Stany w USA - zestawienie najważniejszych danych

advertisement
Stany w USA - zestawienie najważniejszych danych
Stany Zjednoczone Ameryki, United States of America, USA, państwo w Ameryce Północnej, nad Oceanem
Spokojnym oraz Zatoką Meksykańską i Oceanem Atlantyckim. Obejmuje stołeczny Dystrykt Kolumbii i 50 stanów,
w tym 48 w środkowej i południowej części Ameryki Północnej, oraz Alaskę (północną część Ameryki Północnej) i
Hawaje (w Oceanii, na Oceanie Spokojnym). W skład USA wchodzą również terytoria zależne: Wyspy Dziewicze
(Ameryka Środkowa), Guam, Midway, Samoa Amerykańskie i Wake (Oceania), oraz terytoria stowarzyszone:
Portoryko, Federacja Mikronezji, Wyspy Marshalla, Mariany Północne. Powierzchnia 9,6 mln km2. Ponad 295 mln
mieszkańców (2005). Stolica Waszyngton (607 tys. mieszkańców, zespół miejski 7,7 mln, 2004). 40 zespołów
miejskich powyżej 1 mln mieszkańców, największe: Nowy Jork (19,2 mln, 2004), Los Angeles (9,9 mln, 2003),
Chicago (9,2 mln, 2000), San Francisco (7 mln, 2003), Filadelfia (6,2 mln, 2003), Detroit (5,5 mln, 2003), Boston
(5,9 mln, 2003). Największe skupiska miast zlokalizowane są na wybrzeżu Oceanu Atlantyckiego (Megalopolis
Nowego Jorku), nad Wielkimi Jeziorami (Chicago, Detroit, Cleveland, Pittsburgh) oraz nad Oceanem Spokojnym
(Los Angeles, San Francisco, San Diego).
Język urzędowy angielski. Jednostka monetarna 1 dolar = 100 centów.
Poniższa tabela prezentuje podstawowe informacje na temat poszczególnych stanów USA
l.p. Stan
Stolica
Powierzchnia (w tys. km2) Ludność (w mln)
1
Alabama
Montgomery
133,9
4,1
2
Alaska
Juneau
1530,7
0,6
3
Arizona
Phoenix
295,3
3,8
4
Arkansas
Little Rock
137,7
2,4
5
Connecticut
Hartford
13,0
3,2
6
Dakota Pd.
Pierre
199,7
0,7
7
Dakota Pn.
Bismarck
183,1
0,6
8
Delaware
Dover
5,3
0,7
9
Dystrykt Kolumbii Waszyngton
0,2
0,6
10 Floryda
Tallahassee
151,9
13,3
11 Georgia
Atlanta
152,6
6,6
12 Hawaje
Honolulu
16,7
1,1
13 Idaho
Boise
216,4
1,0
14 Illinois
Springfield
145,9
11,5
15 Indiana
Indianapolis
93,7
5,6
16 Iowa
Des Moines
145,7
2,8
17 Kalifornia
Sacramento
411,0
30,4
18 Kansas
Topeka
213,1
2,5
19 Karolina Pd.
Columbia
80,6
3,6
20 Karolina Pn.
Raleigh
136,6
6,7
21 Kentucky
Frankfort
104,6
3,7
22 Kolorado
Denver
269,5
3,4
23 Luizjana
Baton Rouge
123,7
4,3
24 Maine
Augusta
86,2
1,2
25 Maryland
Annapolis
27,1
4,9
26 Massachusetts
Boston
21,5
6,0
27 Michigan
Lansing
151,6
9,4
28 Minnesota
Saint Paul
218,6
4,4
29 Missisipi
Jackson
123,5
2,6
30 Missouri
Jefferson City 180,5
5,2
31 Montana
Helena
380,3
0,8
32 Nebraska
Lincoln
200,4
1,6
33 Nevada
Carson City
286,3
1,3
34 New Hampshire
Concord
24,0
1,1
35 New Jersey
Trenton
20,2
7,8
36 Nowy Jork
Albany
127,2
18,1
37 Nowy Meksyk
Santa Fe
314,9
1,5
38 Ohio
Columbus
107,0
10,9
39 Oklahoma
Oklahoma City 181,2
3,2
40 Oregon
Salem
251,4
2,9
41 Pensylwania
Harrisburg
117,3
12,0
42 Rhode Island
Providence
3,1
1,0
43 Teksas
Austin
691,0
17,3
44 Tennessee
Nashville
109,2
5,0
45 Utah
Salt Lake City 219,9
1,8
46 Vermont
Montpelier
24,9
0,6
47 Waszyngton
Olympia
176,5
5,0
48 Wirginia
Richmond
105,6
6,3
49 Wirginia Zach.
Charleston
62,8
1,8
50 Wisconsin
Madison
145,4
5,0
51 Wyoming
Cheyenne
253,3
0,5
Stany Zjednoczone. Historia
Początek Stanom Zjednoczonym dała angielska kolonizacja zamieszkanej przez Indian Ameryki Północnej.
Pierwszą trwałą osadę Anglicy założyli 1607 na wyspie Jamestown (ob. w Wirginii). W 1620 do tzw. Nowej Anglii
dotarli ojcowie pielgrzymi (grupa purytańskich osadników). Stopniowo pas między Oceanem Atlantyckim a
Appalachami był zasiedlany od północy (ob. stan Maine) po południa (ob. stan Georgia) przez imigrantów z Anglii,
szukających w Ameryce godziwych warunków życia, swobody religijnej i politycznej, którzy tworzyli tutaj zwarte
kolonie. W XVII w. napłynęli na te tereny także Szwedzi i Holendrzy (kolonia Nowy Amsterdam, następnie Nowy
Jork), a na pocz. XVIII w. — Niemcy oraz Szkoci i Irlandczycy. Jedną z głównych zachęt dla imigrantów była
obfitość i łatwość zdobycia ziemi, na której (w koloniach północnych) zakładano farmy albo (w koloniach
południowych) plantacje. Na plantacjach wykorzystywano pracę niewolników murzyńskich, których od 1618
sprowadzano z Afryki. Rolnictwo szybko stało się źródłem wzrostu gospodarczego kolonii. Zaczęły one eksportować
tytoń, ryż, bawełnę, indygo i mięso; rozwijały się także: przetwórstwo drewna, budownictwo statków, produkcja
papieru i skóry. Dorobek kulturalny kolonii był w tym czasie skromny: nie stworzyły własnej literatury, nie miały
własnego teatru, czasopisma w XVIII w. szybko upadały. Dopiero w 1743 powstało w Filadelfii Amerykańskie
Towarzystwo Filozoficzne. Centrami edukacji były: Harvard College (ob. Uniw. Harvarda w Cambridge), założony
1636, William and Mary College w Williamsburgu — 1693, Yale College (ob. Uniwersytet Yale w New Haven) —
1701, College of New Jersey (ob. Uniw. Princeton) — 1746, King's College (ob. Uniwersytet Columbia w Nowym
Jorku) — 1754. Rozwijały się głównie nauki przyrodnicze i techniczne.
W poł. XVIII w. było 13 kolonii: Connecticut, Delaware, Georgia, Karolina Północna i Karolina Południowa,
Maryland, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, Nowy Jork, Pensylwania, Rhode Island i Wirginia. W 1760
liczyły one ok. 1,7 mln mieszkańców. Wzmagająca się w skali światowej rywalizacja państw europejskich
doprowadziła do wojen angielsko-francuskich 1689–97, 1701–13, 1744–48 i 1754–63. Ta ostatnia zakończyła się
wyparciem Francji przez Wielką Brytanię z Nowej Francji (ob. Kanady) i części francuskiej Luizjany (na wschód od
Missisipi) i osłabiła militarną opiekę Wielkiej Brytanii nad jej koloniami. W koloniach — z wyjątkiem Delaware,
Maryland i Pensylwanii, które były własnością prywatną (nadania królewskie) — rządzili przedstawiciele króla
brytyjskiego (gubernatorowie); jednocześnie rozwijały się w nich instytucje przedstawicielskie, które w połowie
XVIII w. miały więcej władzy politycznej niż urzędy królewskie.
Polityka brytyjska w stosunku do kolonii sprowadzała się w swej istocie do traktowania ich jako źródła surowców,
podatków i rynku zbytu; po wojnie siedmioletniej brytyjski parlament, dążąc do przerzucenia części ciężarów
podatkowych na kolonistów, uchwalił Sugar Act (1764) i Stamp Act (1765). Polityka ta hamowała rozwój
gospodarczy kolonii i budziła ich opór, co prowadziło do niepokojów i zamieszek, m.in. w Bostonie (1770 bostońska
masakra, 1773 tzw. bunt herbaciany), a wreszcie do zwołania 1774 Kongresu Kontynentalnego, który miał
zadecydować o wspólnych działaniach kolonii przeciwko Koronie. W 1775 doszło do starć zbrojnych kolonistów z
wojskami brytyjskimi pod Lexington i Concord, co rozpoczęło wojnę o niepodległość Stanów Zjednoczonych (1775–
83). 4 VII 1776 II Kongres Kontynentalny uchwalił Deklarację niepodległości Stanów Zjednoczonych. Nowo
powstające państwo wsparli ochotnicy z Europy (T. Kościuszko, K. Pułaski, M.J. La Fayette) oraz Francja i
Hiszpania. Traktat pokojowy zawarty w Paryżu 3 IX 1783 wprowadził Stany Zjednoczone na mapę polityczną
świata jako niepodległe państwo.
W 1787 Kongres Kontynentalny uchwalił Konstytucję Stanów Zjednoczonych, która nadała im charakter republiki
związkowej. Podczas debaty ratyfikacyjnej wyłoniły się 2 ugrupowania polityczne (antyfederaliści, federaliści),
ścierające się w poglądach o zakres kompetencji władz stanowych i rządu federalnego, zakres demokracji i politykę
zagranicznej państwa. Dało to w Stanach Zjednoczonych początek dwupartyjnemu systemowi, który ukształtował
się i utrwalił ostatecznie w XIX w. Konstytucja została ratyfikowana i weszła w życie 1789; 1791 uzupełniono ją 10
poprawkami (Bill of Rights), gwarantującymi wolności białym obywatelom.
Na pierwszego prezydenta wybrano G. Washingtona, a po nim innych współtwórców państwa: J. Adamsa, Th.
Jeffersona, J. Madisona i J. Monroego. Ugruntowywaniu się suwerenności Stanów Zjednoczonych zagroziła wojna
1812 z Wielką Brytanią, która nie przyniosła zwycięstwa żadnej ze stron i nie zmieniła status quo (pokój gandawski
1814). Odtąd polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych była nastawiona na wypieranie europejskich mocarstw z
Ameryki, co określiła jednoznacznie doktryna Monroego (1823). W 1. połowie XIX w. Stany Zjednoczone
przesunęły swoją granicę do Oceanu Spokojnego: 1803 zakupiły od Francji Luizjanę, 1819 od Hiszpanii Florydę,
1821–36 skolonizowały i 1845 zaanektowały Teksas, a w wyniku wojny meksykańskiej (1846–48) przyłączyły
dodatkowo Kalifornię i Nowy Meksyk, 1846 dokonały z Wielką Brytanią podziału Oregonu i wytyczyły ostatecznie
wspólną granicę. Stworzyło to Stanom Zjednoczonym ogromne możliwości dalszego rozwoju gospodarczego. Wraz
z postępami osadnictwa odbierano ziemię Indianom, których część ginęła w walkach, pozostałych osadzano w
rezerwatach. Gwałtownie rosła liczba ludności (1790, w roku pierwszego spisu — 3,9 mln, 1850 — ok. 23,2 mln).
Nie hamowano imigracji z Europy, nadal głównie Niemców i Irlandczyków.
Rozwój gospodarczy kształtował wyraźny w połowie XIX w. podział państwa na dynamicznie rozwijającą się
przemysłowo, handlowo i municypalnie Północ i rolnicze Południe, utrzymujące instytucję niewolnictwa, pragnące
zachować je u siebie i rozszerzyć na nowe obszary Stany Zjednoczone. Spór o niewolnictwo wywoływał kryzysy
polityczne w państwie, zrodził ruch abolicjonistyczny i groził rozbiciem Unii. Zawierane ugody (m.in. kompromis
Missouri 1820) nie przynosiły rezultatów. W 1860 było 15 stanów niewolniczych i 18 nie dopuszczających
niewolnictwa. Sprecyzowanie przez Północ swoich interesów w programie założycielskim 1854 Partii
Republikańskiej (głoszącej hasła nieskrępowanego rozwoju kapitalizmu i wolności dla wszystkich obywateli) oraz
zwycięstwo w wyborach prezydenckich 1860 kandydata tej partii, A. Lincolna, stało się bezpośrednią przyczyną
wojny secesyjnej (Civil War). Wojna (1861–65), okupiona olbrzymimi startami ludzkimi i materialnymi, zakończyła
się zwycięstwem Północy, co pozwoliło jej uratować jedność państwa i znieść niewolnictwo (1863 proklamacja
emancypacji, 1865 — XIII poprawka do konstytucji). W 1862 wszedł w życie Homestead Act, który zdynamizował
osadnictwo na zachodnim obszarze Stanów Zjednoczonych. Wojna zniszczyła na Południu gospodarczo plantatorów
i przyczyniła się do istotnych przemian polityczno-społecznych i gospodarczych w tym regionie w okresie
rekonstrukcji. W 1867 nabyto od Rosji Alaskę, co zakończyło proces rozszerzania terytorium państwa na
kontynencie.
Przed końcem XIX w. nastąpiły głębokie zmiany. Nadal szybko zwiększała się liczba ludności (z 31,4 mln 1860 do
76 mln 1900, w tym ok. 14 mln imigrantów). Trwała wewnętrzna migracja ludności do miast i na zachód. Indian
(1870 już tylko ok. 300 tys.) wyparto ostatecznie do rezerwatów. Przybywało farm, a wzrost gospodarczy, choć
przerywany kryzysami, stale przekraczał 10% rocznie i był najwyższy na świecie. Dynamicznie rozwijał się
przemysł, zbudowano transkontynentalne linie kolejowe. Powszechnie wprowadzano innowacje techniczne. 1866–
1900 eksport towarów wzrósł 3-krotnie. Wyrosły potężne fortuny potentatów gospodarczych (A. Carnegie, J.P.
Morgan, J.D. Rockefeller, C. Vanderbilt). Rozwojowi przemysłu towarzyszyło organizowanie się ruchu
związkowego; powstały organizacje: Knights of Labor, Amerykańska Federacja Pracy (późniejsza AFL-CIO).
W Białym Domu zasiadali, z wyjątkiem 1885–89 i 1893–97, prezydenci z Partii Republikańskiej. W polityce
zagranicznej do izolacjonizmu i nacjonalizmu doszedł w latach 90. XIX w. panamerykanizm, a wraz z rosnącą
potęgą gospodarczą zwolenników zdobywało również myślenie imperialne, które zakładało osiągnięcie przez Stany
Zjednoczone pozycji mocarstwa światowego. Od prezydentury W. McKinleya Stany Zjednoczone rozpoczęły
ekspansję imperialną: 1898 anektowały Hawaje i wszczęły wojnę z Hiszpanią, w której podporządkowały sobie
Kubę, opanowały Puerto Rico, Filipiny i Guam. Politykę tę kontynuowali Th. Roosevelt, W.H. Taft i W.Th. Wilson
(demokrata), rozszerzając i umacniając wpływy w Ameryce Łacińskiej (m.in. 1903 przejęto Strefę Kanału
Panamskiego) i na Dalekim Wschodzie. Roosevelt zapoczątkował w państwie reformy tzw. ery postępowej, które
kontynuowali obaj jego następcy.
Po wybuchu I wojny światowej Wilson ogłosił neutralność Stanów Zjednoczonych, zwiększył jednak ich potencjał
militarny oraz intensywnie pomagał aliantom zachodnim. 6 IV 1917 Stany Zjednoczone przystąpiły do wojny po
stronie ententy i wysłały do Francji ok. 2 mln żołnierzy (zginęło ok. 112 tys.). Udział USA w wojnie zdecydował o
jej wyniku, Wilson zaś miał znaczny osobisty wkład w wypracowanie postanowień traktatu pokojowego, a
sformułowany przez niego program (14 punktów) stał się podstawą do dyskusji i ustaleń podczas konferencji
pokojowej w Paryżu 1919. Kongres nie ratyfikował jednak traktatu wersalskiego i nie wyraził zgody na
przystąpienie do Ligi Narodów, narzucając powrót do izolacjonizmu. Następca Wilsona, W.G. Harding, doprowadził
1921 do zawarcia przez Stany Zjednoczone odrębnych traktatów z Niemcami, Austrią i Węgrami. Harding i
rządzący po nim C. Coolidge (obaj z Partii Republikańskiej) w sprawach wewnętrznej realizowali politykę tzw.
małego rządu (jak najmniej interwencji państwa w sprawy gospodarczej). Gospodarka amerykańska przeżywała
dobry okres — po wojnie Stany Zjednoczone stały się pierwszą potęgą ekonomiczną w świecie, a Europa była ich
dłużnikiem. Dolar USA stał się główną walutą świata, nastąpił ogólny wzrost dobrobytu. Przyciągało to do Stanów
Zjednoczonych imigrantów i choć po 1921 ich napływ hamowano, wprowadzając limity dla poszczególnych krajów
(system kwotowy), w ciągu pierwszych 30 lat XX w. przybyło ich ok. 19 mln.
H.C. Hoover obejmując prezydenturę zapowiadał umocnienie wolnej przedsiębiorczości („systemu
amerykańskiego”), ale 24 X 1929 nastąpił krach na giełdzie w Nowym Jorku („czarny czwartek”), który
zapoczątkował w USA wielki światowy kryzys gospodarczy. Produkcja w USA spadła o połowę, bezrobocie osiągnęło
25% ogółu zatrudnionych 1932. Szczególnie ciężkie stało się położenie farmerów: 1/4 z nich wskutek zadłużenia
straciła ziemię. Środki podjęte przez Hoovera dla ratowania gospodarki okazały się niewystarczające.
Wybory prezydenckie 1932 wygrał kandydat demokratów F.D. Roosevelt, lansujący program szerokiej interwencji
państwa w zwalczaniu kryzysu. W wyniku jego różnorodnych i energicznych działań (zwł. w ciągu pierwszych stu
dni legislacyjnych), znanych jako New Deal, zreformowano banki, rolnictwo i przemysł oraz stworzono warunki
poprawy położenia ludności; powołano różnorodne instytucje i agencje, które organizowały roboty publiczne,
wpływano na zmianę stosunków pracodawca–robotnik. Wprowadzono zabezpieczenia dla emerytów, zasiłki dla
bezrobotnych, zakaz zatrudniania dzieci. Działania te przyniosły ożywienie gospodarcze (z przejściową recesją
1937–38), a od 1939 produkcja wojenna zlikwidowała bezrobocie. Nie powróciła jednak stopa wzrostu sprzed
kryzysu. Roosevelt jeszcze 3-krotnie zapewnił sobie (i demokratom) zwycięstwo w wyborach prezydenckich
(skłoniło to 1951 Kongres do ratyfikacji XXII poprawki do konstytucji ograniczającej liczbę kadencji prezydenckich
do 2). W 1933 Roosevelt proklamował politykę dobrego sąsiedztwa wobec Ameryki Łacińskiej, 1933 Stany
Zjednoczone nawiązały stosunki dyplomatyczne z ZSRR. Hołdujący izolacjonizmowi Kongres uchwalał kolejne
ustawy o neutralności (1935, 1936, 1937), w których Stany Zjednoczone dystansowały się od konfliktów
europejskich. Polityka państw Osi zmieniała jednak stopniowo izolacjonistyczne nastawienie Amerykanów i
poprawka z 4 XI 1939 do ustawy z 1937 zezwalała już na sprzedaż broni na zasadzie cash and carry [‘płać i
zabieraj’], co w praktyce pomagało krajom walczącym z państwami Osi i z kolei umożliwiło przyjęcie ustawy LendLease Act (1941) oraz udzielenie 1941–45 aliantom znacznej pomocy. 12 VIII 1941 Roosevelt i W. Churchill
podpisali Kartę Atlantycką, definiującą cele i zasady polityki obu państw w trakcie i po II wojnie światowej.
7 XII 1941 Japonia atakiem na Pearl Harbor rozpoczęła wojnę ze Stanami Zjednoczonymi. 8 XII Stany
Zjednoczone przystąpiły do wojny, a 11 XII wojnę wypowiedziały im Niemcy i Włochy. Amerykańskie
zaangażowanie 1941 w działaniach wojennych w Azji, na Oceanach Spokojnym i Atlantyckim, od 1942 w Afryce i
od 1943 w Europie, powołanie ok. 15 mln żołnierzy (straty — ok. 1,1 mln) i wielka produkcja materiałów
wojennych — wszystko to zaważyło na przebiegu i wynikach wojny. Od przystąpienia do niej Stany Zjednoczone
uczestniczyły w konferencjach międzynarodowych mających na celu koordynację strategii aliantów i ułożenie
stosunków po wojnie. W najważniejszych, w Teheranie i Jałcie, uczestniczył Roosevelt, który przyzwolił Stalinowi
na objęcie sowiecką strefą wpływów Polski, Czechosłowacji, Węgier, Rumunii, Bułgarii, Albanii i Jugosławii, co
przesądziło o powstaniu tam systemu komunistycznego. W ostatniej konferencji wielkiej trójki w Poczdamie po
śmierci Roosevelta brał udział już H.S. Truman. On też podjął decyzję o użyciu broni atomowej przeciwko Japonii:
6 VIII 1945 Stany Zjednoczone zrzuciły bombę atom. na Hirosimę, a 9 VIII na Nagasaki, zmuszając Japonię do
bezwarunkowej kapitulacji (2 IX 1945).
Koniec wojny Stany Zjednoczone witały z przekonaniem, że jej cel — zniszczenie faszyzmu — został osiągnięty,
one same zaś zdobyły czołową pozycję polityczną w świecie i ugruntowały gospodarczą. Aktywność na arenie
międzynarodowej (ostateczne odejście od izolacjonizmu) stała się trwałą cechą amerykańskiej polityki
zagranicznej. Prezydent Truman rozwiązał problem demobilizacji armii i zmniejszył jej stan do 0,5 mln (1950).
Przeciwstawił się rosnącej agresywności ZSRR ogłaszając 1947 doktrynę Trumana i inaugurując politykę
powstrzymywania komunizmu. Stany Zjednoczone zdecydowały się udzielić pomocy finansowej Europie (plan
Marshalla). ZSRR wraz z krajami komunistycznymi nie przyjął tej pomocy. Zaczęła się zimna wojna.
Stany Zjednoczone podjęły się roli przywódcy świata niekomunistycznego. Zasadą ich polityki zagranicznej stało
się przeciwdziałanie rozszerzaniu wpływów ZSRR oraz zapewnienie bezpieczeństwa i pomocy gospodarczej krajom
mogącym znaleźć się pod jego kontrolą. W 1949 Stany Zjednoczone odegrały istotną rolę w tworzeniu NATO, 1951
— ANZUS. Podczas prezydentury D.D. Eisenhowera zostały zawiązane kolejne pakty: 1954 SEATO, 1955 CENTO.
Pod koniec swojej kadencji Eisenhower dążył do odprężenia i prowadził w tym celu aktywną działalność
dyplomatyczną, m.in. zaprosił do USA N.S. Chruszczowa, z którym uzgodnili spotkanie na szczycie (zerwane z
powodu incydentu U-2). Ogólnie okres jego rządów charakteryzował się stopniowym przechodzeniem od polityki
bezkompromisowej walki z komunizmem do polityki współistnienia. Eisenhower położył kres działalności senatora
J. McCarthy'ego. W 1954 Sąd Najwyższy zniósł segregację rasową w szkołach. Liczba ludności Stanów
Zjednoczonych wzrosła do ok. 180 mln (1960), nasilała się migracja wewnętrzna ze wschodu na zachód oraz z
miast na przedmieścia. Utrzymywała się (z wyjątkiem 1953–54 i 1957–58) dobra koniunktura gospodarcza, rosły
dochody i poziom wykształcenia społeczeństwa.
Osiem lat republikańskiej prezydentury Eisenhowera społeczeństwo amer. uznało za okres pomyślny. Mimo to
demokrata J.F. Kennedy zwyciężył w wyborach prezydenckich 1960 programem Nowych Horyzontów (New
Frontiers), który zakładał położenie kresu dyskryminacji rasowej, reformę systemu opieki społecznej, szkolnictwa
wyższego, wzmocnienie władzy federalnej i zwiększenie roli państwa w gospodarce. Po nieudanej inwazji w Zatoce
Świń na Kubie (1961), a zwłaszcza po kryzysie kubańskim (1962) złagodził konfrontacyjną początkowo politykę
wobec ZSRR i doprowadził do układu o częściowym zakazie doświadczeń z bronią atomową. Rywalizację z ZSRR
kontynuował w podboju kosmosu. L.B. Johnson, który objął prezydenturę po zabójstwie Kennedy'ego, kontynuował
jego politykę wewnętrznej, doprowadzając do przyjęcia wielu ustaw (Wielkie Społeczeństwo), m.in. o prawach
obywatelskich, zwalczaniu ubóstwa, pomocy w rozwoju miast; przyjęto nową ustawę imigracyjną. Polityka
wewnętrzna Johnsona nie zapobiegła wystąpieniom mieszkańców slumsów i protestom Murzynów (ruch praw
obywatelskich), których przywódca, M.L. King, został 1968 zamordowany. Z silnym sprzeciwem społeczeństwa
spotkała się polityka Johnsona w Azji, zwłaszcza w Wietnamie, gdzie do XII 1968 wprowadził do walki ponad 0,5
mln żołnierzy amerykańskich. Krytyka tej polityki powstrzymała go przed ubieganiem się o kolejną kadencję.
