plan odnowy miejscowości bielanka na lata 2008

advertisement
Plan Odnowy Miejscowości Bielanka w Gminie Raba Wyżna na lata 2008 - 2015
PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI
BIELANKA
W Gminie Raba Wyżna
Na lata 2008 – 2015
BIELANKA – WRZESIEŃ 2008
1
Plan Odnowy Miejscowości Bielanka w Gminie Raba Wyżna na lata 2008 - 2015
SPIS TREŚCI
ROZDZIAŁ I
Charakterystyka miejscowości Bielanka
ROZDZIAŁ II
Inwentaryzacja zasobów służących odnowie miejscowości
ROZDZIAŁ III
Analiza SWOT
ROZDZIAŁ IV
Opis
planowanych
działań
aktywizujących lokalną społeczność
2
inwestycyjnych
i
przedsięwzięć
Plan Odnowy Miejscowości Bielanka w Gminie Raba Wyżna na lata 2008 - 2015
ROZDZIAŁ I
Charakterystyka miejscowości Bielanka
1. POŁOŻENIE MIEJSCOWOŚCI, PRZYNALEŻNOŚĆ ADMINISTRACYJNA,
POWIERZCHNIA, LICZBA LUDNOŚCI
Bielanka to malowniczo położona miejscowość leżąca we wschodniej części Beskidu
Żywieckiego, na terenie górzystym. Pejzaż Bielanki tworzy najwyższy szczyt w okolicy
Janowcówka (711 m n.p.m.), Bogato zalesione zbocza wzniesień opadających z obu stron ku
dolinie, gdzie wzdłuż ciągnącej się drogi skupiają się zabudowania tej pięknej letniskowej
miejscowości. Wieś zaczyna się od miejsca, gdzie potok Żeleźnicy wpada do rzeki Raby.
Dalej na południe ciągnie się aż do Odrowąża, gdzie tuż za nim i Pieniążkowicami
rozpościera się kotlina Nowotarsko – Orawska z przepiękną panoramą naszych królewskich
gór Tatr.
Administracyjnie Bielanka jest jednym z 8 sołectw wchodzących w skład gminy Raba
Wyżna, w powiecie nowotarskim, w województwie małopolskim. Od strony północnegozachodu graniczy z miastem i gminą Jordanów w powiecie suskim, od północnego-wchodu
z gminą Lubień w powiecie myślenickim, od wschodu z gminą miejsko-wiejską RabkaZdrój, od południowego - wschodu z gminą Nowy Targ, od południa z gminą Czarny
Dunajec, od zachodu z gminami Jabłonka i Spytkowice.
Dokładna data założenia Bielanki nie jest znana jednakże uważa się, że swoimi
początkami sięga XIV wieku. Pewne jest, że w roku 1618 została włączona do parafii
Św. Stanisława BM w Rabie Wyżnej.
Ówczesne tereny charakteryzowały się zwartą, pierwotną puszczą jodłowo – bukowa
pełną dzikiej zwierzyny, wśród której wyróżniały się potężne jelenie, niedźwiedzie, wilki,
rysie, sarny, lisy i borsuki. Rzeka była większa i krystalicznie czysta, pełna ryb i zwierzyny
wodnej.
Zasiedlenie tych ziemi wynikało z konieczności zabezpieczenia ważnej drogi handlowej,
prowadzącej z Węgier do Krakowa. Była to Droga Królewska, którą przewożono sól,
a później również miedź. Osiedlenie ludności na tych terenach trwało długo, gdyż klimat był
chłodny, a ziemie nieurodzajne.
Przez Bielankę przebiega droga wojewódzka nr 958 Chabówka – Zakopane.
Bielankę zamieszkuje 454 mieszkańców, co stanowi 3,4% ludności całej Gminy. Średnia
gęstość zaludnienia wynosi 75,67 osoby/km2.
3
Plan Odnowy Miejscowości Bielanka w Gminie Raba Wyżna na lata 2008 - 2015
2. HISTORIA MIEJSCOWOŚCI ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM
WYDARZEŃ MAJĄCYCH WPŁYW NA POWSTANIE UKŁADU
PRZESTRZENNEGO – OKREŚLENIE PRZESTRZENNEJ STRUKTURY
MIEJSCOWOŚCI PRZEZ WSKAZANIE
Dokładna data założenia Bielanki nie jest znana, jednakże uważa się, że jej początki
sięgają XIV wieku. Pewne jest, że w roku 1618 została włączona do parafii św. Stanisława
BM w Rabie Wyżnej. Ówczesne tereny charakteryzowały się zwartą, pierwotną puszczą
jodłowo-bukową pełną dzikiej zwierzyny, wśród której wyróżniały się potężne jelenie,
niedźwiedzie, wilki, rysie, sarny, lisy i borsuki. Rzeka była większa i krystalicznie czysta,
pełna ryb i zwierzyny wodnej. Zasiedlenie tych ziem wynikało z konieczności zabezpieczenia
ważnej drogi handlowej, prowadzącej z Węgier do Krakowa. Była to Droga Królewska, którą
przewożono sól, a później również miedź. Osiedlenie ludności na tych terenach trwało długo,
gdyż klimat był chłodny, a ziemie nieurodzajne. Według ludowych podań, mieszkańcy
ówczesnej Bielanki, trudnili się uprawą lnu i dalszą jego obróbką, również tkactwem. Często
podczas pięknej pogody całe pola pokryte były rozłożonymi śnieżnobiałymi płótnami.
Legenda głosi, iż królowa Kinga, przejeżdżając przez miejscowość zobaczyła mnóstwo
bielących się płócien i postanowiła nadać osadzie nazwę Bielanka.
Do roku 1846 na terenie wsi znajdowała się gorzelnia i spichlerz, w którym składowano
zboże przywożone przez Żeleźnicę z Orawy. Wymienione obiekty znajdowały się w miejscu,
gdzie obecnie mieści się Instytut Owczarstwa Górskiego. Gorzelnię zniszczono podczas
powstania chochołowskiego na rozkaz sołtysa Łętowskiego, aby jego chłopi idący na Rabę
Wyżną nie ulegli pokusie.
W 1873 roku wybuchła epidemia cholery, która pochłonęła około dwudziestu
mieszkańców wsi. Pochowano ich na granicy Kawulówki i Bykówki. W latach 1937 – 39
podczas budowy nowej drogi zasypano cmentarz i położono na jego miejscu asfalt.
Symboliczny krzyż oraz iglaki posadzone obok drogi wiodącej do Czarnego Dunajca
upamiętniają tę tragedię.
Pierwsza szkoła na terenie Bielanki mieściła się w prywatnej izbie- została otwarta
1 września 1909. Na wiosnę 1911 roku rozpoczęto prace wokół budowy nowej szkoły, a we
wrześniu 1912 rozpoczęła się nauka. Podczas II wojny światowej szkoła była często
zajmowana przez wojsko.
Na terenie Bielanki znajduje się kilka zabytków. Powstanie Kapliczki pw. Najświętszego
Serca Pana Jezusa datuje się na rok 1895. Plac pod jej budowę ofiarował Jakub Kawula,
a wykonawcami byli Błażej Domalik i Sojka. W kapliczce odprawiano nabożeństwa i raz
w roku Mszę św, w święto Najświętszego Serca Pana Jezusa, a od 1961 także dla dzieci
przystępujących do I Komunii Świętej. W 1981 z inicjatywy pana Andrzeja Kawuli
rozpoczęto prace przy budowie kościoła, które zakończono w 1983. Przy budowie świątyni
z wielkim zapałem i poświęceniem pracowali wszyscy mieszkańcy. Pierwszą Mszę świętą
w nowym kościele odprawiono w pierwszą niedzielę adwentu1983 roku. Na terenie wsi
znajdują się również dwie zabytkowe kapliczki. Z drugiej połowy XIX wieku pochodzi
4
Plan Odnowy Miejscowości Bielanka w Gminie Raba Wyżna na lata 2008 - 2015
Kapliczka Matki Boskiej z Dzieciątkiem, ufundowana przez p. Antoniego Kołodzieja,
a wykonana przez nieznanego artystę. Druga kapliczka – Trójcy Świętej jest osadzona na
drewnianym krzyżu i znajduje się naprzeciw domu obecnego sołtysa wsi pana Kazimierza
Pałasza.
