„Rozród kręgowców od ryb do ssaków”

advertisement
PROPOZYCJE ZAJĘĆ DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW
I LICEÓW WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO;
PROWADZĄCY:
KADRA AKADEMICKA
WYDZIAŁU BIOLOGII
UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO
Katedra Anatomii i Zoologii Kręgowców
Imię, nazwisko,
kontakt
Dr Piotr Sadanowicz
Katedra Anatomii i Zoologii
Kręgowców
[email protected]
tel. 091 444 16 55
Dr Jacek Kaliciuk
Katedra Anatomii i Zoologii
Kręgowców
[email protected]
Tel. 091 444 16 55
Tytuł, rodzaj prezentacji
Słowa kluczowe
"Układ nerwowy – jak działa? I
dlaczego czasami nie działa"
Wykład 45 min;
Budowa i funkcjonowanie układu
nerwowego kręgowców ze szczególnym
uwzględnieniem człowieka. Wybrane
choroby układu nerwowego.
" Zrównoważony rozwój – realia czy
mrzonki?" - Wykład 45 min;
Ginące gatunki. Rabunkowa gospodarka.
Wycena składników środowiska (ile
kosztuje wróbel?).
Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody
Imię, nazwisko,
kontakt
Tytuł, rodzaj prezentacji
Słowa kluczowe
Dr Zofia Sotek
Katedra Botaniki i Ochrony
Przyrody
[email protected]
Tel. 091 4441560
„Wybrane zagadnienia z morfologii
roślin naczyniowych”
Wykład 45 min;
Modyfikacje korzeni i pędów roślin
wyższych.
systemy korzeniowe, rodzaje korzeni
i pędów;
Dr Małgorzata Stasińska
Katedra Botaniki i Ochrony
Przyrody
[email protected]
Tel. 091 4441565
„Grzyby jadalne i trujące
(zatrucia grzybami i toksyny
grzybowe, grupy toksyczności
grzybów, pierwsza pomoc w
zatruciach, grzyby halucynogenne)”
Wykład 45 min;
Zatrucia grzybami i toksyny grzybowe,
grupy toksyczności grzybów, pierwsza
pomoc w zatruciach, grzyby
halucynogenne;
Dr Małgorzata Puc
Katedra Botaniki i Ochrony
Przyrody
[email protected]
Tel. 091 4441673
„Co nas kręci w nosie ?
– alergia pyłkowa i inne choroby
alergiczne”
Wykład 40 min;
Pyłek alergogenny w powietrzu
Szczecina, alergia, alergeny, odporność,
mechanizmy powstawania alergii,
reakcje krzyżowe, objawy chorób
alergicznych, genetyczne i środowiskowe
czynniki sprzyjające zachorowaniom;
Eksperymenty z zakresu „Powietrze”
(przeciwsztormowa moneta,
czarodziejskie baloniki, łuk wiatru, strzał
w tył),
Mgr Karolina Konopska
Katedra Botaniki i Ochrony
Przyrody
[email protected]
Tel. 091 4441562
„Problemy ochrony motyli dziennych
Polski."
Wykład 45 min;
Różnorodność motyli dziennych w Polsce,
ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk
w których występują, powiązania motyli z
roślinami, myrmekofilia.
Mgr Bartek Startek
Katedra Botaniki i Ochrony
Przyrody
[email protected]
Tel. 091 4441562
„Strefy roślinno-klimatyczne polskich
gór na przykładzie pasma Babiej
Góry”
Wykład 45 min;
Strefy roślinno klimatyczne: regiel dolny,
górny, piętro subalpejskie (kosówka) i
alpejskie;
Katedra Antropologii
Imię, nazwisko,
kontakt
Dr Ewa Rębacz
Katedra Antropologii
[email protected]
Tel. 091 4442765
091 4442764
Tytuł, rodzaj prezentacji
Słowa kluczowe
Układ kostny człowieka – podział,
funkcje, zróżnicowanie
poszczególnych kości.
Laboratorium 2x45 min.
Kręgosłup, czaszka, klatka piersiowa,
obręcze, kończyny.
Możliwość obejrzenia kości, praca z
materiałem kostnym.
Katedra Biochemii
Imię, nazwisko,
kontakt
Prof.dr hab. Jolanta
Tarasiuk
Katedra Biochemii
[email protected]
Tel. 091 4441551
Tytuł, rodzaj prezentacji
Słowa kluczowe
„Badanie aktywności enzymów.”
