Test - Znajomość Mapy Historycznej - Zestaw I

advertisement
TEST - ZNAJOMOŚĆ MAPY HISTORYCZNEJ - ZESTAW I
We wszystkich poleceniach naleŜy zaznaczyć tylko jedną odpowiedź
01. Gdzie kończy bieg rzeka Eufrat?
A) w Morzu Śródziemnym
B) w Morzu Kaspijskim
C) w Zatoce Bengalskiej
D) w Zatoce Perskiej
02. Która rzeka nie przepływała przez staroŜytną Mezopotamię?
A) Tygrys
C) Diala
B) Eufrat
D) Jordan
03. Które miasto nie leŜało na terenie staroŜytnej Mezopotamii?
A) Jerozolima
C) Uruk
B) Babilon
D) Ur
04. Która rzeka przepływa przez Egipt?
A) Jordan
B) Nil
C) Tygrys
D) Eufrat
05. Jak nazywała się pustynia połoŜona we wschodniej części staroŜytnego Egiptu?
A) Pustynia Arabska
C) Pustynia Nilowa
B) Pustynia Libijska
D) Pustynia Śródziemna
06. W której części Egiptu znajduje się delta Nilu?
A) w północnej
B) w południowej
C) we wschodniej
D) w zachodniej
07. Jak nazywa się morze do którego wpada Nil?
A) Czerwone
B) śółte
C) Śródziemne
D) Martwe
08. Jak nazywa się morze z którym Egipt graniczy od strony wschodniej?
A) Czerwone
C) Śródziemne
B) śółte
D) Martwe
09. Jak nazywała się pustynia połoŜona w zachodniej części staroŜytnego Egiptu?
A) Pustynia Arabska
C) Pustynia Nilowa
B) Pustynia Libijska
D) Pustynia Śródziemna
10. Którą część Egiptu zajmował Egipt Dolny?
A) północną
B) południową
C) wschodnią
D) zachodnią
11. Która rzeka nie przepływa przez Azję?
A) Ganges
B) Indus
C) Jangcy
D) Dunaj
12. Która rzeka przepływa przez Chiny?
A) Ganges
B) Indus
C) Jangcy
D) Jordan
13. Która rzeka przepływa przez Indie?
A) Ganges
B) Huang-Ho
C) Jangcy
D) Jordan
14. Który obszar wodny nie graniczy z Indiami?
A) Morze Arabskie
B) Morze Martwe
C) Zatoka Bengalska
D) Ocean Indyjski
15. Które Morze nie graniczy z Chinami?
A) Morze śółte
C) Morze Wschodniochińskie
B) Morze Północnochińskie
D) Morze Południowochińskie
16. Jak nazywa się morze do którego wpada rzeka Huang-Ho?
A) Morze śółte
C) Morze Wschodniochińskie
B) Morze Czarne
D) Morze Południowochińskie
17. Jak nazywa się zatoka do której wpada rzeka Ganges?
A) Zatoka Perska
C) Zatoka Bengalska
B) Zatoka Gangesu
D) Zatoka Azjatycka
18. Jak nazywa się morze do którego wpada rzeka Indus?
A) Morze śółte
C) Morze Arabskie
B) Morze Czarne
D) Morze Martwe
19. Jak nazywa się kontynent na którym leŜy Półwysep Indyjski?
A) Azja
C) Europa
B) Afryka
D) Ameryka
20. Które morze jest najmniejsze pod względem powierzchni?
A) Morze Śródziemne
C) Morze Kaspijskie
B) Morze Czarne
D) Morze Martwe
21. Jak nazywa się półwysep na którym leŜy Grecja?
A) Pirenejski
C) Bałkański
B) Apeniński
D) Krymski
22. Jak w staroŜytnej Grecji nazywała się kraina w której leŜą Ateny?
A) Attyka
C) Etolia
B) Beocja
D) Tesalia
23. Jak w staroŜytnej Grecji nazywała się kraina w której leŜy Sparta?
A) Arkadia
C) Argolida
B) Achaja
D) Lakonia
24. Jak nazywa się półwysep stanowiący południową część Grecji?
A) Pirenejski
C) Krymski
B) Apeniński
D) Peloponez
25. Jak nazywa się morze na którym leŜy wyspa Eubea?
A) Morze Jońskie
C) Morze Egejskie
B) Morze Kreteńskie
D) Morze Śródziemne
26. Jak nazywa się półwysep na którym leŜą Włochy?
A) Pirenejski
C) Krymski
B) Apeniński
D) Skandynawski
27. Jak nazywała się staroŜytna kraina w której leŜy Rzym?
A) Liguria
C) Brucja
B) Lacjum
D) Lukania
28. Jak nazywa się rzeka przepływająca przez Rzym?
A) Tyber
C) Arno
B) Pad
D) Rodan
29. Która wyspa znajduje się najdalej od Włoch?
A) Sycylia
C) Korsyka
B) Sardynia
D) Kreta
30. Która morze nie graniczy z Włochami?
A) Morze Tyrreńskie
C) Morze Adriatyckie
B) Morze Egejskie
D) Morze Jońskie
Download