Republikanin R.M. Nixon nie od razu, choć przyrzekł to w kampanii wyborczej, zakończył udział Stanów
Zjednoczonych w wojnie wietnamskiej. W 1972 wznowił, rozpoczęte 1968, negocjacje pokojowe w Paryżu. W 1973
został podpisany traktat pokojowy amerykańsko-północnowietnamski. Administracja Nixona 1969 rozpoczęła z
ZSRR rokowania SALT w sprawie ograniczenia zbrojeń strategicznych, zapoczątkowała normalizację stosunków z
Chinami (1972 Nixon złożył tam wizytę). Nadużycia polityczne tej ekipy, znane jako afera Watergate, zmusiły
Nixona do złożenia 9 VIII 1974 urzędu (pierwszy taki wypadek w historii USA). Objął go dotychczasowy
wiceprezydent G.R. Ford, który starał się przywrócić zaufanie społeczeństwa do urzędu prezydenckiego. W
gospodarce nadal najważniejszy był problem walki z inflacją. Kontynuowano politykę odprężenia z ZSRR. Rządy
J.E. Cartera przypadły na okres światowego kryzysu energetycznego. W polityce zagranicznej prezydent wykazał
się dużą aktywnością: wprowadził do niej zasadę obrony praw człowieka i jego wolności oraz przestrzegania norm
moralnych; do czasu wkroczenia 1979 wojsk sowieckich do Afganistanu kontynuował politykę odprężenia z ZSRR i
rozmowy SALT, działał na rzecz pokoju na Bliskim Wschodzie: (1978 doprowadził do porozumienia w Camp David,
a 1979 do układu pokojowego między Izraelem a Egiptem). Sposób rozwiązywania konfliktu irańskoamerykańskiego 1980 przyczynił się do klęski Cartera w wyborach 1980.
Na kolejne 2 kadencje na prezydenta został wybrany republikanin R.W. Reagan. Wybory wygrał dzięki hasłom
zmniejszenia wydatków na utrzymanie rządu, obniżenia podatków dochodowych, zwiększenia wydatków na obronę
i budowania potęgi militarnej Stanów Zjednoczonych. Główne punkty jego programu gospodarczego (tzw.
reaganomics) Kongres przyjął 1981. Realizacja tego programu pobudziła gospodarkę amerykańską — rósł dochód
narodowy, znacznie spadła stopa inflacji, odnotowano trwały wzrost gospodarczy, zmniejszyło się bezrobocie. W
polityce zagranicznej Reagan był zwolennikiem stosowania siły i udzielania pomocy ruchom antykomunistycznym
(doktryna Reagana 1985). Wykazał konsekwencję i stanowczość w stosunkach z ZSRR i we wspieraniu opozycji w
Europie Wschodniej (także w Polsce) i Ameryce Łacińskiej (Grenada, Nikaragua). Od 1982 były prowadzone z
ZSRR rozmowy START (redukcja zbrojeń strategicznych), przerwane 1983 i wznowione 1985. W 1987 podpisano
układ INF (o likwidacji rakiet średniego zasięgu). Jednocześnie 1983 Reagan zainicjował program SDI (Inicjatywa
Obrony Strategicznej), popularnie zw. wojnami gwiezdnymi. Opuścił Biały Dom z opinią skutecznego i silnego
polityka. Jego wielką zasługą dla Stanów Zjednoczonych była odbudowa wiary społeczeństwa amerykańskiego w
potęgę i mocarstwowość ich państwa. Ułatwiło to republikanom zwycięstwo wyborcze 1988. Prezydentem został G.
Bush, dotychczasowy wiceprezydent. Uważany za politycznego spadkobiercę Reagana, wykazał szczególną
aktywność w polityce zagranicznej: był inicjatorem utworzenia międzynarodowych sił zbrojnych i przeprowadzenia
działań wojennych w Zatoce Perskiej, które doprowadziły do wyparcia Iraku z Kuwejtu; sfinalizował tworzenie
Północnoamerykańskiego Układu Wolnego Handlu (NAFTA); wspierał wolnościowe przemiany w Europie
Wschodniej.
Po rozpadzie ZSRR i obozu komunistycznego Stany Zjednoczone, ze względu na swój potencjał militarny,
gospodarczy, intelektualny, poziom cywilizacyjny i pozycję polityczną, stały się jedynym supermocarstwem.
Pogarszająca się sytuacja gospodarcza spowodowała spadek popularności Busha (krytykowanego za
zaniedbywanie spraw krajowych) i jego przegraną w wyborach prezydenckich 1992 na rzecz demokraty B.
Clintona. Prezydentura Clintona zapisała się starciami z Kongresem (od połowy kadencji, po wyborach 1994,
przewagę w obu izbach mieli republikanie), który odrzucił m.in. prezydencki projekt reformy systemu opieki
zdrowotnej. W polityce zagranicznej Clinton deklarował kontynuację działań na rzecz wzmocnienia systemów
demokratycznych i budowy gospodarki rynkowej w świecie oraz wspierania przemian w Europie Wschodniej i Rosji.
Po wyborach prezydenckich 2000 władza przeszła w ręce republikanina G.W. Busha.
Wiek XXI otworzył nową epokę w amerykańskiej polityce zagranicznej przez bezprecedensowe wydarzenie, jakim
był dokonany 11 IX 2001 terrorystyczny atak islamskiej organizacji Al-Ka’idy na nowojorskie budynki World Trade
Center i Pentagon w Waszyngtonie, w których śmierć poniosło ponad 3 tys. osób. Doprowadziło to do szeregu
zmian legislacyjnych, a także zmiany strategii paktu NATO, który przyjął na szczycie praskim XI 2002 uchwałę o
stworzeniu wspólnych międzynarodowych sił szybkiego reagowania, zdolnych do podejmowania działań
prewencyjnych w przypadku zagrożenia atakiem terrorystycznym. W X–XI 2001 USA na czele koalicji
antyterrorystycznej doprowadziły do obalenia władzy talibów w Afganistanie oskarżanych o wspieranie Al-Ka’idy. W
III 2003 USA w koalicji m.in. z Wielką Brytanią, Australią i Polską (mimo sprzeciwu części europejskich
sojuszników) dokonały inwazji na Irak odsuwając od władzy tamtejszego dyktatora S. Husajna. Po zakończeniu
wojny nie znaleziono dowodów potwierdzających tezę o posiadaniu przez Irak broni masowego rażenia, a siły
amerykańskie i międzynarodowe są stale atakowane przez zwolenników dawnego reżimu, islamskich terrorystów
oraz przeciwników obecności obcych wojsk w Iraku. Do 2006 w wyniku tych ataków i działań wojennych śmierć
poniosło ok. 3 tys. żołnierzy amerykańskich. W XI 2004 G.W. Bush pokonał kandydata Demokratów, J. Kerry’ego,
w wyborach prezydenckich; na schyłek drugiej kadencji Busha przypadł wielki kryzys amerykańskiego i
światowego systemu bankowo-finansowego. Wybory XI 2008 wygrał Demokrata B. Obama (pierwszy w historii
Afroamerykanin).
PREZYDENCI USA
Jerzy Waszyngton, George Washington (urodzony 22 lutego 1732 - zmarł 14 grudnia 1799) - pierwszy
prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki (1788 - 1796), uważany za ojca narodu amerykańskiego.
Urodził się w 1732 roku w rodzinie plantatora z Virginii. W dzieciństwie wychowywany był na typowego
osiemnastowiecznego gentelmana. Interesowały go sztuki wojenne i ekspansja Zachodu.
W 1754 roku otrzymał stopień porucznika-pułkownika (podpułkownika). Brał udział w pierwszych potyczkach
rozpoczynającej się wojny francusko-indiańskiej. Od 1759 roku do początku rewolucji amerykańskiej osiadł w
okolicach Mount Vernon, gdzie zarządzał swoją posiadłością. Ożenił się z wdową Marthą Dandridge Custis. Żona
wniosła w posagu 157 niewolników, a Waszyngton w chwili śmierci posiadał ponad 300 niewolników.
Podobnie jak wielu amerykańskich plantatorów wyrażał swój sprzeciw wobec brytyjskiej polityki faworyzującej
kupców z metropolii. W maju 1775 roku brał udział, jako delegat z Virginii, w Drugim Kongresie Kontynentalnym w
Filadelfii. Został tam wybrany dowódcą Armii Kontynentalnej. 3 lipca 1775 roku objął dowództwo nad wojskiem.
Wiedząc, że jego słabo wyszkolona armia nie może równać się z doskonałym wojskiem brytyjskim, prowadził
wojnę partyzancką. Ostatecznie w 19 października 1781 roku z pomocą Francuzów doprowadził do kapitulacji
Corwallisa pod Yorktown.
Złożył dowództwo i powrócił do swoich posiadłości. Szybko zdał sobie jednak sprawę, że kolonie źle funkcjonują i
powrócił do uprawiania polityki. W 1787 roku wziął udział w Konwencji Konstytucyjnej w Filadelfii, w dniu 16
kwietnia 1789 roku wybrano go prezydentem.
Jego głównym celem było wzmocnienie młodego państwa. Dlatego też, gdy wybuchła wojna pomiędzy Wielką
Brytanią a Francją nie posłuchał ani sekretarza stanu Thomasa Jeffersona, który optował za Francuzami, ani
sekretarza skarbu Alexandra Hamiltona, zwolennika Brytyjczyków, i nie pozwolił wciągnąć kraju w wojnę.
Rozwój sytuacji politycznej w państwie coraz bardziej zniechęcał Washingtona. Pod koniec drugiej kadencji w 1796
roku złożył urząd
Abraham Lincoln (12 lutego 1809 - 15 kwietnia 1865) - szesnasty prezydent USA.
Lincoln urodził się w ubogiej rodzinie na amerykańskim pograniczu. Pracował na farmie, był sklepikarzem. Podczas
Wojny Czarnego Jastrzębia służył w armii w randze kapitana. Następnie przez osiem lat zasiadał we władzach
Illinois. Robił karierę prawnika.
W 1858 walczył ze Stephenem Douglasem o miejsce w Senacie. Lincoln walkę przegrał, jednak debata z
Douglasem odbiła się w kraju tak szerokim echem, że Lincoln został kandydatem republikanów w wyborach
prezydenckich w 1860 roku. Był pierwszym prezydentem z tej partii. W wyniku rozłamów w głównych partiach
przed wyborami zdołał przyciągnąć do siebie dużą część dawnych Demokratów w północnych stanach.
6 listopada, 1860 wygrał wybory prezydenckie, zdobywając 1,865,908 oddanych głosów i 180 głosów elektorskich.
Jego przeciwnikami byli: Stephen Arnold Douglas (Democratic,1,380,202 głosów), John Cabell Breckinridge
(Southern Democratic, 848,019) i John Bell (Constitutional Union, 590,901). Lincoln zdobył mniej niż 40% głosów,
praktycznie wszystkie z nich w stanach północnych. Południowe stany nie uznały jego mandatu i jego wybór na
prezydenta był bezpośrednią przyczyną secesji tych stanów, prowadzącej do Wojny secesyjnej.
Lincoln był prezydentem przez prawie cały okres wojny. W dużej mierze dzięki jego przywództwu Unia wygrała
wojnę i zlikwidowała konfederację.
1 stycznia 1863 roku Lincoln ogłosił Proklamację o Emancypacji. Znosiła ona niewolnictwo na terenie Konfederacji.
Gdy ponownie wygrał wybory prezydenckie w 1864 roku wojna secesyjna miała się ku końcowi. Lincoln pragnął jak
najszybszego zawarcia pokoju i włączenia obywateli obu zwaśnionych stron do odbudowy kraju.
14 kwietnia 1865 roku Lincoln został postrzelony w Teatrze Forda w Waszyngton przez aktora, Johna Wilkesa
Bootha, który sądził, że pomaga w ten sposób Południu. Zabójca pomylił się. Wraz ze śmiercią Lincolna oddaliła się
szansa na zawarcie pokoju.
Andrew Johnson (29 grudnia 1808 - 31 lipca 1875) - siedemnasty prezydent USA (1865 - 1869).
Pochodził z ubogiej rodziny. W młodości terminował u krawca. Następnie otworzył własny sklep z ubraniami.
Zdolności krasomówcze pomogły mu w karierze polityczniej. W latach 40. i 50. XIX wieku zasiadał w Izbie
Reprezentantów i w Senacie. Był rzecznikiem biedoty. Starał się o wprowadzenie przepisów pozwalających na
darmowe rozdawnictwo ziemi.
Pomimo, iż reprezentował stan Tennessee, pozostał w Senacie, gdy stan ogłosił secesję. W ten sposób dla
obywateli Północy stał się bohaterem, dla Południowców - zdrajcą.
W 1862 roku prezydent Abraham Lincoln mianował Johnsona wojskowym gubernatorem Tennessee. Stan został
poligonem doświadczalnym, który posłużył do testowania sposobów odbudowy kraju po wojnie domowej.
W 1864 Johnson został wiceprezydentem przy Lincolnie. Po śmierci Lincolna objął urząd prezydencki. Ogłosił
amnestię dla mieszkańców Południa z zastrzeżeniem, iż przywódcy Konfederatów oraz ludzie bogaci muszą osobno
starać się o łaskę prezydencką.
W Kongresie wyłoniła się grupa radykałów, którzy postanowili zmienić prezydencki program pojednania i chcieli
ukarać Południe za rebelię. Zaproponowali ustawę, która uniemożliwiała objęcie fotela w Senacie i w Izbie
Reprezentantów osobom, które należały do Konfederacji. Prezydent ustawę zawetował, lecz weto oddalono.
Kilka miesięcy później Kongres przyjął Czternastą Poprawkę, która przewidywała, iż władze żadnego ze stanów nie
mogą "pozbawiać nikogo życia, wolności ani własności bez prawomocnego wyroku sądowego". Z powodu tej
poprawki wybuchły dwie krwawe rebelie na Południu, gdyż wszystkie byłe stany Konfederacji, z wyjątkiem
Tennessee, odmówiły jej ratyfikowania.
W marcu 1867 roku radykałowie przeforsowali ponowne wprowadzenie rządów wojskowych w stanach Południa.
Ograniczyli też władzę prezydenta. Gdy Johnson zdymisjonował sekretarza wojny, naruszając tym samym nowe
przepisy, wszczęto przeciwko niemu procedurę impeachmentu. Wiosną 1868 roku prezydent był przesłuchiwany
przez Senat i uwolniony od zarzutów przewagą jednego głosu.
Po przegranych wyborach Johnson wrócił do Waszyngtonu jeszcze w 1875 roku, jako senator ze stanu Tennessee.
Zmarł kilka miesięcy później.
Theodore Roosevelt (27 października 1858 - 6 stycznia 1919) - dwudziesty szósty prezydent USA (1901 - 1909).
Urodził się w bogatej nowojorskiej rodzinie. Był bardzo słabego zdrowia, co tylko wzmogło w nim upór i nauczyło
go walki. W 1884 roku, gdy tego samego dnia zmarły jego matka i żona, Roosevelt zamknął się na swojej farmie w
Badlands, gdzie w samotności spędził dwa lata.
Podczas wojny amerykańsko-hiszpańskiej służył w stopniu porucznika-pułkownika (podpułkownika)w Rough Rider
Regiment. Podczas bitwy pod San Juan prowadził swój pułk do walki. Był jednym z bohaterów tej wojny.
W 1898 roku Roosevelt wygrał wybory na stanowisko gubernatora stanu Nowy Jork.
Roosevelt uważał, że rząd powinien wziąć na siebie rolę mediatora pomiędzy grupami, mającymi czasem sprzeczne
interesy ekonomiczne, dlatego też jako prezydent starał się gwarantować sprawiedliwość zarówno pracobiorcom
jak i pracodawcom.Okres jego prezydentury to również czas prowadzenia polityki antytrustowej.
Jego rząd prowadził aktywną politykę międzynarodową. Sam prezydent często powtarzał swoje ulubione zdanie jej
dotyczące: "Przemawiajcie łagodnie i noście ze sobą duży kij".
Zdając sobie sprawę z korzyści, jakie przyniesie skrócenie drogi morskiej pomiędzy Atlantykiem a Pacyfikiem,
zainicjował budowę Kanału Panamskiego. Zgodnie z doktryną Monroe'a uniemożliwił powstanie obcych baz
wojskowych na terytorium Ameryki Południowej i zarezerwował dla swojego kraju wyłączne prawo do interwencji
zbrojnych na tym obszarze.
Był mediatorem podczas wojny rosyjsko-japońskiej za co otrzymał pokojową Nagrodę Nobla. W geście dobrej woli
wysłał Wielką Białą Flotę w rejs dookoła świata.
Za jego prezydentury utworzono wiele parków narodowych, rezerwatów przyrody i obszarów chronionych. Podjęto
również liczne prace irygacyjne. Roosevelt osobiście angażował się w sprawy wielkie jak i małe, biorąc udział, wraz
z rodziną, w licznych przedsięwzięciach.
Po zakończeniu drugiej kadencji wyjechał na jakiś czas do Afryki na safari. Po powrocie do kraju znowu zajął się
polityką. W 1912 roku ponownie wystartował jako kandydat w wyborach prezydenckich. Podczas prowadzenia
kampanii wyborczej w Milwaukee został postrzelony w klatkę piersiową przez fanatyka. Pomimo poważnej rany,
wyzdrowiał. Zmarł w 1919 roku.
Thomas Woodrow Wilson (ur. 28 grudnia 1856 r. - zm. 3 lutego 1924 r.) - dwudziesty ósmy prezydent USA
(1913 - 1921).
Wilson, urodzony w rodzinie prezbiteriańskiego pastora i wykładowcy uniwersyteckiego, ukończył uniwersytet w
Princeton oraz Wydział Prawa na uniwersytecie w Wirginii. Zrobił doktorat na Johns Hopkins University i rozpoczął
karierę naukową.
Bardzo szybko piął się w górę i w roku 1902 został rektorem uniwersytetu w Princeton.
Wilson stawał się coraz bardziej znany, co skłoniło konserwatywne kręgi wewnątrz Partii Demokratycznej do
rozważenia jego kandydatury na prezydenta kraju. Najpierw jednak wystartował, w 1910 roku, w wyborach na
gubernatora New Jersey. W 1912 roku demokraci nominowali go na prezydenta.
Mimo, iż zdobył jedynie 42% głosów obywateli, to zadecydowała miażdżąca przewaga głosów elektorskich.
Już na początku swej prezydentury Wilson przeprowadził przez Kongres trzy ważne ustawy. Jedna z nich Underwood Act - przewidywała obniżenie stawek celnych, druga - Federal Reserve Act - pozwalała na bardziej
elastyczne gospodarowanie skarbem państwa, trzecia z kolei powoływała do życia Federalną Komisję Handlu
(Federal Trade Commission), której zadaniem było zwalczanie nieuczciwych praktyk w biznesie. Jego program,
znany jako New Freedom, dawał obywatelom prawo do swobodnego zrzeszania się oraz do strajku.
4 sierpnia 1914 roku prezydent ogłosił neutralność USA w wojnie.
Na kolejne zmiany nie trzeba było długo czekać. W 1916 roku administracja Wilsona zakazała zatrudniania dzieci
oraz ograniczyła czas pracy robotników kolejowych do ośmiu godzin dziennie. Te zmiany, oraz hasło "on trzyma
nas z dala od wojny" (chodziło o toczącą się wówczas wojnę w Europie), pozwoliły Wilsonowi wygrać kolejne
wybory.
Wkrótce po nich prezydent stwierdził, że Ameryka nie może pozostać neutralna w obliczu wojny światowej. 2
kwietnia 1917 roku Wilson poprosił Kongres o wypowiedzenie wojny Niemcom.
Przyłączenie się USA z wolna przeważało losy wojny na korzyść aliantów. W styczniu 1918 roku prezydent
przedstawił przed Kongresem cele, które USA chcą osiągnąć w tej wojnie. Są one znane jako 14 punktów Wilsona i
stały się podstawą traktatu wersalskiego.
Po podpisaniu przez Niemcy kapitulacji, Wilson wyjechał do Paryża, gdzie pracował na rzecz zapewnienia światu
stałego pokoju. Następnie prezentował traktat wersalski przed Kongresem. Jednak po wyborach w 1918 roku
demokraci utracili większość i Kongres, przewagą siedmiu głosów, traktat odrzucił.
Wilson, wbrew ostrzeżeniom lekarzy, zaczął podróżować po kraju i przekonywać współobywateli do traktatu.
Wyczerpany doznał ciężkiego zawału serca, który omal go nie zabił.
W 1919 założył Ligę Narodów za co otrzymał Pokojową Nagrodę Nobla.
Pielęgnowany przez żonę, prezydent zmarł w 1924 roku.
Harry S. Truman (ur. 8 maja 1884 r. - zm. 26 grudnia 1972 r.) - amerykański polityk. W latach 1945 - 1953
prezydentem USA z ramienia Partii Demokratycznej, a od 1944 roku pełnił funkcję wiceprezydenta. Okres
prezydentury Trumana owocował w liczne historyczne wydarzenia - zakończenie drugiej wojny światowej, początek
"zimnej wojny", utworzenie ONZ, a także część wojny koreańskiej.
Przypisuje mu się autorstwo tzw. doktryny Trumana, która popierała państwa przeciwstawiające się dominacji lub
wejściu w strefę wpływów ZSRR. Stało się to formalną przyczyną tzw. zimnej wojny. Najbardziej ostre jej przejawy
to regionalne konflikty zbrojne w Grecji 1947-1949 czy wojna koreańska w latach 1950-1953.
Litera "S" w nazwisku nie jest skrótem drugiego imienia. Rodzice prezydenta nie potrafili wybrać drugiego imienia
spomiędzy imion obu dziadków, które właśnie na "S" się zaczynały. Pozostawiono więc tylko pierwszą literę.
Dwight David Eisenhower (ur. 14 października 1890 r. w Denison w stanie Teksas - zm. 28 marca 1969 r. w
Waszyngton), generał armii amerykańskiej, 34. prezydent USA.
Dwight D. Eisenhower z drugiej wojny światowej wyłonił się jako bohater. Nie był wcale geniuszem dowodzenia ani
wybitnym strategiem, jednak nie przeszkodziło mu to sprawnie przeprowadzić wiele operacji - choćby lądowanie w
Normandii w 1944 roku. Po wojnie "Ike" wydał wiele pamiętników ("At Ease", "Mandate For Change i inne), ale
przede wszystkim był pierwszym prezydentem od czasów Herberta Clarka Hoovera, który zdobył najwyższe
stanowisko w kraju jako republikanin (w latach 1933-1953 rządzili demokraci, czyli Franklin Delano Roosevelt oraz
Harry S. Truman). Jego prezydentura spotkała się z różnymi opiniami, od przychylnych do negatywnych.
David Dwight urodził się 14 października 1890 roku w Dennison w Teksasie. Mimo że został nazwany David
Dwight, to odwrócił on później kolejność imion na Dwight David. Jego rodzice byli pochodzenia szwajcarskoniemieckiego. Dwight wychowywał się w małej miejscowości w Kansas. Niewiele wiadomo o jego dzieciństwie.
Wiadomo natomiast, że rodzice jego nie byli zamożni. Matka była bardzo religijną osobą. Jeśli chodzi o preferencje
religijne Ike'a, to był on prezbiterianinem.
W 1911 roku wstąpił do Akademii Wojskowej w West Point (podobnie jak Ulysses Grant, 18 prezydent USA). Był
bardzo przeciętnym studentem, uczelnię skończł na 61 miejscu na 164 absolwentów. Po skończeniu West Point
jako podporucznik dostał przydział do jednostki w San Antonio. Tam poznał Mary Doud, z którą wziął ślub w 1916
roku. Mieli dwóch synów - David Dwight zmarł niestety w wieku lat czterech, ale drugi syn, John Sheldon Doud
poszedł w ślady ojca i zdobył stopień generała.
W czasie I wojny światowej Eisenhower nie został wysłany na front - w tym czasie był dowódcą ośrodka
szkoleniowego czołgistów w Camp Colt. W latach 1922-1924 został przydzielony do generała Fox'a Connora w
strefie Kanału Panamskiego. Generał Connor wywarł duży wpływ na Dwighta - zachęcał go do pogłębiania swej
wiedzy, w szczególności w kwestiach stategii.
W latach 1925-1926 byl studentem w Akademii Sztabu Generalnego w Fort Leavenworth. Osiągnął fantastyczny
wynik - wśród 275 absolwentów został sklasyfikowany na pierwszym miejscu. Już wtedy zwrócił na siebie uwagę
Departamentu Wojny - drzwi do spektakularnej kariery stanęły wówczas otworem. Nikt pewnie wtedy nie
przypuszczał, że Ike osiągnie wielki sukces jako wojskowy, a później jako prezydent. Warto wspomnieć, że w
latach 1929-1933 Dwight był zastępcą pomocnika sekretarza wojny. W latach 1935-1939 był majorem, a w 1941
przeprowadzał manewry na terenie stanu Luizjana. Nauczył się nawet pilotować samolot; przede wszyskim jednak
został awansowany na generała brygady.
