Tematy wykładów otwartych na WB

advertisement
PROPOZYCJE ZAJĘĆ
TERENOWYCH I STACJONARNYCH
DLA UCZNIÓW
GIMNAZJÓW I LICEÓW
WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO
OFERTA BEZPŁATNA
http://www.wb.usz.edu.pl/promocja
ZAPRASZAMY
ZAJĘCIA PROWADZI KADRA AKADEMICKA WYDZIAŁU BIOLOGII
UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO
ZAJĘCIA TERENOWE
Dane kontaktowe
Dr Marcin Wilhelm
Katedra Taksonomii Roślin i
Fitogeografii
[email protected]
tel. 091 444 16 42
Dr hab. Beata Bosiacka
Katedra Taksonomii Roślin i
Fitogeografii
[email protected]
tel. 091 444 1670
Dr Helena Więcław
Katedra Taksonomii Roślin i
Fitogeografii
[email protected]
tel. 091 444 1669
Dr Monika Myśliwy
Katedra Taksonomii Roślin i
Temat zajęć,
rejon, czas trwania,
dojazd/miejsce zbiórki,
liczba osób
„Bagienny survival – torfowisko
Niedźwiedzie Błoto w Puszczy
Bukowej”, ok. 90-120 min.
Dojazd we własnym zakresie, spotkanie
w Kołowie.
Max. 20 osób
„Polodowcowy krajobraz Puszczy
Wkrzańskiej dziś”, ok. 120-150 min.
Dojazd we własnym zakresie, spotkanie
na pętli autobusu 87 – Podburz/Szczecin
Max. 20 osób
„Drzewa i krzewy parków Szczecina”
- Park Kasprowicza, Różanka, dawny
ogród botaniczny, ok. 160-180 min.
Zbiórka przy pomniku Trzech Orłów na
Jasnych Błoniach – zakończenie na
przystanku tramwaju nr 3 przy szpitalu
na ul. Arkońskiej.
Max. 20 osób
„Kolekcja arboretum w
Przelewicach”, ok. 180 min.
Dojazd i kupno biletów wstępu we
własnym zakresie, spotkanie przy bramie
wejściowej do arboretum.
Max. 20 osób
„Szata roślinna wokół jeziora
Głębokiego”, ok. 180 min. Dojazd we
własnym zakresie, spotkanie na pętli
Głębokie.
Max. 20 osób
Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy
„Wodozbiór” w Puszczy Wkrzańskiej,
Słowa kluczowe
Proces lądowienia jeziora, sukcesja
roślinności, gatunki chronione,
zagrożenia i ochrona torfowisk
Formy polodowcowe, charakterystyczne
gatunki roślin, przykłady antropopresji gospodarka leśna, użytkowanie
rekreacyjne, śmieci w lesie itp.
Ciekawostki dendrologiczne,
rozpoznawanie rodzimych i egzotycznych
drzew i krzewów
Historia i zwiedzanie kolekcji arboretum;
charakterystyka obcych gatunków drzew i
krzewów (z elementami biogeografii);
mała palmiarnia – początki kolekcji.
Interesujące gatunki roślin w różnych
typach ekosystemów, przystosowanie
roślin do warunków życia; rozpoznawanie
gatunków wodnych, bagiennych i
leśnych.
Trasa spacerowa do platformy widokowej
przy Wodozbiorze; różne typy
Fitogeografii
[email protected]
tel. 91 444 1671
ok. 120-180 min. Dojazd we własnym
zakresie, spotkanie na pętli autobusu 87
– Podbórzańska/Szczecin
Max. 20 osób
ekosystemów, charakterystyczne gatunki
roślin i ich przystosowania do warunków
życia.
ZAJĘCIA STACJONARNE w budynkach
Wydziału Biologii
Katedra Anatomii i Zoologii Kręgowców
Imię, nazwisko,
kontakt
Dr Piotr Sadanowicz
Katedra Anatomii i Zoologii
Kręgowców
[email protected]szczecin.pl
tel. 091 444 16 55
Dr Jacek Kaliciuk
Katedra Anatomii i Zoologii
Kręgowców
[email protected]
Tel. 091 444 16 55
Tytuł,
rodzaj prezentacji
Słowa kluczowe*
"Układ nerwowy – jak działa?
