Zagadnienia do seminarium z cukrów i ich pochodnych

advertisement
Zagadnienia do seminarium z cukrów i ich pochodnych.doc
(31 KB) Pobierz
Zagadnienia do seminarium z cukrów i ich pochodnych
Podać co rozumiemy pod pojęciem cukrów i omówić strukturę związków, które możemy do tej grupy
1.
zaliczyć
2.
Co decyduje o przyporządkowaniu cukrów do szeregu D (aldoz i ketoz)
3.
Omówić różnice strukturalne pomiędzy aldozami i ketozami
4.
Wyjaśnić w jaki sposób tworzą się hemiacetale z cukrów w formie łańcuchowej, a następnie wyjaśnić
zjawisko mutarotacji
5.
Narysować D-glukozę w projekcji Fischera, Hawortha i konformacyjnej
6.
Omówić efekt anomeryczny na przykładzie pochodnych D-glukozy
7.
Omówić funkcje grup zabezpieczających i cechy jakie powinny spełniać
8.
Wymienić najczęściej stosowane grupy zabezpieczające i przypisać je do odpowiednich typów
zabezpieczeń
Omówić w jakich warunkach można wprowadzać i usuwać zabezpieczenia benzylowe
9.
10. Wymienić i krótko scharakteryzować grupy zabezpieczające nadające się do selektywnej protekcji grup
–OH w cukrze
11. Omówić wady i zalety zabezpieczeń sililowych
12. Zaproponować grupę selektywnie zabezpieczającą pozycję 6-OH w cukrze
13. Wymienić najpowszechniej stosowane acetalowe grupy zabezpieczające i omówić sposoby ich
wprowadzania oraz usuwania
14.
Wymienić najczęściej stosowane zabezpieczenia estrowe i krótko je omówić (stabilność,
regioselektywność w ich wprowadzaniu, warunki protekcji i deprotekcji)
15. Omówić mechanizm tworzenia wiązania glikozydowego, wyjaśnić pojęcie donora i akceptora
glikozylowego
16. Wymienić znane typy glikozydów i podać przykłady tych glikozydów występujących naturalnie
17. Omówić wpływ grup zabezpieczających na reaktywność cukrów w reakcji glikozylacji oraz na
stereoselektywność reakcji glikozylacji
18. Wymienić najpopularniejsze donory glikozylowe
19. podać sposób otrzymywania bromku glukozylowego
20. W jaki sposób można otrzymać iminoetery glikozylowe i co wpływa na konfigurację przy centrum
anomerycznym powstającego produktu
21. Omówić możliwe drogi otrzymywania 1-tioglikozydów
22. Wyjaśnić na czym polega strategia latentnej glikozylacji
23. Wyjaśnić pojęcie tzw. donorów „armed-disarmed” i podać przykład takich związków
24. Omówić zastosowanie cukrów 1,2-nienasyconych w syntezie 2-deoksy glikozydów
25. Zaproponować możliwą drogę syntezy disacharydu: metylo -D-glukopiranozylo-(1-6)--Dglukopiranozydu
26. Zaproponować możliwą drogę syntezy disacharydu: metylo -D-glukopiranozylo-(1-6)--Dglukopiranozydu
27. Zaproponować możliwą drogę syntezy disacharydu: metylo -D-glukopiranozylo-(1-4)--Dgalaktopiranozydu
Plik z chomika:
zieloneszkielkooo
Inne pliki z tego folderu:
Olejki materiały.rar (2057 KB)
 CZN olejki eteryczne.rar (234915 KB)
 Prezentacje - wszystkie.rar (83777 KB)
 Seminarium zagadnienia 26, 27.docx (20 KB)
Zagadnienia do seminarium z aminokwasów i białek.doc (30 KB)


Inne foldery tego chomika:

Zgłoś jeśli naruszono regulamin





Strona główna
Aktualności
Kontakt
Dział Pomocy
Opinie


Regulamin serwisu
Polityka prywatności
Copyright © 2012 Chomikuj.pl
 Laboratorium
Materiały dodatkowe
 Wykłady
Download