Eisenhower dowodził wojskami w Afryce Północnej, kierował inwazją na Włochy i Sycylię, kierował
przygotowaniami do inwazji w Normandii. Dzięki tym sukcesom zdobył szacunek narodu i wtedy zaczęto
zastanawiać się nad potencjalnym mianowaniem go nawet na kandydata na prezydenta. Był znany, poważany i
niekontrowersyjny, po prostu "miły starszy pan". Ale Ike nie był jeszcze wtedy zainteresowany polityką, jego
kariera wojskowego trwała nadal. Ostatecznie wystąpił z wojska w czerwcu 1952 roku. Przedtem opracował m.in.
raport o broni atomowej. Jego niektóre wnioski odznaczały się trafnością i niewątpliwie dalekowzrocznością. W
1950 roku przebywał w Paryżu i wspomagał NATO w kwestii organizacji wojskowej. Był znaną osobistością,
wykonywał różne ważne zadania, przemawiał publicznie.
Zarówno Partia Demokratyczna, jak i Republikańska chciały pozyskać Ike'a i delegować go do wyborów
prezydenckich w 1952 roku. W tej batalii zwyciężyli republikanie, na co wpływ miała dość konserwatywna postawa
Eisenhowera na problemy wewnętrzne kraju.Do uzyskania nominacji republikańskiej przymierzał się wtedy Robert
Taft. Jego ojcem był 27 prezydent USA, William Taft. Robert Taft był jednak nieciekawą osobistością, dlatego też
Dwight D. Eisenhower otrzymał bez problemu nominację już w pierwszym głosowaniu. Warto wspomnieć że
kandydatem na wiceprezydenta został Richard Milhous Nixon, który kilkanaście lat później miał zasiąść na fotelu
prezydenckim.
Ike w wyborach pokonał swego rywala z Partii Demokratycznej, A. Stevensona różnicą 6 milionów głosów. Jako
prezydent-elekt nie spoczął jednak na laurach, jako, że w tym czasie pojechał do Korei, by "zapoznać sie z
sytuacją". Wiadomo, że myślał wtedy o użyciu bomby atomowej, gdyby sytuacja wymknęła się spod kontroli. Na
szczęście się tak nie stało.
Eisenhower został zaprzysiężony 20 stycznia 1953 jako 34 prezydent USA Był jednym z wielu prezydentówgenerałów (George Washington, Ulysses Grant, Andrew Jackson, William Henry Harrison i inni). Był wówczas
jednym z najstarszych prezydentów. Urząd ten objął w wieku prawie 63 lat.
Jako prezydent musiał rozdzielić tzw. łupy polityczne, efektem czego był fakt, że na niektórych stanowiskach
zasiedli nie do końca kompetentni ludzie. Sekretarzem Stanu został John Foster Dulles znany z
antykomunistycznych uprzedzeń. To właśnie Dulles w dużej mierze kształtował politykę zagraniczną, w czym
oczywiście zawierała się niechęć do ZSRR. Eisenhower za swojej prezydentury nie podjął prakycznie żadnego
sensownego dialogu ze Związkiem Radzieckim, natomiast całkowicie opowiedział się za zbrojeniami. Wyścig
zbrojeń pochłonął olbrzymie pieniądze, przez co cierpiała na tym poliyka wewnętrzna. Ale Eisenhower swój cel
osiągnął, przynajmniej w pewnym sensie - gdy obejmował urząd prezydenta w 1953 roku, Stany Zjednoczone
posiadały 1000 głowic nuklearnych. Gdy odchodził na zasłużoną "emeryturę" w 1961 roku, arsenał ten wynosił aż
18000 głowic nuklearnych.
W lipcu 1953 roku został zawarty rozejm z Koreą. Eisenhower dotrzymał obietnicy i zakończył tę wojnę, zgodnie ze
sloganami wyborczymi z 1952 roku. Osobiście przypomina mi to sytuację z 1968 roku, gdy Richard Nixon w czasie
kampani wyborczej przekonywał wszystkich, że zakończy wojnę wietnamską. Nie przyszło mu to jednak tak łatwo i
w konsekwencji mimo, że rownież dotrzymał obietnicy, został zdyskredytowany w oczach społeczeństwa. Na
pewno Nixon pragnął takiej popularności, jaką cieszył się Dwight Eisenhower. Ike był postacią lubianą przez
wszystkich. Nawet jego przeciwnicy polityczni mieli spore problemy (a być może zwyczajnie nie potrafili!) przylepić
mu jakiejś specjalnie obraźliwej etykiety. Stąd też 34 prezydent miał spore pole do manewru, mając za sobą
społeczeństwo amerykańskie wpatrzone w niego jak w obrazek. Kto wówczas odważyłby się na krytykę
popularnego generała?
Gdy DDE był prezydentem, przyspieszono proces remilitaryzacji RFN. Eisenhower uważał, że kluczem do pokoju na
świecie jest ciągłe wzmacnianie paktów wojennych. Stąd też pomysł, by uczynić RFN równym sojusznikiem
wyposażonym w nowoczesną broń. Chyba każdy domyśla się, o jaką broń chodziło. Na konferencji prasowej w
1953 roku dziennikarze pytali prezydenta, czy jest gotów przekazać niemcom broń atomową. Eisenhower
odpowiadał wymijająco, ale w końcu pod presją przyznał: "Nie widzę powodów, dla których nie mielibyśmy tak
postąpić, gdyby to leżało w interesie Stanów Zjednoczonych". Niemcy były bowiem świetną lokacją na uplasowanie
rakiet z głowicami nuklearnymi. Świetną, bo blisko ZSRR.
Nie sposób nie wspomnieć o wystrzeleniu pierwszego sputnika w 1957 roku przez ZSSR. W odpowiedzi w 1958
roku utworzono NASA i postanowiono stworzyć program umożliwiający podbój kosmosu, a także przeznaczono
środki na rozwój szkolnictwa, stypendia dla studentów; utworzono także Departament Zdrowia, Oświaty i
Świadczeń Socjalnych. To można bez wątpienia zaliczyć jako sukces Eisenhowera w sprawach wewnętrznych kraju.
W 1956 roku Ike został wybrany ponownie na prezydenta, pokonując Stevensona różnicą 10 milionów głosów.
Eisenhower złożył przysięgę dwukrotnie, 20 i 21 stycznia. Został zaprzysiężony na kadencję trwającą do 20
stycznia 1961. W tym czasie przyjęto 2 stany: Alaskę i Hawaje, co ostatecznie ukształtowało terytorium Stanów
Zjednoczonych. Uchwalono ustawę o prawach obywatelskich.Eisenhower nie uczynił jednak nic, by chronić
środowisko naturalne. Ustawę poruszającą ten problem, zawetował.
Do istotnych wydarzeń należy zaliczyć tzw. doktrynę Eisenhowera (doktrynę E), która regulowała stosunek do
pańsw Bliskiego Wschodu. Chodziło w niej o pomoc dla tych państw, również militarną. W praktyce chodziło o
zabezpieczenie się przed ewentualną agresją komunistyczną. W 1958 roku do Libanu wysłano około 15 tysięcy
żołnierzy rzekomo po to, by chronić 2500 obywateli amerykańskich.
Przez 8 lat prezydentury Eisenhower często chorował - doznał ataków serca, wylewów. W tym czasie ograniczone
obowiązki prezydenta pełnił Richard Nixon - ówczesny wiceprezydent. Ike jednak poradził sobie z dolegliwościami i
nadal pełnił funkcję prezydenta. Regularnie organizował konferencje prasowe, miał dobre stosunki z
dziennikarzami. W końcowym okresie prezydentury Dwight stał się bardziej opanowany, dużo bardziej ważył
słowa, i starał się nawiązać lepsze stosunki z innymi krajami (na co wpłynęło odejście "apostoła zimnej wojny",
jakim niewątpliwie był sekretarz stanu John Foster Dulles). Polepszyły się rownież stosunki z Polską.
Za czasów prezydenta Eisenhowera, CIA przygotowało obalenie rządu w Iranie i w Gwatemali, a także akcję
mającą na celu wyeliminowanie Fidela Castro. Sama akcja została przeprowadzona już za Kennedy'ego i
zakończyła się fiaskiem.
Eisenhower do końca swej prezydentury popierał zbrojenia, choć w swym pożegnalnym przemówieniu ostrzegał
przed zgubnym wpływem militaryzacji. Osobiście uważam, że dzięki rozumieniu tego, iż nadmierne zbrojenia mogą
prowadzić do prawdziwej katastrofy nie tylko kraju, ale i świata, John Kennedy zapobiegł III wojnie światowej. Jak
się zatem okazuje, nadmiernie rozwinięta technika wojskowa może, być wbrew pozorom czynnikiem negatywnym.
Eisenhower z kolei myślał głównie o pozytywnym czynniku, jakim niewątpliwie jest względny spokój i
bezpieczeństwo kraju wysoko rozwiniętego militarnie. Obraz tego problemu pokazuje nam, jak trudno ocenić
prezydenturę Eisenhower'a. Jego decyzje miały różnorakie konsekwencje, stąd też nie brak krytyki pod adresem
jego działań w czasie 8-letniej kadencji prezydenta. Zarzuca się mu brak zdecydowania, nadmierną chęć zbrojeń,
niepoświęcenie wystarczającej uwagi problemom wewnętrznym, brak konstruktywnego dialogu z ZSRR.
Po opuszczeniu Białego Domu, Ike powrócił na swą farmę w Kansas. Odpoczywał, publikował swe pamiętniki.
Służył również radą swym następcom - Kennedy'emu, Johnsonowi i krótko Nixonowi. Zmarł 28 marca 1969 roku w
wieku 78 lat. Był barwną postacią, dobrym generałem i również dobrym prezydentem, dzięki czemu na trwałe
zapisał się w historii Stanów Zjednoczonych.
John Fitzgerald Kennedy (1917-1963) - popularny "JFK", trzydziesty piąty prezydent USA (1961 - 1963).
Urodził się 29 maja 1917 roku w Bostonie. Pochodził z bogatej, katolickiej rodziny. W czasie II wojny światowej w
stopniu porucznika marynarki dowodził kutrem torpedowym PT 109, który (2 sierpnia 1943) został staranowany
przez japoński niszczyciel. 12 września 1953 roku ożenił się z Jacqueline Bouvier. 27 listopada 1957 roku urodziła
mu się córka Caroline, a 25 listopada 1960 roku syn John. Rozpoczął prezydenturę 9 listopada 1960 roku,
pokonawszy Richarda Nixona. Został zaprzysiężony na prezydenta 20 stycznia 1961 roku, wtedy to wypowiedział
słynne słowa: "Nie pytaj co twój kraj może zrobić dla ciebie, zapytaj co ty możesz zrobić dla swojego kraju".
Powołał do życia Korpus Pokoju. Przyczynił się do wprowadzenia zakazu prób z bronią atomową. Zmarł w wyniku
zamachu, 22 listopada 1963 roku w szpitalu Parkland Dallas w stanie Texas, gdzie rozpoczynał swoją kampanię
wyborczą. Oficjalne ustalenia tzw. Komisji Warrena mówiły, iż zabójcą był schwytany jeszcze w dniu zamachu Lee
Harvey Oswald, którego dzień później zamordował Jack Ruby, znany w Dallas właściciel klubu nocnego. Jednakże
w 1978 roku specjalna komisja stwierdziła z 98% prawdopobieństwem, że zamachowców było co najmniej dwóch.
Faktyczne okoliczności śmierci J. Kennedy'ego pozostały niewyjaśnione - zaginął mózg prezydenta, na podstawie
którego można było ustalić liczbę snajperów, a kilkudziesięciu świadków, których zeznania stały w sprzeczności z
ustaleniami Komisji Warrena, zginęło w tajemniczych okolicznościach. Zamach na prezydenta stał się kanwą
nagrodzonego Oscarem filmu "JFK", w reżyserii Olivera Stone'a z Kevinem Costnerem w roli głównej.
Richard Milhous Nixon, 1913-1994 - prawnik, w latach 1969-1974 37. prezydent Stanów Zjednoczonych.




1942–1946 służył (od sierpnia 1942) w lotnictwie marynarki wojennej (oficer transportowy) w stopniu
komandora podporucznika na Oceanie Spokojnym
1947–1950 członek Izby Reprezentantów działał w Komisji ds. Działalności Antyamerykańskiej
1950–1953 senator
1953–1961 wiceprezydent w okresie kadencji D.D. Eisenhowera
Doprowadził do ostatecznego wycofania się Stanów Zjednoczonych z wojny wietnamskiej 1965-1973. Odnowił
stosunki USA z komunistycznymi Chinami (zniósł embargo handlowe dotyczące tego kraju). Zainicjował
amerykańsko-sowieckie rozmowy rozbrojeniowe SALT. W polityce wewnętrznej napotykał na opór większości
demokratycznej w Kongresie. Jego rządowi nie udało się ograniczyć tempa inflacji i przezwyciężyć pogłębiającej się
recesji gospodarczej. Pierwszy amerykański prezydent, który przed końcem kadencji ustąpił z urzędu (po aferze
Watergate). Jego miejsce zajął wiceprezydent G. Ford. Autor książki „Nigdy wiecej Wietnamu”. Richard Nixon był
człowiekiem skomplikowanym lecz w swej polityce był bardzo prostolinijny i twardy. Był postacią publiczną dłużej
niż ktokolwiek inny na Zachodzie (z wyjątkiem Francois Mitteranda).
George Herbert Walker Bush - urodzony 12 czerwca 1924 amerykański polityk, republikanin, przedsiębiorca
naftowy. W latach 1989-1993 41. prezydent Stanów Zjednoczonych.
W czasie II wojny światowej, podczas działań na Pacyfiku był pilotem samolotu torpedowego. Wykonał 58 lotów
bojowych. W 1948 ukończył ekonomię na Uniwersytecie Yale. Od 1959 aktywny członek Partii Republikańskiej. W
latach 1966-1970 deputowany do Izby Reprezentantów. 1971-1972 przedstawiciel USA przy ONZ, gdzie dał się
poznać jako twardy negocjator. Od grudnia 1972 do września 1974 przewodniczący Krajowego Komitetu Partii
Republikańskiej. 1974-1975 szef misji łącznikowej w Pekinie. 1976-1977 dyrektor CIA. 1977-1981 dyrektor First
National Bank. 1981-1989 wiceprezydent USA. Od 1981 przewodniczący Senatu. Prezydent z ramienia Partii
Republikańskiej.
Zwolennik aktywnej polityki zagranicznej USA. W stosunkach z ZSRR popierał Michaiła Gorbaczowa i próbował
przeciwdziałać rozpadowi imperium sowieckiego. Prowadził działania na rzecz przywrócenia pokoju na Bliskim
Wschodzie. Wyrażał poparcie na rzecz zniesienia apartheidu w RPA. Po rozwiązaniu ZSRR i powstaniu Wspólnoty
Niepodległych Państw (1991), uznał nowe suwerenne państwa i zapoczątkował proces współpracy z Rosją.
W 1990 po zbrojnej napaści Iraku na Kuwejt zainicjował utworzenie międzynarodowych sił zbrojnych nad Zatoką
Perską (operacja Pustynna Tarcza). Przy ich pomocy uwolnił Kuwejt od irackiej okupacji (operacja Pustynna Burza,
styczeń - luty 1991).
W polityce zagranicznej zwolennik utrzymywania pokojowych stosunków z Rosją i redukcji zbrojeń strategicznych.
Podpisał dwa rosyjsko-amerykańskie układy rozbrojeniowe START (1991, 1993).
W polityce wewnętrznej za jego rządów zwiększyła się inflacja, wzrosło bezrobocie i zadłużenie wewnętrzne.
George Walker Bush (urodzony 6 lipca 1946) – prezydent Stanów Zjednoczonych wybrany w roku 2000.
Sprawuje urząd od 20 stycznia 2001 roku do 20 stycznia 2009. W wyborach prezydenckich 2 listopada 2004
wybrany został na drugą kadencję. Najstarszy syn prezydenta George'a Busha. Przed wyborem na prezydenta USA
pełnił przez dwie kadencje funkcję gubernatora stanu Teksas.
Wybór George'a W. Busha na prezydenta USA w 2000 roku wzbudził w części społeczeństwa amerykańskiego
kontrowersje związane z wątpliwościami co do poprawności procesu liczenia głosów. Otrzymał on łącznie mniej
głosów niż jego kontrkandydat Al Gore, jednak wygrał dzięki specyfice ordynacji wyborczej w USA. W listopadzie
2004 G. Bush wygrał z wyraźną przewagą reelekcję, pokonując kandydata demokratów Johna Kerry'ego i został
wybrany na prezydenta na następne 4 lata.
William Jefferson “Bill” Clinton – amerykański polityk, prezydent USA urodził się 19 sierpnia 1946 w Hope,
Arkansas. Biologiczny ojciec Billa zginął w wypadku samochodowym przed narodzinami syna. Matka Billa poślubiła
Rogera Clintona w 1950 r. Bill studiował stosunki międzynarodowe na uniwersytecie Georgetown w Waszyngtonie.
Potem uczył się na University College w Oksfordzie. Ukończył także prawo na Uniwersytecie Yale. Podczas studiów
w Yale poznał swoją przyszłą żonę, Hillary. W 1976 r. Bill Clinton rozpoczął swoją karierę polityczną – wybrano go
na prokuratora generalnego stanu Arkansas. Został mianowany gubernatorem w 1978 i piastował ten urząd aż do
1992 r. – z dwuletnią przerwą w latach 1980-1982. Clinton wygrał wybory prezydenckie w 1992 r., pokonując
George’a H. W. Busha. Został wybrany na prezydenta ponownie 4 lata później. W czasie swojej prezydentury
próbował zreformować system ubezpieczeń zdrowotnych. Najbardziej znany jest jednak ze skandali. Został m.in.
oskarżony o romans z młodą pracownicą Białego Domu, Monicą Lewinsky oraz molestowanie seksualne innej
podwładnej, Pauli Jones.
Ronald Reagan przyszedł na świat 6 lutego 1911 roku, w mieście Tampico, w stanie Illinois. Od kilku dni przed 6
lutego 2011 r.w całym kraju odbywały się drobne uroczystości upamiętniające 40. prezydenta USA. Dla
Republikanów, wspomnienie jednego z ich najznakomitszych braci stanowi okazję do zorganizowania uroczystej
ceremonii w Chicago. Już w sobotę do Wietrznego Miasta przyjechało wielu gości, którzy mają zamiar wziąć udział
w obchodach setnej rocznicy urodzin byłego prezydenta USA.
Ronald Reagan nie związał jednak swojego życia z Chicago. Polityk mieszkał w tym mieście zaledwie przez rok, od
1914 do 1915 roku, w budynku położonym niedaleko Hyde Parku.
Kariera 40. prezydenta USA święciła triumfy na długo przed tym, jak został mianowany głową państwa. Reagan
zdobywał popularność jako aktor, przewodniczący Stowarzyszenia Aktorów Filmowych w Hollywood, a następnie
jako gubernator stanu Kalifornia (wybierany na to stanowisko dwukrotnie – w 1966 i 1970 roku).
Ronald Reagan został mianowany prezydentem Stanów Zjednoczonych w 1981 roku. Pozostał u władzy do 1989
roku i powszechnie uważa się, że prowadzona przez niego polityka zdecydowanie przyczyniła się do zakończenia
Zimnej Wojny. Amerykańscy publicyści, tacy jak np. Will Bunch dość sceptycznie odnoszą się do mitu Reagana i
przestrzegają przed gloryfikacją polityka, jednak to właśnie Reagan odważył się na otwartą politykę negocjacji z
Kremlem i jako jeden z pierwszych oficjalnie określił ZSRR „imperium zła”.
Ocenia się, że dzięki prowadzeniu pewnej, zrównoważonej i niestroniącej od kompromisów polityki, Ronald Reagan
znacznie przyczynił się do zmiany wizerunku współczesnej Partii Republikańskiej. Wszyscy jego późniejsi następcy
kontynuowali podobny styl rządzenia. Nawet prezydent Barack Obama nie raz podkreślał swój ogromny szacunek
dla postaci Republikanina, a jego styczniowe przemówienie o stanie państwa specjaliści określili mianem
„reaganowskiego”, ponieważ nie brakło w nim mocnych akcentów optymistycznych.
Ludność
Średnia gęstość zaludnienia (2005): 32 osoby/km2 . Przyrost naturalny: 0,92% (2005). Analfabetyzm: 3%. Skład
etniczny: biali (76%, głównie potomkowie europejskich imigrantów z Wielkiej Brytanii, Irlandii, Włoch, Francji,
Niemiec, Polski), Murzyni (12%, głównie potomkowie niewolników, skupieni w południowych stanach i dużych
aglomeracjach miejskich), Latynosi (8%), Azjaci (3%), Indianie (1%, zamieszkujący zachodnie stany, głównie w
rezerwatach). Liczna Polonia (w spisie ludności z 2000 pochodzenie polskie podało 9,3 mln osób) skupiona w
Chicago, Detroit, Nowym Jorku, Cleveland, Buffalo.
Wyznania: protestanci (52%), katolicy (24%), żydzi (3%), prawosławni (2%), muzułmanie (2%), hinduiści
(0,2%), bezwyznaniowcy (6,8%). Średnia długości życia: mężczyźni 75 lat, kobiety 81 lat (2005).
Warunki naturalne
Na terytorium USA można wyróżnić 4 krainy geograficzne o południkowym układzie:
1) młode góry fałdowe (Kordyliery) z licznymi pasmami, m.in.: Góry Nadbrzeżne, Góry Kaskadowe (wulkan
Rainier, 4392 m n.p.m.), Sierra Nevada (Whitney, 4418 m n.p.m.), Góry Skaliste (Elbert, 4399 m n.p.m.), oraz na
Alasce góry Alaska z najwyższym szczytem Ameryki Północnej McKinley (6194 m n.p.m.). Masywy górskie
rozdzielone są tektonicznymi kotlinami, z których największe to: Wyżyna Kolumbii, Wielka Kotlina z Doliną Śmierci
- najniżej położoną (86 m p.p.m.) i najgorętszą częścią kraju (o temperaturze przekraczającej 50°C), Wyżyna
Kolorado i Dolina Kalifornijska, stanowiące obszar aktywny sejsmicznie, z częstymi trzęsieniami ziemi.
2) Wielkie Równiny (Wielkie Równiny Prerii), mające charakter płaskowyżu o wysokości 500-1500 m n.p.m.
3) Równiny Centralne (Niziny Wewnętrzne), poprzecinane licznymi dolinami rzeki Missisipi i jej dopływów (m.in.:
Missouri, Ohio, Tennessee, Arkansas).
4) stare góry - Appalachy z najwyższym szczytem Mitchell (2037 m n.p.m.), pocięte szerokimi dolinami i
zapadliskami. W północnej części kraju znajduje się kraina Wielkich Jezior (Górne, Michigan, Huron, Erie, Ontario).
Klimat
Klimat zróżnicowany w zależności od szerokości geograficznej, od zwrotnikowego (Hawaje) poprzez
podzwrotnikowy (część środkowa kraju), umiarkowany (część północna) i okołobiegunowy (Alaska). Średnia
temperatura powietrza i średnie opady dla stolicy kraju wynoszą: w styczniu 3°C i 77 mm, w lipcu 26°C i 105 mm.
Na południowym wschodzie częste huragany i tornada.
Naturalną roślinność stanowią lasy (pokrywające 28% powierzchni): modrzewiowo-świerkowe (południowa
Alaska), mieszane z klonem i bukiem, liściaste (głównie dębowe) oraz wiecznie zielone z palmami na południu. W
środkowej części roślinność stepowa (prerie). Ok. 50 parków narodowych, Yellowstone (pierwszy park narodowy
na świecie) i kilka innych zostało wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury i Przyrody UNESCO.
Świat roślinny. Terytorium S.Z. należy do 3 prowincji roślinnych: subarktycznych (Alaska i tereny pograniczne
z Kanadą, od Wielkich Jezior po północno-wschodnie krańce kraju), atlantyckiej (obszary położone między G.
Skalistymi a wybrzeżem O. Atlantyckiego) i pacyficznej (Kordyliery Środkowe, Hawaje). Naturalne zbiorowiska
roślinne występujące w S.Z. to: lasy, stepy, sawanny, zespoły roślinności półpustynnej i pustynnej oraz tundrowej
i bagiennej. Lasy zajmują ponad 28% pow. kraju; w części zachodniej i północno-zachodniej są to gł. lasy iglaste,
na wschodzie — liściaste. Najmniej zmienione kompleksy leśne zachowały się w Kordylierach: świerkowe z choiną
(Tsuga heterophylla), żywotnikiem i daglezją w G. Nadbrzeżnych, sekwojowe i świerkowo-jodłowo-modrzewiowe
w Sierra Nevada oraz sosnowe ze świerkiem srebrnym (Picea pungens) i jodłą jednobarwną (j. kalifornijską) w G.
Skalistych. Alaskę pokrywa tajga świerkowa ze znacznym udziałem brzozy, przechodząca ku północy w lasotundrę
i tundrę (turzycowa podmokła, wełniankowa); na wybrzeżu południowym — nadmor. lasy choinowo-świerkowe. W
Appalachach przeważają lasy klonowo-bukowe (na północy) i dębowo-kasztanowe (na południu); w wyższym
piętrze północnych Appalachów — świerkowe. W pozostałej części kraju lasy zajmują niewielkie obszary; w krainie
Wielkich Jezior są to lasy sosnowe oraz mieszane z klonem cukrowym i bukiem amer., na nizinach południowych —
sosnowe i dębowo-orzesznikowe, na Florydzie — wiecznie zielone z dębem, magnolią i palmą sabal (Sabal minor)
oraz namorzynowe na wybrzeżu. Lasy Hawajów składają się w większości z gat. sprowadzonych z innych regionów
świata; w niższym piętrze lasy mieszane z tungowcem, ketmią, mango i pistacją lentyszek (mastyksowym
drzewem), wyżej — parkowe z akacją oraz formacja krzewiasta. Stepy wysoko- i niskotrawiaste, zw. prerią, przed
kolonizacją eur. pokrywały środkową część kraju, zwłaszcza Wielkie Równiny i zachodnią część Nizin Wewn.; ich
miejsce zajmują obecnie gł. użytki rolne. W kotlinach śródgórskich Kordylierów Środkowych panują zbiorowiska
stepowo-pustynne i pustynne: stepy trawiasto-bylicowe (na północy), trawiasto-piołunowe i piołunowe,
przechodzące na południu Wyż. Kolorado w zbiorowiska subtropik. (liczne gat. kaktusów, agaw, jukk);
w południowym Teksasie sawanna z krzewami jałowca i akacji; w południowej Kalifornii twardolistne lasy, złożone
z niskich, kolczastych dębów oraz zarośla makii, zw. chaparral. Największe zespoły roślinności bagiennej występują
na wybrzeżu Niz. Zatokowej (zwł. w delcie Missisipi) i południu Florydy.
Świat zwierzęcy. Fauna Stanów Zjenoczonych pod względem zoogeogr. należy do Nearktyki. Na Alasce
przedstawiciele fauny arktycznej, m.in. niedźwiedź polarny, lis polarny, karibu, sowa śnieżna; w strefie lasów
iglastych — ryś, wilk, rosomak, łoś, norka amer., gronostaj, alaskański niedźwiedź brunatny, kuny, norka amer.,
bóbr kanadyjski. W południowej części strefy lasów iglastych — niedźwiedzie grizzli i baribal, szop pracz, ryś rudy,
puma, skunks, dydelf północny, jelenie wapiti i wirginijski, urson. Dla prerii charakterystyczne są: bizon, widłoróg,
piesek preriowy, kojot, borsuk amer., cietrzew preriowy. Na południowo-zachodnich pustyniach występują pekari,
goffery i szczuroskoczki, kondor kalifornijski, kukułka ziemna, a ponadto m.in. jaszczurki — frynozomy
i helodermy, oraz węże — grzechotniki i koralówki. Fauna ryb jest również bardzo bogata, oprócz powszechnie
występujących ryb okoniowatych i karpiowatych obficie występują, zwłaszcza na północy, szczupaki i łososiowate,
a ponadto endemiczne bassowate i reliktowe amia i niszczuka.
Gospodarka
Stany Zjednoczone posiadają największą i najbardziej rozwiniętą technologicznie gospodarkę na świecie. Szacuje
się, że stanowi ona około jednej czwartej światowego systemu gospodarczego. Kraj, w którym zamieszkuje 5%
ludności świata, wytwarza 43 % globalnej produkcji, 40% produktów z dziedziny zaawansowanych technologii.
Światowa recesja z lat 90. XX w. nie wpłynęła na stabilność ekonomiczną systemu, był to dla Stanów
Zjednoczonych okres szybkiego wzrostu gospodarczego – dochody ludności wzrosły o około 15%, powstało ponad
20 mln nowych miejsc pracy, nadwyżka budżetowa wahała się w granicach 1 300 mld dolarów. Sukcesom
gospodarki amerykańskiej towarzyszyły przyspieszone procesy globalizacyjne, kierujące korporacje
ponadnarodowe również do ekspansji ogólnoświatowej.
Okres stagnacji gospodarczej nastąpił w pierwszych latach XXI wieku, recesję pogłębiła reakcja rynków światowych
na zamachy terrorystyczne z 11 września 2001. Wkrótce potem nastąpiła seria skandali finansowych w
największych amerykańskich korporacjach (WorldCom Xerox, Medco). Upadek energetycznego giganta Enron
spowodował spadek zaufania do rzetelności sprawozdań finansowych przedsiębiorstw.
Wzrost PKB w 2004 kształtował się na poziomie 4,4 %. W strukturze PKB w tym roku udział rolnictwa wynosił
0,9%, przemysłu 19,7%, usług 79,4%. Inflacja: 2,5% (2004).
Przemysł
Kraj należy do najlepiej rozwiniętych państw świata, posiada m.in. wielkie złoża węgla kamiennego (2. miejsce na
świecie w wydobyciu) w Appalachach (Pensylwania, Wirginia Zachodnia, Kentucky) oraz w stanach Illinois i
Indiana, ropy i gazu ziemnego (2. miejsce na świecie) w Teksasie, Luizjanie, Kansas, Oklahomie, na Alasce oraz w
Zatoce Meksykańskiej, rud miedzi (Arizona, Utah, Montana), uranu, molibdenu, wanadu, wolframu, siarki (1.
miejsce na świecie), fosforytów (Floryda), soli potasowych i soli kamiennej.
Rozwinięty przemysł samochodowy (wielkie koncerny, m.in.: General Motors, Ford Motor, Chrysler),
petrochemiczny (Exon, Mobil), elektroniczny (IBM), energetyczny (General Electronic), lotniczy i kosmiczny
(Lockheed, Douglas, San Diego, Boening, Airplane), maszynowy, metalurgiczny, włókienniczy, chemiczny,
farmaceutyczny, kosmetyczny, spożywczy (mięsny, młynarski, mleczarski, owocowo-warzywny), drzewny,
celulozowo-papierniczy.
Największy producent żywności na świecie. Użytki rolne stanowią 46% powierzchni. Uprawia się: kukurydzę, soję,
jęczmień, sorgo, bawełnę, tytoń, drzewa owocowe, warzywa. Hodowla bydła, trzody chlewnej, drobiu.
Dochód narodowy 40 100 USD na 1 mieszkańca (2004). Zadłużenie zagraniczne: 1,4 bln USD (2001). Struktura
zatrudnienia: usługi - 69,9%, przemysł - 27,9%, rolnictwo - 2,2%.
Handel zagraniczny (2004): eksport: 795 mld USD, import: 1,5 bln USD.
Eksportuje się głównie: dobra inwestycyjne, samochody, środki zaopatrzenia przemysłu, materiały surowe, dobra
konsumpcyjne, produkty rolne, do Kanady (23,4%), Meksyku (13,5%), Japonii (7,2%), Wielkiej Brytanii (4,7%).
Importuje się ropę i produkty petrochemiczne, maszyny, samochody, dobra konsumpcyjne, materiały surowe,
żywność i napoje, z Kanady 17,4%, Chin 12,5%, Meksyku 10,7%, Japonii (9,3%), Niemiec (5,3%)
Polityka społeczna. Polityka społ. w USA jest regulowana zarówno przez ustawodawstwo federalne, jak
i stanowe; specyficzną cechą amer. polityki społ. jest duże zaangażowanie w jej realizację prywatnych
przedsiębiorców i pracodawców oraz filantropów, a także to, że większość kolejnych prezydentów przedstawia
własny program i koncepcję tej polityki. Reformy społ. zapoczątkował F.D. Roosevelt, ogłaszając program Nowego
Ładu (New Deal), który oprócz ożywienia gospodarki po Wielkim Kryzysie miał na celu wprowadzenie pewnych
reform socjalnych. W 1935 uchwalono Ustawę o Zabezpieczeniu Społ. (Social Security Act) i wiele aktów
dotyczących np. zawierania umów zbiorowych. Kontynuatorem reform był prezydent H. Truman, który ogłosił
program Sprawiedliwego Ładu (Fair Deal), a za jego prezydentury weszła w życie m.in. ustawa o zatrudnieniu. J.F.
Kennedy wysunął hasło Nowych Horyzontów (New Frontiers), zgodnie z którym gł. celem polityki społ. miała być
likwidacja nędzy i nadprodukcji. L.B. Johnson z kolei wystąpił z programem tzw. Wielkiego Społeczeństwa (Great
Society), mającego być społeczeństwem sprawiedliwości społ., o wysokim poziomie konsumpcji. R. Nixon ogłosił
program Nowego Federalizmu (New Federalism), zawierający dążenia do zwiększenia niektórych uprawnień władz
stanowych (przede wszystkim w dziedzinie podatków). J. Carter przedstawił koncepcję Nowych Założeń (New
Foundations), głoszącą konieczność walki o prawa człowieka i obywatela oraz postulat powołania Nar. Służby
Zdrowia, ograniczenia bezrobocia i wprowadzenia planowania społecznego. B. Clinton 1996 przedstawił program
reform, zezwalający poszczególnym stanom na wprowadzanie własnych uregulowań prawnych w zakresie zasad
zabezpieczenia społ. i alokacji przeznaczonych na ten cel funduszy oraz podpisał ustawę o zaostrzeniu przepisów
imigracyjnych i nową ustawę o świadczeniach społ., pozbawiającą legalnych imigrantów prawa do ubiegania się o
zasiłki dla bezrobotnych, o kartki na żywność i ubezpieczenia zdrowotne dla biednych.
Polityka oświatowa. Zgodnie z konstytucją, problemy szkolnictwa leżą w gestii rządów stanowych, które z reguły
znaczną część swych uprawnień przekazują lokalnym okręgom szkolnym; z tego właśnie względu system szkolny
w USA jest zróżnicowany. Najbardziej powszechny jest model: 6-letnia szkoła elementarna i 6-letnia szkoła
średnia, w której nauka odbywa się w 2 cyklach 3-letnich: niższym (junior high school) i wyższym (senior high
school). Obowiązkiem szkolnym w większości stanów są objęte dzieci między 7 i 16 rokiem życia; nauczanie
w szkołach publicznych na poziomie elementarnym i średnim jest bezpłatne. Poza szkołami publicznymi działają
również szkoły prywatne, także wyznaniowe.
Turystyka. Turystyka krajowa w Stanach Zjednoczonych rozwinęła się gł. w latach 60. XX w., w związku
z powszechną motoryzacją oraz rosnącą zamożnością społeczeństwa. Głównymi obiektami turyst. są parki nar.
i pomniki przyrody, zwłaszcza Yosemite, Yellowstone i Wielki Kanion, odwiedzane przez kilkanaście milionów
turystów rocznie, poza tym kąpieliska mor. (m.in. Atlantic City, Santa Monica, Santa Barbara, Waikiki na
Hawajach), ośr. narciarskie (Colorado Springs, Squaw Valley, Lake Placid) i ośr. rozrywki (Las Vegas, Reno,
Disneyland w Anaheim w Kalifornii, Disney World na Florydzie) oraz miasta będące ośr. polit. i kult. — gł. Nowy
Jork (siedziba ONZ, Statua Wolności, Rockefeller Center, Manhattan), Waszyngton (Biały Dom, Kapitol), Chicago.
Głównymi regionami wypoczynkowymi i turyst. w kraju są: Kalifornia, Ohio, Hawaje i Floryda; zwiększa się liczba
turystów przyjeżdżających do Nevady, Arizony, Luizjany, Kolorado, a ostatnio również na Alaskę. W 2005 Stany
Zjednoczone odwiedziło 46 mln turystów zagr. (wpływy 113 mld dol. USA), najwięcej z Japonii, Meksyku i krajów
Europy Zachodniej oraz Kanady.
Ustrój polityczny. Stany Zjednoczone są republiką związkowa o systemie prezydenckim. Federację tworzy 50
autonomicznych stanów i Dystrykt Kolumbii, obejmujący stolicę państwa. Podstawy ustroju określa Konstytucja
Stanów Zjednoczonych z 1787 (weszła w życie 1789) z 10 poprawkami (Bill of Rights), uchwalonymi 1791, i 17
poprawkami przyjętymi 1795–1992, które stanowią jej integralną część. Ustrój polityczny opiera się głównie na
zasadach federalizmu i podziału władzy. Władza została podzielona między stany (przysługują im uprawnienia
pierwotne) a federację (jej prawa zostały określone w konstytucji) oraz pomiędzy instytucje sprawujące władzę
ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą (których uprawnienia i skład zostały prawnie rozdzielone).
Głową państwa i szefem rządu jest prezydent, wybierany na 4-letnią kadencję (ponownie może być wybrany tylko
raz), w wyborach powszechnych i formalnie pośrednich (w głosowaniu 2-stopniowym) przez kolegium elektorów
(538 elektorów), w którym każdy stan ma tylu członków, ilu przedstawicieli w Kongresie (najmniej 3), a Dystrykt
Kolumbii — 3. Kandydat, który zwyciężył w wyborach powszechnych w danym stanie, zdobywa wszystkie głosy
elektorskie z tego stanu; jeżeli żaden z kandydatów nie uzyska bezwzględnej większości głosów elektorskich (co
najmniej 270), wyboru dokonuje Izba Reprezentantów Kongresu. Razem z prezydentem, wg tej samej procedury,
jest wybierany wiceprezydent, którego jedynym konstytucyjnym uprawnieniem jest przewodniczenie w Senacie. W
przypadku śmierci lub ustąpienia prezydenta urząd ten przejmuje wiceprezydent. Prezydent ma bardzo szerokie
uprawnienia, m.in. jest nacz. dowódcą sił zbrojnych, powołuje sekretarzy (ministrów) gabinetu (rządu) za zgodą
Senatu, mianuje sędziów Sądu Najwyższego i ambasadorów, zawiera umowy międzynarodowe, wraz z gabinetem
sprawuje władzę wykonawczą. Prezydent ponosi odpowiedzialność polityczną za działanie sprzeczne z prawem w
drodze procedury impeachment (oskarżenie wnosi Izba Reprezentantów, sądzi — Senat, który może większością
2/3 głosów pozbawić prezydenta urzędu).
Władza ustawodawcza należy do 2-izbowego parlamentu — Kongresu, złożonego z Izby Reprezentantów i Senatu.
Izba Reprezentantów, o kadencji 2-letniej, licząca 435 członków, wyłanianych w wyborach powszechnych i
bezpośrednich; liczba reprezentantów poszczególnych stanów jest proporcjonalna do liczby ich mieszkańców.
Senat, o kadencji 6-letniej, liczy 100 członków, wszystkie stany mają równą reprezentację — po 2 senatorów (co 2
lata odnawia się 1/3 składu w wyborach częściowych); Dystrykt Kolumbii nie ma reprezentacji w Senacie. Do
kompetencji Kongresu należy: ustawodawstwo, uchwalanie budżetu, kontrola polityki prezydenta, akceptacja
niektórych aktów prezydenta oraz pociąganie prezydenta do odpowiedzialności politycznej. Wymiar sprawiedliwości
sprawują sądy federalne i Sąd Najwyższy USA (9 sędziów, w tym przewodniczący), który jest naczelnym organem
sądowniczym (bada zgodność ustaw z konstytucją).
Każdy stan ma własną konstytucję, godło, odrębny system prawny i naczelne organy, sądownictwo. Na czele stanu
stoi gubernator, wybierany w wyborach powszechnych na 2- lub 4-letnią kadencję, sprawuje władzę wykonawczą.
Organem władzy ustawodawczej jest legislatura stanowa (2- lub 1-izbowa).
Partie polityczne. W Stanach Zjednoczonych istnieje w praktyce system dwupartyjny, który tworzą 2
najpotężniejsze partie: Partia Demokratyczna (Democratic Party), istniejąca od lat 20. XIX w., i Partia
Republikańska (Republican Party) — 1854. Obie gł. partie nie reprezentują zdecydowanie określonych ideologii
politycznych, są pozbawione jednolitego programu i zinstytucjonalizowanych struktur. Swoje działania
podporządkowują wymogom walki wyborczej i zapewnieniu sukcesu wyborczego reprezentowanym przez nie
elitom. Najwyższą instancją w obu partiach jest, zwoływana co 4 lata, konwencja krajowa. Jej podstawowym
zadaniem jest wyłonienie kandydata na urząd prezydenta i wiceprezydenta oraz uchwalenie programu wyborczego.
Najwyższym szczeblem struktury organizacyjnej jest komitet krajowy, składający się z przedstawicieli
poszczególnych stanów. Za przywódcę partii jest uznawany prezydent lub kandydat na prezydenta. Zasadniczym
ogniwem w strukturze obu partii jest organizacja stanowa, której zadaniem jest obsadzanie stanowisk we władzach
danego stanu, zwłaszcza stanowiska gubernatora. Nie istnieje pojęcie członkostwa danej partii — za członków
uznawani są ci, którzy zarejestrują się w poczet członków partii bądź sami się za takich uważają. Za najważniejszą
metodę wyłaniania kandydatów przez partie polityczne uznaje się prawybory, które umożliwiają udział w procesie
nominacyjnym; zakończenie tego procesu oznacza początek kampanii wyborczej.
Środki przekazu.
Prasa. Prasa w Stanach Zjednoczonych ma na ogół charakter lokalny, choć kilka tytułów ma zasięg
ogólnokrajowy; należą do nich: dziennik „New York Times”, który stał się dziennikiem ogólnokrajowym 1980,
„Washington Post”, „Los Angeles Times”, „Christian Science Monitor” i „The Wall Street Journal”. Pierwszym
dziennikiem, który od początku miał charakter ogólnokrajowy, był „USA Today”, wyd. od 1982 w Arlington
(Wirginia), a od 1984 mający również swą edycję międzynarodową. W 1999 34 dzienniki osiągały nakład powyżej
250 tys. egz.; ukazywało się ok. 1500 dzienników w języku ang., a ogólny dzienny nakład prasy codziennej
wynosił ok. 56,2 mln egz.; niedzielne wydania są specyficzną cechą amer. prasy — wiele z nich liczy ponad 300
stron. W związku ze znacznym wzrostem kosztów produkcji oraz tym, że wiele tytułów ukazujących się dotychczas
tylko lokalnie poszerzyło krąg czytelników, zaczęły powstawać grupy i koncerny prasowe. Obecnie odgrywają one
kluczową rolę na rynku grupy prasowe wydając ok. 30% dzienników, m.in. Dow Jones & Co. Inc. (20 dzienników),
Gannett Co. Inc. (74 dzienniki), Hearst Co. (12 dzienników), Knight Ridder Inc. (33 dzienniki), Newhouse
Newspapers (23 dzienniki), E.W. Scripps Co. (19 dzienników), Thomson Newspapers Inc. (50 dzienników), Tribune
Co. (15 dzienników). Wśród dzienników największe nakłady osiągają: „The Wall Street Journal”, poranna,
niezależna gazeta ekon.-finansowa, wyd. od 1889 w Nowym Jorku, mająca 5 wydań: wschodnie — w Nowym
Jorku, środkowozachodnie — w Chicago, południowo-zachodnie — w Dallas, dla strefy Oceanu Spokojnego —
w San Francisco oraz eur. — w Brukseli; „Los Angeles Times”, poranna, niezależna gazeta, wyd. od 1881 w Los
Angeles; „New York Times”, poranna, niezależna gazeta, wyd. od 1851 jako „New York Daily Times” (obecna
nazwa od 1875), wydania międzynar.: Paryż, Lima, Manila, Melbourne, Tokio.
Wśród czasopism najwyższy nakład mają: kult.-polit. mies. „Reader's Digest”, wyd. od 1922 w Pleasantville (stan
Nowy Jork); ilustrowany, popularno-nauk. mies. „National Geographic Magazine”, wyd. od 1888, w Waszyngtonie
oraz tygodnik polit.-kult. „Time”, wyd. od 1923 w Nowym Jorku, mający również wydania międzynar.: „Time
Atlantic” (zał. 1946), „Time Asia” (zał. 1946), „Time South Pacific” (zał. 1946), „Time Latin America” (zał. 1941),
„Time Canada” (zał. 1943). Najważniejsze agencje prasowe: Associated Press (AP), agencja świat., zał. 1848,
w Nowym Jorku oraz United Press International (UPI), agencja świat., zał. 1958 z połączenia United Press (zał.
1907) i International News Service (zał. 1909).
Radio i telewizja. Radio rozpoczęło działalność 1920 w Pittsburghu; od 1922 działa Krajowe Stow. Nadawców
(National Association of Broadcasters, NAB), a od 1927 Państw. Komisja do Spraw Radia, przemianowana 1934 na
Państw. Komisję do Spraw Łączności i Masowego Przekazu (Federal Communications Commission, FCC), która
rozdziela częstotliwości i przyznaje koncesje nowym stacjom. W Stanach Zjednoczonych działają komercyjne
i niekomercyjne nadawcze sieci radiowe skupione w wielkich towarzystwach; najstarszym radiowym towarzystwem
komercyjnym jest National Broadcasting Co, Inc. (NBC), zał. 1926, zrzeszający 8 własnych i 206 afiliowanych;
kolejno powstawały: Columbia Phonograph Broadcasting System Inc. (CBS), zrzeszający 22 własne i 440
afiliowanych stacji; Mutual Broadcasting System Inc. (MBS), zał. 1934, skupiający ponad 900 afiliowanych stacji;
American Broadcasting Company (ABC), zał. 1944 i przekształcony 1986 w Capital Cities/American Broadcasting
Companies, Inc. (ABC), mający własną sieć radiową i 21 własnych stacji. Towarzystwa niekomercyjne to: American
Public Radio obsługujące 393 publiczne stacje przez satelitę oraz National Public Radio, prywatna korporacja
obsługująca stacje w 48 stanach oraz Dystrykcie Kolumbii i w Portoryko. Działają też stacje radiowe nadające
programy dla zagranicy zarówno na terytorium Stanów Zjednoczonych, jak i spoza niego. Najstarsza z nich to
Radio Station KGEI Inc./The Voice of Friendship, zał. 1939, nadająca swe programy na falach krótkich w językach:
ang., hiszp., niem., ros., białoruskim, pol. i ukr.; od 1942 działa Voice of America (Głos Ameryki), stacja
kontrolowana przez rząd, nadająca audycje w 42 językach na cały świat.
W 1939 rozpoczęto w Stanach Zjednoczonych regularne nadawanie programów telew., a pierwsza sieć telew.
powstała 1949. W 1953 został zatwierdzony jednolity system telewizji kolorowej p.n. National Television System
Committee (NTSC), a pierwsza stacja tego systemu rozpoczęła emisję 1956 w Chicago. W 1960 już 98% ludności
Stanów Zjednoczonych mogło odbierać program w kolorze; podobnie jak sieci radiowe, sieci telew. są również
zrzeszone w wielkich korporacjach; największe z nich to: komercyjne — NBC-TV, skupiająca 5 własnych i 215
afiliowanych stacji telew.; CBS-TV, skupiająca 6 własnych i 214 afiliowanych stacji; ABC-TV skupiająca 8 własnych
i 211 afiliowanych stacji telewizyjnych. Komercyjna sieć kablowa działa w ramach korporacji Turner Broadcasting,
będącej właścicielem Cable News Network (CNN), TSB — kanału nadającego gł. programy rozrywkowe i filmy oraz
TNT — kreskówki dla dzieci i filmy niekomercyjne; także Multimedia Cablevision Inc., obsługująca ponad 300 tys.
subskrybentów oraz USA Network (Cable). Ponadto działa telewizja publiczna — Public Broadcasting Service (PBS)
finansowana z prywatnych subskrypcji i funduszy rządowych, która nadaje programy przez sieć 341 stacji
niezależnych i niekomercyjnych.
Nauka. Organizacja nauki w Stanach Zjednoczonych odznacza się dużym zróżnicowaniem struktur
organizacyjnych (federalnych, stanowych i prywatnych), elastycznością powiązań organizacji rządowych
i pozarządowych. Naczelnym organem państw. ds. nauki jest Federalny Urząd do Spraw Nauki i Techniki (powołany
1962), kierowany przez doradcę prezydenta ds. nauki i pełniący funkcję federalnego minist. nauki i techniki.
Doradca prezydenta ds. nauki przewodniczy Doradczemu Kom. do Spraw Nauki, w którym zasiadają: 17 czł.
mianowanych przez prezydenta spośród wybitnych naukowców reprezentujących najbardziej renomowane ośr.
nauk. kraju, 3 przedstawicieli Nar. Rady Badań przy Nar. Akad. Nauk w Waszyngtonie (zał. 1863), przewodniczący
Akad. oraz dyrektor ds. nauki i techniki federalnego resortu obrony nar.; komitet ten określa w zasadzie politykę
naukową Stanów Zjednoczonych i kierunki rozwoju nauki i techniki preferowane przez rząd Stanów Zjednoczonych.