W miejscowości znajdują się także szczególne miejsca pamięci. W lesie za Trzema
Kamieniami pod Bukowiną usytuowany jest krzyż, postawiony ku czci poległych
partyzantów. Nieopodal domu Władysława Szepelaka znajduje się mogiła upamiętniająca
śmierć jego ojca Władysława, babci Anny oraz dwóch partyzantów (Bolesława Lachowskiego
„Kosa” i Jana Drąga), którzy zostali zastrzeleni przez Gestapo. Władysław Szepelak jest
znanym nie tylko na Podhalu pisarzem ludowym o ciekawej i bogatej biografii. Podczas
okupacji niemieckiej był żołnierzem Armii Krajowej w oddziale partyzanckim kapitana
„Szaroty”, a następnie więźniem hitlerowskich obozów koncentracyjnych. Jest autorem wielu
tomików wierszy oraz wspomnień wojennych pt.”Ja przeżyłem”. W lesie tzw. „Buczniku”,
miejscu gdzie odbyła się przysięga partyzancka oddziału Bolesława Wojciecha Duszy ps.
„Szarota” postawiono pomnik, który przypomina to wydarzenie. Podczas I wojny światowej
w Bielance dwukrotnie stacjonowało wojsko. Jak się okazało było ono odpowiedziane za
budowę rowów strzeleckich, które miały zatrzymać ofensywę armii rosyjskiej. Fortyfikacja
ciągnie się wzdłuż drogi Pieniążkowice – Raba Wyżna. Znaczna cześć dobrze zachowanej
twierdzy leży na wzgórzach Kierówka, Makuchówka, Janowcówka oraz na terenie Instytutu
Owczarstwa Górskiego w Bielance. Jest to najdłuższy, liczący około pięciuset metrów, ciągły
odcinek rowów, jaki zachował się w małopolsce. Podczas badań odnaleziono także okopy,
stanowiska dla karabinów maszynowych, punkty obserwacyjne, schrony i podręczne
magazyny amunicji oraz ziemianki. Mieszkańcy wsi zajmowali się uprawą i obróbką lnu oraz
tkactwem. Część żyła z uprawy roli, jednak z powodu nieurodzajnych ziem plony były słabe.
Podczas zaborów mężczyźni wyjeżdżali w poszukiwaniu pracy do Austrii i Węgier. Po
odzyskaniu niepodległości w 1918 roku sytuacja mieszkańców była bardzo trudna – musieli
się utrzymać z tego, co sami wypracowali uprawiając ziemię i biorąc udział w pracach
budowlanych i drogowych- m. in. przy budowie drogi z Chabówki do Czarnego Dunajca
w latach 1937-39.
Mieszkańcy Bielanki używali gwary góralskiej, zbliżonej do podhalańskiej. Warto dodać,
iż uczniowie Szkoły Podstawowej w Bielance zebrali materiał do słownika dawnych wyrazów
i zwrotów z terenu wsi.
Do niedawna w Bielance znajdowała się stacja Owczarstwa Górskiego Instytutu
Zootechniki w Krakowie (powstała w 1954 roku), która była jedyną tego typu placówką
naukową w kraju. W 2001 roku przez miejscowość przeszła trąba powietrzna, która
wyrządziła wiele szkód. Warto zaznaczyć iż wspomniana już kapliczka NSPJ pozostała
nietknięta, co uznano za cud. Miejsce klęski żywiołowej odwiedził ówczesny premier Jerzy
Buzek. Trzy lata później Bielankę nawiedziło trzęsienie ziemi – 3,6 w skali Richtera.
