Stany Zjednoczone w XIX wieku

advertisement
Stany Zjednoczone w XIX wieku
1. Rozwój Stanów Zjednoczonych w XIX wieku:
a) nowe nabytki terytorialne: Luizjana, Floryda, Teksas, Alaska,
b) napływ ludności z Europy,
c) ukształtowanie się wielokulturowego społeczeństwa amerykańskiego
2. Podział na Północ i Południe:
PÓŁNOC
GOSPODARKA
MENTALNOŚĆ
STOSUNEK DO
NIEWOLNICTWA
POLITYKA
Przemysłowa, gęste zaludnienie,
bogactwo surowców; przemysł
wydobywczy, włókienniczy i
metalurgiczny
Dominujące cechy:
przedsiębiorczość i tolerancja
Brak akceptacji dla
niewolnictwa (uważano je za
przejaw barbarzyństwa)
Dominacja partii
republikańskiej: zwolennicy
silnej władzy centralnej
POŁUDNIE
Rolnicze, słabe zaludnienie; wielkie
plantacje bawełny, tytoniu, kukurydzy,
trzciny cukrowej
Przywiązanie do tradycyjnej hierarchii
społecznej, mniejsza otwartość na zmiany
Podstawą funkcjonowania plantacji było
niewolnictwo
Dominacja partii demokratycznej:
uważano, że każdy stan ma prawo sam
decydować o swoich wewnętrznych
sprawach
3. Wojna secesyjna (łac. secessio – odłączenie) – wojna domowa w USA w latach 1861-1865:
a) przyczyna bezpośrednia: 1860 r. wybór na prezydenta USA Abrahama Lincolna, zwolennika
abolicjonizmu (zniesienia niewolnictwa)  reakcją było odłączenie się Karoliny Południowej i
innych stanów
b) 1861 r. – odłączone stany utworzyły Skonfederowane Stany Ameryki z prezydentem Jeffersonem
Davisem
c) początek wojny: atak konfederatów na Fort Sumter (12 kwietnia 1861 r.);
d) początkowo sukcesy odnosili konfederaci (na ich czele stanął gen. Robert Lee)
e) zwycięstwo Unii w bitwie pod Gettysburgiem (1-3 lipca 1863 r.), a później również w całym
konflikcie
f) dlaczego Unia zwyciężyła konfederatów?
- odcięcie konfederatów od dostaw broni i wymiany handlowej z Europą przez blokadę portów,
- brak oczekiwanej pomocy ze strony Francji i Wielkiej Brytanii dla konfederatów (przy
jednoczesnej ukrywanej pomocy Rosjan dla Unii)
- 1863 r. dekret Abrahama Lincolna o zniesieniu niewolnictwa w stanach południowych
(wzmocniła się w ten sposób armia Północy, do której masowo wstępowali wyzwoleni
niewolnicy)
4. Skutki wojny secesyjnej:
a) jeden z najokrutniejszych konfliktów w dziejach ludzkości,
b) unowocześnienie armii,
c) 1865 r. – 13. poprawka do konstytucji Stanów Zjednoczonych – likwidacja niewolnictwa
d) Zwycięstwo federalistów oznaczało zapobiegnięcie rozpadowi państwa (dlatego po odbudowie
możliwy stał się wielki rozwój gospodarczy USA)
Download