Przy Federalnym Urzędzie do Spraw Nauki i Techniki działa Federalna Rada do Spraw Nauki i Techniki mająca
charakter komisji koordynującej badania nauk. prowadzone przez inne resorty i urzędy federalne oraz przez
resorty i urzędy poszczególnych stanów; urzędy i komisje ds. nauki i techniki, o zróżnicowanych kompetencjach
działają w większości stanów. Wszystkie te instytucje realizują badania bądź we własnych placówkach nauk., bądź
na zasadzie umów z placówkami badawczymi wyższych uczelni i przemysłu, a także fundacyjnymi instytucjami
badawczymi.
Najwyższą instytucją naukową Stanów Zjednoczonych oraz centralną organizacją pozarządową koordynującą
działalność nauk. w skali ogólnokrajowej jest Narodowa Akademia Nauk w Waszyngtonie; 1964 utworzono w jej
ramach Akad. Techniki, a 1970 — Inst. Medycyny. Akad. Nauk współuczestniczy w opracowywaniu rządowych
projektów i programów badawczych ważnych dla kraju, we wszystkich dziedzinach; przy Akad. działa Nar. Rada
Badań Nauk., w której skład wchodzą członkowie Akad. oraz inne dokooptowane osoby; ma ona specjalistyczne
wydziały opiniujące i przygotowujące projekty oraz programy badawcze dla rządu, jak również biura ds. kadr
nauk., wskazujące kto może badania wykonać. Narodowa Akad. Nauk w Waszyngtonie nie prowadzi własnych prac
nauk.-badawczych. W Stanach Zjednoczonych działają ponadto liczne organizacje korporacyjne o statusie akad.
nie pełniące funkcji koordynacyjnych i doradczych w systemie organizacji nauki amer., np.: Amer. Akad. Sztuki
i Literatury (zał. 1898 jako instytut, przekształcona w akad. 1904, liczy 250 czł. — 1993), Nar. Akad. Oświaty
(skupiająca 120 wybitnych pedagogów opracowujących metody kształcenia w szkołach wszystkich szczebli); Amer.
Akad. Nauk Przyr. w Filadelfii (powstała 1812 na wzór fr. Akademii Nauk — najstarsza tego typu organizacja
w Stanach Zjednoczonych); działają też liczne akad. stanowe i regionalne, z których najważniejszymi są:
Kalifornijska Akad. Nauk w San Francisco (zał. 1853); Chicagowska Akad. Nauk (zał. 1857), Akad. Nauk w Nowym
Jorku (zał. 1817) oraz Smithsonian Institution (zał. 1846 przez J. Smithsona). W Stanach Zjednoczonych działa
również ponad 2000 nauk. towarzystw ogólnych i specjalistycznych, prowadzących z funduszy społ. badania nauk.
i szeroką działalność wydawniczą popularyzującą osiągnięcia nauki.
W Stanach Zjednoczonych tylko 10% badań prowadzi się w rządowych (federalnych i stanowych) placówkach
nauk.-badawczych (2003 — w 260 inst. i centrach badawczych), 90% badań prowadzą placówki nauk.-badawcze
uniwersytetów i prywatnych zakładów przem. na zasadzie zleceń rządowych i systemu grantów nie przynoszących
zysków. W sektorze państw., poza licznymi inst. badawczymi i placówkami nauk. w poszczególnych resortach
federalnych i stanowych, istnieją wielkie organizacje nauk., jak: NASA (zał. 1961) zajmująca się badaniem
przestrzeni kosm., dysponująca licznymi inst., 6 centrami kosm., 2 kosmodromami; Komisja Energii Atom. (AEC,
zał. 1945) prowadząca badania z zakresu fizyki jądr., dysponująca 16 inst. z najnowocześniejszym wyposażeniem;
National Institute of Standards and Technology (NIST, zał. 1909) zajmujący się ustalaniem i podnoszeniem
standardów technol. i rozwojem wynalazczości w Stanach Zjednoczonych, dysponujący 6 kompleksami
laboratoryjnymi w poszczególnych dziedzinach nauk techn. i techniki.
Do wielkich pozarządowych instytucji nauk. pracujących w dziedzinie nauk humanist. i społ. należą: National
Humanities Center w Waszyngtonie (zał. 1977) oraz Rand Corporation (zał. 1948 w Waszyngtonie, przeniesiona
1971 do Santa Monica w Kalifornii). Duże znaczenie w rozwoju nauki w Stanach Zjednoczonych mają placówki
badawcze wyższych uczelni, a zwł. uniwersytetów. W 2003 w Stanach Zjednoczonych było ok. 3350 college'ów
i uniw., z tego ok. 100 renomowanych i 20 sławnych w całym świecie. W renomowanych uniwersytetach Stanów
Zjednoczonych (prowadzących ok. 15% projektów i programów badawczych zleconych przez Nar. Fundację Nauki
i władze federalne) studentów wdraża się do pracy nauk. w ramach indywidualnego toku studiów. Główną
organizacją federalną finansującą działalność nauk. jest Narodowa Fundacja Nauki (utworzona 1950), która
nadzoruje również działalność większości (ok. 1500) fundacji naukowych zarejestrowanych w Foundation Center
w Nowym Jorku, finansujących ok. 15% badań naukowych Stanów Zjednoczonych.
Szacuje się, że w nauce Stanów Zjednoczonych pracuje ok. 1 mln osób i jest to największy potencjał nauk. na
świecie. Ośr. nauk Stanów Zjednoczonych są zlokalizowane gł. w 3 stanach: w Kalifornii, Nowym Jorku
i Massachusetts; ok. połowa personelu nauk. jest skupiona w 6 stanach: w Kalifornii, Illinois, New Jersey, Nowym
Jorku, Teksasie i Pensylwanii. W organizacji badań i kształceniu kadr nauk. ważną funkcję spełniają fundacje:
Smithsonian Institution (zał. 1846), Fundacja Carnegiego (zał. 1902), Fundacja Rockefellera (zał. 1913), Fundacja
Forda (zał. 1936) i in. Stany Zjednoczone zajmują czołowe miejsce pod względem rozwoju nauki i techniki na
świecie. W zakresie nauk mat.-przyr. większość osiągnięć nauk. dokonano w Stanach Zjednoczonych W okresie
1901–2003 280 laureatów Nagrody Nobla w zakresie fizyki, chemii, fizjologii i medycyny pochodziło ze Stanów
Zjednoczonych.
Literatura. W okresie kolonialnym w purytańskich skupiskach Nowej Anglii rozwijało się piśmiennictwo rel.moralistyczne (N. Ward, C. Mather, Th. Hooker, R. Williams, J. Edwards), łączące głęboką religijność z kultem
pracy, obowiązku i przekonaniem o cywilizacyjnym posłannictwie osadników. Poezję, poza hymnami kośc.,
zapoczątkowała twórczość A. Bradstreet i metafiz. liryka E. Taylora (wyd. dopiero w XX w.). W okresie rewolucji
niepodl. rozkwitła literatura społ.-polit., formułująca na filoz. podłożu oświecenia eur. oryginalne idee amer.
demokracji (Th. Jefferson, B. Franklin, Th. Paine), poezja patriotyczna (Ph. Freneau), satyra antybryt.
i naśladowcza epika klasycyst.; „romanse grozy” Ch.B. Browna dały początek powieściopisarstwu. Literatura
romant. przenosiła na grunt rodzimy wzory eur. fantastyki (W. Irving), epiki nar. (H.W. Longfellow),
walterscotowskiej powieści hist. (J.F. Cooper); idee liberalno-demokr. i abolicjonistyczne znalazły wyraz w poezji
J.G. Whittiera, J.R. Lowella, w sentymentalnej powieści H. Beecher Stowe. Świadomość nar. odrębności literatury
amer. uzewnętrzniła się najsilniej w filoz.-moralistycznej eseistyce R.W. Emersona i H.D. Thoreau
(transcendentalizm). Zagadnienia metafiz.-egzystencjalne i psychol. doszły do głosu w twórczości H. Melville'a, N.
Hawthorne'a i E.A. Poego, inspiratora fr. symbolizmu, literatury detektywistyczno-sensacyjnej i fantastyki
niesamowitej.
Epokę literatury ogólnonar. rozpoczęli w czasie wojny secesyjnej wyraziciele plebejskich tradycji demokracji amer.
— M. Twain i W. Whitman; osobista liryka refleksyjna E. Dickinson została doceniona dopiero w XX w. W 2. poł.
XIX w. pisarze-regionaliści wprowadzili do literatury egzotykę „dzikiego Zachodu” (F.B. Harte), głębokiego Południa
(G.W. Cable), folkloru murzyńskiego (J.Ch. Harris). Społeczne konflikty epoki kapitalist. industrializacji ukazał
naturalizm, który wywarł trwały wpływ na prozę amer. (F. Norris, H. Garland, S. Crane, O. Henry, A. Bierce, J.
London); odrębny charakter miała intelektualna proza psychol. H. Jamesa i bliskiej mu E. Wharton. Na podłożu
tradycji naturalistycznej kształtował się w XX w. demaskatorski realizm społ. (U. Sinclair, Th. Dreiser, S. Lewis,
J.Th. Farrell, J. Steinbeck, E. Caldwell), formowały się też nowe techniki narracyjne: rzeczowego zapisu działań
i wypowiedzi postaci (odpowiednik psychol. behawioryzmu), symultanicznego montażu faktów (J.R. Dos Passos)
czy wreszcie monologu wewn., w postaci tzw. strumienia świadomości (W. Faulkner).
Załamanie psychiczne wywołane I wojną świat. znalazło wyraz w prozie tzw. straconego pokolenia, któremu
patronowali S. Anderson i G. Stein. Świadomość ideowego kryzysu cywilizacji amer. rodziła postawy anarchicznego
buntu (F.S. Fitzgerald, N. West, H. Miller) i tragicznego heroizmu (E. Hemingway), a pełnię symbol. ekspresji
osiągnęła w moralistycznej prozie Faulknera, kronikarza i analityka powikłanych losów amer. Południa; w kręgu
kultury Południa mieściła się również proza R.P. Warrena, F. O'Connor, W. Styrona, C. McCullers, K.A. Porter, Th.
Wolfe'a oraz E. Welty, częściowo nurt nowej krytyki (m.in. J.C. Ransom, A. Tate). Właściwym twórcą dramatu
amer. był E. O'Neill, od którego wzięły początek zarówno tendencje ekspresjonistyczne i naturalistyczne (społ.
sztuki C. Odetsa, E. Rice'a, R. Sherwooda, A. Millera), jak również poet.-symbol. i psychoanalit. (T. Williams, Th.
Wilder); do doświadczeń eur. „teatru absurdu” zbliżył się E. Albee. Odrodzona na pocz. XX w. poezja (E.A.
Robinson, pismo „Poetry”, zał. 1912, wpływ imagizmu) rozwinęła się w 2 kierunkach: 1) intelektualnym, łączącym
nowatorskie koncepcje artyst. z aktywnym stosunkiem do uniwersalnej tradycji kulturowej, oraz 2) społecznym,
osadzonym w żywiole mowy potocznej i poszukującym symbol. znaczeń w realiach życia kraju; w pierwszym,
kształtującym się pod patronatem T.S. Eliota i E. Pounda, mieszczą się: W. Stevens, A. Lowell, H. Doolittle, M.
Moore, E.E. Cummings, C. Aiken i nurt „poezji akademickiej” (R. Jarrell, K. Shapiro, R. Wilbur, E. Bishop, K.
Eberhart), w drugim, nawiązującym do W. Whitmana — W.C. Williams, H. Crane, E.L. Masters, R. Frost, C.
Sandburg, V.N. Lindsay, R. Jeffers. Lirykę intymnych zwierzeń i refleksji, z motywem poszukiwania własnej
tożsamości we wrogim człowiekowi świecie, reprezentowali: R. Lowell, J. Berryman, Th. Roethke, D. Schwartz, a z
młodszych twórców — S. Plath i A. Sexton. Dla nowszej poezji charakterystyczne były anarchizujące manifestacje
beatników (A. Ginsberg, G. Corso, L. Ferlinghetti, G. Snyder), twórczość tzw. projektywistów, dążących do
bezosobowego obiektywizmu w odzwierciedleniu wieloplanowości i złożoności psychiki ludzkiej (grupa Black
Mountain: Ch. Olson, R. Duncan, R. Creeley, D. Levertov, P. Blackburn), szkoła „głębokiego obrazu”, szukająca
inspiracji w koncepcjach podświadomości zbiorowej (J. Dickey, F. O'Hara, R. Bly, J. Rothenberg). Literatura
murzyńska, rozwijająca się od końca XIX w., przeszła od sentymentalnego folkloryzmu i protestu przeciw
nierówności rasowej (C. Cullen, P.L. Dunbar, W.E. Du Bois, A.W. Bontemps, J.L. Hughes, R. Wright) do pogłębionej
psychospoł. analizy zjawiska rasizmu (R. Ellison, J. Baldwin) i anarchicznej rewolty przeciw amer. cywilizacji
„białych” (G. Brookes, LeRoi Jones). W prozie początkowo doszły do głosu doświadczenia II wojny świat. (powieść
naturalist. i reportażowa o tendencjach antymilitarystycznych: N. Mailer, J. Jones, I. Shaw, J. Hersey, później
groteskowo-apokaliptyczne utwory J. Hellera i K. Vonneguta), następnie protest przeciw uniformizacji duchowej
i konformizmowi społeczeństwa masowego (J.D. Salinger, T. Capote, M. McCarthy, J. Updike; pisarze pochodzenia
żydowskiego: Mailer, S. Bellow, B. Malamud, Ph. Roth; współtwórca ruchu beatników — J. Kerouac). Społecznorealist. orientacja prozy amer. ustąpiła współcześnie zainteresowaniom psychol.-moralnym (analiza stanów
wyobcowania, osamotnienia, osaczenia, frustracji) i nowym formom narracyjno-stylistycznymi (ujęcia mitol.
i symbol., groteska, czarny humor). Na tym podłożu kształtowała się tzw. powieść postmodernist., której
najwybitniejszymi przedstawicielami byli: J. Barth, Th. Pynchon, W. Burroughs, D. Barthelme, R. Brautigan, R.
Coover, W. Gaddis, J. Hawkes, J. Purdy. Spośród licznych odmian literatury popularnej wyróżnia się proza
fantastycznonauk. (np. U. Le Guin, Ph. Dick, R. Bradbury, I. Asimov) i sensacyjna (zwł. „czarna” powieść
kryminalna: D. Hammett, R. Chandler, a także thrillery polit. i prawnicze: D. Brown, D. Grisham, R. Ludlum).
Sztuka. Najdawniejsze przejawy sztuki na obecnym obszarze Stanów Zjednoczonych wiążą się z twórczością
ludności indiańskiej (prekolumbijska sztuka). W XVII–XVIII w. rozwijał się tzw. styl kolonialny, który wyraził się gł.
w architekturze, a odznaczał się rozmaitością form związanych z nar. tradycjami (gł. wpływy ang. i hiszp.); były to
drewniane i murowane zabudowania fortów, skromne siedziby mieszkalne, budynki misyjne. W końcu XVII w.
rozpoczął się szybki rozwój urbanistyki — założenia miast na planie szachownicy (m.in. Filadelfia, Williamsburg).
Po 1720 rozprzestrzenił się ang. palladianizm, powstały liczne domy miejskie, rezydencje wiejskie (np. Mount
Vernon), budowle użyteczności publicznej (m.in. Independence Hall w Filadelfii) oraz kościoły z wieżą w fasadzie
i kolumnowym portykiem (np. Trinity Church w Newport); gł. przedstawicielem architektury tego okresu był P.
Harrison. W malarstwie dominował portret (m.in. J.S. Copley, M. Pratt), tematyka rodzajowa i rel.; od ok. 1780
rozwijał się klasycyzm, który znalazł wyraz w sztuce okresu federalnego, wiążąc się z hasłami stworzenia sztuki
nar. (Th. Jefferson, kapitol w Richmond); powstały nowe założenia urb.-arch. (plan Waszyngtonu — P.Ch.
L'Enfant), gmachy rządowe (Biały Dom — J. Hoban, Kapitol w Waszyngtonie), rezydencje wiejskie; gł. architekci:
B. Latrobe, W. Thornton, W. Strickland. W malarstwie, wzbogaconym o nowe wartości koloryst., dominował portret
(m.in. G. Stuart) i tematyka hist. (B. West). W rzeźbie istniały 2 nurty: neoklasycyst. (H. Powers) i realist. (W.
Rush, A. Saint Gaudens).
W 2. poł. XIX w. w architekturze wystąpiły również tendencje hist. i eklektyczne (R. Upjohn, A.J. Downing, R.M.
Hunt). Duże znaczenie miała twórczość H.H. Richardsona, a w latach 90. działalność L. Sullivana i szkoły
chicagowskiej. W malarstwie wystąpiły tendencje klasycyst., romant. i realist.; rozwinął się zwłaszcza rodzimy
pejzaż (T. Cole, malarze z Hudson River School); malarstwo barbizończyków znalazło odbicie w dziełach G. Innesa
i H.D. Martina; rozwinęła się także tematyka rodzajowa; najwybitniejszymi malarzami Stanów Zjednoczonych w 2.
poł. XIX w. byli: W. Homer, Th. Eakins, A.P. Ryder. W Europie działali amer. malarze związani z impresjonizmem:
M. Cassat i J. McNeill Whistler.
W XX w. Stany Zjednoczone stały się jednym z gł. ośr. sztuki nowoczesnej. Szczególnie dużą rolę odegrała
architektura, której najwybitniejszym przedstawicielem był F.L. Wright — twórca koncepcji architektury org.;
wybitnymi architektami byli: W. Lescaze, R.M. Hood, L. Kahn, E. Saarinen, R. Neutra, spółka architektów S.O.M.,
Ph. Johnson. Przełomowe znaczenie dla rozwoju nowocz. malarstwa Stanów Zjednoczonych miała wystawa Armory
Show (1913). Równocześnie z tendencjami realist. (E. Hopper, B. Shahn) rozwijał się kierunek abstrakc. (S.
MacDonald-Wright, M. Russell — twórcy synchronizmu), początkowo nurt geom. (A. Reinhardt), od ok. 1940
abstrakcja o formach org. (W. de Kooning, M.M. Rothko, A. Gorky, F. Kline) i po 1947 jego odmiana —
ekspresjonizm abstrakc., tzw. action painting (J. Pollock, M. Tobey). Nową odmianą abstrakcji geom. był op-art (R.
Anuszkiewicz). Wysokim poziomem odznacza się grafika i wzornictwo przem.; wyrazem silnych związków sztuki
Stanów Zjednoczonych z życiem codziennym jest pop-art (R. Rauschenberg, A. Warhol). Szeroko rozwinęła się
sztuka konceptualna (J. Kossuth). W rzeźbie wyróżniają się nurty: ekspresjonistyczny (C. Lachaise), kubistyczny
(E. Nadelman), realist. (W. Zorach), abstrakc. — A. Calder (mobile), T. Roszak, S. Lipton, D. Smith (ekspresyjne
kompozycje w metalu), od lat 60. pop-art — G. Segal, E. Kienholz (environments), J. Johns (assemblages), C.
Oldenburg (happening); hiperrealizm — D. Hanson, minimal art — D. Judd, R. Morris. W latach 80. i 90.
realizowano projekty w miejscach publicznych (np. M. Lin). W latach 90. również w rzeźbie nastąpiła zgodna z
duchem postmodernizmu demonstracja różnorodności postaw artystycznych.
Muzyka. W XVII w. pierwsi osadnicy, ang. purytanie, praktykowali gł. zbiorowy śpiew psalmów. Nieliczne
wzmianki o instrumentach (wirginał, gitara, viola), muzyce i tańcach w tawernach pochodzą z końca tego stulecia.
Prężniejsze ośr. życia muz. powstały w XVIII w., zwłaszcza w koloniach Morawian w Bethlehem (Pensylwania),
Niemców (pierwszy znany kompozytor C. Beissel), Francuzów (Charleston, Nowy Orlean). Organizowano pierwsze
koncerty publiczne (1731 Boston), zakładano towarzystwa muz. (1762 St. Cecilia Society w Williamsburgu). Za
pierwszego nar. kompozytora amer. uchodzi F. Hopkinson (Oda do muzyki 1754, pieśń My Days Have Been So
Wondrous Free 1759). Wyrazem tworzącej się więzi nar. były pieśni Yankee Doodle i Hail Columbia z melodią F.
Phile'a (od 1776 hymn państw.). Tworzyli też W. Billings (autor anthems), J. Morgan, J. Ingalls.
Prawdziwy rozwój życia muz. rozpoczął się w XIX w.; powstały nowe towarzystwa muz. (m.in. 1815 Haendel and
Haydn Society w Bostonie, 1842 Philharmonic Society w Nowym Jorku), orkiestry symfoniczne (1880 w Saint
Louis, następnie w Bostonie, Chicago, Los Angeles, Cincinnati), teatry operowe (1853 w San Francisco, 1883
Metropolitan Opera w Nowym Jorku). Tworzyli wówczas A.Ph. Heinrich, zw. amer. Beethovenem, L. Mason, W.H.
Fry, S. Foster, G.F. Bristow, L. Gottschalk, S. Joplin, twórca i wykonawca fortepianowych ragtimów; działalność
dyrygencką i popularyzatorską rozwinęli L., F.H. i W.J. Damroschowie. Zaznaczył się wpływ folkloru Indian
(twórczość E. MacDowella, R. Goldmarka), a zwł. wpływ muzyki Murzynów amer. (blues, spirituals), widoczny
w jazzie, muzyce rockowej, rozrywkowej i tanecznej. Twórczość kompozytorów amer. XX w. rozwijała się wieloma
nurtami: muzyki tradycyjnej (E. Bloch, Ch.T. Griffes, W. Piston, R. Sessions, A. Copland, S. Barber, W.H.
Schuman, E. Carter, V. Thomson), wykorzystującej nowsze techniki (G. Antheil, Ch. Ives, H.D. Cowell, E. Varèse,
H. Partch, J. Cage, G. Crumb), wreszcie nawiązującej do jazzu (G. Gershwin, twórcy musicali — C. Porter, L.
Bernstein) i muzyki rozrywkowej (J.Ph. Sousa, zw. królem marszów, J.D. Kern, I. Berlin). W latach 30. i 40. XX w.
w Stanach Zjednoczonych przebywało wielu wybitnych kompozytorów (B. Bartók, P. Hindemith, E. Křenek, A.
Schönberg, I.F. Strawinski); zyskali tam sławę dyrygenci: L. Stokowski, E. Ormandy, G. Szell, A. Rodziński, S.
Skrowaczewski, w zakresie muzyki rozrywkowej — A. Kostelanetz, G. Miller; skrzypkowie: J. Heifetz, Y. Menuhin,
I. Stern; pianiści: J. Hofman, V. Horowitz, R. Serkin, E. Istomin, V. Cliburn, M. Frager; śpiewacy i śpiewaczki: M.
Anderson, L. Price, L. Tibbett, J. Peerce, P. Robeson, także wokaliści jazzowi: L. Armstrong, E. Fitzgerald, H.
Bellafonte, M. Jackson oraz wykonawcy muzyki rockowej. W Stanach Zjednoczonych działa: ok. 30 wielkich
orkiestr symfonicznych (oprócz orkiestr uniwersyteckich), liczne ośr. muzyki elektronicznej (L. Hiller, M. Babbitt),
uczelnie muz. (m.in. Juiliard School of Music w Nowym Jorku, Curtis Institute of Music w Filadelfii), organizacje
muz. (m.in. Society of Contemporary Music).
Teatr. Na terenie obecnych Stanów Zjednoczonych życie teatr. zaczęło się rozwijać właściwie dopiero w XVIII w.;
na gościnne występy przybywały liczne zespoły zagr., gł. ang. (np. zespół rodziny Hallamów dał początek stałemu
zaw. teatrowi amer. — American Company, z którym był związany m.in. W. Dunlap, zw. ojcem teatru amer.); po
uzyskaniu niepodległości zaczęła się rozwijać dramaturgia amer. (R. Tyler, Dunlap), dzięki której wzbogacił się
repertuar teatrów grających dotąd gł. sztuki obce, zwłaszcza angielskie. W XIX w. o rozwoju życia teatr.
decydowały nadal objazdowe teatry rodzime i zagr., poruszające się wzdłuż gł. szlaków osadnictwa (San Francisco,
Nowy Jork, Chicago); na statkach pływających po wielkich rzekach (gł. Missisipi, Ohio) działały teatry rozrywkowe,
zw. showboat; licznie przybywali na gościnne występy aktorzy eur.; wśród aktorów amer. wyróżniały się rodziny
aktorskie: Jeffersonów, Boothów, Barrymore'ów, także E. Forrest, W. Burton, M. Fiske, R. Mansfield; uznanie
zdobyli reżyserzy: D. Belasco, S. Mackaye; negatywny wpływ na poziom artyst. teatru amer. ulegającego silnej
komercjalizacji, wywarł zał. 1896 syndykat teatr., kierujący organizacją wszystkich teatrów krajowych, dyktujący
repertuar i trasy występów. Na pocz. XX w. żywo rozwijająca się kinematografia amer. spowodowała upadek wielu
zespołów wędrownych; centrum życia teatr. stał się Nowy Jork; synonimem skomercjalizowanego teatru był
i (pozostaje) Broadway — ulica na której mieści się wiele budynków teatr. wynajmowanych zespołom
prezentującym gł. przedstawienia rozrywkowe, np. komedie, musicale. Reakcją na komercjalizm Broadwayu była
działalność zespołów poza centrum Nowego Jorku (off-Broadway); małe teatry artyst. (np. Washington Square
Players, Theatre Guild, Provincetown Players, Group Theatre) skupiały utalentowanych aktorów (A. Lunt, L.
