Sprawozdanie z Konferencji 22 stycznia 2015 r.

advertisement
Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Implementacja
Dyrektywy 2011/83/UE w krajowych porządkach prawnych państw członkowskich
Unii Europejskiej”.
W dniu 22 stycznia 2015 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu
Warmińsko- Mazurskiego odbyła się Międzynarodowa Konferencja Studencka
zorganizowana przez Studenckie Koło Naukowe Ochrony Praw Konsumenta wraz z
Katedrą Prawa Gospodarczego, we współpracy z Miejskim Rzecznikiem Konsumentów
Panią Jadwigą Urbańską oraz Biurem ds. Współpracy Międzynarodowej UWM.
Przewodnim tematem konferencji była „Implementacja Dyrektywy 2011/83/UE w
krajowych porządkach prawnych państw członkowskich Unii Europejskiej”. Celem
konferencji była wymiana poglądów na temat zmian, które przyniosła do krajowych
porządków prawnych wybranych państw Unii Europejskiej Dyrektywy 2011/83/UE.
Konferencja została objęta patronatem Dziekana Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego Prof. dr hab. Stanisława Pikulskiego, Rektora
UWM Prof. dr hab. Ryszarda Góreckiego oraz Prezydenta Miasta Olsztyna Piotra
Grzymowicza. Ponadto patronem oraz sponsorem nagród było wydawnictwo C.H Beck.
Spotkanie to było adresowane do pracowników, studentów UWM oraz wszystkich
zainteresowanych problematyką implementacji dyrektywy 2011/83/UE.
Konferencja odbywała się w języku angielskim.
Uroczystego otwarcia konferencji dokonał Prof. dr hab. Piotr Krajewski, Prodziekan
ds. Studenckich, który wyraził wdzięczność członkom Koła Naukowego Ochrony Praw
Konsumenta za zaangażowanie w to przedsięwzięcie. Specjalnym gościem Konferencji
była Pani Jadwiga Urbańska- Miejski Rzecznik Konsumenta w Olsztynie. W obradach
wzięli udział przedstawiciele dziewięciu ośrodków akademickich z krajów Unii
Europejskiej oraz z Polski. Prelegenci reprezentowali następujące ośrodki naukowe:
Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski,
Uniwersytet w Walencji, Uniwersytet Pablo de Olavide w Sevilii, Uniwersytet w Pizie,
Uniwersytet w Trieście, Uniwersytet de Lorraine we Francji oraz Instituto do Politecnico
do Cavado e do Ave w Portugalii.
Konferencja była podzielona na dwa panele. Podczas pierwszego panelu, któremu
przewodniczyła pani dr Oksana Cabaj referat wygłosili studenci Erasmusa, natomiast w
drugim panelu wystąpili studenci oraz pracownicy naukowi z Polski. Drugi panel został
poprowadzony przez panią mgr Magdalenę Zielińską. Podczas obrad zostały poruszone
nowe przepisy w zakresie szerokiego prawa do informacji, regulacji dotyczącej
zawierania umów na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa, nowych zasad
dotyczących prawa odstąpienia od umowy.
Zwieńczeniem konferencji było losowanie nagrody książkowej ufundowanej przez
wydawnictwo C.H Beck. Była to już trzecia konferencja o zasięgu międzynarodowym z
cyklu spotkań naukowych poświęconych ochronie konsumentów w Unii Europejskiej
zorganizowana przez Koło Naukowe Ochrony Praw Konsumenta.
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards