Zawód – Technik ekonomista

advertisement
Zawód – Technik ekonomista
Cel:
Chcesz poznać organizację i pracę przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych lub
usługowych? Myślisz o założeniu własnej firmy? Zainteresowany jesteś zdobyciem
dodatkowych umiejętności z zakresu samoobrony, udzielania pomocy przedmedycznej
oraz wiedzy z zakresu prawa karnego i wykroczeń?
WYBIERZ ZAWÓD TECHNIK EKONOMISTA
TECHNIK EKONOMISTA Z KSZTAŁCENIEM
OGÓLNOPOLICYJNYM
Uczeń w trakcie nauki zdobywa wiedzę i umiejętności z zakresu:
 planowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
 prowadzenia badań rynkowych,
 sporządzania dokumentów finansowych, magazynowych, płacowych z wykorzystaniem
programów komputerowych,
 dokonywania rozliczeń z bankami i instytucjami publiczno-prawnymi,
 obliczania podatków,
 prowadzenia spraw kontrolno-płacowych z wykorzystaniem programów komputerowych,
 prowadzenia rachunkowości podmiotów gospodarczych,
 wykonywania typowych prac biurowych,
 sporządzania sprawozdań z realizacji zadań przedsiębiorstwa
 oraz
udzielania pomocy przedmedycznej,
 obrony siebie i innych w sytuacjach zagrożenia.
W trakcie nauki uczeń zdobywa kwalifikacje potwierdzone egzaminem zewnętrznym:
A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji
A.36. Prowadzenie rachunkowości
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ekonomista z kształceniem
ogólnopolicyjnym może kontynuować naukę, w szczególności na kierunkach:
 Ekonomia,
 Zarządzanie i marketing,
 Matematyka,
 Bankowość i finanse,
 Europeistyka,
 Rachunkowość,
 Prawo.
TECHNIK EKONOMISTA PRZYGOTOWANY JEST DO PRACY W:
 przedsiębiorstwach produkcyjnych i handlowych, w szczególności w dziale finansowym,
księgowym, płacowym, sprzedaży,
 firmach konsultingowych,
 bankach, ubezpieczeniach, urzędach
 biurach rachunkowo-podatkowych oraz posiada wiedzę umożliwiającą założenie własnej
firmy.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards