Chmury

advertisement
Meteorologia i Klimatologia
Ćwiczenie V
Poznań,
27.10.2008
Chmury - widzialny zbiór bardzo małych
kropelek wody lub kryształków lodu
zawieszonych w swobodnej atmosferze.
Ze
względu
dzielimy
na
na
budowę
fizyczną
jednorodne
chmury
(zbudowane
wyłącznie z kropelek wody lub kryształków
lodu) i mieszane (zbudowane zarówno z
kropelek wody, jak i kryształków lodu).
Nefologia – nauka o chmurach, ważna dla
przewidywania
pogody
–
chmury
są
odzwierciedleniem
procesów
fizycznych
zachodzących w atmosferze, np. rozbudowa chmury
w pionie oznacza, że powietrze unosi się →
ochłodza → opad
Chmury można podzielić na cztery
grupy. Pierwsze trzy grupy wyróżnia
się na podstawie wysokości na jakiej
występuje ich podstawa ponad
poziomem gruntu:
- chmury piętra wysokiego
– na wysokości 5-13km
na zdj. Cirrus fibratus intortus i Cirrus spissatus.
(1.1) Cirrus (Cs) – (na wys. 6-12km) – zbudowane z kryształków
lodu, temp. od -10°C do -40°C; wyst. w górnych warstwach
troposfery
(1.2.) Cirrocumulus (Cc) –
- chmura kłębiasto-pierzasta;
- wys. występowania 6-12km
- złożona z kryształków lodu
- brak opadów.
(1.3.) Cirrostratus (Cs) –
- chmura warstwowo-pierzasta;
- wys. występowania 6-12km
- złożona z kryształków lodu
- brak opadów.
- tworzy zjawisko halo
- chmury średnie – (wys. wyst. 2-6km)
(2.1) Altocumulus (Ac)
- zbudowane prawie wyłącznie z kropelek wody (tylko przy b.
niskich temp. Mogą się wytworzyć kryształki lodu)
- wyraźne cienie, wyraźny zarys płatów brzegowych
- brak opadów
(2.2) Altostratus (As),
- zbudowane z kropelek wody i kryształków lodu, może
zawierać takżę krople deszczu i płatki śniegu
- często kilka warstw horyzontalnych (jedna nad drugą)
- mogą wystąpić mało intensywne opady deszczu/śniegu
Altocumulus perlucidus
Altocumulus floccus perlucidus
Altostratus pannus
Altostratus undulatus
- chmury niskie – (wys. wyst. < 2km)
(3.1) Nimbostratus (Ns)
- zbudowane z kropelek wody i kryształków lodu
- brak wyraźnego zarysu, pojedyncze postrzępione chmury
poniżej warstwy Ns
- typowa chmura opadowa (!)
- grubość może dojść do 4-6km
(3.2) Stratocumulus (Sc),
- zbudowane z kropelek wody i kryształków lodu oraz kropel
deszczu i krup śnieżnych (b. rzadko kryształki lodu i płatki
śniegu)
- szerokość poszególnych brył większa niż szerokość 3 palców
- mogą wystąpić mało intensywne opady lub virga
(3.3) Stratus (St)
- zbudowane z kropelek wody, przy niskich temp. także
słupków lodowych i drobnych płatków śniegu
- b. nisko położona podstawa chmur, wyraźnie zaznaczona
jednolita podstawa
- mogą towarzyszyć opady mżawki, słupków lodowych i
śniegu zawsze o małym natężeniu
- ze względu na dużą zawartość pary wodnej oraz niskie
albedo ogranicza promieniowanie krótkofalowe →
obniża temp.
Nimbostratus virga
Stratocumulus
Nimbostratus virga
Stratus fractus
Nimbostratus virga
- chmury o budowie pionowej:
(4.1) Cumulus (Cu)
- zbudowane z kropelek wody, w najwyższych częściach (temp. < 0°C
kryształki lodu i przechłodzone krople wody)
- wygląd uzależniony od stadium rozwoju chmury
- duża gęstość, ostre zarysy, tendencje rozwoju pionowego, płaska
zacieniona podstawa, szybka zmiana kształtu
- b. rzadko słabe opady deszczu (przy silnym wypiętrzeniu)
(4.2) Cumulonimbus (Cb),
- zbudowane w dolnej części z kropelek wody, w górnej cz. z
kryształków lodu
- charakterystyczny kształt kowadła w przypadku dobrze wykształconej
chmury
- wyładowania atmosferyczne, silne, ulewne opady atmosferyczne (w
tym także gradu)
Cumulus humilis
Nimbostratus virga
Cumulus
Nimbostratus virga
Cumulonimbus
Nimbostratus
cumulonimbus
virga
Po środku, najwyższa - chmura kłębiasta deszczowa burzowa (Cumulonimbus
capilatus), sąsiadujące z nią po prawej - chmura kłębiasta deszczowa
(Cumulonimbus calvus), po lewej - chmury kłębiaste gatunku 'wypiętrzone'
(Cumulus congestus), na prawo od tych wszystkich - chmury kłębiaste średnio
wypiętrzone i pięknej pogody.