Wieś posiada szkołę, która ma już 90-letnią historię. Naprzeciw niej usytuowany jest
kościół, wybudowany w latach 80-tych dzięki ofiarności mieszkańców. Na uwagę zasługuje
5
Plan Odnowy Miejscowości Bielanka w Gminie Raba Wyżna na lata 2008 - 2015
również fakt, iż Bielanka posiada własną straż pożarną. Remiza strażacka, prócz swej
pierwotnej funkcji, jest również miejscem wielu imprez kulturalno - społecznych.
6
Plan Odnowy Miejscowości Bielanka w Gminie Raba Wyżna na lata 2008 - 2015
ROZDZIAŁ II
Inwentaryzacja zasobów służących odnowie miejscowości
1. ZASOBY PRZYRODNICZE I DZIEDZICYWO KULTUROWE
Bielanka posiada korzystne warunki środowiskowe. Pozbawiona większych zakładów
przemysłowych odznacza się dogodnymi warunkami czystości powietrza, a także klimatem
akustycznym. Brak oczyszczalni ścieków może w nieznacznym stopniu ujemnie
oddziaływuje na środowisko przyrodnicze.
Bielanka, jak zresztą całość gminy ze względu na cenne obiekty przyrodnicze uznana
została jako obszar chronionego krajobrazu.
Ochrona przyrody realizowana jest min. przez ochronę ginących gatunków roślin
i zwierząt.
Na terenie wsi, w pobliżu Leśniczówki znajduje się pomnik przyrody –klon jawor
o obwodzie na wysokość 1,30 m – 4,38 m i wysokości 25 m. Wiek ok. 300 lat. Wpisany do
rejestru Rozporządzenia Nr 36 Wojewody Nowosądeckiego z dn. 19 lipca 1998 r.
Bioróżnorodność Bielanki nie odbiega od innych części Beskidów Zachodnich.
W dolinie potoku zachowały się skrawki zarośli i drzew liściastych. Głównymi gatunkami
lasotwórczymi są: świerk, jodła, buk, a towarzyszą im sosna, wiąz, jesion.
W warstwie runa występują rośliny chronione: widłak goździsty, paprotka zwyczajna,
zawilec gajowy, skrzyp olbrzymi, pierwiosnek wyniosły, śnieżynka przebiśnieg, parzydło
leśne, wilczajagoda, dziewięćsił bezłodygowy, kopytnik pospolity. Dominującymi krzewami
są: wawrzynek wilcze łyko, kruszyna pospolita. Rzadziej można spotkać jałowca pospolitego.
W borach świerkowych runo leśne tworzą: mchy – głównie płonniki , paprocie z narecznicą
szerokolistną i liczne grzyby owocnikowe. Na suchych miejscach panuje borówka.
Uzupełnieniem walorów przyrodniczych jest fauna. Tworzą je populacje ssaków, takich jak:
sarna, jeleń, zając, lis, kuna leśna. Z ptaków spotyka się różne gatunki dzięciołów, gile, kruki,
zięby, jastrzębie. Wiosną słychać śpiew pokrzywek, rudzików, strzyżyków. Z płazów spotkać
można żaby, ropuchy oraz salamandrę plamistą. Żyją też gady z jedynym wężem jadowitym –
żmiją zygzakowatą, myloną często z zaskrońcem.
Bogactwo roślinności można obserwować na łąkach i pastwiskach. Wiosną zakwitają
na nich krokusy. Latem storczyki, mieczyki dachówkowate, chabry, firletki, złocienie, jaskry
i dzwonki. Na wilgotnych polanach rozwijają się bujne łąki ostrożeniowe, w których
dominują
byliny: ostrożeń łąkowy i rdest wężownik. Na podmokłych miejscach
i źródliskach rozwijają się młaki kozłkowo – turzycowe, w których licznie występują:
turzyce, wełnianki i gatunki kozłków.
7
Plan Odnowy Miejscowości Bielanka w Gminie Raba Wyżna na lata 2008 - 2015
Ekosystemy łąkowe są siedliskiem wielu zwierząt. Dla leśnych ssaków, jak dzik,
sarna, jelenie są częstym miejscem żerowania. Licznie występujące gryzonie stanowią
pokarm kuny leśnej, łasicy, lisa. Ciekawą bioróżnorodność łąk stanowią liczne owady. Żyją tu
liczne gatunki motyli (perłowce, rusałki, modraszki) i chrząszcze (np. biegaczowate,
kózkowate).
