Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Uwagi

advertisement
Załącznik nr 1 do SIWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Uwagi wspólne do przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu, wymienionego w załączniku nr 1 do siwz.
2. Wymieniony sprzęt musi być fabrycznie nowy oraz powinien posiadać instrukcję obsługi w języku
polskim.
3. Zamawiany w ramach niniejszego postępowania sprzęt musi być fabrycznie nowy, nie wycofany z
produkcji i wyprodukowany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.
4. Przedmiot zamówienia musi spełniać wszystkie wymogi dotyczące bezpieczeństwa oraz zużycia energii
obowiązujące w polskim prawie.
5. Cena oferty musi obejmować koszt dostarczenia towaru i wyładunku do siedziby Zamawiającego.
6. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zadeklarował na dostarczone towary terminy gwarancji,
określone w załączniku nr 1.
7. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, przez które należy rozumieć produkty o parametrach
nie gorszych od przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który złoży ofertę na
produkty równoważne musi do oferty załączyć dokładny opis oferowanych produktów, z którego wynikać
będzie zachowanie warunków równoważności. W przypadku złożenia oferty równoważnej (dotyczy
również produktów wyższej klasy), składający ofertę ma obowiązek wykazania zgodności produktów
poprzez porównanie parametrów technicznych i funkcjonalności oferowanych produktów.
Pozycja nr 1: oprogramowanie dla urządzenia INFOKIOSK
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 48000000-8
ilość sztuk 8
Oprogramowanie zarządzająco – sterujące kioskiem:
 zabezpieczenie hasłem przed nieuprawnioną ingerencją w system operacyjny (możliwość zmiany
domyślnej powłoki systemu)
 możliwość automatycznego wyłączania/restartu (lub restartów) komputera o określonej godzinie
 kontrola i ograniczanie dostępu do stron www (biała i czarna lista, blokada stron wprowadzanych po nr
IP, filtrowanie za pomocą wyrażeń regularnych) - możliwość importowania z dowolnego pliku .txt listy
domen dostępnych lub zabronionych dla użytkownika
 określanie widoczności okna dialogowego blokowania strony
 obsługa protokołu SSL
 blokowanie dostępu do dysków
 blokowanie krytycznych kombinacji klawiszy (CTRL+ALT+DEL, ALT+TAB, CTRL+AESC, ALT+ESC,
Windows) - możliwość dodawania dowolnej ilości własnych kombinacji do listy klawiszy, które mają być
blokowane
 blokowanie wyświetlania wyskakujących okien
 możliwość określenia listy stron www, na których wyskakujące okna nie będą blokowane
 możliwość wyświetlania w dedykowanym module aplikacji lokalnie zainstalowanych filmów, galerii zdjęć i
dokumentów
 definiowanie ustawień ograniczających dostęp do różnych rodzajów zasobów: filmy, skrypty itp.
 wysyłanie poczty elektronicznej z dedykowanego modułu aplikacji (administrator ma możliwość wyboru
załączników, edycji tekstu dołączonego w stopce wiadomości, edycji formatu wiadomości - w tym tła)
 przeglądanie podanej przez użytkownika skrzynki pocztowej z dedykowanego modułu aplikacji (nie w
przeglądarce internetowej) bez możliwości zapisu treści poczty i załączników oraz uruchamiania ich
 możliwość wyboru providera (wysyłanie i odbieranie wiadomości w dedykowanym module aplikacji bez
udostępniania użytkownikowi przeglądarki internetowej)
 możliwość dodawania załączników do wysyłanych wiadomości oraz dowolnego tekstu do stopki e-mail
 możliwość opóźnienia czasu wykonania zdjęcia dołączanego do e-maila
1





























