Ćw. 15 Zakażenia układu moczowo-płciowego (by Kiedraś)

advertisement
Visualização do documento
Ćw. 15 Zakażenia układu moczowo-płciowego (by Kiedraś).doc
(93 KB) Baixar
1. Pojęcie znamiennej bakteriurii oznacza obecność co najmniej 105 żywych bakterii
(CFU) w 1 ml moczu i dotyczy próbek moczu pobranego drogą mikcji ze środkowego
strumienia moczu
2. Najczęstszym czynnikiem wywołującym zapalenia pochwy jest drożdżyca pochwy.
Przykłady leków stosowanych w leczeniu zapaleń pochwy o tej etiologii – nystatyna,
ketokonazol, flukonazol
3. Wirusy odpowiedzialne za zakażenia wewnątrzmaciczne – CMV, HBV, HSV-1,
HSV-2, HCV, Rubella virus (nie HIV, nie HPV)
4. Bakterie odpowiedzialne za zakażenia wewnątrzmaciczne – Treponema pallidum,
Ureaplasma urealyticum, Listeria monocytogenes, Streptococcus agalactiae
5. Antybiotyki mogące mieć zastosowanie w leczeniu zakażeń układu moczowego
wywołanych przez Proteus sp. – penicyliny z inhibitorem, chinolony, cefalosporyny I
generacji (cefaleksyna), aminopenicyliny, monobaktamy, sulfonamidy (kotrimoksazol),
aminoglikozydy (nie makrolidy, nie pochodna nitrofuranu, nie penicyliny
izoksazolilowe)
6. Antybiotyki mogące mieć zastosowanie w leczeniu zakażeń układu moczowego
wywołanych przez Pseudomonas aeruginosa – ureidopenicyliny (piperacylina),
cefalosporyny III generacji (ceftazydym), karbapenemy (imipenem) (nie
aminopenicyliny, nie sulfonamidy)
7. Antybiotyki mogące mieć zastosowanie w leczeniu zakażeń układu moczowego
wywołanych przez E. coli – cefalosporyny I generacji (cefaleksyna), aminoglikozydy,
aminopenicyliny, cefalosporyny II generacji, chinolony (nie penicyliny naturalne, nie
penicyliny izoksazolilowe, nie makrolidy)
8. Do zakażeń dróg moczowych o etiologii Proteus sp. głównie dochodzi wskutek –
kamicy dróg moczowych, cewnikowania, (nie wad wrodzonych, nie częstych kontaktów
seksualnych)
9. Pęcherz moczowy jest najczęściej skolonizowany przez żadne – jest jałowy (nie
gronkowce skórne, nie maczugowce rzekomobłonicze, nie E. coli, nie drożdżaki)
10. Tetracykliny można stosować w leczeniu zakażeń cewki moczowej wywołanych
przez Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum
11. E. coli wywołująca zakażenia dróg moczowych – posiada otoczki, jest Gram (-)
pałeczką określaną jako laktozo (+) na podłożu MacConkeya (różowe), posiada fimbrie
(nie jest Gram (-) pałeczką niefermentującą glukozy, nie należy do bakterii wybrednych)
12. Nazwy gatunkowe ziarniaków Gram (+) wywołujących zakażenia dróg moczowych
– Staphylococcus saprophiticus, Staphylococcus epidermidis, Enterococcus faecalis,
Enterococcus faecium, Micrococcus
13. Drożdżyca pochwy nie wyklucza obecności w preparacie bezpośrednim pałeczek
kwasomlekowych – prawda; drożdżycę pochwy wyklucza obecność w preparacie
bezpośrednim pałeczek kwasomlekowych – fałsz
14. Prawdziwe – badanie na czystość pochwy to preparat bezpośredni barwiony metoda
Grama (nie drożdżyca pochwy jest zakażeniem nabywanym głównie na drodze
kontaktów seksualnych, nie ujemny posiew wydzieliny z pochwy wyklucza zakażenie
dróg rodnych, nie stwierdzenie obecności drożdżaków wymaga leczenia obydwu
partnerów)
15. Obecność bakterii jednego gatunku w posiewie moczu w ilości powyżej 105/ml bez
leukocyturii świadczy o bezobjawowej bakteriurii (nie ropomoczu, nie zakażeniu cewki)
16. Które z wymienionych zakażeń nie powoduje jałowego ropomoczu – zakażenie
Mycoplasma urealyticum (nie zakażenie wirusowe, nie gruźlica, nie rzęsistek)
17. Opisz cechy preparatu bezpośredniego w badaniu na czystość pochwy
charakterystyczne dla bakteryjnych waginoz (brak, pojedyncze, liczne):
a) nabłonki – liczne
b) leukocyty – pojedyncze
c) pałeczki kwasu mlekowego – brak
d) inne mikroorganizmy (jakie) – liczne (beztlenowe – Gardnerella vaginalis,