Laboratorium 1 godz;
Enzymy, materiał biologiczny, amylaza,
katalaza;
Katedra Chemii i Ochrony Środowiska Wodnego
Imię, nazwisko,
kontakt
Tytuł, rodzaj prezentacji
Słowa kluczowe
Dr hab. Gorzysław
Poleszczuk
Katedra Chemii i Ochrony
Środowiska Wodnego
[email protected]
Tel. 091 4441571, 4441572
„Co się dzieje w ekosystemach
wodnych? (O procesach
biohydrogeochemicznych
zachodzących w toni wodnej i w
osadach naturalnych zbiorników
wodnych)”
Wykład 45 min;
Ekosystem, biotop, biocenoza, jakość
wód naturalnych, wskaźniki jakości wód,
procesy biohydrogeochemiczne;
Mgr inż. Anna Bucior
Katedra Chemii i Ochrony
Środowiska Wodnego
[email protected]
Tel. 091 4441571, 4441572
„Zalew Szczeciński - produkcja
pierwotna toni wodnej”
Wykład 45 min;
Zalew Szczeciński, fitoplankton,
produkcja pierwotna, metody badań;
Katedra Zoologii Ogólnej
Imię, nazwisko,
kontakt
Dr Lucyna Kirczuk
Katedra Zoologii Ogólnej
[email protected]
Tel. 091 444 16 19
Dr Robert Czerniawski
Katedra Zoologii Ogólnej
[email protected]
Tel. 091 444 16 24
Dr Katarzyna Dziewulska
Katedra Zoologii Ogólnej
[email protected]
Tel. 091 444 1619; 444 1624
Prof. dr hab. Józef Domagała
Katedra Zoologii Ogólnej
[email protected]
Tel. 091 444 16 16
Prof. dr hab. Józef Domagała
Katedra Zoologii Ogólnej
[email protected]
Tel. 091 444 16 16
Dr hab. Małgorzata Pilecka-Rapacz
Katedra Zoologii Ogólnej
[email protected]
Tel. 091 444 16 19
Tytuł, rodzaj
prezentacji
Słowa kluczowe
„Hybrydyzacja – miejsce i rola
hybrydów w środowisku”
Wykład 45 min;
Hybrydyzacja, antropopresja,
introgresja, przyczyny i znaczenie
hybrydyzacji.
„Rola zooplanktonu w
środowisku wodnym”
Wykład 45 min;
zooplankton, bezkręgowce wodne,
ichtiofauna, filtratory, baza
pokarmowa ryb
„Kriokonserwacja nasienia –
innowacyjna technika ochrony
gatunków”
Wykład 45 min;
„Restytucja i ochrona ryb
wędrownych” do wyboru gatunek,
lub grupa gatunków
Wykład 45 min;
kriokonserwacja, krioprotektory,
androgeneza, gynogeneza,
klonowanie, chimery
Łosoś, jesiotr, dojrzewanie,
owulacja, ochrona, restytucja
„Rozród kręgowców od ryb do
ssaków” - Wykład 45 min;
Rozród kręgowców: ryb, płazów,
gadów, ssaków; rozród małży
Rola behawioru żywiciela w
cyklu rozwojowym pasożytów
Wykład 45 min;
Pasożyty, żywiciele, człowiek,
tasiemce, nicienie
Katedra Taksonomii Roślin i Fitogeografii
Imię, nazwisko,
kontakt
Dr Beata Bosiacka
Katedra Taksonomii Roślin i
Fitogeografii
[email protected]
tel. 091 4441670
Dr Agnieszka Grinn-Gofroń
Katedra Taksonomii Roślin i
Fitogeografii
[email protected]
tel. 091 4441670
Dr Monika Myśliwy
Katedra Taksonomii Roślin i
Tytuł, rodzaj prezentacji
Słowa kluczowe
„Roślinne substancje biologicznie
czynne o działaniu leczniczym”
Wykład 45 min;
Przegląd biologicznie czynnych substancji
wtórnych występujących w roślinach;
Charakterystyka gatunków i surowców
roślinnych zawierających substancje
czynne z grupy alkaloidów i glikozydów;
„Formacje roślinne świata”
Wykład 45 min
Przegląd formacji roślinnych na świecie,
zagrożenia, perspektywy i ochrona.