wybór trybu wysyłania wiadomości ze zdjęciem (załącznik lub edytowalny plik w formacie .html)
definiowanie programów dostępnych do uruchomienia przez użytkownika kiosku (w tym możliwość
zdefiniowania aplikacji, która może być uruchamiana podczas startu programu)
blokowanie dostępu do konfiguratora po nieudanych próbach logowania
prosty i intuicyjny interfejs użytkownika
przeglądarka internetowa w trybie wielookienkowym (wybór aktywnego okna za pomocą zakładek)
funkcja powiększania przeglądanych stron www – możliwość zdefiniowania domyślnego powiększenia
dla dowolnej strony www
możliwość definiowania wyglądu przeglądarki (możliwość określania widoczności wszystkich przycisków
oraz ukrycia paska adresu i paska zakładek)
wysyłanie wiadomości pocztą elektroniczną z możliwością dodawania wykonanego na miejscu zdjęcia
wirtualna klawiatura z możliwością przemieszczania po ekranie
regulowany stopień przeźroczystości klawiatury w stanie podstawowym i podczas przemieszczania
automatyczne wysuwanie klawiatury po wybraniu przez użytkownika pola tekstowego
możliwość określenia domyślnego położenia wirtualnej klawiatury, zmiany rozmiaru i zdefiniowania trybu
pracy (zadokowana lub niezadokowana)
możliwość ustawienia dobowej regulacji głośności
możliwość exportu i importu ustawień aplikacji
możliwość tworzenia rozbudowanych informatorów z wielopoziomowym systemem nawigacji i prostą
aktualizacją (możliwość tworzenia dowolnej liczby ekranów z przyciskami)
edycja interfejsu użytkownika (widoczność przycisków, napisy na przyciskach, zmiana tytułu aplikacji,
możliwość dodania własnego logo)
edycja i wyświetlanie dowolnych ogłoszeń z opcją ich wydruku (możliwość edycji parametrów wydruku
ogłoszeń – nagłówek, czcionka, marginesy)
możliwość zdefiniowania domyślnej wyszukiwarki
wybór modułu startowego aplikacji – np. przeglądarka internetowa, ekran nawigacyjny, moduł e-mail
dowolna strona startowa w przeglądarce internetowej
wyświetlanie dowolnej liczby wygaszaczy ekranu (możliwość zdefiniowania galerii zdjęć jako
wygaszacza)
ustalanie godzin wyłączenia kiosku i kontrolowanych restartów
możliwość zdefiniowania czynności, które mają być wykonane po naciśnięciu przez użytkownika danego
przycisku (m.in. wyświetlanie dowolnej strony internetowej, uruchomienie modułu wysyłania poczty
elektronicznej, uruchomienie modułu odczytu e-mail, przejście do kolejnego ekranu z przyciskami,
wyświetlenie lokalnie zainstalowanego dokumentu .pdf, pliku . html, pliku video w formacie .wmv lub .avi,
galerii zdjęć, uruchomienie dowolnej aplikacji)
wielojęzyczny interfejs użytkownika (możliwość samodzielnej edycji napisów i komunikatów w
poszczególnych wersjach językowych)
obsługa czujnika ruchu (definiowanie zdarzeń, które mogą być wywoływane – w tym zamknięcie
wygaszacza ekranu, uruchamiania dowolnego pliku dźwiękowego w formacie .wav, uruchamianie
dowolnej aplikacji)
kontrola zajętości pamięci operacyjnej (restart w przypadku przekroczenia limitu wolnej pamięci)
możliwość czyszczenia pliku stronicowania
licznik dotknięć - możliwość przedstawienia w formie graficznej i wysyłania na dowolny adres e-mail
historii aktywności użytkowania danego kiosku
raporty wysyłane na dowolny adres e-mail z możliwością zdefiniowania zdarzeń rejestrowanych w
raportach
2


wysyłanie powiadomień o pracy kiosku z możliwością zdefiniowania, jakie informacje mają być wysłane
na wskazany adres e-mail (dowolny)
możliwość definiowania częstotliwości wysyłania informacji o pracy kiosku
wykonywanie zrzutów z kamery i/lub ekranu z opcją składowania tych obrazów na lokalnym dysku i/lub
