Najczęstsze błędy powodujące, e nie mona wczytać danych do

advertisement
Najczęstsze błędy powodujące, że nie można wczytać danych do Portalu NFZ(SZOI).
Trzeba to sprawdzić przed utworzeniem raportu do NFZ w programie Kamsoft
rys.1
Ważne!! poprawki należy poprawić przed utworzeniem raportu do NFZ w buforze w AP21
Wykonujemy w AP22 Kartoteki-> Kartoteki> Refundatorzy ….
1)W karcie refundatora musi być wprowadzony prawidłowy Nr umowy na recepty w takiej postaci
takiej jak na umowie z zachowaniem wszystkich znaków .(rys.1) po wpisaniu nacisnąć [F2]Zapisz
2)W karcie refundatora musi być wprowadzony prawidłowy Identyfikator NFZ tak jak np. w SZOI (rys.1)
po wpisaniu nacisnąć [F2]Zapisz
3)W karcie refundatora ustawić Kompresja pliku danych dla NFZ (rys.2) po wpisaniu nacisnąć [F2]Zapisz
rys.2
4)Na chwilę obecną (może będzie to wyjaśnione przy następnej refundacji) nie można wysyłać danych
do NFZ , w przypadku jeżeli komputer w kontroli lub już w samym raporcie zgłasza więcej niż 5 pozycji na
recepcie nawet jeśli to jest przypadek, że jest lek ściągnięty z kliku dostaw z czym nie było problemu przed
1 stycznia 2012
Download