ZAŁĄCZNIK 11 - Lotnicza Pogoda w pytaniach i

advertisement
ZAŁĄCZNIK 11 - Lotnicza Pogoda w pytaniach i odpowiedziach
Chmury
Chmury składają się z małych kropel wody lub kryształków lodu zawieszonych w powietrzu. Tworzą się,
kiedy następuje kondensacja pary wodnej. Krople wody mogą formować nawet wtedy kiedy temperatura
powietrza jest mocno poniżej 0°C. Takie przechłodzone krople wody mogą występować nawet od -40°C.
Aby chmury mogły powstać, to powietrze musi być nasycone parą wodną i muszą się w nim znajdować
tzw. „jądra kondensacji” – tzn. mikroskopijne cząsteczki np. soli morskiej, czy też innych stałych
zanieczyszczeń na których dochodzi właśnie do kondensacji pary wodnej.
Podstawowe informacje o chmurach
Ilość zachmurzenia określana i podawana jest w ósmych częściach pokrycia nieba w tzw. „oktas”. 1okta =
1/8 nieba. Czyli niebo podzielone jest na 8 równych sektorów, a informacja
o całkowitym zachmurzeniu mówi ile sektorów nieba pokryte jest przez chmury. Kiedy natomiast
mówimy o „podstawie chmury”(cloud base), to mówimy o najniższej wysokości na której nad lotniskiem
położony jest dolna granica tej chmury. Kiedy mówimy o „pułapie chmur” (cloud ceiling), to mówimy o
najniższej wysokości dolnej granicy chmur nad lotniskiem i ilość tego zachmurzenia przekracza 4 oktas
(5-8 oktas)
Aby ułatwić rozpoznanie różnych rodzajów chmur, tropopauza została podzielona na 3 warstwy w
zależności od wysokości. Ogólne klasyfikacja chmur została dokonana zgodnie z wysokością ich
podstawy nad poziomem gruntu.
1
ZAŁĄCZNIK 11 - Lotnicza Pogoda w pytaniach i odpowiedziach
Stratus
(St). Chmura w
postaci
jednolitej białej lub biało - szarawej
warstwy . Chmury stratus mogą mieć
grubość do kilkuset metrów i mogą
dawać opad mżawki, słupków lodowych
lub kryształków lodu. Jeśli towarzyszy
im mgła lub silniejszy opad, to oznacza,
że towarzyszy im nimbostratus. Stratus
często powoduje problem dla lotnictwa
z
powodu
niskiej
podstawy
i znacznie pogorszonej widzialności.
Mgła, która powoli się unosi i zanim całkowicie nie zaniknie, zamienia się często w warstwę
chmur stratus. Wreszcie mgła, która tworzy się nad obszarami wodnymi i jest wpychana w głąb
lądu przez wiatr od morza zamienia się w chmury stratus. Chociaż chmury stratus oznaczają
2
ZAŁĄCZNIK 11 - Lotnicza Pogoda w pytaniach i odpowiedziach
stabilne warunki lotu (praktycznie brak turbulencji) to jednak dłuższy lot w ich warstwie, gdy
temperatury są poniżej zera może narazić statek powietrzny na niebezpieczeństwo oblodzenia.
Stratocumulus
(Sc).
Chmury
kłebiasto-warstwowe, które
mają
postać dużych kulistych brył lub
krążków i wygladają jak duże
bawełniane kule . Powstają one często
wskutek wznoszenia przez wiatr
wiejący nad nierównym terenem.
Stratocumulus powstaje też podczas
rozpraszania się warstwy chmur stratus
lub „rozkładania się” się chmur
cumulus. Podstawy tych chmur i widzialności w ich pobliżu są przeważnie lepsze niż w
chmurach stratus.
Cumulus (Cu). Są to chmury o
grubych kłębiastych formach. Mają
względnie płaskie podstawy oraz
kopulaste wierzchołki wygladajace jak
kalafiory.
Powstają
w
wyniku
pionowego
wznoszenia
ciepłego
powietrza, w którym na skutek jego
ochłodzenia na większej wysokości,
następuje wyraźna kondensacja pary
wodnej. Chmury te tworzą się także,
gdy chłodna masa powietrza przemieszcza się nad chłodniejszym podłożem. Cumulusy ładnej
pogody oznaczają płytką warstwę niestabilności i oprócz słabej turbulencji nie występują w nich
ani w ich pobliżu oblodzenie, czy też opady. Jeśli cumulus kontynuuje swój rozwój pionowy to
przechodzi do formy tzw.wypiętrzonego cumulusa, w końcu może przekształcić się w chmurę
cumulonimbus.
3
ZAŁĄCZNIK 11 - Lotnicza Pogoda w pytaniach i odpowiedziach
Altostratus (As). Chmury altostratus
przeważnie mają postać szarawo niebieskawej warstwy, która zazwyczaj
pokrywa większość nieba . Jeśli
wygląda jak cieńka białawo-szara
woalka to przeważnie sygnalizuje
zbliżanie się frontu ciepłego lub burzy.
