Prezentacja Martyny – Technik ekonomista

advertisement
ZAWÓD
ZARZĄDZANIA
PIENIĘDZMI
MARTYNA GRONDAL II LO im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Chrzanowie Marzenie małego dziecka ? A czemu nie ? TECHNIK
EKONOMISTA
ZAWÓD „TAKI NUDNY” – CZYLI ŹRÓDŁO NIEWIEDZY Z CZYM SIĘ NAM KOJARZY ?
„Wiedza jest najbardziej wartościowym towarem na świecie. Każde nowe odkrycie czyni nas bogatszymi.” Kurt Vonnegut Kim jest ekonomista ? Kwalifikacje Kształcenie w zawodzie technik ekonomista odbywa się w ramach 2 kwalifikacji: A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji •  Organizowanie działalności gospodarczej i obliczanie podatków. •  Prowadzenie spraw kadrowo-­‐płacowych. •  Sporządzanie planów, analiz i sprawozdań. A.36. Prowadzenie rachunkowości •  Dokumentowanie i ewidencjonowanie operacji gospodarczych. •  Prowadzanie i rozliczanie inwentaryzacji. •  Sporządzanie sprawozdania finansowego i przeprowadzanie analizy finansowej. Technikiem ekonomistą możemy być… gdy przystąpimy do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe z dwóch kwalifikacji: •  A.35. (odbywa się po I semestrze klasy III) •  A.36. (odbywa się po I semestrze klasy IV) A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji A.36. Prowadzenie rachunkowości Technik ekonomista Teoria •  Przedsiębiorca w gospodarce rynkowej •  Analiza ekonomiczna i sprawozdawczość •  Język obcy zawodowy w branży ekonomicznej •  Rachunkowość finansowa Praktyka •  Kadry i płace •  Działalność przedsiębiorstwa •  Biuro rachunkowe KORZYŚCI DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ ! 
Download