na dowolnym serwerze - możliwość obserwacji w dowolnej przeglądarce internetowej przez osobę
monitorującą
dostęp do ustawień i konfiguracji chroniony hasłem

całkowicie polskie menu – interfejs użytkownika i konfigurator w języku polskim

aktualny kontent dedykowany urzędom pracy

edycja i wyświetlanie ofert pracy z opcją ich wydruku (możliwość edycji parametrów wydruku ogłoszeń –
nagłówek, czcionka, marginesy)


Zdalne zarządzanie:
Wymagany jest dedykowany program, który umożliwia skonfigurowanie infokiosku w sieci LAN bez konieczności
użycia serwera. Z dowolnego komputera pracującego w sieci lokalnej musi istnieć możliwość wysyłania poleceń
do jednego, kilku lub wszystkich kiosków jednocześnie. Program musi pozwalać na zdalną konfigurację m.in.:
 podstawowych parametrów pracy aplikacji zarządzająco - sterującej zainstalowanej w kiosku,
 poczty elektronicznej,
 przeglądarki internetowej,
 wirtualnej klawiatury,
 parametrów filtrowania dostępu do Internetu,
 blokowania wyskakujących okien,
 pracy wygaszacza ekranu,
 parametrów wysyłania powiadomień o pracy aplikacji,
 odtwarzania dźwięków w programie,
 tworzenia raportów z pracy aplikacji,
 interfejsu użytkownika,
 parametrów wykonywania i składowania zrzutów z kamery i z ekranu,
 godzin automatycznych restartów systemu i/lub wyłączenia komputera,
 parametrów monitoringu,
 statystyk,
 kontentu aplikacji,
 ogłoszeń i ofert pracy wyświetlanych w kiosku.
Pozycja nr 2: drukarka termiczna montowana we wnętrzu urządzenia INFOKIOSK
ilość sztuk 2
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Drukarki do biletów 42991230-0
Wymagane minimalne parametry techniczne
1. Metoda druku: Termiczna na papierze termicznym
2. Szerokość druku: minimalnie 72 mm
3. Gęstość druku: minimalnie 576 punktów w linii
4. Szybkość druku: minimalna 25 cm na sekundę
3
5. Dostępne dla użytkownika porty komunikacyjne wbudowane: Szeregowy +USB +Ethernet,
6. Komora na papier powinna obsługiwać papier rolki o średnicy do 83 mm
7. Obsługiwane strony kodowe
PC437/Katakana/PC850/PC860/PC863/PC865/West Europe/Greek/
Hebrew/East Europe/Iran/WPC1252/PC866/PC852/PC858/IranII/
Latvian/Arabic/PT151,1251/PC737/WPC1257/Thai Vietnam/PC864/
PC1001/(Latvian)/(PC1001)/(PT151,1251)/(WPC1257)/(PC864)/
(Vietnam)/(Thai)
8. Obsługiwane kody dla skanerów
UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)
CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128
9. Wielkość bufora na dane Minimum 128K bajtów
10. Wbudowana pamięć nielotna „Flash” na grafikę użytkownika Minimum 256K bajtów
11. Wbudowany ucinacz papieru z nożem tnącym
12. Zasilanie:Prąd zmienny 110V/230V, 50~60Hz DC 24V/2A
13. Waga z obudową I załadowanym papierem / rolka 83 mm/ do 3 kg
14. Wymiary z obudową nie większe niż 170×200×170mm
15. Zakres temperatur roboczych 5~45 stopni Celcjusza
16. Wykonana z aluminium lub stali. Wykończona kolorem czarnym RAL 9005, malowana proszkowo.
Obudowa drukarki ma blokować dostęp do przycisków drukarki, zasilacza. Dostęp serwisowy do wnętrza
drukarki chroniony zamkiem na klucz. Obudowa musi umożliwiać montaż drukarki na zewnątrz
infokiosku.
Zamawiający posiada następujący typ i model INFOKIOSKU:
infokiosk Model IB 135
Wysokość całkowita:
1350[mm]
Szerokość:
460[mm]
Grubość:
120[mm]
Głębokość zabudowy z podstawą:
400[mm]
W ramach zamówienia Wykonawca zamontuje drukarkę na ścianie infokiosku z boku jego obudowy po
lewej lub prawej stronie. Wykonawca zapewnia wszelkie materiały i narzędzia niezbędne do dokonania
montażu drukarek na miejscu w siedzibie Zamawiającego.
