w uprawach - Główny Inspektorat Sanitarny

advertisement
W ramach urzędowych kontroli prowadzonych przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i
Nasiennictwa w celu stwierdzenia prawidło9wości stosowania środków ochrony roślin ogółem w
2008 r. badaniom laboratoryjnym poddano 46 upraw, z których 2 436 prób na pozostałości środków
ochrony roślin, w tym:

1 019 owoców – borówka, gruszka, jabłko, malina, porzeczka, śliwka, truskawka, wiśnia,
czereśnia, agrest, winogrona;

746 warzyw gruntowych – burak ćwikłowy, cebula, fasola szparagowa, kalafior, kapusta
pekińska, kapusta głowiasta, marchew, ogórek, papryka, groch, pietruszka, pomidor, por,
rzodkiewka, sałata, seler, bób, brokuł, szparag, szpinak;

488 – warzyw spod osłon i pieczarek – fasola szparagowa, kalafior, ogórek, papryka,
pomidor, sałata, pieczarki;

183 roślin rolniczych – owies, pszenica, pszenżyto, ziemniak, żyto, burak cukrowy,
kukurydza, gryka, jęczmień, mieszanka zbożowa, rzepak
oraz

46 prób w ramach urzędowej kontroli wyrywkowej – śliwa, aronia, borówka, brzoskwinia,
czereśnia, burak ćwikłowy, cebula, brukselka, pietruszka, seler.
W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, iż 67,3% skontrolowanych upraw było
wolnych od pozostałości pestycydów (poniżej granicy oznaczalności), natomiast 30,6% upraw
zawierało pozostałości nieprzekraczające najwyższych dopuszczalnych poziomów (NDP).
Łącznie na 2 482 przebadane próbki, przekroczenia NDP stwierdzono w 53 przypadkach, co
stanowi 2,1% badanych próbek.
Najczęściej wykrywane przekroczenia odnotowano w uprawie porzeczki, pieczarek, i jabłoni.
Dotyczyły one takich substancji czynnych jak: fenazachina, karbendazym, fenitrotion,
cypermetryna i dimetoat. W 2008 roku stwierdzono również stosowanie niedozwolonych środków
ochrony roślin. Najczęstsze przypadki dotyczyły upraw pieczarki (substancje czynne: karbendazym,
chlorfenfinfos), porzeczki (substancje czynne: karbendazym, endosulfan, tebukonazol, bitertanol,
bromopropylat) i rzodkiewki (substancje czynne: dimetoat, iprodion).
Przekroczenia najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości oraz przypadki wykrycia
związków niedopuszczalnych do stosowania w danej uprawie objęte były procedurą powiadamiania
RASFF. W 2008 roku Główny Inspektorat Ochrony i Nasiennictwa otrzymał 74 powiadomienia
informacyjne RASFF, z czego tylko jedna próbka jabłek zawierała pozostałości dimetoatu (2,1
mg/kg) zagrażające zdrowiu małych dzieci.
Podstawowym celem kontroli pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych jesr
zapewnienie bezpieczeństwa dla zdrowia wszystkich konsumentów. Wyniki kontroli w
gospodarstwach jak również rezultaty badań laboratoryjnych pobieranych prób w ramach
urzędowych kontroli wskazują na 0,5% spadek liczby przekroczyć NDP w stosunku do roku
poprzedniego (w 2007 roku stwierdzono przekroczenia NDP w 2,6% ogółu analizowanych próbek,
podczas gdy w 2008 roku odnotowano spadek przekroczeń NDP do 2,1%).
Download