I dlaczego czasami nie działa"
Wykład 45 min;
Budowa i funkcjonowanie układu
nerwowego kręgowców ze szczególnym
uwzględnieniem człowieka. Wybrane
choroby układu nerwowego.
" Zrównoważony rozwój – realia czy
mrzonki?" - Wykład 45 min;
Ginące gatunki. Rabunkowa gospodarka.
Wycena składników środowiska (ile
kosztuje wróbel?).
Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody
Imię, nazwisko,
kontakt
Dr hab. Zofia Sotek, prof.
US
Katedra Botaniki i Ochrony
Przyrody
[email protected]
Tel. 091 4441560
Dr hab. Małgorzata
Stasińska, prof. US
Katedra Botaniki i Ochrony
Przyrody
[email protected]
Tel. 091 4441565
Dr hab. Małgorzata Puc
Katedra Botaniki i Ochrony
Przyrody
[email protected]
Tel. 091 4441673
Tytuł,
rodzaj prezentacji
Słowa kluczowe*
„Wybrane zagadnienia z morfologii
roślin naczyniowych”
Wykład 45 min;
Modyfikacje korzeni i pędów roślin
wyższych.
systemy korzeniowe, rodzaje korzeni
i pędów;
„Grzyby trujące
i ich substancje toksyczne”
Wykład 45 min;
Grzyby trujące (w tym halucynogenne),
grupy toksyczności grzybów, toksyny
grzybowe, zatrucia grzybami i pierwsza
pomoc w zatruciach;
„Co nas kręci w nosie ?
– pyłek i alergia pyłkowa.
Warsztaty połączone z pokazem 45
min;
Pyłek alergenny w powietrzu Szczecina,
mechanizmy powstawania i objawy
alergii, czynniki sprzyjające
zachorowaniom; Obserwacje pyłku pod
mikroskopem. Eksperymenty z zakresu
„Powietrze” (przeciwsztormowa moneta,
czarodziejskie baloniki, łuk wiatru, strzał
w tył),
Katedra Antropologii
Imię, nazwisko,
kontakt
Tytuł, rodzaj prezentacji
Słowa kluczowe*
Dr Ewa Rębacz
Katedra Antropologii
[email protected]
Tel. 091 .....
Układ kostny człowieka – podział,
funkcje, zróżnicowanie
poszczególnych kości.
Laboratorium 2x45 min.
Kręgosłup, czaszka, klatka piersiowa,
obręcze, kończyny.
Możliwość obejrzenia kości, praca z
materiałem kostnym.
Katedra Biochemii
Imię, nazwisko,
kontakt
Tytuł, rodzaj prezentacji
Słowa kluczowe*
Prof. dr hab. Jolanta
Tarasiuk
„Badanie aktywności enzymów.”
Laboratorium 1 godz;
Enzymy, materiał biologiczny, amylaza,
katalaza;
Katedra Biochemii
[email protected]
Tel. 091 4441551
Katedra Chemii i Ochrony Środowiska Wodnego
Imię, nazwisko,
kontakt
Tytuł, rodzaj prezentacji
Słowa kluczowe*
Prof. dr hab. Gorzysław
Poleszczuk
Katedra Chemii i Ochrony
Środowiska Wodnego
[email protected]
Tel. 091 4441571, 4441572
„Co się dzieje w ekosystemach
wodnych? (O procesach
biohydrogeochemicznych
zachodzących w toni wodnej i w
osadach naturalnych zbiorników
wodnych)”
Wykład 45 min;
Ekosystem, biotop, biocenoza, jakość
wód naturalnych, wskaźniki jakości wód,
procesy biohydrogeochemiczne;
Dr inż. Anna Bucior
Katedra Chemii i Ochrony
Środowiska Wodnego
[email protected]
Tel. 091 4441571, 4441572
„Zalew Szczeciński - produkcja
pierwotna toni wodnej”
Wykład 45 min;
Zalew Szczeciński, fitoplankton,
produkcja pierwotna, metody badań;
Katedra Zoologii Ogólnej
Imię, nazwisko,
kontakt
Dr Lucyna Kirczuk
Katedra Zoologii Ogólnej
[email protected]
Tel. 091 444 16 19
Dr hab. Robert Czerniawski
Katedra Zoologii Ogólnej
[email protected]
Tel. 091 444 16 24
Dr hab. Katarzyna Dziewulska, prof.