Promienie słoneczne blado prześwitują
przez wyżej położone tego typu chmury
i wygląda to jakby słońce świeciło przez zamrożoną szybę. Altostratus zwykle grubieje i obniża
się, kiedy słońce powoli zaczyna zachodzić i wtedy staje się bardziej szary i jednorodny. Słabe
opady atmosferyczne powstają przeważnie w niżej położonych chmurach. Samolot lecący w
nich przeważnie nie napotyka turbulencji, a jeśli już to słabą, ale może natknąć się na
umiarkowane oblodzenie.
Altocumulus (Ac). Chmury altocumulus wygladają
jak zwarte, białe lub szare komórki . Może być
zbudowany
zarówno
z kropelek wody, kryształków lodu lub ich kombinacji.
Chmury te związane są z wieloma systemami
frontowymi i często są zwiastunem zmiany pogody w
przeciągu następnych kilku godzin. Altocumulus
rozwija się z rozpadajacego się altostratusa lub
z wyniesionych do góry cumulusów. Komórki tej chmury mogą być ułożone w warstwę na
jednym poziomie, ale mogą też mieć różne wysokości. Altocumulus ustawiony w rzędy,
równoległe do terenu górzystego, zwykle świadczy o występowaniu turbulencji. Ułożenie chmur
altocumulus można zauważyć na widzialnych zdjęciach satelitarnych. Chmury te powinny być
traktowane przez pilotów z należytym respektem. Szczególnie groźną odmianą tej chmury jest
altocumulus lencticular, ale nim zajmiemy się w osobnym paragrafie tego rozdziału,
poświęconym specjalnym rodzajom chmur.
Nimbostratus (Ns). Nimbostratus jest szarą lub
ciemną chmurą występujacą w obszernej warstwie i
której
towarzyszy
zazwyczaj
ciągły
opad
atmosferyczny. Chmura ta jest sklasyfikowana jako
średnia, chociaż zwykle rozciąga się w dół, aż do
podstaw chmur niskich. Nimbostratus objawia się jako
gęsta, groźna chmura, przynosząca ciągły opad, który
4
ZAŁĄCZNIK 11 - Lotnicza Pogoda w pytaniach i odpowiedziach
okresami może być bardzo intensywny. W czasie silnych opadów, podstawa nimbostratusa staje
się mało wyraźna, co ma wpływ na dokładność pomiaru podstawy przez przyrządy pomiarowe na
lotnisku. Chmury te mogą tworzyć ciągłą warstwę zachmurzenia o dużej rozpiętości pionowej,
mając podstawy na kilkuset metrach i sięgając do 6 km, a czasami nawet więcej. Widzialność
podczas lotu w deszczu jest znacząco ograniczona. Nierówne strzępy zachmurzenia pod chmurą
nimbostratus nazywane są stratus fractus. Ten szczególny rodzaj stratusa często towarzyszy
silnemu wiatrowi w dolnej warstwie troposfery.
Cirrus (Ci). Są to cienkie chmury pierzaste widoczne
jako postrzępione pojedyncze łaty lub ułożonew
krótsze lub dłuższe linie zachmurzenia. Chmury cirrus
uporządkowane w mniej lub bardziej regularne linie
lub połączone z chmurami cirrostratus albo altostratus,
mogą być odznaką nadchodzenia gorszej pogody.
Linie cienkiego cirrusa z „pierzastymi ogonkami”
wskazują na kierunek górnego wiatru oraz jego
względną predkość. Ogonki te tworzone są przez kryształki lodu, które opadając dostają się do
niżej położonej warstwy, w której jest słabszy wiatr.
Cirrostratus (Cs). Chmura warstwowo-pierzasta w
postaci przejrzystej, mglistej i często prawie
niewidocznej zasłony, nie daje opadów. Składa się
głównie z kryształków lodu. Często powoduje
powstawanie zjawiska halo. Mogą się kończyć ostrą
granicą lub przechodzić płynnie w chmury Cirrus.
Stopniowo grubiejący cirrostratus może w końcu
przybrać postać wysokiego altostratusa. Pojawienie się
chmur Cirrostratus może, podobnie jak w przypadku chmur Cirrus, być zwiastunem
nadchodzącego frontu ciepłego w ciągu 12-24 godz., czyli pogorszenia pogody. Chmury mogą
także towarzyszyć frontowi chłodnemu, a dokładniej, cumulonimbusom. Jeśli kowadło
Cumulonimbusa rozpościera się wystarczająco wysoko, to z jego wysokich części wywiewanych
przez wiatr, mogą tworzyć się chmury Cirrostratus. Ponieważ, chmura ta pojawia się w warstwie
stabilnego powietrza, więc brak jest w niej turbulencji lub jest bardzo słaba. Oblodzenie jeśli się
pojawi, nie stanowi niebezpieczeństwa, bo jest raczej śladowe.