Fauna i flora Bielanki jest bogata i pełni funkcje ochronne oraz turystyczno –
rekreacyjne.
Na terenie Bielanki znajdują się cenne przyrodnicze i kulturowe tereny. Bielanka
posiada na swoim terenie kilka obiektów zabytkowych. Najbardziej wartościowymi
zabytkami świadczącymi o dawnych dziejach są obiekty wpisane do rejestru nieruchomości
Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Zaliczamy do nich:
- Kaplicę pw. Miłosierdzia Jezusowego z 1895 r., murowana, pokryta blachą.
- Nowy Kościół, filia Parafii Raba Wyżna pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa
i św. Maksymiliana z 1988 r., murowany, kryty blachą, niepalny.
2. OBIEKTY I TERENY
Bielanka jest malowniczą miejscowością we wschodniej części Beskidu Żywieckiego, na
terenie górzystym. Pejzaż Bielanki tworzą: najwyższy szczyt w okolicy – Janowcówka (711
m n.p.m) oraz zalesione zbocza wzniesień.
W 1954 roku w Bielance powstał zootechniczny zakład doświadczalny jako stacja
owczarska o znaczeniu badawczym. Była ona niegdyś Stacją Owczarstwa Górskiego Instytutu
Zootechniki w Krakowie, a także jedyną tego typu placówką naukową w kraju. Obecnie ma
jedynie charakter hodowlany i podlega Zakładowi Doświadczalnemu w Lipowej.
Do obiektów sakralnych na terenie miejscowości należy, min. kaplica
p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa powstała w 1895 r. W ołtarzu znajduje się obraz
Najświętszego Serca Pana Jezusa, a na ścianach bocznych wymalowani są ś. Błażej i Maciej.
Przez miejscowość przebiegają także szlaki im. Ojca Świętego Jana Pawła II.
Bazę sportowo – rekreacyjną tworzy mini sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej
im. Mariusza Zaruskiego wraz z boiskiem sportowym.
Na rozwój turystyki bez wątpienia dużą zasługę przyniosłaby rozbudowa bazy
rekreacyjno – turystycznej. Dogodne górzyste wzniesienia są odpowiednie do tworzenia, np.
wyciągów narciarskich, górskich tras rowerowych.
8
Plan Odnowy Miejscowości Bielanka w Gminie Raba Wyżna na lata 2008 - 2015
3. INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA
Na obszarze Bielanki działa ośrodek oświatowy – Szkoła Podstawowa im. Mariusza
Zaruskiego. Uczy się w niej ok. 80 uczniów. Kończąc szkołę podstawową uczniowie uczą się
w Gimnazjum im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Rabie Wyżnej, oddalonej o ok. 4 km.
Gimnazjum zapewnia dojazd do szkoły oraz dowóz do miejscowości po skończonych
zajęciach lekcyjnych. Kolejnym szczeblem edukacji są szkoły średnie znajdujące się najbliżej
w Rabce oddalonej o 10 km od Bielanki.
W ostatnich latach zauważyć można tendencję spadkową dotyczącą liczby dzieci
uczęszczających do szkoły podstawowej. Sytuacja demograficzna nie wskazuje na zmiany
tendencji spadkowej w ciągu najbliższych kilku lat.
W Bielance mieszka znany poeta – Władysław Szepelak, który podczas II wojny
światowej przebywał w obozach koncentracyjnych. Swoje przeżycia wielokrotnie opowiada
podczas spotkań z młodzieżą organizowanych w tutejszej szkole.
Opiekę zdrowotną zapewnia Samodzielny Publiczny Wiejski Ośrodek Zdrowia w Rabie
Wyżnej.
4. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Komunikacja
Przez teren wsi Bielanka przebiega droga wojewódzka o numerze 958 (ChabówkaRaba Wyżna- Czarny Dunajec- Zakopane), długości 3 km. Pozostała sieć drogowa to drogi
gminne o nawierzchni twardej ulepszonej.