US
Katedra Zoologii Ogólnej
[email protected]
Tel. 91 444 1619; 444 1622
Dr hab. Katarzyna Dziewulska, prof.
US
Katedra Zoologii Ogólnej
[email protected]
Tel. 91 444 1619; 444 1622
Dr hab. Katarzyna Dziewulska, prof.
US
Katedra Zoologii Ogólnej
[email protected]
Tel. 91 444 1619; 444 1622
Dr hab. Katarzyna Dziewulska, prof.
US
Katedra Zoologii Ogólnej
[email protected]
Tel. 91 444 1619; 444 1622
Prof. dr hab. Józef Domagała
Katedra Zoologii Ogólnej
[email protected]
Tel. 091 444 16 16
Prof. dr hab. Józef Domagała
Katedra Zoologii Ogólnej
[email protected]
Tel. 091 444 16 16
Dr hab. Małgorzata Pilecka-Rapacz
Katedra Zoologii Ogólnej, prof. US
[email protected]
Tel. 091 444 16 19
Tytuł, rodzaj
prezentacji
Słowa kluczowe”
„Hybrydyzacja – miejsce i rola
hybrydów w środowisku”
Wykład 45 min;
Hybrydyzacja, antropopresja,
introgresja, przyczyny i znaczenie
hybrydyzacji.
„Rola zooplanktonu w
środowisku wodnym”
Wykład 45 min;
zooplankton, bezkręgowce wodne,
ichtiofauna, filtratory, baza
pokarmowa ryb
„Kriokonserwacja struktur
biologicznych i jej zastosowanie”
Wykład 45 min;
Kriokonserwacja, ciekły azot,
krioprotektory,
Przegląd tkanek zwierzęcych
Wykład 45-60 min;
Histologia, tkanka nabłonkowa,
łączna, krew, mięśniowa, nerwowa
„Rozwój embrionalny zwierząt”
Wykład 45 min
Bruzdkowanie, blastula, gastrulacja,
listki zarodkowe
„Cykl płciowy człowieka”
Wykład 45 min
Układ rozrodczy żeński i męski,
jajnik, pęcherzyki jajnikowe, jądro,
oogeneza, spermatogeneza,
plemnik, komórka jajowa
„Restytucja i ochrona ryb
wędrownych” do wyboru gatunek,
lub grupa gatunków
Wykład 45 min;
Łosoś, jesiotr, dojrzewanie,
owulacja, ochrona, restytucja
„Rozród kręgowców od ryb do
ssaków” - Wykład 45 min;
Rozród kręgowców: ryb, płazów,
gadów, ssaków; rozród małży
Rola behawioru żywiciela w
cyklu rozwojowym pasożytów
Wykład 45 min;
Pasożyty, żywiciele, człowiek,
tasiemce, nicienie
Katedra Taksonomii Roślin i Fitogeografii
Imię, nazwisko,
Tytuł, rodzaj prezentacji
Słowa kluczowe*
kontakt
Dr hab. Beata Bosiacka
Katedra Taksonomii Roślin i
Fitogeografii
[email protected]
tel. 091 4441670
Dr hab. Agnieszka GrinnGofroń, prof. US
Katedra Taksonomii Roślin i
Fitogeografii
[email protected]
tel. 091 4441670
Dr Monika Myśliwy
Katedra Taksonomii Roślin i
Fitogeografii
[email protected]
tel. 091 4441671
Dr Edyta Stępień
Katedra Taksonomii Roślin i
Fitogeografii
[email protected]
tel. 091 4441671
Dr Helena Więcław
Katedra Taksonomii Roślin i
Fitogeografii
[email protected]
tel. 091/4441669
Dr Marcin Wilhelm
Katedra Taksonomii Roślin i
Fitogeografii
[email protected]
tel. 091/4441642
„Roślinne substancje biologicznie
czynne o działaniu leczniczym”
Wykład 45 min;
Przegląd biologicznie czynnych substancji
wtórnych występujących w roślinach;
Charakterystyka gatunków i surowców
roślinnych zawierających substancje
czynne z grupy alkaloidów i glikozydów;
„Formacje roślinne świata”
Wykład 45 min
Przegląd formacji roślinnych na świecie,
zagrożenia, perspektywy i ochrona.
