pobierz

advertisement
Zagadnienia do rozmowy kwalifikacyjnej na studia II stopnia: rolnictwo
1. Czynniki siedliskowe jako element kształtujący warunki i efekty uprawy roślin.
2. Najważniejsze czynniki meteorologiczne wpływające na produkcję roślinną.
3. Pozycja rolnictwa polskiego na świecie i w Europie.
4. Rodzaje i struktura użytków rolnych w Polsce.
5. Znaczenie gospodarcze roślin zbożowych.
6. Znaczenie gospodarcze roślin okopowych.
7. Organizmy modyfikowane genetycznie we współczesnym rolnictwie.
8. Przyczyny i skutki dużego udziału zbóż w strukturze zasiewów w Polsce.
9. Systemy rolnictwa i ich główne założenia.
10. Rola próchnicy w glebach uprawnych.
11. Wpływ mikroorganizmów na żyzność gleby.
12. Nawozy naturalne jako źródło składników pokarmowych dla roślin.
13. Makro- i mikroelementy w nawożeniu mineralnym roślin uprawnych.
14. Zasady i sposoby stosowania nawozów mineralnych i naturalnych w uprawie roślin
rolniczych.
15. Współczesne systemy uprawy roli.
16. Zalety i wady stosowania chemicznych środków ochrony roślin w produkcji roślinnej.
17. Zabiegi pielęgnacyjne jako element agrotechniki ważniejszych roślin uprawnych.
18. Metody zbioru ważniejszych roślin uprawnych.
19. Metody przechowywania surowców roślinnych.
20. Dobra praktyka rolnicza w polowej produkcji roślinnej.
Download