Fontanne, K. Hepburn, H. Hayes. K. Cornell, E. Le Galienne), reżyserów (E. Kazan, R. Mamoulian, L. Strasberg, H.
Clurman), scenografów (J. Mielziner, L. Simonson, R. Jones). Podczas kryzysu ekon. lat 30. wiele prywatnych
zespołów uległo likwidacji, natomiast w większych miastach rozwinęły działalność 1935–39 licznie zakładane,
pierwsze w historii teatru amer. zespoły państw., tzw. Federals Theatres. Po II wojnie świat. znaczne osiągnięcia
artyst. miały tzw. Repertory Theatres (stały trzon zespołu artyst., wyraźny kierunek repertuarowy), rozwijające się
zarówno w Nowym Jorku (np. Repertory Theatre of Lincoln Centre), jak i w innych większych miastach (m.in.
Tyrone Guthrie Theatre w Minneapolis, Centre Theatre Group w Los Angeles, Arena Stage w Waszyngtonie, Mark
Taper Forum w Los Angeles), z którymi współpracowali czołowi reżyserzy: T. Guthrie, G. Davidson, Z. Fichandler,
Kazan, J. Irving, H. Blau, E. Rabb, J. Jory. Począwszy od lat 60. zaczęły powstawać liczne teatry (np. Cafe Cino,
The Judson Poets' Theatre, Cafe La Mama, The New York Shakespeare Public Theatre) i zespoły, często
eksperymentalne (np. Open Theatre, Living Theatre, The Performance Group, The Wooster Group, Bread and
Puppet Theatre, Mabou Mines), zaliczane do tzw. off-off-Broadwayu, których twórcy realizowali własną wizję teatru
(m.in. J. Beck, J. Malina, R. Schechner, R. Wilson, P. Schumann, J. Chaikin, R. Foreman, E. Le Compte, L. Bruer).
Rozwija się także teatr murzyński; 1968 powstał w Nowym Jorku pierwszy stały zespół The Negro Ensemble
Company. W XX w. największym osiągnięciem była twórczość dram.; tworzyły co najmniej 3 pokolenia
dramatopisarzy, m.in.: po O’Neillu, Andersonie, Odets — T. Williams, Th. Wilder, A. Miller, E. Albee, S. Shepard, D.
Mamet.
Film. Kinematografia amerykańska ma duży udział w narodzinach i rozwoju przemysłu filmowego oraz sztuki
filmowej; konstruktorzy i technicy amerykańscy wnieśli istotny wkład w wynalazek kinematografu i jego
udoskonalenie (m.in. G. Eastman, Th.A. Edison), a następnie we wprowadzenie dźwięku, prace nad kolorem,
technikami panoramicznymi, montażem elektronicznym itp. Kino amerykańskie stworzyło nowe własne gatunki
filmowe, takie jak western, musical, rozwinęło burleskę i komedię filmową, wywarło zasadniczy wpływ na rozwój
filmowego dramatu obyczajowego i kryminalnego; kinematografia amerykańska stała się dla wielu kinematografii
europejskich wzorem do naśladowania, doprowadziła do perfekcji tzw. system potokowy w produkcji filmowej i
„star system” w dziedzinie kultury masowej; kinematografia ta jest nieustannie potentatem produkcji filmowej na
świecie, choć znaczenie Hollywood osłabiła konkurencja telewizji oraz rynek kaset wideo; wytworzyła swoistą
mitologię („fabryka snów”), której poświęcili liczne prace socjologowie i badacze kultury masowej. W 1896 (po
pionierskich próbach Edisona i rozwoju agend filmowych rejestrujących aktualne wydarzenia) rozpoczęła się
w Stanach Zjednoczonych nieprzerwana produkcja filmowa; pionierem w zakresie narracji filmowej był E.S. Porter,
który przyczynił się do rozwoju prymitywnej formy widowiska filmowego przez stosowanie zbliżeń i montażu; jego
Napad na ekspres (1903) zapowiadał western. Kino jarmarczne rozwinęło zwłaszcza 2 konwencje: westernu (m.in.
W.S. Hart, B. Billy, T. Mix) i burleski (m.in. M. Sennett i jego trupa), które zyskały kinematografii amerykańskiej
światową popularność; rozwijające się od 1908 Hollywood przekształciło się w ważny ośrodek produkcyjny;
zreformowano i udoskonalono głównie system produkcji (m.in. zasady specjalizacji, potokowości itp. wprowadzone
przez Th.H. Ince'a); dla rozwoju sztuki filmowej wielkie znaczenie miała działalność reżyserska D.W. Griffitha,
który wzorując się na literackiej metodzie narracji zastosował dramaturgię równoległej akcji, udoskonalił filmowe
środki wyrazu — montaż i zbliżenie, wprowadził na ekran wielką epikę (arcydzieła filmowe Narodziny narodu 1915
i Nietolerancja 1916), wychował nowe pokolenie aktorów, wolne od maniery teatralnej (m.in. L. Gish, M. Pickford).
Okres I wojny światowej sprzyjał światowej ekspansji kina amerykańskiego i stał się początkiem „złotej ery”
Hollywood, trwającej do 1928; ze szkołą amerykańskiej burleski i komedii są związane wielkie indywidualności kina
światowego (m.in. Ch. Chaplin, B. Keaton i H. Lloyd, którzy stworzyli nowy, artystycznie doskonały styl humoru);
rozwinęła się szkoła melodramatu i historycznego monumentalizmu (m.in. C.De Mille i E. Lubitsch). Z Europy
zaczęli przybywać do USA najwybitniejsi twórcy, by spróbować swych sił w Hollywood (m.in. M. Stiller, V.
Sjöström, F.W. Murnau i in.); film amerykański wylansował wielkie gwiazdy kina (m.in. R. Valentino, G. Swanson,
Pickford, D. Fairbanks i in.), torując drogę kinematografii amerykańskiej do światowych sukcesów komercyjnych;
sytuacja ta sprzyjała monopolizacji przemysłu filmowego, który ograniczał swobodę twórczą reżyserów (np. E. von
Stroheim); tylko nieliczni potrafili zachować niezależność (np. Chaplin); w końcu lat 20. powstało wiele wybitnych
dzieł K. Vidora (Człowiek z tłumu 1928), J. von Sternberga (Noce Chicago 1927), dokumentalisty R. Flaherty'ego
(Nanuk Eskimos 1922); 1919–24 w duży koncern filmowy połączyły się największe wytwórnie amerykańskie —
z Metro Pictures Corporation, Goldwyn Company oraz Mayer Pictures powstała wytwórnia Metro-Goldwyn-Mayer;
pionierską rolę w kinematografii amerykańskiej odegrało również przedsiębiorstwo Warner Brothers Pictures Inc.;
1927 założono w Los Angeles Academy of Motion Picture Arts and Sciences, która od 1929 przyznaje prestiżowe
nagrody Oscara. Wprowadzenie dźwięku zrewolucjonizowało amerykański model produkcji filmowej, masowo
powstawały ekranowe rewie i operetki (m.in. H. Beaumonta, J.M. Andersona Król jazzu 1930); pojawiły się nowe
gwiazdy (F. Astaire, J. Mac Donald, G. Rogers) i indywidualności reżyserskie (R. Mamoulian); rozwinął się film
gangsterski (H. Hawks, M. Le Roy), nawiązujący do ery prohibicji i narastającej fali przestępstw; w kinie
amerykańskim stanowił on początek nurtu społecznego, którego szczyt przypadł na okres rooseveltowskiego New
Dealu; w nurcie tym powstawały rozmaite filmy, m.in. pacyfistyczne (Na Zachodzie bez zmian I. Milestone'a 1930),
oskarżające np. system więziennictwa w USA (Hawks, G. Hill) oraz światowy faszyzm (Dyktator Chaplina 1940),
protestujące przeciw technicyzacji życia (Chaplin); realizowano komedie pełne aktualnych aluzji, o charakterze
publicystycznym (F. Capra); lata 30. były także okresem wielkiego rozwoju i sukcesów filmu rysunkowego (W.
Disney), westernu (J. Ford), dramatu psychologicznego (m.in. W. Wyler, E. Lubitsch) i kryminalnego (Hawks, A.
Hitchcock); na ekranach święciły triumfy nowe indywidualności aktorskie (m.in. M. Dietrich, E.G. Robinson, P.
Muni, H. Bogart) oraz gwiazda pierwszej wielkości — G. Garbo (Królowa Krystyna 1934, Dama Kameliowa 1936).
Przełom lat 30. i 40. obfitował w tzw. czarny film kryminalny (m.in. J. Huston, B. Wilder, J. Dassin, M. Ray)
i odnowiony western (W.A. Wellman, Ford, Wyler); wielkiego przełomu w narracji filmowej dokonał O. Welles
(Obywatel Kane 1941); w jego ślady poszli inni (m.in. F. Zinnemann W samo południe 1952). Okres II wojny
światowej przyniósł wzrost tendencji lewicowych w filmie amerykańskim, wzmożenie zainteresowań społecznych
i politycznych twórców filmowych, a także ożywienie filmu dokumentalnego (m.in. J. Ivens, C. Foremen); ten nurt
społeczny w kinie amerykańskim został zahamowany w latach 50. w okresie maccartyzmu, w którym zmuszono do
emigracji wielu wybitnych twórców (m.in. Chaplina, Dassina, J. Loseya); w kinie pojawiła się nowa generacja
twórców wywodząca się z teatru i telewizji (m.in. E. Kazan, R. Aldrich, A. Mann), której wkład okazał się bardzo
istotny dla dalszego rozwoju amerykańskiego kina; za sprawą Kazana — współtwórcy Actor’s Studio, do filmu
weszło nowe pokolenie aktorskie (m.in. J. Dean, M. Brando, M. Monroe, E. Taylor, A. Hepburn, J. Woodward, G.
Peck, B. Lancaster, M. Clift, A. Quinn, J. Stewart, P. Newman) oraz czerpano z doświadczeń teatru i literatury
amerykańskiej (T. Williams, A. Miller). Na początku lat 60. weszła w życie ustawa o oddzieleniu dystrybucji filmów
od ich produkcji, przyczyniając się, wraz z konkurencją telewizji, do dużej zmiany organizacji przemysłu
filmowego; z jednej strony faworyzowano nowe techniki (m.in. cinerama, cinemascope i in.), co pociągało za sobą
rozwój filmu monumentalnego i widowiskowego (np. Ben Hur Wylera 1959), z drugiej zaś strony stworzono
korzystniejsze warunki dla twórców niezależnych (m.in. S. Lumet, Mann, S. Kubrick, S. Kramer); rozwijało się tzw.
kino podziemne (New American Cinema) skupiające amerykańską awangardę filmową (m.in. J. Mekas, A. Warhol,
K. Anger); interesującym zjawiskiem była tzw. szkoła nowojorska, uprawiająca dokumentalny zapis i zajmująca się
tematyką społeczną (m.in. L. Rogosin, J. Cassavetes, S. Clark). U schyłku lat 60. i na początku 70. w kinie
amerykańskim dokonały się ważne zmiany pokoleniowe, w walce o widza wysokobudżetowe filmy hollywoodzkie
przegrywały z telewizją, straciła moc hollywoodzka recepta na popularność filmów („star system”); młodzi
producenci i filmowcy zaczęli unikać kosztownych atelier's, a swoje filmy realizowali wprost na ulicy, w naturalnych
wnętrzach i plenerach; kinematografia zerwała ze spuścizną „fabryki snów”, twórcy coraz częściej zaczęli odchodzić
od sentymentalnych schematów Hollywood (tzw. kina papy), nasycając nawet tradycyjne gatunki filmowe
moralnymi i społecznymi problemami amerykańskiej współczesności, jej obsesjami i nadziejami (m.in. rewolucja
obyczajowa końca lat 60., filozofia „dzieci-kwiatów”, eksplozja subkultury młodzieżowej); inscenizatorem wielkich
widowisk epickich realizowanych w swojej wytwórni Zoetrope był F.F. Coppola (m.in. Ojciec chrzestny 1972); do
twórców niezależnych nowej fali lat 60. i 70. należy także A. Penn (np. Bonnie i Clyde 1967, Mały wielki człowiek
1970, Przełomy Missouri 1976); filmy tego okresu stały się agresywne, szokujące brutalnością i okrucieństwem,
dotyczy to zarówno dramatów obyczajowych (m.in. M. Nichols, D. Hopper, S. Pollack, B. Rafelson), filmów
policyjno-gangsterskich (Penn, W. Friedkin, Coppola), jak i filmów muzycznych (M. Wedleigh, B. Fosse — Kabaret
1972), przeżywających regres westernów (S. Peckinpah) i filmów wojennych (R. Altman); sukcesy odnosić zaczęło
nowe pokolenie aktorów (m.in. J. Fonda, M. Farrow, L. Minelli, F. Dunaway, A. Dickinson, G. Hackman, D.
Hoffman, J. Nicholson). Nową erę w kinie amerykańskim zapoczątkował w końcu lat 70. S. Spielberg — twórca
filmowej fantazji, w których połączył gatunek science fiction z tradycyjnymi baśniami dla dzieci, wykorzystując
najnowocześniejszą technikę elektroniczno-komputerową (m.in. Poszukiwacze zaginionej arki 1981, E.T. 1982
i in.); w podobnej poetyce tworzył także G. Lucas (Gwiezdne wojny 1977); drugi biegun kina stanowiła w latach
80. nowa fala twórców niezależnych, sprzeciwiających się wizji rzeczywistości proponowanej przez kino „masowej
fantazji” (m.in. A. Poe, A. Rudolph, J. Jarmusch, S. Driver, S. Seidelman, J. Coen, D. Byrne, B. Sherwood, J.
Demme); działał także nowojorski underground (m.in. S. i B. Burroughs, E. Beckman, L. Borden, R. Breer, V. Dick,
R. Frank, S. Friedrich, E. Gehr, B. Gordon, P. Hutton, S. Lee, J. Mekas, Y. Rainer, J. Smith); ważne miejsce w kinie
amerykańskim zajmuje motyw wojny wietnamskiej przeżywający znamienną ewolucję, od doktrynerskiej apoteozy
amerykańskiej misji obrońców demokracji (Zielone berety J. Wayne’a 1968) do naiwnego pacyfizmu (Goście
Kazana 1972), a także od epickich fresków z patriotycznym podtekstem (Łowca jeleni M. Cimino 1978) po
efektowne kino akcji (Rambo S. Stallone części 1–3 1982–88); niezwykle sugestywny obraz wojny ukazali w swych
filmach Coppola (Czas Apokalipsy 1979) i O. Stone (Pluton 1986 i Urodzony 4 lipca 1989); żywiołowo rozwija się
film rozrywkowy szukający inspiracji we wschodnich sztukach walki (nurt ten zapoczątkował B. Lee), literaturze
science fiction, fantasy, sensacyjnej, kreujący bohaterów o niezwykłej sile i sprawności, nasycony perfekcyjnymi
efektami specjalnymi (Stallone, A. Schwarzenegger, J.G. Avildson, J. Cameron, P. Verhoeven); stałym elementem
kina amerykańskiego jest obecność w nim twórców spoza USA, którzy odnoszą artystyczne sukcesy (R. Polański,
M. Forman, J. Schlesinger, M. Konczałowski, W. Wenders, K. Reisz, J. Boorman, H. Hudson, R. Attenborough, B.
Bertolucci, B. Beresford, J. Ivory, P. Weir i in.). Kino amerykańskie lat 80. i początków 90. osiągnęło wysoki
poziom artystyczny dzięki dokonaniom twórców starszego i średniego pokolenia (m.in. W. Allen, P. Bogdanovich,
M. Scorsese, B. De Palma, C. Eastwood, C. Costner), a także nowym indywidualnościom aktorskim (m.in. M.
Streep, D. Keaton, M. Pfeiffer, J. Lange, Sh. Stone, Cher, G. Davis, J. Foster, K. Basinger, J. Roberts oraz R. De
Niro, H. Ford, A. Pacino, M. Gibson, M. Douglas, M. Sheen, A. Hopkins, J. Irons, T. Cruise, T. Hanks, B. Affleck, N.
Cage, M. Damon); tendencje połowy lat 90. w kinie amerykańskim krytycy określili mianem postmodernizmu
(żonglowanie konwencjami, polimorfizm, oswajanie się twórców z różnymi mediami audiowizualnymi, tworzenie
w poetyce wideoklipów).
Polonia i Polacy. Pierwsze wiadomości o Polakach w Ameryce Północnej pochodzą z XVII w.; przybyli oni na
teren obecnych Stanów Zjednoczonych 1608 do osiedla Jamestown (stan Wirginia); w 2. poł. XVII w. osiedliły się
w stanie New Jersey rodziny Zaborowskich i Sadowskich. Polacy walczyli w wojnie o niepodległość Stanów
Zjednoczonych (1775–83); wyróżnili się m.in. T. Kościuszko i K. Pułaski. Po nieznacznej emigracji w XVII — lata
70. XVIII w. liczniejsza była emigracja polit. zapoczątkowana po I rozbiorze Polski (1772) i trwająca do poł.
XIX w., składająca się gł. z żołnierzy kolejnych powstań nar.; rozproszeni na ogromnym obszarze, nie
przygotowani do miejscowych warunków i nie nastawieni na stałe osadnictwo, nie wytworzyli trwałych struktur
organizacyjnych. Większa fala emigracji do Stanów Zjednoczonych z ziem pol. została zapoczątkowana w 2. poł.
XIX w.; dominowała emigracja zarobkowa („za chlebem”), a większość emigrantów nie powróciła do Polski.
Najwcześniej rozpoczęła się z ziem zaboru pruskiego (nasilenie od lat 70. XIX w.), łączyła się z ostatnią potężną
falą niem. wychodźstwa zamor. 1870–90; w poł. lat 70. XIX w. ruch emigr. do USA objął także ludność północnych
guberni zaboru ros. oraz kilka zachodnich powiatów zaboru austr., na sile przybrał po 1885. Łącznie z 3 zaborów
1820–1914 do Stanów Zjednoczonych napłynęło z ziem pol. ok. 2,3 mln osób (wg źródeł pol. 1913 w USA było ok.
3 mln Polaków). Wśród emigrujących z zaboru pruskiego znajdowali się gł. Polacy, natomiast z zaboru ros. ludność
żydowska stanowiła ok. 15–30%, ukr. ok. 5%, z zaboru austr. odpowiednio: 15–20% oraz 25–30%. Emigrowali gł.
niewykwalifikowani robotnicy i bezrolni chłopi; struktura społ.-zaw. i poziom kult. większości emigrantów oraz
nieznajomość języka ang. zadecydowały o niskim statusie emigracji pol. w USA. Pierwszą pol. osadą miała być zał.
w poł. lat 40. XIX w. osada w Parisville w stanie Michigan; 1854 zostały zał. przez wychodźców ze Śląska osady
Panna Maria i Częstochowa w stanie Teksas. Równocześnie powstawały pierwsze pol. organizacje: 1842 Tow.
Polaków w Ameryce (od 1852 Tow. Demokr. Wygnańców Pol. w Ameryce), 1874 Organizacja Pol. w Ameryce (J.
Barzyński), 1874 Zjednoczenie Polskie Rzymsko-Katolickie (ZPRK), 1880 Związek Narodowy Polski (ZNP); ZPRK
i ZNP podejmowały próby zjednoczenia Polonii. Głównym spoiwem było jednak duszpasterstwo prowadzone przez
księży; jego szykanowanie przez niektórych przełożonych kośc. stało się przyczyną powstania Pol. Nar. Kościoła
Katolickiego. Powstały także pierwsze czasopisma: 1842 „Poland. Historical, Literary, Monumental and
Picturesque” (F. Sobolewski), 1863 „Echo z Polski”. Polacy uczestniczyli także w amer. życiu nar.; w wojnie
secesyjnej (1861–65) po stronie Północy walczyło ponad 2 tys. Polaków (m.in. W.B. Krzyżanowski, J. Karge).
Próbę konsolidacji Polonii amer. w czasie I wojny świat. podjął zał. 1914 Polski Centralny Kom. Ratunkowy; ok. 30
tys. osób ze Stanów Zjednoczonych zgłosiło się do Armii Pol. tworzonej we Francji (hallerczycy). W okresie wojny
emigracja z ziem pol. do USA została zahamowana. W latach międzywojennych przy malejącej liczbie wyjazdów
(1918–39 emigrowało ok. 285 tys. osób, a powróciło ok. 123 tys.), spowodowanej restrykcyjną polityką
imigracyjną USA, w wychodźstwie z Polski w znacznym stopniu uczestniczyli Żydzi. Emigracja ta miała charakter
osiedleńczo-rodzinny, zmniejszyły się odsetki osób zatrudnionych w rolnictwie oraz analfabetów; emigranci
wywodzili się gł. z Warszawy i woj. warsz. oraz z białost., krak., lubel. i lwowskiego. Powstało wiele nowych
organizacji; były to stowarzyszenia łączące się w duże związki, jednak często zwalczające się nawzajem; zaostrzyły
się przeciwieństwa między ZNP i ZPRK. Próbą porozumienia była Pol. Rada Międzyorganizacyjna w Ameryce
(utworzona 1936 z udziałem ZNP, ZPRK i Związku Polek w Ameryce), z której 1944 powstał Kongres Polonii
Amerykańskiej. Po I wojnie świat. zwiększyła się liczba reprezentantów Polonii w stanowych kongresach
i administracji oraz w nauce i technice; artyści pol. przyczynili się do rozwoju amer. kultury i sztuki (H.
Modrzejewska, P. Negri, I. Paderewski, J. Hofman, M. Sembrich-Kochańska, R. Modrzejewski, bracia E. i J.
Reszke). W czasie II wojny świat. i w pierwszych latach po jej zakończeniu osiedliło się w USA ok. 150 tys.
Polaków; 1947–72 przybyło ok. 302 tys. osób podających Polskę jako kraj urodzenia; po 1980 szacuje się, że
wychodźstwo do USA objęło ok. 150 tys. osób. Fala emigracji wojennej, gł. polit., w której większą liczbę stanowili
inteligenci, częściej znający język ang., wywarła istotny wpływ na działalność i ideologię wielu organizacji; po 1945
powstało ponad 20 nowych organizacji polonijnych o charakterze kult. i zaw.; także wzrost pozycji społ.-zaw.
starej Polonii, jej poziom zamożności i wykształcenia miały wpływ na wytworzenie nowych form działalności
organizacji; rozszerzył się zakres współdziałania organizacji polonijnych z organizacjami innych grup etnicznych.
Społeczne życie Polonii skupia się w licznych stowarzyszeniach społ., kult., wyznaniowych; większość z nich to
ogniwa ZNP, ZPRK i Związku Polek w Ameryce; w większych ośr. działają zrzeszenia grup zaw. (lekarzy,
techników, handlowców); organizacją centralną jest nadal Kongres Polonii Amer.; ukazuje się prasa polonijna
w języku pol. i ang.; działalność kult.-oświat. i nauk. prowadzą m.in. Fundacja Kościuszkowska, Instytut Józefa
Piłsudskiego, Muzeum Polskie w Ameryce, Polski Instytut Naukowy w Ameryce, zespół szkół polonijnych w Orchard
Lake; działają pol. szkoły, zespoły folklorystyczne, kluby, są wydawane książki. Liczebność Polonii jest trudna do
oszacowania, w zależności od przyjętych kryteriów ocenia się ją na 6–10 mln osób; większość mieszka w miastach
(Nowy Jork — ok. 400 tys., Chicago — ok. 300 tys., Detroit — ok. 160 tys., Filadelfia — ok. 100 tys., Buffalo — ok.
80 tys., Pittsburgh, Cleveland); największe skupiska, ukształtowane już w 2. poł. XIX w., znajdują się we
wschodnich stanach USA; Kalifornia i Floryda stają się ośr. migracji wtórnej (Los Angeles — ok. 70 tys., Miami —
ok. 25 tys.). Nastąpiły zmiany w pozycji społ. Polonii; Polacy zdobywają wysokie pozycje w życiu nauk.: O. Halecki,
W. Lednicki, Z. Brzeziński, A.V. Schally, w literaturze m.in. Cz. Miłosz; stali się coraz bardziej aktywni w życiu polit.
i gosp. (T. Sendzimir, T. Piasecki, M. Kobeliński, B. Piasecka Johnson). Polonia stała się częścią społeczeństwa
amer., silnie związaną z nim różnorodnymi więzami środowiskowymi.
Kultura
Stany Zjednoczone, to kraj wielkich kontrastów i sprzeczności. W Ameryce istnieją obok siebie takie zjawiska,
których nie zaakceptowano by w żadnym innym kraju.
Najbardziej charakterystyczną cechą społeczeństwa amerykańskiego jest indywidualizm. Nic dziwnego, że
właśnie do Nowego Jorku zawędrowała z Francji Statua Wolności pomnik - symbol, witająca miliony imigrantów
obietnicą nieskrępowanej swobody.