17. Okres gwarancji 24 miesiące.
Do oferty należy dołączyć:
Kartę z opisem oferowanego modelu i producenta.
Kartę z rysunkiem technicznym oferowanego modelu.
4
Pozycja nr 3: Zasilacz awaryjny UPS
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Akcesoria zasilające 30237280-5
ilość sztuk 1
Wymagane dane techniczne zasilacza UPS
Oferowane urządzenie do bezprzerwowego zasilania urządzeń komputerowych zwane dalej urządzeniem ma być
fabrycznie nowe i ma pochodzić z seryjnej produkcji. Data jego wyprodukowania nie może być wcześniejsza niż 6
miesięcy przed terminem złożenia ofert.
Gwarancja udzielona przez producenta na cały system łącznie z bateriami to minimum 24 miesiace.
Producent oferowanego urządzenia powinien spełniać wymagania międzynarodowego standardu, jakości ISO
9001, co powinno być potwierdzone ważnym certyfikatem.
Dostawca urządzenia ma zapewnić dostawę części zamiennych przez okres, co najmniej, 7 lat od daty
zakończenia produkcji oferowanego modelu urządzenia.
Wymagane minimalne parametry techniczne
1. Moc wyjściowa UPS-a - 30 kVA / 27 kW.
2. Urządzenie ma być przystosowane do przyszłej rozbudowy w układzie pracy równoległej do maksymalnie
czterech jednostek. Układ połączeń logicznych nie może stanowić pojedynczego punktu awarii, to znaczy
przerwanie połączenia logicznego między urządzeniami pracującymi równolegle nie może spowodować
utraty funkcjonalności systemu zasilania gwarantowanego. Nawet w przypadku braku komunikacji
logicznej urządzenia zapewnią podtrzymanie zasilania przy zaniku napięcia z sieci (praca z falownika) z
równomiernym obciążeniem wszystkich jednostek układu.
Do oferty należy dołączyć opis technologii synchronizacji napięć wyjściowych jednostek
równoległych stosowanej w oferowanych urządzeniach. Opis powinien być materiałem firmowym
producenta lub musi być przez niego potwierdzony.
3. Ilość faz 3/3 trzy fazy wejściowe i trzy fazy wyjściowe
4. Napięcie wejściowe – wyjściowe 3x400 V zgodne z wartościami zapisanymi w Polskiej Normie PN-IEC
60038, z tolerancją minimum 340V do 430V przy 100% obciążeniu bez korzystania z energii z baterii.
Każdy moduł UPS musi posiadać:
 Wejście trójfazowe 5-cio przewodowe (TN-S), zasilanie dwutorowe: oddzielne wejścia zasilania
prostownika i bypassu wewnętrznego.
 Wyjście trójfazowe 5-cio przewodowe (TN-S)
5. Częstotliwość wejściowa 50 Hz zgodna z wartościami zapisanymi w Polskiej Normie PN-IEC 60038 z
tolerancją min. 45Hz do 65Hz
6. Urządzenie ma zapewnić ciągłe bezprzerwowe zasilanie w trybie TRUE ON-LINE z podwójną konwersją
przy zupełnych lub chwilowych zanikach napięcia i wahaniach częstotliwości w sieci elektrycznej przez
cały czas pracy urządzenia. Zgodnie z normą PN-EN 62040-3, urządzenie klasy VFI-SS-111
7. Czas pracy autonomicznej urządzenia przy 100% obciążeniu przy wyjściowym współczynniku mocy 0,7
musi wynosić, co najmniej, 20 minut. Baterie mają być umieszczone w obudowie UPS (baterie
wewnętrzne). Wymagane są baterie o żywotności, wg EUROBAT, min. 5 lat.
8. Urządzenie ma być wyposażone w komunikacyjny wyświetlacz LCD z odczytem parametrów
elektrycznych wejścia/wyjścia i komunikatów o stanie pracy UPS w języku polskim.
5
9. Wymiary zasilacza UPS wraz z bateriami nie mogą przekraczać następujących wymiarów:
szer. max. 500 mm
głęb. max. 770 mm
wys. max. 1 700 mm
10. Masa
zasilacza
wraz
z
bateriami
nie
może
przekraczać
600
kg.
