józef Kobos
prof. Józef Kobos
prof. Lucjan
Pawlicki
dr Anna Sobol
Jednostka
Zakład Cytofizjologii, Histologii
i Embriologii Katedry Morfologii
i Embriologii UM w Łodzi
Zakład Cytofizjologii, Histologii
i Embriologii Katedry Morfologii
i Embriologii UM w Łodzi
Zakład Cytofizjologii, Histologii
i Embriologii Katedry Morfologii
i Embriologii UM w Łodzi
Uwagi
Zakład Farmakologii UM w Łodzi
własny
Klinika Chorób Dzieci, Oddział
Onkohematologiczny dla Dzieci
Starszych przy USK4
Klinika Chirurgii Ogólnej
i Kolorektalnej
Zakład Nauczania Pielęgniarstwa
z Pracowniami Praktycznymi
Klinika Kardiologii Dziecięcej
Zakład Patomorfologii Wieku
Rozwojowego
Zakład Patomorfologii Wieku
Rozwojowego
Klinika Chorób Wewnętrznych
i Rehabilitacji Kardiologicznej
Klinika Chorób Wewnętrznych
i Diabetologii UM w Łodzi
własny
własny
z listy
własny
własny
własny
z listy
własny
własny
własny
własny
Nazwisko, imię
Lp. studenta
Kierunek
studiów
Rodzaj
studiów
Temat pracy
Promotor pracy
dr Marzena
Funkowicz
Jednostka
Klinika Psychiatrii Wieku Podeszłego
i Zaburzeń Psychotycznych UM
w Łodzi
Klinika Psychiatrii Wieku Podeszłego
i Zaburzeń Psychotycznych UM
w Łodzi
Klinika Psychiatrii Wieku Podeszłego
i Zaburzeń Psychotycznych UM
w Łodzi
Klinika Alergologii, Gastroenterologii
i Żywienia Dzieci III Katedry Pediatrii
UM w Łodzi
dr KorzeniewskaEksterowicz
Klinika Pediatrii, Onkologii,Hematologii
i Diabetologii I Katedry Pediatrii UM
w Łodzi
własny
dr Małgorzata
Stolarska
Klinika Pediatrii, Onkologii,Hematologii
i Diabetologii I Katedry Pediatrii UM
w Łodzi
własny
88.
Ejdukiewicz
Justyna
pielęgniarstwo stacjonarne
Uzależnienia wśród chorych na
schizofrenię paranoidalną.
dr Radosław
Magierski
89.
Chmielewska
Dorota
pielęgniarstwo stacjonarne
Stan somatyczny u chorych na
schizofrenię.
dr Radosław
Magierski
90.
Chudzik
Katarzyna
pielęgniarstwo stacjonarne
91.
Maliszewska
Monika
pielęgniarstwo stacjonarne
92.
Poźniak
Grzegorz
stacjonarne
pielęgniarstwo pomostowe
93.
Rogowska
Paulina
pielęgniarstwo stacjonarne
Depresja poporodowa.
Rola pielęgniarki w opiece nad
małym dzieckiem z wybranymi
schorzeniami układu oddechowego.
Satysfakcja z wykonywanej pracy
wśród pielęgniarek hospicjów
dziecięcych i oddziałów
pediatrycznych.
Wpływ opieki hospicyjnej na
rozwiązywanie podstawowych
problemów pielęgnacyjnych u dzieci
z chorobami
neurodegeneracyjnymi.
dr Radosław
Magierski
Uwagi
z listy
z listy
z listy
z listy
Download