Słowo wolność brzmi tu mistycznie i powtarzane jest na każdym kroku. Wolność jednostki traktuje się bardzo
poważnie, a jeśli trzeba dochodzi się jej w sądzie.
Najlepszym towarem eksportowym Stanów Zjednoczonych są bary szybkiej obsługi. Hamburgery, skrzydełka
kurczaków, chili i pizzę po amerykańsku sprzedaje się dzisiaj na całym świecie. Wielkie koncerny, tj. Mc
Donald''s, Burger King, Checkers czy Taco Bell opanowały najpierw amerykańskie miasta, później prowincje, a
następnie cały świat.
Silną stroną kuchni amerykańskiej są jej etniczne i lokalne odmiany. Ten naród imigrantów chwali się
niezliczonymi restauracjami, oferującymi etniczną kuchnię z każdego zakątka świata. Każdy region ma własny
zestaw specjałów, np. chilli na Południu, zupa z krabów na Wschodnim wybrzeżu, pieczona fasola w Bostonie,
homary w Maine czy żółwie w Baltimore.
Głównym źródłem dumy narodowej i lokalnego patriotyzmu Amerykanów są wyczyny sportowców. Najbardziej
popularnym, typowo amerykańskim sportem jest baseball.
Mecze baseballowe rozgrywane są przez całe lato mniej więcej 5 razy w tygodniu. Prócz baseballu Amerykanie
kochają futbol. Futbol amerykański jest brutalny i - dosłownie przyziemny, ponieważ gra kończy się zwykle
"młynem" i kłębowiskiem ciał na boisku.
Zimą wielkie emocje budzą mecze koszykówki. W każdym mieście znajdują się wielkie i małe boiska do gry w
"kosza". Dla wielu utalentowanych młodych ludzi koszykówka oznacza szansę lepszego życia i zdobycia sławy.
Stany Zjednoczone to miejsce narodzin jazzu, bluesa, country, soulu i rapu. Żaden miłośnik country nie może
nie zajrzeć do Nashville, zaś Memphis, miasta Sun, Stax i Chicago to największe bastiony bluesa. Nowy Orlean
nie ma sobie równych w jazzie i rhythm and bluesie, natomiast rock zawładnął Los Angeles, Bostonem i Seattle.
Największym i najbardziej amerykańskim świętem narodowym jest Dzień Niepodległości 4 lipca, z salutowaniem
flagi, sztucznymi ogniami, ulicznym pochodem i innymi atrakcjami.
Zupełnie innego typu świętem jest Halloween (31. X). Tradycyjnie dzieci biegają w tym dniu po ulicach, stukają
do drzwi i domagają się "okupu", którym najczęściej jest coś słodkiego.
Trzecim co do wielkości świętem jest Dzień Dziękczynienia, obchodzony w ostatni czwartek listopada. Świętuje
się przede wszystkim w domu, w gronie rodziny, posilając się pieczonym indykiem.
Interesującym elementem życia kulturalnego kontynentu amerykańskiego są tradycje i obyczaje Indian rdzennych mieszkańców Ameryki. Obecnie w Stanach Zjednoczonych żyje blisko 2 mln Indian (0,2% ogółu
populacji).
Ostatnimi czasy wielu Indian stara się ocalić tradycje przodków i powrócić do starych plemiennych nazw. Indianie
Pueblo z południowego zachodu zdołali ocalić do dziś swoją tradycję. W Nowym Meksyku jest 19 osad indiańskich,
najstarszych w całej Ameryce Północnej.
Ruiny domostw prehistorycznych plemion w Canyon de Chelly, Chaco Canyon i innych miejscach nie różnią się
od współczesnych pueblos w Acoma czy Taos.
Na południowym zachodzie żyje największe obecnie plemię indiańskie Narajo. Co roku w całych USA odbywają się
ceremonie pow pow. Spotykają się wówczas członkowie plemion z różnych stron kraju. Zlotowi Indian towarzyszą
konkursy strojów i rytualnych tańców. Święto jest wynikiem kompromisu między wymaganiami przemysłu
turystycznego i kultywacją tradycyjnego stylu życia.
ŚWIĘTA:
Nowy Rok jest hucznie obchodzony na całym globie, jednak wydaje się, że to właśnie w Stanach Zjednoczonych
ma on wyjątkowo okazały charakter. A przynajmniej najbardziej medialny. Co roku na Times Square w Nowym
Jorku wychodzą setki tysięcy ludzi, a cała rzesza tych, którzy nie mogli tam się znaleźć, ogląda transmisję z tego
miejsca.
Wiele amerykańskich świąt jest ruchomych. Np. urodziny Martina Luthera Kinga obchodzi się w trzeci poniedziałek
stycznia. Dzień ten nosi nazwę Martin Luther King Day. Ważny jest przede wszystkim dla wartości jakie niesie za
sobą patron tego święta: obrona praw człowieka, niezależnie od rasy, religii, orientacji, pochodzenia.
Kolejnym ważnym dniem na początku roku jest Dzień Zaprzysiężenia nowego prezydenta. Święto to obchodzi się
20 stycznia co cztery lata.
Tuż po nim, w trzeci poniedziałek lutego od początku lat 70-tych obchodzony jest Dzień Prezydenta.
Ustanowiono to święto głównie po to, aby uczcić jednych z najbardziej znanych prezydentów Ameryki – George’a
Washingtona i Abrahama Lincolna.
Potem następuje paromiesięczna przerwa aż do14 czerwca, kiedy Amerykanie obchodzą Dzień Flagi. W tym dniu
większość biur i sklepów jest otwarta.
4 lipca obchodzony jest Dzień Niepodległości, czyli chyba najbardziej znane i ważne święto dla narodu
amerykańskiego. W 1776 roku ogłoszono deklarację niepodległości Stanów Zjednoczonych od Wielkiej Brytanii. Od
tego czasu, w każdą rocznicę odbywają się festyny, parady i koncerty upamiętniające to wydarzenie. Wieczorem
cała Ameryka błyszczy od fajerwerków, których jest z pewnością nie mniej niż podczas nocy sylwestrowej.
Inne ważne święto to Dzień Weterana (11 listopada), poświęcony pamięci ludzi, którzy walczyli za ojczyznę
podczas wojen. Co ciekawe Dzień Weterana odnosi się przede wszystkim do żyjących żołnierzy, natomiast święto
pamięci tych, którzy zmarli w walce o dobro kraju, obchodzi się w ostatni poniedziałek maja. Nazywa się Memorial
Day lub Decoration Day.
Dzień Kolumba został ustanowiony świętem narodowym dopiero w 1934 roku, po tym jak ponad 20 lat był
obchodzony jedynie w Colorado. Jest świętem dość kontrowersyjnym. Indianie ten sam dzień nazywają Dniem
Rdzennej Ludności i raczej niezbyt podoba im się celebrowanie pamięci o osobie, która ich skolonializowała.
Często, a w zasadzie corocznie dochodzi do spięć i przerywania obchodów przez niezadowolonych Indian.
Gubernator Californii, Arnold Schwarzenegger zniósł to święto, i to niezupełnie ze względów etycznych, a jedynie
aby podnieść gospodarkę jego stanu, która nie jest w najlepszej kondycji.
Święto Dziękczynienia Amerykanie celebrują w czwarty czwartek listopada (Kanadyjczycy w drugi poniedziałek
października). Dzień ten pierwotnie miał podłoże religijne i miał upamiętniać pierwsze dziękczynienie
pielgrzymów, którzy przybyli do koloni Plymouth w Ameryce z Holandii w 1621 roku. Dzień Dziękczynienia w
USA.Nie ma zgodności co do daty i miejsca pierwszych obchodów Dnia Dziękczynienia, niemniej pierwsze
poświadczone obchody odbyły się 8 września 1565 w miejscu, które dziś nosi nazwę Saint Augustine na
Florydzie[1]. Wbrew dowodom naukowym tradycyjne uważa się, że pierwszy Dzień Dziękczynienia był obchodzony
w kolonii Plymouth w 1621 roku.
Pielgrzymi, którzy przypłynęli do Ameryki na pokładzie statku Mayflower, byli członkami Angielskiego Kościoła
Separatystycznego (odłamem Purytanów). Wcześniej ruszyli ze swych domostw w Anglii i pożeglowali do Holandii
(Niderlandów), aby uciec przed prześladowaniem religijnym. Tam cieszyli się większą tolerancją religijną, ale w
końcu rozczarowali się holenderskim sposobem życia, uznając go za bezbożny. Szukając lepszego życia, tzw.
Separatyści wynegocjowali z londyńską kompanią handlową sfinansowanie pielgrzymki do Ameryki. Tylko około
jedna trzecia odbywających podróż na pokładzie "Mayflower" była Separatystami, pozostali zostali wynajęci dla
zabezpieczenia interesów firmy.
Pielgrzymi wylądowali na Skale Plymouth 11 grudnia 1620 roku. Po pierwszej ostrej zimie, do początku kolejnej
jesieni zmarło 46 ze 102 osób zaokrętowanych na "Mayflower". Ale ponieważ żniwa 1621 roku były obfite, koloniści
postanowili uczcić to świętem wraz z 91 Indianami z plemienia Wampanoagów (ang. Wampanoag), którzy wraz z
wodzem Massasoitem pomogli im przetrwać pierwszy rok.
Święto miało więcej z tradycyjnych angielskich obyczajów dożynkowych, niż z "obchodów dziękczynnych", dla
Wampanoagów było piątą z sześciu tradycyjnych ceremonii dziękczynnych w roku[2]. Trwało trzy tygodnie, w
okresie między 21 października i 11 listopada 1621 roku. Indianie dostarczyli na ucztę co najmniej pięć jeleni, w
menu nie było natomiast sosu żurawinowego (z braku cukru), ziemniaków, ciasta z dyni, ani indyków, zamiast
których podano ptactwo wodne (kaczki, gęsi)[3].
Pielgrzymi i tubylcy porozumiewali się za pośrednictwem Squanto, Indianina z plemienia Patuxet, który znał
angielski dzięki swoim wcześniejszym kontaktom z podróżnikami brytyjskimi. Oprócz ucztowania, święto
obejmowało także wspólny wypoczynek oraz zabawę kolonistów i Indian. Nie zachowały się natomiast żadne inne
relacje o podobnych spotkaniach międzykulturowych w kolejnych latach. Znane są tylko dwa opisy tego święta: w
liście kolonisty i książce powstałej 20 lat później. Świętem narodowym ogłosił je w 1863 roku prezydent Abraham
Lincoln i z tego samego okresu datują się stereotypy o Dniu Dziękczynienia.
Święta Bożego Narodzenia
Amerykanie wyznania chrześcijańskiego - przeważająca większość społeczeństwa USA - obchodzą Święta Bożego
Narodzenia dość podobnie jak Polacy, choć z pewnymi odmianami. Sami zresztą, jako naród imigrantów, kultywują
bardzo różnorodne tradycje świąteczne, przeniesione z krajów swego pochodzenia.
Choinkę stawia się w amerykańskim domu często już na początku grudnia. W sklepach i centrach handlowych już
od połowy listopada tworzy się tzw. świąteczny nastrój, dekorując je niezliczonymi światełkami, aby zachęcić jak
najwięcej klientów do kupowania prezentów. Ponieważ przytłaczająca większość Amerykanów mieszka w małych
rodzinach jednopokoleniowych (małżeństwa z dziećmi) i święta są jedyną okazją do odnowienia więzi z "wielką"
rodziną (dziadkami, rodzeństwem, dorosłymi dziećmi), w Boże Narodzenie zwykle wyruszają ich odwiedzić i
spędzić z nimi 2-3 dni przy choince. Święta Bożego Narodzenia - Christmas to zatem okres największego ruchu na
drogach, dworcach kolejowych i na lotniskach.
W Wigilię Amerykanie na ogół nie zasiadają - poza imigrantami z krajów europejskich - do wieczerzy z rybą i
opłatkiem, a raczej uczestniczą w nabożeństwach w kościołach i śpiewają tam kolędy. Kolację wigilijną wielu
spożywa w restauracjach. Do kolacji pije się często eggnog, czyli koktajl na rumie lub koniaku z dodatkiem mleka,
cukru i ubitych jajek. Tradycją jest częstowanie nim zmarzniętych po śpiewie na dworze kolędników.
Dopiero 25 grudnia - który w USA jest jedynym dniem Świąt wolnym od pracy - ludzie wręczają sobie prezenty,
przywiezione przez amerykańskiego św. Mikołaja, zwanego tu Santa Claus i ubranego w krótki - a nie długi, jak w
Polsce - kożuszek. Santa Claus mieszka na Biegunie Północnym, przybywa stamtąd 24 grudnia na saniach
zaprzężonych w osiem reniferów, wchodzi w nocy przez komin do domu i zostawia prezenty w wielkich wełnianych
skarpetach.
Świąteczny obiad wygląda podobnie jak posiłek na Święto Dziękczynienia - i tutaj ulubioną potrawą Amerykanów
jest pieczony indyk z kartoflami. Je się poza tym dużo wędlin, a na deser ciasta z owocami. Szczególnie ceniony
jest chleb świeżo upieczony przez panią domu.
WYNALAZKI:
1873
- drut kolczasty (J. Glidden, USA),
1875
- bezpiecznik elektryczny (Edison, USA).
1876
- telefon (Bell, USA) - Bell oparł działanie swego telefonu o mikrofon elektromagnetyczny, który zamieniał głos w
sygnały elektryczne, które przesyłane kablem docierały do drugiego aparatu, gdzie były z kolei przetwarzane na
dźwięki mowy przez taki sam mikrofon. Jak bardzo potrzebny był to wynalazek, dowodzi fakt, że w dwa lata od
prezentacji powstały pierwsze linie telefoniczne.
1879
- żarówka (Edison, USA) - elementem świecącym żarówki jest przewód rozżarzony (żarnik) do wysokiej
temperatury na skutek przepływu prądu, światło wytwarzane jest w wyniku promieniowania cieplnego. Aby nie
nastąpiło utlenienie żarnika, jest on umieszczany w bańce szklanej, wewnątrz której panuje próżnia lub jest ona
wypełniana mieszaniną odpowiednich gazów. W noc sylwestrową 1879 roku Edison mógł już oświetlać Menlo Park
przy użyciu ponad 800 żarówek.
1883
- drapacz chmur w Chicago (W. Root, USA).
1887
- wielofazowy silnik indukcyjny (N. Tesla, USA),
- gramofon (Berliner, USA) - Gramofon wyewoluował z fonografu i odziedziczył jego zasadę działania: nośnikiem
informacji jest wirujący dysk z wyżłobionymi rowkami, w których prowadzona jest igła. Drgania igły wzmacniane
są mechanicznie lub elektrycznie. W najnowszych typach gramofonu zamiast igły stosuje się promień lasera.
1888
- silnik elektryczny trójfazowy (Tesla, USA),
- ręczne aparaty fotograficzne (Kodak, USA),
1889
- pierwszy wyrok śmierci na krześle elektrycznym (USA),
1893
- zamek błyskawiczny (W.L. Judson, USA) - Pokazał on swój wynalazek ("haczykowy zamykacz i otwieracz do
butów") na Wystawie Światowej w Chicago. Jednak ówczesny suwak nie działał zbyt dobrze (był gruby - ciężko
chodził) i słabo się sprzedawał. Dopiero później - w roku 1913 Gideon Sundback, szwedzki inżynier opatentował
swoją wersję zamka błyskawicznego, którą (prawie w niezmienionej formie) znamy dzisiaj
1895
- elektrownia wodna (USA)
- pierwsze automaty do gry (Ch. Fey, USA).






Cyrus McCormick (1809 - 1884) - wynalazca i producent żniwiarki oraz innego sprzętu rolniczego;
Charles Goodyear (1800 - 1860) - opracował proces wulkanizacyjny, czyniąc tym samym gumę bardziej
użyteczną;
Samuel Colt (1814 - 1862) - wynalazca i producent broni;
Peter Cooper (1791 - 1883) - budowniczy pierwszej amerykańskiej lokomotywy parowej; Samuel Morse
(1791 - 1872) - innowacyjny myśliciel odpowiedzialny za wynalazek zarówno telegrafu elektrycznego jak i
alfabetu Morse'a;
William Morton (1819 - 1868) - dentysta, który użył eteru jako środka usypiającego;
Elias Howe (1819 - 1867) - wynalazca maszyny do szycia.
Benjamin Franklin Benjamin Franklin był jednym z najwybitniejszych uczonych XVIII wieku. Zajmował się
głównie fizyką i filozofią. W dziedzinie fizyki prowadził m.in. badania nad elektrycznością, jako pierwszy wprowadził
pojęcie elektryczności dodatniej i ujemnej. Odkrył i sformułował zasadę przyciągania się i oddalania ciał w
zależności od znaku ładunku elektrycznego.
W 1752 roku podczas burzy wypuścił latawiec z doczepionym metalowym kluczem, by następnie wykazać w
badaniach, ze klucz został naładowany elektrycznie - dowiódł tym samym elektrycznej natury błyskawicy. Wkrótce
po tym wynalazł piorunochron mający za zadanie chronić ochronę budynków podczas burz.
Franklin interesował się także optyką, wynikiem tych zainteresowań był projekt soczewki dwuogniskowej. Był on
twórcą licznych wynalazków, m.in.: fotela bujanego, organów kieliszkowych, kondensatora płaskiego. Jako
pierwszy pisał o potrzebie wprowadzenia zmiany czasu na letni. Za działalność naukową wiele uniwersytetów
europejskich uhonorowało go licznymi tytułami.
W dziedzinie filozofii Benjamin Franklin był utylitarystą. Stworzył wizję człowieka, który sam sobie wszystko
zawdzięcza (ang. self-made-man). Poza tym był racjonalistą i deistą, odcinającym się od religii, a także
wolnomularzem.
Thomasowi Edison (1847 - 1931) jest wzorem swojej epoki. Powszechnie znany jest jako wynalazca
elektrycznego systemu oświetleniowego, fonografu, generatora elektrycznego oraz projektora obrazu ruchomego.
Później koordynował również filmy z dźwiękiem fonograficznym, by wreszcie stworzyć pierwszą multimedialną
prezentację światową. Jednak Edison nie jest jedynym przykładem naukowo-technicznego geniuszu tamtego
okresu. Portret Sorela przedstawia także inne wielkie umysły.

George Washington Carver (1864 - 1943) błyskotliwy czarny amerykański botanik i agronom, który
wynalazł nowy rodzaj bawełny tzw. krzyżówka Carver'a (Carver's Hybrid). Urodzony jako niewolnik, jest on
najbardziej znany z rozwinięcia słodkich ziemniaków i orzeszków ziemnych jako głównych upraw. Wynalazł
również setki innych roślinnych produktów, nauczał metod ulepszania gleby i przy pomocy swoich odkryć
nakłonił południowych farmerów do uprawy innych roślin niż bawełna.
Charles Steinmetz (1865 - 1923), niemiecki emigrant, który zaczął pracować dla General Electric jako
pierwszy dyrektor tej firmy ds. badań i rozwoju. W latach 1890 - tych utorował on drogę do zrozumienia
transmisji elektrycznej.


George Eastman (1854 - 1932), który w 1884 opatentował pierwszy film w formie zrolowanej, co okazało
się być bardzo praktyczne. W 1888 zrewolucjonizował fotografię poprzez udoskonalenie swojego aparatu
Kodak, a w 1892 ustanowił Eastman - Kodak Company jedną z pierwszych firm produkujących masowo
ujednolicony sprzęt fotograficzny. Kolejnym jest Cyrus W. Field (1819 - 1892), przedsiębiorca, którego
zainteresowanie transoceaniczną telegrafią doprowadziło do ukończenia w roku 1866 transatlantyckiej
depeszy. Field był później pomocny w montażu kablogramu łączącego Stany z Australią i Azją przez
Hawaje.
Williama Le Baron Jenney'a (1832 - 1907) oraz Louis'a Sullivan'a (1856 - 1924). Jenney, inżynier
Unijnej Armii w czasie wojny domowej, osiedlił się w Chicago i otworzył biuro architektoniczne. Był
pionierem w dziedzinie użycia metalowych konstrukcji przy budowie wielkich budynków, które po raz
pierwszy zastosował przy budowie The Home Insurance Company Building w 1885 roku. Jego rewolucyjna
metoda konstrukcyjna przyniosła mu tytuł "ojca drapaczy chmur". To właśnie jego projekty budynków o
stalowej strukturze ustanowiły w późniejszych latach drapacze chmur charakterystycznym typem
amerykańskiego budownictwa.
George Westinghouse (1846 - 1914) wprowadził liczne wynalazki z różnych dziedzin jednak skupiał się
na przemyśle kolejowym. Przed ukończeniem 20 roku życia opracował "railway frog" (zwrotnicę),
wynalazek, który umożliwił pociągom zmienianie torów podczas jazdy. Jego największym wynalazkiem był
hamulec powietrzny z 1866 roku. Stał się on standardem we wszystkich pociągach. Westinghouse
wprowadził setki innowacji, zdobył ponad 400 patentów i razem z chorwackim emigrantem Nikolą Tesla
(1856 - 1943) zapoczątkował wykorzystywanie mocy prądu zmiennego (AC). Tesla wynalazł generator
indukcyjny prądu zmiennego w latach 80 - tych XIX wieku. Był to pierwszy praktyczny silnik zasilany
prądem zmiennym. Sprzedał on następnie ten patent Westinghouse'owi, który skomercjalizował go i
wdrożył do użycia przy projekcie energetycznym "Wodospad Niagara". Westinghouse i Tesla udowodnili, że
prąd zmienny jest w stanie produkować energię elektryczną dużo bardziej ekonomicznie na dłuższą metę,
aniżeli prąd stały preferowany przez Edisona.



John Roebling (1806 - 1869), niemiecki emigrant był pionierem w dziedzinie mostów podwieszanych w
Stanach w drugiej połowie XIX wieku. Zademonstrował on, jak praktyczne jest użycie stalowych kabli w
konstrukcji mostu. Kilka jego mostów wciąż stoi, włączając sławetny Brooklyn Bridge w Nowym Jorku.
Warto podkreślić, że został on skonstruowany w latach 70 - tych XIX wieku.
Kolejny wielki odkrywca, mocno dziś zapomniany, to chirurg armii Stanów Zjednoczonych i bakteriolog
Walter Reed (1851 - 1902). W latach 90 - tych XIX wieku badania Reed'a bardzo przyczyniły się do
zrozumienia istoty duru brzusznego (tyfus) i doprowadziły do kontrolowania i powstrzymania epidemii tej
choroby. W 1900 r. Reed wykazał, że wirus żółtej febry był przenoszony przez ukąszenie moskitów Aedes
aegypti. Poprzez zbadanie tych moskitów choroba ta praktycznie zanikła.
Wielki myśliciel Okresu Wynalazków, głównie pamiętany jako szkocki emigrant, to Alexander Graham
Bell (1847 - 1922). W 1874 jego praca nad złożonym telegrafem podsunęła mu pomysł telefonu.
Eksperymenty, które przeprowadzał wraz ze swoim asystentem Thomasem Watson'em zaowocowały
sukcesem 10 marca 1876. Później w tym samym roku Bell zademonstrował wynalazek telefonu na
Wystawie Stulecia w Filadelfii. Wydarzenie to było początkiem założenia, w 1877 roku, organizacji Bell
Telephone Company. Inne wynalazki Bell'a obejmują audiometr - przyrząd do mierzenia ostrości słuchu
oraz późniejsze, takie jak lotka oraz inne związane z aeronautyką.






Brak miejsca aby wymienić tu wszystkich wynalazców, przedsiębiorców i - przecierających szlaki przemysłowców, którzy rozkwitali w czasie tego okresu. Osiągnięcia chociażby Frank'a Julian'a
Spragne'a (1857 - 1934) dziś nie są już pamiętane. Spragne - błyskotliwy inżynier elektryk, który
ukończył szkołę Annapolis i pracował dla Edisona, zelektryfikował system trolejbusowy w Richmond w 1888
roku. Wykazał, że elektryczność jest tania i może być wykorzystana zarówno w samochodach, jak i
kolejkach linowych. W 1890 około 15% amerykańskiego przewozu miejskiego było zelektryfikowane; do
roku 1902 - 97%.
U schyłku XIX wieku amerykański postęp technologiczny dopiero raczkował. Rankiem 4 lipca 1896 roku
Henry Ford (1863 - 1947) rozwalił siekierą ceglasty mur wynajętego garażu i wyjechał swoim pierwszym
samochodem. Samochody były oczywiście już wcześniej. Jednak Ford w 1903 zapoczątkował Ford Motor
Company i uczynił samochód rzeczywistością komercyjną. Wkrótce milion Amerykanów jeździło swoimi
pojazdami. Tego samego roku, Wilbur (1867 - 1912) i Orville (1871 - 1948) Wright - dwóch
mechaników rowerowych-samouków z Dayton w stanie Ohio, dokonali pierwszego kontrolowanego lotu
zasilanego energią w pojeździe cięższym od powietrza. Wydarzyło się to w Kitty Hawk w Północnej
Karolinie. Przez całe lata 80-te XIX wieku bracia Wright studiowali aeronautykę i eksperymentowali z
urządzeniami latającymi.