Przez teren wsi Bielanka nie przebiega żaden szlak kolejowy, nie kursuje też komunikacja
PKS. Jedynym środkiem transportu są prywatni przewoźnicy (bus).
Na wymienionych drogach odbywa się ruch pojazdów samochodowych o zróżnicowanym
natężeniu. Największe natężenie ruchu występuje na drodze wojewódzkiej nr 958.,
najmniejszym natężeniem ruchu charakteryzują się drogi gminne.
Wodociągi i kanalizacja
Wieś nie posiada sieci wodociągowej. Mieszkańcy korzystają z indywidualnych lub
zbiorowych ujęć wodnych w postaci studni przydomowych bądź też studni znajdujących się
w pobliżu lokalnych źródeł i cieków.
Na terenie Bielanki nie ma sieci kanalizacyjno- sanitarnej.
9
Plan Odnowy Miejscowości Bielanka w Gminie Raba Wyżna na lata 2008 - 2015
Gospodarka odpadami komunalnymi
Odpady komunalne wytwarzane są w gospodarstwach domowych i obiektach
użyteczności publicznej. Wywozem odpadów stałych i ciekłych zajmują się firmy, mające
uprawnienia do zawierania umów na wywóz odpadów takie jak:




A.S.A EKO POLSKA, oddział – Jabłonka,
Firma Usługowo-Handlowa „Kombud”, 34-788 Łętownia 378
Firma IB Sp. z o. o. – ul. Ludźmierska 29, 34-400 Nowy Targ
Zakłady Komunalne Sp. z o. o. (Odpady komunalne stałe i ciekłe) ul Kilińskiego 46B
34-700 Rabka Zdrój
Uprawnienia do wywozu odpadów ciekłych (ścieków) posiada:


Firma P. Stanisław Czyszczoń, Chabówka 140,.
Gminna Oczyszczalnia Ścieków w Rokicinach Podhalańskich.
Każdy właściciel posiada podpisaną umowę oraz rachunki potwierdzające wywóz odpadów.
Ponadto część odpadów unieszkodliwiana jest bezpośrednio w gospodarstwach
domowych we własnym zakresie, np. poprzez kompostowanie odpadów organicznych,
spalanie, indywidualną nieewidencjonowaną zbiórkę.
Sieć gazowa
Długość sieci gazowej w Bielance wynosi ok. 11 km, co stanowi blisko 8,7 % długości
sieci gazowej w gminie Raba Wyżna, zaliczanych do średnio zgazyfikowanych obszarów
wśród gmin powiatu nowotarskiego.
5. GOSPODARKA I ROLNICTWO
Bielanka jako miejscowość należąca do Gminy Raba Wyżna ma charakter rolny.
Dominują w niej gospodarstwa indywidualne o roślinnym i zwierzęcym profilu. Przeważają
łąki i grunty orne. Średnia powierzchnia gospodarstwa wynosi ok. 4,2 ha. Dominującą formą
produkcji jest uprawa zbóż i ziemniaków. W Bielance zanotowano 79 gospodarstw.
Na terenie wsi 93,2 % powierzchni użytków rolnych stanowią gleby o względnie
optymalnych stosunkach wodnych. Również bardzo istotną cechą jest to iż na obszarze
miejscowości występują gleby bardzo lekkie i lekkie w uprawie oraz średnie. Jednak pod
względem bonitacji i przydatności rolniczej gleb wynika, że grunty orne są glebami bardzo
słabymi, należącymi do V i VI klasy bonitacyjnej.
Miejscowość jest zaliczana do strefy podgórskiej o znacznych walorach krajobrazowych co
umożliwia szerszy rozwój gospodarki i branży turystycznej.
