Iluzje i złudzenia optyczne

advertisement
Iluzje i złudzenia
optyczne
Opracował: Błażej Nogajczyk
Czym są złudzenia optyczne???
Złudzenie optyczne - błędna interpretacja mózgu obrazu pod wpływem
kontrastu, cieni, użycia kolorów, które automatycznie wprowadzają mózg w
błędny tok myślenia. Złudzenie wynika z mechanizmów działania percepcji,
które zazwyczaj pomagają w postrzeganiu. W określonych warunkach jednak
mogą powodować pozornie tylko prawdziwe wrażenia.
*Percepcja - organizacja i interpretacja wrażeń zmysłowych, w celu
zrozumienia otoczenia.
Przykłady złudzeń optycznych
Na ilustracji wszystkie szare linie są do siebie równoległe. Taki wzór
został ułożony z kafelek na ścianie pewnej kawiarni. Zostało to
zauważone i opisane (1979) przez prof. Richarda L. Gregory
Złudzenie Ponzo
Górna pozioma kreska wydaje się dłuższa niż ta leżąca niżej. Dzieje się tak dlatego, iż
rysunek przypomina tor kolejowy zniekształcony przez perspektywę. Dwie ukośne linie
postrzegamy, dzięki stałością spostrzeżeniowym, jako w rzeczywistości równoległe, co z
kolei sugeruje, że dwie linie poziome mają różną długość. Działa tutaj też prawo stałości
oceny wielkości, wg którego subiektywnie postrzegamy przedmioty leżące w różnej
odległości od obserwatora i podobnego kształtu jako takie same, mimo iż na siatkówce oka
przedmioty leżące dalej są mniejsze.
Kontrast Wielkości
Wielkość sąsiadująca z drugą znacznie od niej większą wydaje nam się mniejsza
niż inna, równa jej, ale posiadająca mniejsze wielkości wokół siebie. Złudzenie to
ma podłoże psychologiczne. Dodatkowe elementy skłaniają nas do
porównywania całych figur i narzucają nam sąd o całych figurach. My jednak
odnosimy go do części składowych, które mieliśmy oceniać, ale z osobna wziąć
je pod uwagę było bardzo trudno. W tym złudzeniu zachodzi pomyłka co do sądu
przedmiotu, który poprzez sąsiedztwo i dodatki uzyskał zupełnie osobliwy
wygląd.
Zasadzie tej ulegają odcinki prostych, pola okręgów, podstawy prostokątów, kąty.
Kto powie ile na tym obrazku jest czarnych kółek?
Na skrzyżowaniach białych pasów pojawiają się szare kropki. Jest to wynik
hamowania obocznego - włókno nerwowe, które przewodzi pobudzenie z
obszaru skrzyżowania białych pasków jest hamowane przez cztery
sąsiadujące włókna. Tymczasem wszystkie inne hamowane są słabiej - tylko
przez dwa. Jest to tak zwana Siatka Hermana
Figury dwuznaczne – czym są oraz kilka przykładów
W pewnych przypadkach nasz mózg zmuszony jest do zinterpretowania sceny
czy ruchu, którego nie można postrzegać jednoznacznie. Nawet jeśli obraz na
siatkówce oka pozostaje niezmienny, po upływie jakiegoś czasu możemy go
postrzegać inaczej. Nigdy nie można widzieć dwóch wariantów jednocześnie.
Twarz i napis "Liar"
Inne przykłady figur
dwuznacznych
Twarze patrzące na siebie czy kielich?
Co tu jest? Tylko twarz Indianina???
Przypatrz się dobrze, a zobaczysz Eskimosa wchodzącego do groty...
Małe zadanie 
Chodzi o to aby nazwać kolory jakich użyto do napisania wyrazów np.
zielony
należy wtedy powiedzieć niebieski. Wydaje się być proste. To
zadanie pomoże nam ujawnić konflikt jaki zachodz między półkulami naszego
mózgu.
Przykłady innych złudzeń optycznych
Ile nóg ma ten słoń ;) ???
Góra czy dół????
Czy to spirala???
Nie... To zwykłe okręgi!
To są idealne kwadraty! Sprawdź!!!
FASOLKI 2
Choroba morska
Praca
nazwana
przez autora
"Chroba
morska"
oddaje cały
sens tego
złudzenia.
r
Kropki na zegarze
wydają się
poruszać zgodnie
z kierunkiem
wskazówek
zegara.
Wpatruj się w środek przedstawionej
ilustracji i oddalaj po czym przybliżaj wzrok.
Okręgi będą wydawały się obracać.
Te odcinki są równe!
Manipulacja
perspektywA
Ukośne linie są równoległe...
Ile tu jest koni ???
Co tu jest napisane???
Kobieta czy saksofonista?
Które to piętro???
Jest sarna. A gdzie jeleń ?
Czy potrafisz znaleźć na ilustracji dziecko?
Dziękuję za
uwagę
Download