„Inwazje biologiczne”
Wykład 45 min
Pojęcie inwazji terytorialnej i
ekologicznej, przykłady gatunków
inwazyjnych w Polsce i na świecie,
biologiczne podłoże ekspansywności
gatunków, skutki inwazji biologicznych.
„Lichenoindykacja zanieczyszczeń
powietrza”
Ćwiczenia 45 min lub 90 min
Budowa porostów. Porosty jako
bioindykatory. Przegląd systematyczny
porostów. Metody lichenoindykacji
zanieczyszczeń powietrza.
„Pochodzenie i historia roślin
uprawnych”
Wykład 45 min
Ośrodki pochodzenia roślin uprawnych,
ośrodek południowo-amerykański,
pochodzenie ziemniaka, pomidora,
tytoniu, chinowca, manioku, orzecha
ziemnego, kakaowca, ananasa
„Rzadkie i zagrożone rośliny
naczyniowe Pomorza Zachodniego”
Wykład 45 min
Prezentacja wybranych rzadkich i
zagrożonych gatunków roślin
naczyniowych występujących na terenie
Pomorza Zach.; zagrożenia i ochrona.
Katedra Mikrobiologii i Katedra Immunologii
Imię, nazwisko,
kontakt
Dr hab. Beata TokarzDeptuła, prof. US
Katedra Immunologii WB US
Tel. 091 444 1610
[email protected]
Dr Beata HukowskaSzematowicz
Katedra Immunologii WB US
Tel. 091 444 1592
[email protected]
Dr hab. Beata TokarzDeptuła, prof. US
Katedra Mikrobiologii i
Immunologii WB US
Tel. 091 444 1610
[email protected]
Dr Paulina Niedźwiedzka
-Rystwej, Dr hab. Beata
Tokarz-Deptuła, prof. US
Katedra Immunologii WB US
Tel.091 444-1593
Prof. dr hab.Lidia Brydak
Katedra Immunologii WB US
Tel. 091 444 1610
[email protected]
Dr Małgorzata
Pawlikowska-Warych
Katedra Mikrobiologii WB US
Tel. 091 444 1592
[email protected]
Dr Małgorzata
Pawlikowska-Warych
Katedra Mikrobiologii WB US
Tel. 091 444 1592
[email protected]
Dr Joanna ŚliwaDominiak
Tytuł, rodzaj prezentacji
Słowa kluczowe
„Co to jest układ odpornościowy
(UO) ?”
Wykład – 30 min
Narządy układu odpornościowego,
komórki układu odpornościowego,
odpowiedź komórkowa i humoralna,
nieswoista i swoista
„Genom i filogeneza molekularna, a
wirusy”
Wykład – 30 min
Genom, drzewa filogenetyczne,
homologia, wirusy
“Gdzie żyją zarazki (bakterie,
wirusy) i czy biorą udział w
powstawaniu życia?”
Wykład – 30 min
Bakterie, wirusy, kosmos, niekorzystne i
trudne warunki życia, teorie badaczy
„Komórki UO i nowe zjawiska w
immunologii –tajna broń
makroorganizmu”
Wykład 20 min
Komórki UO, NET, Trogocytoza i inne
“Wirusy grypy a pandemia grypy”
Wykład – 30 min
Wirus grypy, H1N1, pandemia, historia
pandemii
„Chlamydie środowiskowe – nowe
patogeny człowieka”
Wykład – 20 min
Chlamydie środowiskowe, ameby
woda gleba i człowiek
“Bakterie w środowisku – przyjaciele
czy wrogowie”
Wykład – 20 min.
Obieg materii, biodegradacja,
biomonitoring
“Czy bakterie mają wirusy i co z tego
wynika?”