Obudowa zasilacza i baterii musi być wyposażona w min 8 rolek, każda, ułatwiających przemieszczanie
jednostki i ograniczających nacisk punktowy do wartości poniżej 23 kg/cm2.
11. Poziom hałasu urządzenia w trybie podwójnego przetwarzania przy obciążeniu znamionowym nie może
przekraczać 50dBA z odl. 1m.
12. Urządzenie ma być wyposażone w system nieciągłego ładowania baterii.
Do oferty należy dołączyć opis sposobu zarządzania pracą baterii. W opisie znaleźć się muszą
informacje nt. trwania okresów ładowania forsującego, konserwującego i okresu spoczynkowego
(tzw. restingu). Okres spoczynkowy w jednym cyklu nie może być krótszy niż 14 dni. Opis
powinien być materiałem firmowym producenta lub musi być przez niego potwierdzony.
13. Wymagana regulowana wartość prądu ładowania baterii akumulatorów do wartości min. 20A.
14. Zakres zmian napięcia wyjściowego maks. +/- 3V, stabilizacja napięcia wyjściowego ≤ 5% Un przy
obciążeniu dynamicznym zmieniającym się od 10% do 90% i odwrotnie z czasem odbudowy 1 ms
15. Sprawność > 91 % w trybie TRUE ONLINE w przedziale 50%-100% obciążenia znamionowego.
16. Wejściowy współczynnik mocy cos φ min. 0,99, THDi nie wyższe niż 5%.
17. Możliwość pracy z niesymetrycznym obciążeniem poszczególnych faz, w zakresie 0-100% obciążenia.
18. Zdolność zwarciowa zasilacza musi być nie mniejsza niż 110 A w czasie 300 ms.
19. Wymagany certyfikat bezpieczeństwa: CE
20. Wymagana
deklaracja
producenta
zgodności
produktu
z
normami:
EN 62040-1-1: 2003, EN 62040-2: 2006, oraz spełnienia dyrektyw: 2006/95/EC, 2004/108/EC wraz z
określeniem roku przyznania znaku bezpieczeństwa CE- dołączyć przed podpisaniem umowy.
21. Zasilacz musi być wyposażony w wewnętrzny elektroniczny tor obejściowy.
22. Urządzenie musi posiadać panel komunikacyjny, w którym powinny być zainstalowane:
- Gniazdo komunikacji RS-232,
- Karta sieciowa 10/100 Base-T RJ-45 (Web/SNMP). Dostawca zapewnić musi możliwość
automatycznego uaktualniania oprogramowania sprzętowego (firmware) karty poprzez sieć LAN. Karta
SNMP ma mieć możliwość podłączenia zewnętrznego czujnika temperatury i wilgotności (Dane z
czujnika muszą być dostępne w oprogramowaniu monitorującym UPS. Przekroczenie zadeklarowanych
wartości powinno inicjować procedurę uporządkowanego zamykania systemów operacyjnych),
- Gniazdo wyłącznika awaryjnego p. poż.
23.
W wyposażeniu musi znajdować się oprogramowanie umożliwiające monitorowanie UPS i zamykanie systemów
operacyjnych pracujących pod nast. systemami:
- Windows:
 7 / 2008 / Vista / 2003 / XP
6
- Linux:
 Debian GNU Linux: Lenny,
 SUSE/Novell: SLES 11, OpenSUSE 11.2,
 Redhat Enterprise Linux: RHEL 5.3, 5.4, 5.5, Fedora core 12
 Ubuntu: 10.04
- VMWare: ESX 4, ESXi 4 (wersja komercyjna), ESXi 4.10 (wersja komercyjna)
- Hyper-V: Hyper-V i Hyper V Server
Oprogramowanie musi posiadać funkcjonalność integracji (plug-in) z platformą wirtualizacyjną Vmware: vCenter
Server.
24. Zamawiający po dostawie wykona pomiary i testy funkcjonalne potwierdzające spełnianie przez
urządzenie zadeklarowanych parametrów. Jeżeli którykolwiek parametr nie zostanie spełniony
Zamawiający rozwiąże umowę z Dostawcą zaś Dostawca zobowiązany będzie do wykonania demontażu
i odebrania urządzenia na własny koszt.