5
ZAŁĄCZNIK 11 - Lotnicza Pogoda w pytaniach i odpowiedziach
Cirrocumulus (Cc). Chmura kłębiasto-pierzasta w
postaci cienkiej, białej ławicy, której poszczególne
elementy wyglądają jak kulki bawełniane. Są to
chmury, które mogą powstawać w warstwie, gdzie
istnieją prądy wstępujące, ale zdecydowanie
najczęściej rozwijają się w wyniku ogrzewania od
dołu warstwy chmur cirrostratus. Zbudowane są
z kryształków lodu i nie dają opadów. Rozległe
warstwy tych chmur mogą dawać tzw. efekt „makrelowego nieba”. Cirrocumulus informuje nas
o
niestabilności
powietrza
w
wyższych
warstwach
troposfery,
a więc można oczekiwać turbulencji. Ponadto,
chmury te mogą do 12 godzin poprzedzać burze.
Cumulus wypiętrzony [ang. TCU-towering
cumulus, łac. Cumulus congestus]. Jest to
wypiętrzona chmura kłębiasta, przeważnie o dużej
rozciągłości pionowej. Jej górna pączkująca część
często ma wygląd kalafiora. Chmury tego typu
potrafią wypiętrzać się do wysokości nawet kilku
kilometrów. W związku z tym dają niekiedy
krótkotrwałe, przelotne opady deszczu lub śniegu o
natężeniu słabym lub umiarkowanym. Jest to przejściowa odmiana cumulusa, pomiędzy nim, a
chmurą cumulonimbus. Nie każdy wypiętrzony cumulus staje się chmurą cumulonimbus, ale już
tylko jego pojawienie się daje nam sygnał o silnej niestabilności powietrza, a tym samym, że
istnieje duże prawdopodobieństwo jego dalszego rozwoju pionowego. Chmurom tym zawsze
towarzyszą turbulencja i oblodzenie. Uważnie obserwuj te chmury, ponieważ gwałtownie
rozwijający się TCU, oznacza bardzo duże prawdopodobieństwo wystąpienia burzy w przeciągu
nawet kilku minut.
Cumulonimbus (Cb). Chmura ta jest dużą,
gęstą chmurą wypiętrzoną z wierzchołkami o
wyglądzie kalafiora. W fazie dojrzałej jej
górna część ulega spłaszczeniu i wygląda jak
klasyczne kowadło lub też składa się z grupy
cirrusów. Główna część cumulonimbusa
składa się z kropel wody, ale w jego górnej
części pojawiają się kryształki lodu. Chmury
cumulonimbus są zwykle nazywane po prostu
6
ZAŁĄCZNIK 11 - Lotnicza Pogoda w pytaniach i odpowiedziach
chmurami burzowymi. Są z nimi związane oczywiście takie zjawiska jak silny wiatr, błyskawice
czy silne opady atmosferyczne. Dobrze rozwinięty cumulonimbus może powodować opad gradu,
a także katastrofalnego zjawiska jakim jest tornado. W chmurach tych występują skrajnie
niebezpieczne uskoki wiatru oraz bardzo silne wznoszące lub opadające prądy powietrzne.
Podsumowanie – chmury.
Wysokość
Rodzaj chmur
Budowa
Ac
5000 m do
13000 m
5000 m do
13000 m
5000 m do
13000 m
2000 m do
7000 m
Kryształki
lodu
Kryształki
lodu
Kryształki
lodu
Krople wody i
kryształki lodu
As
2000 m do
7000 m
Krople wody i
kryształki lodu
Od 0 m do
2000 m. Może
być do 3000 –
4500 m, łącząc się
z AS
Od 300 m
do 2000 m
Od 0 m do
2000 m
Krople wody,
ale
mogą być
kryształki
lodu na
średnich
poziomach
Krople
wody
Krople
wody
Cirrus
Ci
Cirrostratus
Cs
Cirrocumulus
Cc
Altocumulus
Altostratus
Turbulencja
Oblodzenie
Widzialność
Brak
Brak
1000 m +
Brak
Brak
1000 m +
Słaba
Słaba
lub
umiarkowanej
Słaba
lub
umiarkowana
Brak
Słabe
lub
umiarkowane
Słabe
lub
umiarkowane
1000 m +
Umiarkowana
lub
silna
Umiarkowane
lub
silne
Słaba, lub
umiarkowana
Brak lub
Słaba
Słabe lub
Umiarkowane
Czasami słabe lub
umiarkowane
20 – 1000 m
20 – 1000 m
10 – 20 m
Nimbostratus
Ns
Stratocumulus
Sc
Stratus
St
Cumulus
Cu
Od 300 m do
7000 m
Krople wody i
kryształki
lodu
Umiarkowana
lub
silna
Umiarkowane
lub
silne
Mniej niż
20 m
Cumulonimbus
CB
Od 300 m
do
13000 m
Krople wody i
kryształki
lodu
Umiarkowana
lub
silna
Umiarkowane
lub
silne
10 – 20 m
Altocumulus
Lenticularis
AC
L
Od 2000 m
do
7000 m
Krople wody i
kryształki
lodu
Umiarkowana
lub
silna
Umiarkowane
lub
silne
10 – 30 m
10 – 30 m
-
7
Download