Nimbostratus
cumulonimbus
virga
3 typy genetyczne chmur:
- konwekcyjne (Cu, Cb) – chwiejny typ równowagi
atmosfery, silne prądy wstępujące powietrza
- falowe (St, Sc, Ac) – masy powietrza o równowadze
stałej
2 masy powietrza: chłodniejsze przy powierzchni,
cieplejsze nad nią, na granicy tych mas powierzchnia
pofalowana
- chmury wznoszenia ślizgowego – powstające na
powierzchni frontów
W strefie międzyzwrotnikowej dominują chmury kłębiaste
→
silne
ruchy
wstępujące
powietrza
W strefach umiarkowanych i wyższych gł. chmury
warstwowe
Obserwacje zachmurzenia → wizualne (skala 0-8)
* 1-3 – małe zachmurzenie
* 4-5 – umiarkowane
* 6-7 – duże
* 8 - całkowite
OPADY ATMOSFERYCZNE:
- powstają najczęściej z chmur mieszanych
Warunki sprzyjające powstawaniu kropli opadowej:
- koagulacja grawitacyjna (koalescencyjna)
- koagulacja turbulencyjna
- koagulacja elektrostatyczna
- mechanizm Findeisena – Bergerona (proces 3 fazowy)
- koagulacja grawitacyjna – kropla łączy się z innymi kroplami; w
chmurach ciepłych rośnie do ok. 5mm, rozpada się, znów łączy
z innymi i rośnie, rozpada, itd., w ten sposób wzrasta ilość
kropli w chmurze, aż dochodzi do opadu
- koagulacja turbulencyjna – łączenie się kropelek chmury przez
zderzanie w wyniku ruchów turbulencyjnych powietrza; sam
proces nie powoduje opadu, ale go tylko wspomaga (!)
- koagulacja elektrostatyczna – łączenie się kropel o innych
ładunkach elektrostatycznych, głównie w chmurach typu Cb;
sam proces nie powoduje opadu, ale go tylko wspomaga (!)
-
mechanizm Findeisena – Bergerona – w chmurach
mieszanych skraplanie wody szybsze nad kryształkami lodu;
opad z chmur chłodnych; proces zachodzi < -12°C; w strefie
umiarkowanej generuje 90% opadów
Rodzaje opadów atmosferycznych:
• Deszcz – opad składający się z pojedynczych kropel wody o
średnicy > 0,5mm; spadanie pojedynczych kropel można
wyraźnie odróżnić
• Mżawka – równomierny, wolny opad, o średnicy kropel
poniżej 0,5mm; ruch kropel związany z ruchem powietrza
(mogą być także unoszone do góry)
• Śnieg – opad złożony z kryształków lodu, z których
większość ma kształt gwiazdek o budowie sześciokątnej.
Przy temp. > -10°C kryształki łączą się zazwyczaj w płatki
• Śnieg ziarnisty – opad bardzo drobnych (średnica <1mm)
nieprzezroczystych białych cząstek lodu. Gdy ziarna
uderzają w podłoże nie odbijają się
• Krupy śnieżne – opad białych, nieprzeświecających ziaren
lodu. Gdy uderzają o podłoże twarde odbijają się i
rozpryskują. Występują zwykle przy temp. ok. 0°C
• Ziarna lodowe – opad małych o średnicy < 5mm nie
przeświecających ziarn lodu. Gdy uderzają o podłoże nie
rozpryskują się i nie odbijają
• Grad – opad kulek lub bryłek lodu (gradziny) o średnicy 550mm (niekiedy większych). Grad nie pada nigdy przy temp.
<0°C.
Ciekawostka: Największa zmierzona gradzina spadła w
Coffeyville w Kansas, we wrześniu 1970 roku. Miała 14 cm
średnicy i ważyła 0,76 kg.
• Śnieg z deszczem – opad złożony ze śniegu i deszczu lub
topniejącego śniegu
Obserwacje opadów atmosferycznych:
• pokrywa śnieżna – musi zalegać przynajmniej dobę i
pokrywać co najmniej połowę terenu obserwacyjnego
• zamieć – bez opadu, śnieg leżący poruszany wiatrem
• zawieja – przenoszenie leżącego śniegu połączony z
opadem śniegu
• Pomiar opadu wykonywany raz na dobę o godz. 6. czasu
GMT i notowany dla poprzedniego dnia
Przyrządy pomiarowe:
• Śniegowskaz
• Deszczomierz Hellmanna - pow.
zbierająca = 200 cm², umieszczany
na wysokości 1 m nad gruntem w
przypadku
gdy
przyrząd
jest
ustawiony do wysokości 500 m
n.p.m. i 1,5 m na wysokości powyżej
500 m n.p.m.
Zebraną w naczyniu wodę opadową
zlewa się do menzurki wyskalowanej
odpowiednio
do
powierzchni
recepcyjnej i mierzy jej objętość.
Do automatycznych pomiarów ciągłych
służą pluwiografy
Zadanie:
• Podać roczną sumę opadów (1pkt)
• Dopasować stacje do odpowiednich
histogramów (3,5pkt)
Download