Pozycja nr 4: Serwer do oprogramowania SEPI
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Serwery komputerowe 48822000-6
NAZWA
PARAMETRU
Obudowa
Płyta główna
Procesor
RAM
Zabezpieczenia
pamięci RAM
Gniazda PCI
Interfejsy
sieciowe
Napęd optyczny
Dyski twarde
Video
Porty I/O
Zasilacz
Dokumentacja
użytkownika
Karta
Zarządzająca
ilość sztuk 1
Wymagane minimalne parametry techniczne
Maksymalnie 1U do instalacji w standardowej szafie RACK 19”
Płyta główna z możliwością zainstalowania minimum jednego procesora, również w
technologii quad-core. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i
oznaczona jego znakiem firmowym.
Zainstalowany jeden procesor czterordzeniowy klasy x86, taktowany zegarem co najmniej
3.1GHz pamięć L3 8MB lub procesor równoważny wydajnościowo według wyniku testów
przeprowadzonych przez Oferenta.
W przypadku zaoferowania procesora równoważnego Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu
sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów oferent musi dostarczyć zamawiającemu
oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywalne zestawy oraz dokładny opis
użytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od
otrzymania zawiadomienia od zamawiającego.
16GB DDR3, płyta główna musi obsługiwać minimum 32GB pamięci RAM
ECC
1 x PCI Express x16
2 x 10/100/1000
Wewnętrzny napęd DVD+/-RW
2 x minimum 1TB
Zintegrowana karta graficzna
Wbudowane porty:, szeregowy, minimum 6 x USB 2.0 wyprowadzone z czego 2 na przednim
panelu, dwa z tyłu dwa wewnętrzne, 1 x E-sata
Zasilacz o mocy max. 250W
Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim
Możliwość instalacji
w dedykowanym slocie karty zarządzającej niezależnej od
zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadającej dedykowane złącze RJ-45
oraz karte pamięci Vflash 8GB i umożliwiająca:
7



















Certyfikaty
Inne
Warunki
gwarancji dla
serwera
zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej
zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej
wentylatorów, konfiguracji serwera, )
szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika
możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów
możliwość zdalnego udostępniania plików
wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury
wsparcie dla IPv6
podgląd ostatniego ekranu widocznego przed awarią systemu
wsparcie dla WSMAN (Web Service for Managament); SNMP; IPMI2.0, VLAN
tagging, Telnet, SSH
możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez
serwer
możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer
integracja z Active Directory
możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie
wsparcie dla dynamic DNS
wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie
konfiguracji sprzętowej
możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232
Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001. ISO-14001.
Wymagane jest dostarczenie odpowiednich certyfikatów przed podpisaniem umowy.
Deklaracja CE- dokumenty potwierdzające przedłożyć przed podpisaniem umowy.
Oferowany model serwera musi znajdować się na liście Windows Server Catalog of
Tested Products i posiadać status Designed for Windows dla systemów Windows
Server 2003 x86 i Windows Server 2003 x64 oraz Certified for Windows dla
systemów Windows Server 2008 x86 i Windows Server 2008 x64 oraz Windows
Server 2008 R2 x64- dokumenty potwierdzające przedłożyć przed podpisaniem
umowy.
Pen Drive USB 16GB z oprogramowaniem szyfrującym
Przynajmniej trzy lata (36 miesięcy) gwarancji z czasem reakcji w następnym dniu roboczym.
Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz
posiadać autoryzacje producenta serwera – dokumenty potwierdzające przedłożyć przed
podpisaniem umowy.
Oświadczenie producenta serwera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków
gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania
związane z serwisem - dokumenty potwierdzające przedłożyć przed podpisaniem umowy.
W przypadku awarii dysku twardego uszkodzony dysk, zostaje u zamawiającego
Kartuzy, dnia 07.09.2012r.
Zatwierdzam:
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kartuzach
Barbara Kapica
.................................................
(podpis kierownika zamawiającego lub osoby przez niego upoważnionej)
8
9
Download