. Willis Carrier (1876 - 1950) wynalazł klimatyzator w 1902 roku; do lat 40 - tych XX wieku opatentował
80 innych wynalazków oraz założył firmę produkcyjną, która nosi jego imię.
Najsłynniejszy wynalazek Bell'a doprowadził do założenia Bell Telephone Company. Roebling zarobił
fortunę na swojej produkującej drut firmie, a McCornick na swojej żniwiarce i innym sprzęcie rolniczym.
Colt był przedsiębiorcą, który w 1855 roku założył własną fabrykę - Colt Patent Arms. Był pionierem w
dziedzinie zaawansowanych metod produkcyjnych i użycia części zamiennych, czyniąc swoją firmę
największą prywatną fabryką broni w świecie. Isaac Merritt Singer (1811 - 1875) by stworzyć
praktyczną maszynę do szycia, połączył ze sobą kilka patentów pokrewnych. Do 1860 był największym
producentem maszyn do szycia w świecie. Singer - innowator w dziedzinie biznesu rozpoczął takie praktyki
jak sprzedaż ratalna, kampanie reklamowe oraz wyprzedaż.
Przemysłowcy Andrew Cowengie (1835 - 1919) i John D. Rockefeller (1839-1937) rozbudowali
Cowengie Stel i Standard Oil w olbrzymie koncerny, które zapełniły rynek stalą i produktami naftowymi. W
latach 80-tych i 90-tych XIX w. wielki człowiek kolei James J. Hill (1838 - 1916) skonstruował Wielką
Kolej Północną wyłącznie dzięki prywatnym funduszom. Nie trzeba przypominać, że Cowengie, Rockefeller i
Hill dorobili się wielkich majątków.
Innowatorzy Steve Jobs, Stephen Woźniak, Bill Gates, Michael Dell - stworzyli rewolucję
informacyjną.
Niewolnictwo w USA
Niewolnictwo zapoczątkowane na kontynencie północnoamerykańskim w pocz. XVII wieku, istniało we
wszystkich koloniach angielskich aż do amerykańskiej wojny o niepodległość.
Delaware już w pierwszej swojej konstytucji z 1776 roku zakazało importu i sprzedaży niewolników na
terenie stanu, w 1783 roku niewolnictwo zlikwidowano w Massachusetts. W Pensylwanii dzieci niewolników
miały uzyskać wolność po ukończeniu 28 roku życia, podobnie w Connecticut i Rhode Island, w Nowym
Jorku niewolników wyzwolono w 1785 roku, a w 1786 roku w New Jersey. Ogólnokrajowy zakaz
niewolnictwa w stanach północnych i północno-zachodnich uchwalił Kongres w 1787 roku.
Niewolnicy w stanach południowych Niewolnictwo utrzymało się jednak w stanach południowych,
mimo iż pod koniec XVIII wieku zmalała gospodarcza potrzeba niewolnictwa. Dotychczasowa gospodarka
południa opierająca się na eksporcie tytoniu, indygo i ryżu, stawała się coraz mniej opłacalna. Zaczęło
brakować pracy dla niewolników a ich ceny spadały. Jednak na południu bano się skutków wyzwolenia
niewolników.
W 1790 roku na 4 000 000 mieszkańców Stanów Zjednoczonych, Murzynów było 750 000 (ok. 20 procent
ludności), a aż 90 procent z nich mieszkało na południu. W Wirginii, Karoliny Południowej i Północnej,
Georgii oraz Maryland – na ogólną liczbę 1 793 000 mieszkańców, aż 641 600 (ok. 36 procent) to
niewolnicy a 32 000 to wolni Murzyni. W samej Wirginii niewolnicy stanowili 40 procent ludności.
Ponowne zapotrzebowanie na tanią siłę roboczą (niewolników) wzrosło po skonstruowanie w 1793 przez Eli
Whitney odziarniarki bawełny. Rewolucja przemysłowa w Anglii i nowe wynalazki, jak maszyny do tkania i
przędzenia, zmniejszyły koszty produkcji i wpłynęły na rozwój przemysłu tekstylnego i wzrost
zapotrzebowania na surowiec – bawełnę. Nowa uprawa w szybkim tempie zdominowała gospodarkę
południowych stanów USA, rosła także liczba niewolników, w 1810 było ich 1 200 000, a w 1860 już blisko
4 000 000.
Ukształtowanie się dwóch modeli gospodarczych w Stanach Zjednoczonych, które dzieliły często sprzeczne
interesy było powodem kryzysów politycznych w I połowie XIX wieku. Południe z dominującą gospodarką
rolną nastawioną na eksportową produkcję bawełny i sprowadzające z zagranicy potrzebne jej produkty
przemysłowe dążyło do utrzymania niewolnictwa i niskich ceł, które były gwarantem zysków plantatorów.
Na północy gdzie dominował handel i przemysł domagano się wysokich ceł ochronnych i zniesienia
niewolnictwa (żywo rozwijał się ruch abolicjonistyczny). Konflikty między północą a południem groziły
rozbiciem Unii i wymagały wypracowania kompromisów.
Konstytucja Stanów Zjednoczonych z 1787 Uchwalona w 1787 w Filadelfii Konstytucja Stanów Zjednoczonych
przewidywała, że Kongres miał się składać z dwóch izb. W Senacie każdy stan miał mieć dwóch przedstawicieli,
natomiast do Izby Reprezentantów miano wybierać posłów proporcjonalnie do ludności.
Powstał problem jak niewolnicy mają być traktowani. Południe chciało wliczyć niewolników do podstawy, według
której obliczano ilość mandatów poselskich dla poszczególnych stanów, ale nie liczyć ich, gdy rozdzielano na stany
przypadające na nie podatki bezpośrednie, na to nie mogła się zgodzić północ. Kompromis, jaki wypracowano
przewidywał, że liczba posłów i całość sum podatków bezpośrednich będzie podzielona między poszczególne stany
proporcjonalnie „w stosunku do ich mieszkańców, która to liczba będzie ustalona w ten sposób, iż do liczby
wszystkich ludzi wolnych (…) doda się trzy piąte wszystkich innych ludzi” (tj. niewolników). Konstytucja nakładała
także obowiązek wydawania zbiegłych niewolników, a Kongres nie miał prawa zakazać handlu niewolnikami przed
rokiem 1808.
W 1803 roku Stany Zjednoczone zakupiły od Francji tereny leżące na zachód od rzeki Missisipi. Na tych terenach
powstały nowe stany, których konstytucje sankcjonowały niewolnictwo, Luizjana (przyjęta do Unii w 1812 roku),
Missisipi (1817), Alabama (1819) potem Floryda, Teksas, Arkansas, Tennessee, Kentucky i Missouri. Ekspansja
niewolnictwa następowała pomimo uchwalenia przez Kongres w 1807 roku zakazu przywozu niewolników od 1
stycznia 1808. Mimo iż ustawa z marca 1819 upoważniała prezydenta do wykorzystania okrętów wojennych do
kontroli czy amerykańskie statki prowadzą handel niewolnikami, a ustawa z maja 1820 uznawała handel
niewolnikami za akt piractwa, nie zdołano zatrzymać przemytu niewolników do Sanów Zjednoczonych. Rosło także
znaczenie wciąż legalnego rynek wewnętrznego, Wirginia zyskała miano stanu zajmującego się hodowlą
niewolników.
Kompromis Missouri z 1820 Jednym z problemów, przed którym stały Stany Zjednoczone w początkach XIX
wieku było dopuszczenie niewolnictwa w nowo przyjmowanych do Unii stanach. Ekspansja jednego z dwóch
rodzajów gospodarki, oznaczała poprzez przewagę w Kongresie oraz w kolegium elektorskim, wybierającym
prezydenta, możliwość realizacji własnych interesów w polityce rządu federalnego. Konflikt między północą a
południem zaostrzył się w roku 1819. Po przyłączeniu do Unii Alabamy na dwadzieścia dwa stany jedenaście było
stanami niewolniczymi a jedenaście wolnymi od niewolnictwa. Gdy w 1819 roku o przyłączenie do Unii zwróciło się
Missouri, powstał problem czy przyjąć ten stan jako niewolniczy jak żądało tego południe, czy wolny od
niewolnictwa, za czym opowiadała się północ. Kompromis uchwalony przez Kongres 3 marca 1820 roku
przewidywał, że stan Missouri zostanie przyłączony jako stan niewolniczy, ale dla równowagi podniesiono do rangi
stanu terytorium na północnym-wschodzie Massachusetts – Maine. W ten sposób na dwadzieścia cztery stany
połowa miała charakter niewolniczy, a w drugiej połowie obowiązywał zakaz niewolnictwa. Kompromis Missouri
przewidywał także zakaz niewolnictwa na obszarach leżących na północ od 36°30’ szerokości geograficznej
północnej.
Kompromis 1850 roku Problem niewolnictwa powrócił w 1849 roku w związku z przyjęciem do Unii Kalifornii.
Kalifornia w wniosku o przyjęcie do Unii chciała, aby na jej terenie obowiązywał zakaz niewolnictwa. Dotąd istniała
równowaga między stanami wolnymi a niewolniczymi (po piętnaście stanów), przyjęcie Kalifornii naruszałoby
równowagę. W Senacie ścierały się cztery poglądy. Niektórzy żądali wydłużenia aż do Pacyfiku ustalonej w
Kompromisie Missouri granicy niewolnictwa. Inna propozycja przewidywała wprowadzenie zakazu niewolnictwa na
wszystkich terytoriach leżących na zachodzie i nie mających praw samodzielnych stanów. Część senatorów
uważała, że Kongres w ogóle nie ma prawa zakazywać niewolnictwa. Ostatnie stanowisko przewidywało, że to
mieszkańcy każdego terytorium powinni rozstrzygać o charakterze swojego terytorium. Aby uchronić Unię przed
secesją i wojną senatorowie pod przewodnictwem Henry’ego Claya i Daniela Webstera, zaproponowali rozwiązanie
kompromisowe. Tzw. „Kompromis 1850 roku” zakładał przyjęcie Kalifornii do Unii jako stanu, w którym
obowiązywał zakaz niewolnictwa, ale na terenach Nowego Meksyku i Utah sami osadnicy mieli zdecydować o
charakterze przyszłych stanów. Zadecydowano, że w stołecznym okręgu Kolumbia niewolnictwo będzie dozwolone,
ale handel niewolnikami zabroniony. Równolegle przyjęto także ustawę nakazującą surowe karanie osób, które
udzielają pomocy zbiegłym niewolnikom.
Ustawa Kansas-Nebraska z 1854 Ponownie konflikt wybuchł podczas przyjmowania do Unii stanu Nebraski.
Ustawa Kansas-Nebraska z maja 1854 odwoływała kompromis Missouri z 1820, uznając, że jest sprzeczny z
zasadą wprowadzoną w ustawie z 1850 roku o nieinterwencji Kongresu w sprawy niewolnictwa w poszczególnych
stanach i terytoriach. Wszystkie sprawy dotyczące niewolnictwa winny być rozpatrywane przez właściwe sądy
lokalne oraz Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych. Z obszaru Nebraski wydzielono jego południową część i
przyjęto do Unii jako niewolniczy stan Kansas.
Sprawa Dreda Scotta z 1857 Sprawą, która wywołała kontrowersje i niezadowolenie na północy, był wyrok w
marcu 1857, w którym Sąd Najwyższy odrzucił pozew Murzyna – Dreda Scotta. Wystąpił on do sądu o uznanie go
za wolnego, ponieważ mieszkając wraz ze swoim panem na północy w wolnym stanie przestał być niewolnikiem. W
uzasadnieniu Sąd uznał, iż nawet Kongres nie ma prawa znieść niewolnictwa (kompromis Missouri z 1820 roku Sąd
Najwyższy uznał za niezgodny z V poprawką do konstytucji). Konstytucja zabrania pozbawiania osób ich własności,
a jednym z rodzajów własności, która podlega ochronie konstytucyjnej, jest własność niewolników. Sąd uznał, że
Murzynom nie przysługuje obywatelstwo Stanów Zjednoczonych, a więc nie mogą on występować przed sądem
federalnym.
Wojna Secesyjna Możliwość zniesienia niewolnictwa zarysowała się po secesji południa i rozpoczęciu wojny w
1861. Południe zdecydowało się na wojnę dla ochrony południowych instytucji, z których jedną z ważniejszych było
niewolnictwo.
W lipcu 1862 Północ wydała akt o konfiskacie - niewolnicy, którzy wstąpią do wojsk Unii oraz będący własnością
rebeliantów, gdy staną się jeńcami wojennymi, otrzymują wolność na zawsze. 22 września 1862 Abraham Lincoln
ogłosił proklamację emancypacyjną (obowiązująca od 1 stycznia 1863), oznaczała ona przyznanie wolności
niewolnikom na obszarze podległym Konfederatom. Proklamacje tą Lincoln wydał jako głównodowodzący armią i
flotą, dlatego kwestionowano jej ważność. Dopiero uchwalana w 1865 XIII poprawka do konstytucji stwierdzała, że
„niewolnictwo (…) nie będzie istniało w obrębie Stanów Zjednoczonych ani żadnym miejscu podległym ich
jurysdykcji.” Zniesienie niewolnictwa mimo, iż było momentem przełomowym w historii Stanów Zjednoczonych nie
rozwiązało problemu ludności czarnej w Ameryce, rasizm i wprowadzenie segregacji rasowej ciążyło na stosunkach
wewnętrznych przez następne sto lat.
Rosa Parks, z domu Rosa Louise McCauley (ur. 4 lutego 1913 w Tuskegee, zm. 24 października 2005 w Detroit) –
amerykańska działaczka na rzecz praw człowieka, Murzynka, symbol walki z segregacją rasową. Przeszła do historii
dzięki wydarzeniu z 1 grudnia 1955. Odmówiła wówczas, w akcie nieposłuszeństwa obywatelskiego, ustąpienia w
autobusie miejsca siedzącego białemu mężczyźnie; w autobusach miejskich w Montgomery (Alabama)
obowiązywały ostre zasady segregacji rasowej i Rosa Parks została aresztowana za naruszenie przepisów
obowiązujących w środkach transportu publicznego. Sprawa dotarła aż do Sądu Najwyższego USA, gdzie uznano
zasady segregacji za niekonstytucyjne. Po tym incydencie Martin Luther King zorganizował bojkot autobusów w
Montgomery i skutecznie walczył o zniesienie przepisów rasistowskich. W latach 60. Rosa Parks przeniosła się do
Detroit, gdzie pracowała w sztabie demokratycznego kongresmana z Michigan, Johna Conyersa (1965-1988)[1].
Jako symbol walki o zniesienie dyskryminacji rasowej była znaną działaczką praw człowieka w USA. W listopadzie
2001 otwarto w Montgomery bibliotekę i muzeum jej imienia, w 1999 została uhonorowana Złotym Medalem
Kongresu USA. W 1999 zaskarżyła zespół hip-hopowy Outkast o bezprawne użycie jej nazwiska. Muzycy nagrali
piosenkę Rosa Parks, w której luźno nawiązali do incydentu z grudnia 1955. Zarzuty oddalono.
King Martin Luther, jr. (1929-1968), pastor, polityk murzyński. Urodził się w Atlancie w Georgii. W 1955 obronił
pracę doktorską na uniwersytecie bostońskim. Od 1954 był pastorem kościoła baptystów w Montgomery w
Alabamie. 1955–1956 rozpoczął działalność publiczną przewodząc bojkotowi autobusów miejskich w Montgomery
w celu zniesienia segregacji rasowej. Wkrótce potem stał się liderem ogólnokrajowego ruchu walki o
równouprawnienie rasowe i prawa obywatelskie. Stosował taktykę biernego oporu. Prowadził walkę o prawa
obywatelskie Murzynów polegającą na zajmowaniu przez czarnych studentów miejsc rezerwowanych dla białych w
lokalach publicznych (taktyka sit-ins). Poparte to było tzw. rajdami wolności, które polegały na publicznym
domaganiu się w miastach Południa zniesienia segregacji rasowej. Używano do tego celu autobusów, którymi
poruszali się członkowie Kongresu Równości Rasowej.
Po wystąpieniach w Birmingham w Alabamie w 1963 sprowokował zaangażowanie się administracji J.F.
Kennedy'ego w obronę praw obywatelskich Murzynów. W 1963 prowadził na czele 250 tys. ludzi obu ras marsz na
Waszyngton. „Mam takie marzenie, że pewnego dnia czworo moich małych dzieci będzie żyło w społeczeństwie,
które nie będzie ich osądzało wedle koloru skóry, lecz wedle ich charakterów”. Te słowa przeszły do historii, a
wypowiedziane zostały przez Martina Luthera Kinga dn. 28 sierpnia 1963 roku podczas wiecu w Waszyngtonie.
W roku następnym otrzymał pokojową Nagrodę Nobla. W 1966 podjął nieudaną próbę likwidacji slumsów w
Chicago. Był przeciwnikiem wojny w Wietnamie. Zastrzelony w Memphis przez J.E. Raya, którego skazano na 99
lat więzienia. Autor m.in. Why We Can't Wait (1964).
DŻINSY
Amerykańskie spodnie, które podbiły wszystkie rynki świata. Początkowo przeznaczone dla robotników. Pierwsze
uszyte przez Levi Strauss w latach 50-tych XIX w. służyły poszukiwaczom złota. Do produkcji wykorzystał gruby,
bawełniany materiał do szycia namiotów. Z czasem zyskały popularność, głównie wśród górników i kowbojów na
Dzikim Zachodzie. Produkcja masowa rozpoczęła się już kilka lat po stworzeniu prototypu. Wciąż wykorzystywane
były jako odzież robocza. Na stary kontynent dżinsy dotarły dopiero po II Wojnie Światowej. Szybko przypadły do
gustu mężczyzną i kobietą zarówno w gorącej Hiszpanii, jak i w chłodnej Finlandii. Spodnie okrzyknięte wówczas
fenomenem, są dziś produkowane seryjnie. Nosi się je na całym globie i uważa za najpopularniejszy element
ubioru. W drugiej połowie XX w. podbiły serca ludzi młodych. Obecnie w ciągu jednego roku obroty firmy Leci
Strauss & Co. wynoszą ponad 1,2 miliarda dolarów.
KRESKÓWKI
Na nieruchomym tle poruszają się narysowane postacie. Każdemu rysunkowi odpowiada inna faza ruchu. Obrazy
te fotografowane i przenoszone na taśmę filmową, wyświetla się jak zwykły film. Potrzeba ok. 15000 tego typu
pojedynczych obrazów do zmontowania 300 metrów taśmy z filmem, co daje zaledwie 11 min projekcji! Pierwszą
tego typu animację zrealizował Stuart Blacktone. Była to twarz wykonująca serię grymasów. W 1928 roku swój
pierwszy film wydał Walt Disney Wówczas narodziła się postać –wiekowej już, Myszki Miki. Dziś do realizacji
animacji wykorzystuje się głównie komputerowe, trójwymiarowe schematy postaci, wprowadzając je następnie w
ruch. Tą metodą powstały m.in. „Toy Story”, „Godzilla”, „Park jurajski”. W filmie „Kto wrobił Królika Rogera” po raz
pierwszy postacie z kreskówek „zagrały” razem z aktorami.
BILL GATES i MICROSOFT
W 1973 roku Bill Gates i Paul Allen dostali się na studia na uniwersytecie Harvard. Tego właśnie roku MITS, mała
firma w Albuquerque w Nowym Meksyku budowała komputer osobisty o nazwie Altair i potrzebowała
wyspecjalizowanej wersji języka BASIC, aby umożliwić jego działanie. Bill i Paul przekonali prezesa firmy, aby kupił
właśnie ich język. Dzięki genialnej strategii Gatesowi udało się podwoić honorarium autorskie, które powinien
dostać za każdą sprzedany komputer typu Altair. Po tym umiarkowanym sukcesie Bill i Paul założyli Microsoft,
którego początkową siedzibą był motel w Albukuerque. Była to mało znacząca firma, która straciła wielu
potencjalnych klientów ze względu na ówczesny sposób bycia Billa. Nagła odmiana losu przyszła w 1980 roku,
kiedy IBM ogłosił, że poszukuje systemu operacyjnego dla swojego komputera PC, który planował wydać. W tym
czasie Bill Gates napisał MS-DOS (Microsoft-Disk Operating System) i był gotów sprzedać go każdemu kto tylko
zapłaci. IBM postanowił użyć tego systemu w swoim PC, ale nie zastrzegł sobie na niego licencji, jak robił to ze
swoim oprogramowaniem np. Apple. Wkrótce więc inni producenci komputerów sięgnęli po MS-DOS. Tak zaczęła
się na dobre kariera Microsoftu na rynku oprogramowania, a jego siedziba została przeniesiona do Redmond w
stanie Waszyngton, gdzie znajduje się do dziś.
Kiedy Bill Gates, pomimo swoich sukcesów, wciąż nie był znany na świecie, Steve Jobs z Apple Computers
pracował nad nowym komputerem o nazwie Macintosh, przy którym produkt IBM'a miał wyglądać archaicznie.
Używał on interfejsu GUI (Graphical User Interface) oraz urządzenia zwanego myszą do wskazywania i klikania
ikon na ekranie. W związku z tym projektem w 1981 roku Apple utworzył osobny oddział, który miał się zajmować
wyłącznie Macintoshem, a nad kwaterą główną firmy zwisła piracka flaga na znak, że konkurencja zostanie
zniszczona a głównym hasłem będzie "nie brać jeńców". Steve Jobs zaproponował Gatesowi żeby zaprojektował
część aplikacji dla Macintosha, między innymi edytor tekstu i arkusz kalkulacyjny. Tak też się stało i Bill napisał
kilka programów kompatybilnych z produktami Apple'a. W czasie tej współpracy udało mu się zgromadzić sporą
ilość informacji na temat działania systemu operacyjnego Macintosha. Graficzny Interfejs Użytkownika (GUI)
powstał już w latach 70 jako projekt firmy Xerox, ale nie został nigdy wcześniej wykorzystany. Bill, podobnie jak
Steve Jobs, miał okazję zrobić sobie kilka wycieczek po laboratoriach Xerox'a i przyglądnąć się GUI w produkcji.
Efektem tego była graficzna "nakładka" na MS-DOS o nazwie Windows, który po wydaniu w 1985 roku odniósł
olbrzymi sukces. Pod koniec lat 80tych Microsoft zaczynał budować swoją dominacje na rynku, aż stał się
największym producentem oprogramowania, a Bill Gates szybko awansował na liście najbogatszych ludzi świata
magazynu "Forbes".
W 1990 Microsoft wydał nową wersję Windows, Windows 3.0, którą już wkrótce można było znaleźć na 90%
komputerów na świecie. Dochody firmy wzrastały dwu-, trzy- a nawet czterokrotnie każdego roku i odniosła
największy sukces, jaki znała historia. Microsoft z hukiem przeszedł przez początek lat 90-tych, ale jego
największy sukces nadszedł w 1995 roku wraz z wydaniem w pełni samodzielnego systemu operacyjnego Windows
95. Już w pierwszym tygodniu sprzedał się on w milionach egzemplarzy, dzięki szeroko zakrojonej akcji
promocyjnej. Gates zapłacił między innymi 7.000.000 dolarów za prawo do użycia w reklamie piosenki Rolling
Stones "Start it Up". Windows 95 posiadał mnóstwo nowych funkcji, takich jak obsługa Internetu i multimediów.
Internet przeżywał wtedy swój najbardziej dynamiczny rozwój i Microsoft znalazł nowy slogan: "Where do you
want to go today?" (Gdzie chcesz się dziś udać?).
Microsoft postanowił także stworzyć własną siec MSN
(Microsoft Network) i w ten sposób konkurować z najpopularniejszą siecią America Online (AOL). Pomimo iż nie
udało mu się stworzyć znaczącej konkurencji to MSN otworzyło przed internautami wiele nowych możliwości
W 1996 roku Bill Gates znalazł się na pierwszym miejscu listy najbogatszych ludzi świata, wyprzedzając
znajdującego się tam do tej pory sułtana Burnai. Jego majątek oceniany jest na ponad 80 miliardów dolarów.
Rok później Microsoft dokonał ponownej rewolucji wydając Office 97 , zawierający edytor tekstu Word, arkusz
kalkulacyjny Excel, program obsługi poczty Outlook i wiele innych przydatnych w pracy narzędzi. Microsoft wydał
także przeglądarkę internetową Internet Explorer, którą wkrótce zaczął rozpowszechniać wraz ze swoim
systemem. To spowodowało, iż przeciw firmie wniesiono pozew do sądu o monopolizowanie rynku i plagiat
(Netscape, producent przeglądarek internetowych, oskarżył Microsoft o wzorowanie się na ich Navigatorze). Gigant
przegrał sprawę, ale wniesiono odwołanie, w związku z czym do żądanego podziału firmy nie doszło.
Microsoft wydał także Windows NT, system przeznaczony do pracy w sieci, który znalazł swoje zastosowanie na
większości komputerów biurowych. Jego bezpośrednim następcą został Windows 2000. Powstały także kolejne
systemy z linii Windows 95, a mianowicie Windows 98, Windows Millennium oraz Windows XP. Microsoft posiada
odział zajmujący się wyłącznie produkcją gier komputerowych Microsoft Games, a Bill Gates jest także
akcjonariuszem Dream Works Pictures, jednej z najsłynniejszych firm zajmujących się animacją komputerową.
Download