10
Plan Odnowy Miejscowości Bielanka w Gminie Raba Wyżna na lata 2008 - 2015
Zestawienie powierzchni użytków
Oznaczenie użytku
R - rolne
Ł – łąka
Ps – pastwiska
Ls – lasy
S – sady
N – nieużytki
dr – drogi
B – zabudowania prywatne
Wp – wody płynące
Powierzchnia (ha)
175.8545
5.2068
30.6383
373.4993
0.1955
0.5512
12.1076
4.8127
1.8825
Lasy:



Gminne
0 ha
Państwowe
281 ha
Prywatne – osób fizycznych 92 ha
Liczba gruntów rolnych: 79 ha
6. KAPITAŁ SPOŁECZNY I LUDZKI
Bielanka jest małą miejscowością liczącą 454 mieszkańców. Jej malowniczość
i korzystne usytuowanie przyciąga wielu turystów. Ludzie w Bielance, chętnie uczestniczą
w zebraniach wiejskich, imprezach kulturalnych. Rodziny nadal kultywują dawne zwyczaje
i przekazują je młodemu pokoleniu
Ludność w wieku
ogółem kobiety mężczyźni procentowo
ogółem
454
230
224
126
69
57
27,75 %
271
124
147
59,7 %
Poprodukcyjnym(mężczyźni w wieku 65 lat i
więcej, kobiety w wieku do 60 lat i więcej)
57
37
20
12,55 %
Osoby zameldowane na pobyt stały
454
Osoby zameldowane na pobyt czasowy
15
Przedprodukcyjnym
(mężczyźni i kobiety w wieku do 19 lat)
Produkcyjnym
(mężczyźni do 65 lat i kobiety w wieku do 60 lat)
Mieszkańcy Bielanki są wyznania rzymsko katolickiego i nalezą do parafii Raba Wyżna.
11
Plan Odnowy Miejscowości Bielanka w Gminie Raba Wyżna na lata 2008 - 2015
ROZDZIAŁ III
Analiza SWOT
Dla uporządkowania danych, oraz w celu uspołecznienia procesu planowania rozwoju
przeprowadzona została – z udziałem mieszkańców – analiza SWOT, mająca na celu
identyfikację własnych mocnych stron oraz ocenianie szans i zagrożeń, mogących pojawić się
w otoczeniu. Analiza SWOT jest najpopularniejszą metodą zbierania opinii od lokalnych
społeczności i jest przydatnym narzędziem w zespołowej ocenie zjawisk, zdarzeń
i problemów, wspierających wybór najlepszego rozwiązania.
Analizując silne i słabe strony traktujemy ją jako nasze cechy wewnętrzne, które są
zależne od nas i na które możemy mieć wpływ. Otoczenie zewnętrzne zaś stwarza nam szanse
i zagrożenia, które musimy identyfikować, by je wykorzystać lub ich uniknąć.
Nasze
cechy na
które mamy
wpływ
Sytuacja
wewnętrzna







Otoczenie

zewnętrzne,
na które nie 
mamy
wpływu
Sytuacja
zewnętrzna




korzystne
MOCNE STRONY
Wyjątkowe, w swej krasie,
dziedzictwo przyrodnicze – u
najwyższego szczytu Żeleźnicy
leżącej w Beskidzie Żywieckim
Aktywna społeczność lokalna
Żywa tradycja
Ciągle poprawiająca się
infrastruktura sołectwa: wodociągi,
kanalizacja, drogi
Zmodernizowana Szkoła
Podstawowa
Tereny rozwojowe sportów
zimowych
Obszar Chronionego Krajobrazu
SZANSE
Możliwości finansowania zadań ze
środków UE
Działalność Związku Gmin
Dorzecza Górnej Raby,
szczególnie dotycząca inwestycji
w kanalizację
Atrakcyjność terenów pod budowę
wyciągów narciarskich
Tereny sprzyjające rozwojowi
sportów zimowych
Budowa „zakopianki” i węzła na
Zaborni
Moda na sporty zimowe i aktywny
12













niekorzystne
SŁABE STRONY
Brak kanalizacji sanitarnej
Przestarzała sieć wodociągów
Brak parkingu
Brak chodnika przy drodze
wojewódzkiej
Wybudowanie wielofunkcyjnej sali
gimnastycznej, boiska oraz centrum
zabawowego
Brak zachowań proekologicznych
mieszkańców (nieszczelne szamba,
dzikie wysypiska)
Słaba – jako całość – infrastruktura
turystyczna
Brak usług turystycznych
Zanikająca hodowla
ZGROŻENIA
Brak miejsc pracy w okolicy
Migracja mieszkańców
Konkurencyjne gminy
eurosieroctwo
Plan Odnowy Miejscowości Bielanka w Gminie Raba Wyżna na lata 2008 - 2015


wypoczynek
Stosunkowa bliskość miejscowości
uzdrowiskowej Rabki – Zdrój
Istnienie umocnień
fortyfikacyjnych z I i II wojny
światowej jako szansa na
utrzymanie ścieżki edukacyjnej
Z uwagi na położenie w strefie małopolskiego obszaru chronionego krajobrazu, jak
i ukształtowanie terenu, we wsi Bielanka nie można planować żadnych zakładów będących
uciążliwymi dla środowiska. Główne kierunki rozwoju to turystyka, agroturystyka, drobny
handel, tradycyjne rzemiosło, rolnictwo nastawione na hodowle owiec i bydła opasowego
oraz drobne zakłady przetwórstwa rolno – spożywczego i drzewnego.