Bakterie, wirusy, bakteriofagi, środowisko
wodne
Katedra Mikrobiologii WB US
Tel. 091 444 1593
[email protected]
Dr Małgorzata
Pawlikowska-Warych
Katedra Mikrobiologii WB US
Tel. 091 444 1592
[email protected]
Dr hab. Beata TokarzDeptuła, prof. US
Katedra Mikrobiologii i
Immunologii WB US
Tel. 091 444 1610
[email protected]
Prof. dr hab. Wiesław
DeptułaDr hab. Beata
Tokarz-Deptuła, prof. US
Katedra Mikrobiologii i
Katedra Immunologii WB US
Tel. 091 444 1605
[email protected]
Wykład – 20 min
“Odporność przy chlamydiozach u
ssaków w tym u człowieka”
Wykład – 20 min.
Chlamydie, zjawiska i mechanizmy
odpornościowe u ssaków
„Pogaduszki bakterii.”
Wykład – 20 min
Zjawiska typowe i nietypowe
porozumiewania sie bakterii –
zjawisko QS, bioluminescencja,
biofilm i inne)
“Zjawiska odpornościowe w
zakażeniach wirusowych u ssaków w
tym u człowieka”
Wykład – 20 min.
Reakcje UO typowe i nietypowe
Katedra Fizjologii
Imię, nazwisko,
kontakt
Dr Dorota Kawczuga
[email protected]
Tel. 091 444 1598
Tytuł, rodzaj
prezentacji
„Percepcja wrażeń zmysłowych
u człowieka – Wykład 30 min.,
Warsztaty 45 min.
Słowa kluczowe
Zapoznanie się z fizjologią
poszczególnych zmysłów: dotyku,
wzroku, słuchu, równowagi, smaku.
Przeprowadzenie badań związanych ze
zmysłem czucia umiejscowienia,
słuchu, wzroku, smaku,
współzależności smaku i węchu.
Katedra Genetyki
Imię, nazwisko,
kontakt
Dr hab. Marianna Soroka, prof.
US
[email protected]
Tel. 091 444 1583
Dr Małgorzata Adamska,
[email protected] tel. 091 444
15 81
Dr hab. Marianna Soroka, prof.
US
[email protected]
Tel. 091 444 1583
Dr Anna Rymaszewska
[email protected]
Tel. 091 444 1582
Dr Anna Rymaszewska
[email protected]
Tel. 091 444 1582
Dr Anna Rymaszewska
[email protected]
Tel. 091 444 1582
Tytuł, rodzaj
prezentacji
Słowa kluczowe
„Muszka owocowa jako obiekt
badań genetycznych” – Warsztaty
90 min
Prawa Mendla, mutacje, krzyżówki
genetyczne
„Budowa DNA” – Warsztaty 90 min
Struktura i funkcja DNA
„Genom mitochondrialny
człowieka” – Wykład 60 min
Dziedziczenie i polimorfizm mtDNA,
mitochondrialna Ewa, choroby
mitochondrialne
„Zajrzeć w głąb DNA” – wykład 45
min
Nowoczesne metody analiz
molekularnych
„Narodziny genetyki” – Wykład 45
min
Prawa Mendla, zasady dziedziczenia,
determinacja płci, filogenetyka
„Ewolucja płci” – Wykład 45 min
Jak wyewoluowała płeć, rodzaje
determinacji płci, dobór płciowy
Katedra Zoologii Bezkręgowców i Limnologii
Imię, nazwisko,
kontakt
Dr Agnieszka SzlauerŁukaszewska
[email protected]
Tel. 091 444 1661
Dr Piotr Dąbkowski
[email protected]
Tel. 091 444 1649
Tytuł, rodzaj
prezentacji
Słowa kluczowe
„Bezkręgowce - fobie ludzkości i
inspiracje twórców” – Warsztaty
90 min
Bezkręgowce, drapieżnictwo,
behawior, biologia, morfologia
„Strategia drapieżnictwa i obrony
w świecie bezkręgowców.” –
Warsztaty 90 min
Bezkręgowce, drapieżniki, ofiary,
behawior, biologia, morfologia
Download