Mobiluncus, Peptostreptococcus, Bacteroides)
18. Do czynników jatrogennych sprzyjających zakażeniom w drogach moczowych
należą – antybiotykoterapia, cewnikowanie, immunosupresja, zabiegi ginekologiczne,
zabiegi urologiczne (cystoskopia)
19. Jakiego czynnika etiologicznego będziesz się spodziewał w nawrocie ZUM u
pacjenta z kamicą moczową i pH moczu 8 – Proteus mirabilis, Klebsiella (nie E. coli,
nie Pseudomonas aeruginosa, nie Enterococcus faecalis)
20. Zaproponuj krótko najlepszą metodę pobrania moczu do badania
mikrobiologicznego dla poszczególnych pacjentów z podejrzeniem zakażenia dróg
moczowych:
a) niemowlę – przylepne woreczki
b) pacjent nieprzytomny – cewnikowanie (po zmianie cewnika)
c) pacjent z wielokrotnymi posiewami z udziałem flory mieszanej –
nadłonowe nakłucie pęcherza
21. Badanie bakteriologiczne moczu – prawidłowe – podanie antybiotyku uniemożliwia
ilościową ocenę bakteriurii, preparat bezpośredni stanowi ważny etap badania
mikrobiologicznego moczu, w każdym przypadku o zakażeniu świadczy znamienna
bakteriuria, wyhodowanie flory mieszanej zawsze świadczy o zanieczyszczeniu próbki
22. Połącz poszczególne zakażenia z odpowiednim lekiem:
a) atypowe zapalenie cewki – norfloksacyna
b) rzeżączka – penicylina
c) waginoza bakteryjna – metronidazol
d) drożdżyca – nystatyna
23. W posiewie moczu pobranego z nakłucia wodonerczowo poszerzonej miedniczki
nerkowej wyhodowano E. coli w ilości 102 – czy jest to wskazanie do leczenia – tak,
ponieważ każde zakażenie górnych dróg moczowych wymaga leczenia, jako że powinny
być jałowe
24. Na czym polega posiew ilościowy? Jaki jest jego sens kliniczny – umożliwia on
określenie liczby komórek bakteryjnych w 1 ml moczu, czyli pozwala ocenić wielkość
bakteriurii – przy wzroście możemy zdiagnozować zakażenie
25. Liczne leukocyty, nieliczne nabłonki płaskie, nieliczne pałeczki kwasu mlekowego,
brak innych bakterii barwiących się metodą Grama, pojedyncze formy wegetatywne
drożdżaków w preparacie bezpośrednim wymazu z pochwy mogą świadczyć o –
atypowym zakażeniu pochwy (nie fizjologii, nie bakteryjnej waginozie, nie drożdżycy
pochwy)
26. Liczne leukocyty, nieliczne nabłonki płaskie, nieliczne pałeczki kwasu mlekowego,
pojedyncze drożdżaki, liczne pałeczki Gram (-) w preparacie wymazu z pochwy
świadczą o – zakażeniu pochwy (nie fizjologii, nie bakteryjnej waginozie, nie drożdżycy
pochwy)
27. Jak należy postępować przy pobieraniu moczu do badania bakteriologicznego, aby
uniknąć zanieczyszczenia próbki – należy wymyć mydłem okolice cewki moczowej i
wytrzeć jałowym gazikiem, zbierać mocz do jałowego pojemnika, rozchylać wargi
sromowe / odciągać napletek, pobierać środkowy strumień moczu, zamknąć od razu
pojemnik, szybko przetransportować do laboratorium, nie wycierać okolic cewki
ręcznikiem po umyciu
28. Które z wymienionych zakażeń może dać jałowy ropomocz – zakażenie wirusowe,
gruźlica, rzeżączka (nie zakażenie odcewnikowe)
29. Co poradzisz młodej kobiecie z nawracającą grzybicą pochwy jako profilaktyka
kolejnego epizodu – dokładka higiena intymna (bez irygacji pochwy), unikanie
antybiotykoterapii, unikanie obcisłej bielizny, używanie tylko swojego ręcznika,
używanie środków do higieny intymnej
30. Które antybiotyki użyjesz jako leki I rzutu w leczeniu ambulatoryjnego zakażenia
pęcherza moczowego – kotrimoksazol, nitrofurantoina, norfloksacyna, trimetoprim (nie
amikacyna, nie cefotaksym, nie azytromycyna, nie tetracyklina, nie netromycyna, nie
ceftriakson, nie klarytromycyna)
31. Powyższe leki są tak dobre w leczeniu ZUM, gdyż – wydalają się łatwo z moczem i
osiągają tam dużo większe stężenie (terapeutyczne)
32. Czy powinniśmy leczyć pacjenta z bezobjawową bakteriurią – przypadkowo wykryta