Należy zatem wspierać zarówno inicjatywy prywatne jak i wszelkich stowarzyszeń,
organizacji społecznych i innych instytucji, mające na celu rozwój bazy rekreacyjno –
sportowej.
13
Plan Odnowy Miejscowości Bielanka w Gminie Raba Wyżna na lata 2008 - 2015
ROZDZIAŁ IV
Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność
lokalną w Bielance, w latach 2008 – 2015
1. WYKAZ ZADAŃ I PRZEDSIĘWZIĘĆ W KOLEJNOŚCI WYNIKAJĄCEJ
Z
PRZYJĘTYCH
PRIORYTETÓW
ROZWOJU
MIEJSCOWOŚCI
Z PODANIEM SZACUNKOWYCH KOSZTÓW ICH REALIZACJI
Nr
zadania
Koszt
Źródło
L.p.
Nazwa zadania
Przeznaczenie
Uwagi
w
ogółem
finansowania
strategii
1.
Budowa parkingu przy
kaplicy w Bielance
Budżet gminy
(poprawa
bezpieczeństwa)
2.
Przygotowanie projektu
technicznego
wodociągu z ujęć
powierzchniowych
Budżet gminy
(poprawa zaopatrzenia
w wodę oraz warunków
sanitarnych)
3.
Budowa i poprawa
nawierzchni dróg w
Budżet gminy
Bielance
4.
Modernizacja boiska
Budżet
sportowego
gminy,
Ministerstwo
Sportu
5.
Budowa Sali
Budżet
gimnastycznej
gminy,
Ministerstwo
Sportu, środki
unijne
6.
Budowa boiska
Budżet
sportowego wraz z
gminy,
zapleczem
Ministerstwo
Sportu i
Ministerstwo
Edukacji
7.
Centrum zabawowe dla
Środki unijne
dzieci
14
Plan Odnowy Miejscowości Bielanka w Gminie Raba Wyżna na lata 2008 - 2015
15
2015
2013
1 mln
2014
2012
1 mln
2010
220 tys.
200 tys.
2009
1 mln
Centrum zabawowe
dla dzieci
2011
7.
1 mln
Budowa boiska
sportowego wraz z
zapleczem
200 tys.
6.
500 tys.
Budowa Sali
gimnastycznej
200 tys.
5.
2,5 tys.
Modernizacja boiska
sportowego
200 tys.
4.
Koszt
ogółem
77,6 tys.
Nr
zadania
L.p.
Nazwa zadania
w
strategii
1.
Budowa parkingu przy
kaplicy w Bielance
(poprawa
bezpieczeństwa)
2.
Przygotowanie
projektu technicznego
wodociągu z ujęć
powierzchniowych
(poprawa zaopatrzenia
w wodę oraz
warunków
sanitarnych)
3.
Budowa i poprawa
nawierzchni dróg w
Bielance
2008
2. HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ I PRZEDSIĘWZIĘĆ
Download