Ważne informacje dla pacjentów zagranicznych, którzy chcą

advertisement
Ważne informacje dla pacjentów zagranicznych, którzy chcą korzystać
ze służby zdrowia w Polsce
1.
Obywatele krajów UE i EFTA
W celu uzyskania bezpłatnych świadczeń medycznych ( w zakresie takim jak
obywatele Polski ) - powinni przedstawić w placówce medycznej ważną ( data na karcie )
Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego EKUZ – EHIC (in English)
2.
Pacjenci, którzy nie są obywatelami krajów UE i EFTA , a przebywają dłużej na
terytorium Polski powinni ubezpieczyć się indywidualnie w Lubelskim Oddziale NFZ ul.
Koryznowej 2d, 20-137 Lublin tel. 81 53-10-500 do 502
Suma ubezpieczenia jest zmienna - dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne
w III kwartale 2014 wynosi 46,80 zł
3.
Pacjenci posiadający Kartę Polaka ( polskie pochodzenie ) powinni zgłosić się do
Działu Studenckich Spraw Socjalnych w celu objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym przez
uczelnię.
W przypadku studentów KUL należy zgłosić się do:
Collegium Norwidianum pok. CN 002 (parter) numer telefonu 814453244.
4.
Pozostali pacjenci, którzy mają wykupione indywidualne ale komercyjne
ubezpieczenie w Towarzystwie Ubezpieczeniowym ( nie NFZ ) płacą za świadczenie
medyczne. Następnie po uzyskaniu faktury, zwraca się do ubezpieczyciela o odzyskanie
kosztów leczenia.
5.
Studenci, obywatele Polski, których rodzice pracują zagranicą i opłacają za nich
składki zdrowotne powinni zgłosić się osobiście w Lubelskim Oddziale NFZ
ul. Koryznowej 2d, 20-137 Lublin tel. 81 53-10-500 do 502 aby uzyskać formularz, który
upoważnia do bezpłatnego korzystania ze świadczeń medycznych
w ramach NFZ.
Zawsze przy rejestracji do lekarza należy posiadać dokument tożsamości ( dowód
osobisty lub paszport ).
Osoby przebywające dłużej na terenie Polski ( nie dotyczy obywateli
krajów UE ), powinni ubiegać się o nadanie numeru PESEL – nadawany jest przy dłuższym
tymczasowym zameldowaniu, informację można uzyskać w urzędzie dokonującym
zameldowania.
Download