bezobjawowa bakteriuria nie jest wskazaniem do leczenia, można ją leczyć u kobiet
ciężarnych, pacjentów przed planowym zabiegiem urologicznym lub instrumentacją dróg
moczowych, ale każdy przypadek należy traktować indywidualnie
33. Czy znamienna bakteriuria jest wskazaniem do leczenia przeciwbakteryjnego –
znamienna bakteriuria świadczy o zakażeniu układu moczowego i jest wskazaniem do
leczenia (zapalenie cewki moczowej, zapalenie pęcherza moczowego, odmiedniczkowe
zapalenie nerek)
34. Do czynników sprzyjających zakażeniom w drogach moczowych nie należą – płeć
męska (nie ciąża, nie mała diureza, nie hospitalizacja)
35. Połącz czynnik etiologiczny zakażenia z układu moczowego z charakterystyczną
grupą ryzyka:
a) S. saprophyticus (gronkowiec skórny) – młoda kobieta aktywna seksualnie
b) E. coli – kobieta w średnim wieku z pierwszym epizodem ZUM
c) P. mirabilis – pacjent z kamicą nerkową
d) Enterobacter cloacae – hospitalizowany z cewnikiem
36. Drobnoustroje powodujące atypowe zapalenia szyjki macicy –
Mycoplasma genitalium, Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum
37. U zdrowej kobiety w posiewie bakteriologicznym z pochwy stwierdzimy głównie –
Lactobacillus acidophilus
38. W leczeniu drożdżycy cewki moczowej u mężczyzn podajemy – triazole – flukonazol,
azole – ketokonazol, polien – nystatyna
39. TORCH – toksoplazmoza, inne (VZV, grypa, odra, Coxsackie, kiła), różyczka,
cytomegalia, herpes
40. Postacie kliniczne zapaleń dróg moczowych – zapalenie pęcherza moczowego,
zapalenie cewki moczowej, odmieniczkowe zapalenie nerek
41. Nazwy rodzajowe pałeczek Gram (-) fermentujących wywołujących zakażenia dróg
moczowych – E. coli, Proteus, Klebsiella, Enterobacter
42. W badaniu bakteriologicznym zrobionym z wymazu z cewki moczowej zdrowego
mężczyzny znajdziemy – Staphylococcus epidermidis, Neisseria, Micrococcus,
Bacteroides, Fusobacterium, Peptostreptococcus, Propionibacterium, Streptococcus
viridans
43. Stopnie czystości pochwy oceniamy na podstawie – preparatu bezpośredniego (ilość
Lactobacillus)
44. Czynniki endogenne sprzyjające ZUM – cukrzyca, ciąża, kamica dróg moczowych,
zwężenie moczowodów, zwężenie ujścia cewki
45. W leczeniu rzęsistkowicy pochwy stosujemy – metronidazol, tynidazol, ornidazol,
leczemy również partnerów
46. Bakteria będąca najczęstszym czynnikiem etiologicznym zakażeń dróg moczowych
– posiada rzęski (nie jest tlenową pałeczką Gram (-) niefermentującą glukozy, nie
wytwarza zarodników, nie należy do bakterii wybrednych)
47. W przypadku zakażenia dróg moczowych wywołanego przez pałeczkę ropy
błękitnej celowe jest określenie wrażliwości szczepu na – aminoglikozydy,
fluorochinolony, gentamycynę, ceftazydym, piperacylinę (nie cefalosporyny I generacji,
nie cefalosporyny II generacji, nie nitrofurantoinę)
48. Poza Escherichia i Proteus spp. do przedstawicieli Enterobacteriacae wywołujących
zakażenia dróg moczowych należą – Klebsiella, Enterobacter, Citrobacter, Serratia
49. Do drobnoustrojów wchodzących w skład fizjologicznej flory cewki moczowej
należą – pałeczki Gram (-) jelitowe, gronkowce koagulazoujemne, paciorkowce
zieleniejące, maczugowce rzekomobłonicze
50. ...
Arquivo da conta:
clashguardian
Outros arquivos desta pasta:
 Ćw. 1 i 2 (by Nastka).docx (27 KB)
Ćw. 10 Pałeczki Gram-dodatnie (by Kiedraś).doc (93 KB)
 Ćw. 11 Zakażenia wirusowe (by Nastka).doc (43 KB)
 Ćw. 12 Zakażenia grzybicze (by Kiedraś).doc (77 KB)
Ćw. 13 Zakażenia dróg oddechowych i oka (by Kiedraś).doc (94 KB)


Outros arquivos desta conta:

EKG sztuka interpretacji (Simed)
 Konspekty
Relatar se os regulamentos foram violados








Página inicial
Contacta-nos
Ajuda
Opções
Termos e condições
Política de privacidade
Reportar abuso
Copyright © 2012 Minhateca.com.br
Download