Wydział Polityki Społecznej

advertisement
Wydział Polityki Społecznej
Załącznik Nr 2a
PLAN KONTROLI NA ROK 2013
w organach samorządu terytorialnego i innych jednostkach organizacyjnych realizujących zadania z zakresu administracji rządowej
luty
Forma
kontroli:
- kompleksowa
- problemowa
- sprawdzająca
5
kompleksowa
Miejsko - Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Żarkach
luty
kompleksowa
Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Nędzy
marzec
problemowa
Ocena prawidłowości realizacji programów
korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących
przemoc w rodzinie.
Urząd Miasta w Bytomiu
marzec
problemowa
5
Ocena funkcjonowania gminnego systemu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Urząd Gminy Goczałkowice Zdrój
kwiecień
kompleksowa
6
Ocena prawidłowości i realizacji zadań określonych w
ustawie o pomocy społecznej w formie zasiłków
okresowych oraz zgodności zatrudnienia pracowników
z wymaganymi kwalifikacjami.
Ośrodek Pomocy Społecznej w
Ożarowicach
kwiecień
problemowa
Jednostki lub komórki
organizacyjne przewidziane
do kontroli
Lp.
Temat kontroli
1
1
2
Określenie zakresu i ocena poziomu usług
świadczonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy
oraz zgodności zatrudnienia pracowników z
wymaganymi kwalifikacjami.
Ocena prawidłowości i realizacji zadań określonych w
ustawie o pomocy społecznej oraz zgodności
zatrudnienia pracowników z wymaganymi
kwalifikacjami.
Ocena prawidłowości i realizacji zadań określonych w
ustawie o pomocy społecznej w formie zasiłków
stałych oraz zgodności zatrudnienia pracowników z
wymaganymi kwalifikacjami.
3
Środowiskowy Dom
Samopomocy "Integracja" w
Bytomiu
4
2
3
1
Przewidywany
termin kontroli
(miesiąc)
4
Uwagi
6
7
Ocena prawidłowości realizacji zadań określonych w
ustawie o pomocy społecznej w formie zasiłków
okresowych, a także zgodności zatrudnienia
pracowników z wymaganiami kwalifikacyjnymi.
Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Zbrosławicach
kwiecień
problemowa
8
Ocena prawidłowości i realizacji zadań określonych w
ustawie o pomocy społecznej oraz zgodności
zatrudnienia pracowników z wymaganymi
kwalifikacjami.
Ocena prawidłowości działań gminy w zakresie pracy
Zespołu Interdyscyplinarnego.
Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Koszęcinie
maj
kompleksowa
Urząd Miasta Lędziny
maj
problemowa
Ocena prawidłowości realizacji zadań określonych w
ustawie o pomocy społecznej oraz zgodności
zatrudnienia pracowników z wymaganiami
kwalifikacyjnymi.
Ocena prawidłowości realizacji zadań określonych w
ustawie o pomocy społecznej w formie zasiłków
okresowych, a także zgodności zatrudnienia
pracowników z wymaganiami kwalifikacyjnymi.
Ośrodek Pomocy Społecznej w
Rydułtowach
maj
kompleksowa
Ośrodek Pomocy Społecznej w
Świerklańcu
czerwiec
problemowa
12
Ocena prawidłowości realizacji programów
korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących
przemoc w rodzinie.
Starostwo Powiatowe w
Bielsku-Białej
wrzesień
problemowa
13
Ocena prawidłowości realizacji zadań określonych w
ustawie o pomocy społecznej oraz zgodności
zatrudnienia pracowników z wymaganiami
kwalifikacyjnymi.
Ocena prawidłowości i realizacji zadań określonych w
ustawie o pomocy społecznej w formie zasiłków
okresowych oraz zgodności zatrudnienia pracowników
z wymaganymi kwalifikacjami.
Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Krzyżanowicach
wrzesień
kompleksowa
Ośrodek Pomocy Społecznej w
Marklowicach
październik
problemowa
9
10
11
14
2
15
Ocena prawidłowości działań gminy w zakresie pracy
Zespołu Interdyscyplinarnego.
Urząd Miasta w
Świętochłowicach
październik
problemowa
16
Ocena prawidłowości realizacji zadań określonych w
ustawie o pomocy społecznej w formie zasiłków
okresowych, a także zgodności zatrudnienia
pracowników z wymaganiami kwalifikacyjnymi.
Ośrodek Pomocy Społecznej w
Pszczyna
październik
problemowa
17
Ocena prawidłowości działań gminy w zakresie pracy
Zespołu Interdyscyplinarnego.
Urząd Miasta i Gminy Żarki
listopad
problemowa
Razem: 17 kontroli
z tego:
(ilość zaplanowanych kontroli ) - kompleksowych
- problemowych
- sprawdzających
-6
- 11
-0
Katowice, dnia 18 listopada 2013 r.
Sporządził: W. Pieczyrak.
WOJEWODA ŚLĄSKI
dr Zygmunt Łukaszczyk
3
Download