Właśnie minął kolejny rok pracy w Warsztatach Szkolnych 2010/2011

advertisement
Właśnie minął
kolejny rok pracy
w
Warsztatach
Szkolnych
2010/2011
Tak się zaczęło…
Pięknie
wyremontowane
warsztaty
przy
ul. Filarowej
otworzył
Prezydent
Bielska-Białej
Odrobina statystyki
• Warsztaty szkolne funkcjonują w dwóch
miejscach przy ulicy Filarowej oraz w filii
przy ul. Akademii Umiejętności
• Placówka kształci uczniów w zawodach :
kucharz małej gastronomii (1a,1ax,2a i 2ax)
technik kucharz ( 3TK i 4TK ) oraz
technik żywienia i gospodarstwa domowego
(3TŻ,4TŻ oraz 2TŻD )
Przestronne, ergonomiczne…..
Funkcjonalne i
bardzo nowoczesne……..
I mniej nowoczesne,
ale również funkcjonalne
warsztaty na
ul.Akademii Umiejętności
Statystyki ciąg dalszy….
• Uczniowie uczą się teorii i praktyki pod
okiem 9 nauczycielek praktycznej nauki
zawodu
• Codziennie w warsztatach odbywa
praktykę 5 do 7 grup uczniów , którzy w
pięcio- lub siedmiogodzinnym cyklu zajęć
sporządzają dania garmażeryjne, dania
obiadowe oraz wyroby ciastkarskie
• Wyroby kulinarne i cukiernicze
wyprodukowane przez uczniów
sprzedawane są w 4 punktach
umownie
zwanych bufetami
I w Zespole Szkół Samochodowych
i Ogólnokształcących
II w naszej szkole
III w Miejskim Zarządzie Oświaty
IV w internacie przy ul. Filarowej
Pracujący, szczęśliwi
uczniowie ……
Znów trochę statystyki…….
• W warsztatach szkolnych pracuje
2 pracowników administracyjnych
(dział magazyn i dział finanse)
2 pracowników obsługi
( dział czystość i transport )
oraz 7 pracowników kuchni
• Panie kucharki pracują 7 dni w tygodniu
przygotowując całodzienne wyżywienie dla
dzieci z Ośrodka Szkolno – Wychowawczego
oraz gotują obiady dla licznych odbiorców
Dania obiadowe sporządzamy dla:
• Pracowników i interesantów Miejskiego
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Zarządu Oświaty
Szkoły Podstawowej nr 38
Gimnazjum nr 12 oraz Zespołu Szkół
Samochodowych i Ogólnokształcących
Szkoły Podstawowej nr l
Szkoły Podstawowej nr 22
Szkoły Podstawowej nr 24
Szkoły Podstawowej nr 26
Gimnazjum nr l
LO im. Asnyka
Zespołu Szkół Ogrodniczych
SUMA WYPROD. OBIADÓW I-VI
2011 35.798
SUMA OBIADÓW CATERING I-VI
2011
24.124
Kolejni zadowoleni uczniowie…
Uczniowie pod okiem kierownictwa i
kadry nauczycielskiej przygotowują i
obsługują liczne bankiety i imprezy
okolicznościowe
PRZYKŁADOWE IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE
BANKIET W KOLEGIUM
NAUCZYCIELSKIM
Jubileusz Zespołu Szkół
Elektrycznych, Elektronicznych
i Mechanicznych
WRĘCZENIE NAGRÓD
PANA PREMIERA
VII FORUM BIBLIOTEKARZY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
ORGANIZUJEMY KIERMASZE
DZIEŃ OTWARTY
odwiedziło nas mnóstwo gości
Oprac. Kinga Baścik
Download