Spotkanie - Gmina Chełmża

advertisement
GMINA CHEŁMŻA
Zaproszenie na spotkanie
szkoleniowo – informacyjne dla rolników z Gminy Chełmża
Termin spotkania: 27.01.2014 r. godz. 11.00
Miejsce: Grzywna - restauracja „Boryna”
Organizatorzy: Wójt Gminy Chełmża Jacek Czarnecki
Komisja Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska
Przewodniczący Henryk Fałkowski
Program spotkania
Rejestracja uczestników, powitanie
11.00 – 11.15
11.15 – 12.45
12.45 – 13.15
Racjonalne nawożenie
dr Witold Szczepaniak
rzepaku, zbóż i kukurydzy
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Prezentacja ofert
Firmy prowadzące sprzedaż środków ochrony roślin
handlowych – środki
ochrony roślin
Omówienie bieżących
13.15 – 13.30
Franciszek Krutelewicz – właściciel PHP FRANK Chełmża
problemów w ochronie
roślin oraz oferta handlowa
PHU FRANK w Chełmży
13.30 – 13.50
Oferta BS Brodnica
Oddz. Chełmża
13.50 – 14.00
Dyrektor BS Brodnica Oddz. Chełmża Krzysztof Zduński
Prezentacja oferty
handlowej w zakresie
Sebastian Krystochowicz - ABT MOTOR Chełmża
maszyn i urządzeń
rolniczych, narzędzi i
akcesorii
14.00 – 14.15
Poczęstunek - obiad
14.15 – 15.00
Część rozrywkowa – występ zespołu cygańskiego
15.00 – 15.15
Konkursy z nagrodami dla rolników. Podsumowanie i zakończenie spotkania.
Download