Edudu.pl - Wojna secesyjna

advertisement
Ściąga eksperta
Wojna secesyjna
Wojna secesyjna
Stany Zjednoczone w pierwszej połowie XIX wieku nie posiadały konkretnych artykułów dotyczących niewolnictwa, dlatego rozwijała się
działalność ruchu abolicjonistycznego (zniesienie niewolnictwa); pojawiał się także sprzeciw ludności białej pochodzącej w szczególności
z południa gdzie gospodarka była oparta na plantacji i siły roboczej czarnoskórej ludności; sprzeczność interesów gospodarczych stanów
północnych i południowych; w 1859 r. stracono abolicjonistę Johna Browna za wywołanie powstania niewolników w stanie Wirginia co
automatycznie wywołało strajki i protesty w prowincjach północnych; główną przyczyną wybuchu wojny było zwycięstwo wyborcze
Abrahama Lincolna w 1860, który walczył z niewolnictwem
wstaw grafika Lincoln; po tym wydarzeniu Karolina Południowa zaprotestowała i nie uznała wyborów, co było jednoznaczne z
opuszczeniem Unii Stanów Zjednoczonych i przyczyniło się do odłączania innych stanów od Unii - czyli secesji
przebieg wojny - II 1861 r. - utworzono przez secesjonistów Skonfederowanych Stanów Ameryki (Konfederacji), prezydentem został
Jefferson Davis, państwo to tworzyło 11 stanów i miało własną konstytucja; IV 1861 r. Wojska południa ostrzeliwują Fort Sumter w
Charleston (garnizon wierny Unii ) - początek wojny; IV 1861 r. Północ blokuje wybrzeże Konfederacji; południe posiadało lepiej
wyszkoloną i lepiej dowodzoną armie ( gen. Robert Lee); północ posiadało liczniejszą armie (dowodził gen. Ulysses Grant) i lepiej
rozwiniętą gospodarkę; I 1863 r. Prezydent Abraham Lincoln ogłosił dekret o zniesieniu niewolnictwa. Do tego czasu armia była południa
dowodzona przez gen. Roberta Lee uznawana była za niepokonaną; VII 1863 r. bitwa pod Getysburgiem. Największa bitwa wojny
secesyjnej w której szala zwycięstwa zaczęła przechylać się w stronę północy; wojna jednak trwała dalej, i dopiero 9 IV 1865 r. pod
Appomatox, gen. Roberta Lee podpisał akt kapitulacji; konfederaci nie uznali przegranej ponieważ w IV 1865 r. zamordowano Abrahama
Lincolna, nowym prezydentem został Andrew Johnson, który był z południa; XII 1865 r. Kongres przyjmuje 13 poprawkę do konstytucji,
znoszącą niewolnictwo (byli niewolnicy nie otrzymują praw wyborczych)
www.edudu.pl - filmy edukacyjne on-line
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Strona 1/1
Download