„Inwazje biologiczne”
Wykład 45 min
Pojęcie inwazji terytorialnej i
ekologicznej, przykłady gatunków
Fitogeografii
[email protected]
tel. 091 4441671
Dr Edyta Stępień
Katedra Taksonomii Roślin i
Fitogeografii
[email protected]
tel. 091 4441671
Dr Helena Więcław
Katedra Taksonomii Roślin i
Fitogeografii
[email protected]
tel. 091/4441669
Dr Marcin Wilhelm
Katedra Taksonomii Roślin i
Fitogeografii
[email protected]
tel. 091/4441642
inwazyjnych w Polsce i na świecie,
biologiczne podłoże ekspansywności
gatunków, skutki inwazji biologicznych.
„Lichenoindykacja zanieczyszczeń
powietrza”
Ćwiczenia 45 min lub 90 min
Budowa porostów. Porosty jako
bioindykatory. Przegląd systematyczny
porostów. Metody lichenoindykacji
zanieczyszczeń powietrza.
„Pochodzenie i historia roślin
uprawnych”
Wykład 45 min
Ośrodki pochodzenia roślin uprawnych,
ośrodek południowo-amerykański,
pochodzenie ziemniaka, pomidora,
tytoniu, chinowca, manioku, orzecha
ziemnego, kakaowca, ananasa
„Rzadkie i zagrożone rośliny
naczyniowe Pomorza Zachodniego”
Wykład 45 min
Prezentacja wybranych rzadkich i
zagrożonych gatunków roślin
naczyniowych występujących na terenie
Pomorza Zach.; zagrożenia i ochrona.
Katedra Mikrobiologii i Immunologii
Imię, nazwisko,
kontakt
Prof. Wiesław Deptuła
Katedra Mikrobiologii i
Immunologii WNP US
Tel. 091 444 1605
[email protected]
Dr hab. Beata TokarzDeptuła
Katedra Mikrobiologii i
Immunologii WNP US
Tel. 091 444 1610
[email protected]
Dr Beata HukowskaSzematowicz
Katedra Mikrobiologii i
Immunologii WNP US
Tel. 091 444 1592
[email protected]
Dr Paulina NiedźwiedzkaRystwej
Katedra Mikrobiologii i
Immunologii WNP US
Tel. 091 444 1593
[email protected]
Dr Joanna Śliwa-Dominiak
Katedra Mikrobiologii i
Immunologii WNP US
Tel. 091 444 1593
[email protected]
Prof. Lidia Brydak
Mgr Joanna Działo
Katedra Mikrobiologii i
Immunologii WNP US
Tel. 091 444 1592
[email protected]
Tytuł, rodzaj prezentacji
Słowa kluczowe
„Odporność a mikroorganizmy”
Wykład – 20 min
Odpowiedź komórkowa i humoralna,
nieswoista i swoista
“Co to jest układ odpornościowy
(UO) ?”
Wykład – 30 min
Narządy układu odpornościowego,
komórki układu odpornościowego,
odpowiedź komórkowa i humoralna,
nieswoista i swoista
“Genom I filogeneza molekularna a
wirusy”
Wykład – 30 min
Genom, drzewa filogenetyczne,
homologia, wirusy
“Gdzie żyją zarazki (bakterie,
wirusy) i czy biorą udział w
powstawaniu Życia?”
Wykład – 20 min
Bakterie, wirusy, kosmos, niekorzystne i
trudne warunki życia
“Czy bakterie mają wirusy i co z tego
wynika?”
Wykład – 20 min
Bakterie, wirusy, bakteriofagi, środowisko
wodne
“Wirusy grypy a pandemia grypy”
Wykład – 30 min
Wirus grypy, H1N1, pandemia, historia
pandemii
Katedra Genetyki
Imię, nazwisko,
kontakt
Tytuł, rodzaj
prezentacji
Słowa kluczowe
Dr hab. Marianna Soroka
[email protected]
Tel. 091 444 2794
Dr Anna Rymaszewska
[email protected]
Tel. 091 444 2750
„Muszka owocowa jako obiekt
badań genetycznych” – Warsztaty
90 min
Prawa Mendla, mutacje, krzyżówki
genetyczne
„Narodziny genetyki” – Wykład 45
min
Prawa Mendla, zasady dziedziczenia,
determinacja płci, filogenetyka
Download