Seminars in 2004

advertisement
Cosmology and Astrophysics
Seminar
(Seminaria z Kosmologii i Astrofizyki)
1
Fridays, 12.30 p.m.
(Pia̧tki, godzina 12.30)
Institute of Physics, Wielkopolska 15, Room 301
(Wydz. Mat.-Fiz. US, ul. Wielkopolska 15, sala nr 301)
9.01.2004 Ewolucja pola magnetycznego wokół gwiazdy neutronowej (mgr A. Szaniewska)
16.01.2004 O równaniu Diraca (dr J. Zaleśny)
23.01.2004 Model dysku akrecyjnego typu
”slim” (J. Szklarski)
30.01.2004 Zagadnienie dwutonu w psychoakustyce (mgr T. Ziębakowski)
27.02.2004 Conformal relativity and its cosmological implications (prof. M. Dąbrowski)
5.03.2004 Zaburzenia pola grawitacyjnego
a wielkoskalowa struktura Wszechświata (T. Denkiewicz)
1
Seminaria w zależności od języka tytułu prowadzone są w języku polskim lub angielskim. Zwykle zawierają zarówno wątki na
poziomie popularnym jak i zaawansowanym, a zatem mogą być również adresowane do młodzieży wyższych klas szkół średnich oraz
studentów. Mają charakter nieformalny (swoboda zadawania pytań, bezpośredni kontakt z uczestnikami, herbata, kawa, pączki).
12.03.2004 O ekosferach gwiazd (dr J. Garecki)
19.03.2004 Pre-Big-Bang Cosmologies (prof.
M. Dąbrowski)
26.03.2004 Ekpyrotic/Cyclic Cosmologies
(T. Denkiewicz)
2.04.2004 Od grup i algebr Liego do zagadnienia dwutonu (mgr T. Ziębakowski)
16.04.2004 Ogólna Teoria względności a eksperyment (dr J. Garecki)
23.04.2004 Moja przygoda z fizyką i kosmologią (prof. J. Stelmach)
30.04.2004 Ekpyrotic/Cyclic Cosmologies
(T. Denkiewicz)
7.05.04 Jak ”wyprowadzić” równania Maxwella (dr J. Zaleśny)
14.05.04 Brans-Dicke, Hoyle-Narlikar and
superstring theories (prof. M. Dąbrowski)
21.05.04 The slim disc model - numerical
simulations (J. Szklarski)
2
28.05.04 Historyczne przejścia Wenus na
tle tarczy Słońca i wyznaczanie odległości Ziemia-Słońce (D. Budny); Poszukiwania planet poza Układem Słonecznym
(N. Targosz)
4.06.04 Gwiazda naszego życia - Słońce (M.
Ślęczka); Druga planeta od Słońca - Wenus (G. Kalicka)
18.06.04 Filozofia chemii - czy chemia posiada odrębność metodologiczną odróżniającą ją od fizyki (mgr M. Szynkiewicz, UAM Poznań)
25.06.04 Perturbations in cyclic models of
the Universe (mgr T. Denkiewicz)
02.07.04 O równoważności masy i energii
w teorii względności (dr J. Garecki)
09.07.04 Is the gravitational constant G really a “constant”? (prof. M.P.Dabrowski)
8.10.04 Moje wrażenia z konferencji: DESY (Deutsche Elektronen Synchrotron)
Theory Workshop 28.09-1.10.2004 (prof.
M. Da̧browski)
3
15.10.04 Spectrum mocy zaburzeń pierwotnych w modelach konforemnych grawitacji (mgr T. Denkiewicz)
22.10.04 Finsler-like structure imposed on
Friedman spacetimes (dr J. Garecki)
5.11.04 O Równoważności Masy i Energii
w Ogólnej Teorii Względności (dr J. Garecki)
12.11.04 Ogólna Teoria Względności a Eksperyment (dr J. Garecki)
19.11.04 Jerk i kerk, czyli superprzyspieszenie i supersuperprzyspieszenie Wszechświata (prof. M. Dąbrowski)
26.11.04 Modele kosmologiczne z materią
fantomową (prof. M. Dąbrowski)
3.12.04 Obserwacje kosmicznego promieniowania tła (mgr T. Denkiewicz)
10.12.04 Rozmiary kątowe obiektów w rozszerzającym się Wszechświecie
(prof. J.Stelmach)
17.12.04 O dźwiękach, wrażeniach słuchowych i geometrii nieeuklidesowej (mgr
4
T. Ziębakowski)
(kontakt: M. Da̧browski; tel. 4441248
lub email: [email protected]
lub http://sus.univ.szczecin.pl/˜alacny/seminaria/plan.html
lub http://uoo.univ.szczecin.pl/˜mpdabfz
kontakt dla studentów: T. Denkiewicz; [email protected])
5
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Create flashcards