Konspekt lekcji wychowawczej

advertisement
SCENARIUSZ LEKCJI
Temat: Papierosom powiedz: Nie!
Prowadzący: Mateusz Kibler i Magda Idziak z klasy 4C
Cele:
1)
Kształtowanie prozdrowotnej postawy wobec palenia papierosów.
2)
Sprawdzenie i zweryfikowanie wiedzy na temat palenia papierosów.
3)
Zniechęcenie uczniów do sięgania po papierosy.
4)
Dostrzeganie wpływu nikotyny na organizm człowieka.
5)
Wykorzystanie
zdobytych
wiadomości
na
temat
wpływu
nikotyny
na zdrowie i życie człowieka.
6)
Wskazywanie przyczyn, dla których należy unikać towarzystwa palaczy.
7)
Odniesienie zdobytej wiedzy do życia codziennego oraz stwarzanie na tej
podstawie prawidłowych wzorców zachowań.
8)
Poszukiwanie i porządkowanie informacji.
9)
Rozwijanie postaw asertywnych.
10) Rozwijanie umiejętności efektywnego odmawiania.
11) Kształcenie postaw kreatywnych.
12) Umiejętność doboru argumentów i ich przekazywania.
13) Doskonalenie umiejętności pracy w grupach.
Metody:
1)
Pogadanka.
2)
Praca w grupach.
Materiały i środki dydaktyczne:
1)
Pytania do quizu.
2)
Arkusze papieru.
3)
Kolorowe flamastry.
Formy i metody:
1)
Praca w grupach.
2)
Praca indywidualna i zbiorowa
1
3)
Metoda zajęć praktycznych z wykorzystaniem techniki dramy.
Przebieg lekcji:
Prowadzący wita uczniów:
Dzień dobry.
Na dzisiejszej lekcji zajmiemy się problemem jaki dotyka współczesną młodzież,
to znaczy palenie papierosów.
Dlatego tematem dzisiejszej lekcji jest: „Papierosom powiedz: Nie!”
1. Zapoznanie uczniów z informacjami dotyczącymi palenia papierosów.
Prowadzący pyta uczniów:
1)
Co sądzą o paleniu papierosów?
2)
Czy ktoś z ich bliskich chorował lub choruje przez to, że pali?
3)
Jakie choroby związane są z nałogiem palenia tytoniu?
4)
Czy ktoś ich kiedyś częstował papierosem? Jak zareagowali?
Na początek, mam do was takie pytanie:
1)
Co sądzicie o paleniu papierosów?
Prowadzący wysłuchuje odpowiedzi.
2)
Czy ktoś z waszych bliskich chorował lub choruje przez to, że pali?
Prowadzący wysłuchuje odpowiedzi.
3)
Jakie choroby związane są z nałogiem palenia tytoniu?
Prowadzący wysłuchuje odpowiedzi.
4)
Czy ktoś was kiedyś częstował papierosem? Jak zareagowaliście?
Prowadzący wysłuchuje odpowiedzi.
Teraz przeczytam wam bardzo ważne informacje dotyczące skutków palenia
papierosów.
Słuchajcie uważnie, gdyż później będziecie odpowiadać na pytania.
Prowadzący odczytuje informacje:
Palenie tytoniu jest w Polsce przyczyną zgonu wielu osób w wieku 35-69 lat.
Jak działa papieros?
W dymie tytoniowym występuje około 4000 szkodliwych substancji, między
innymi nikotyna, substancje smoliste, czad oraz 40 związków rakotwórczych
działających na nasz organizm.
2
Wypalane papierosy:
1)
Podrażniają błonę śluzową jamy ustnej, przełyku i żołądka.
2)
Wpływają negatywnie na nasz układ oddechowy, sercowo-naczyniowy
trzustkę, pęcherz moczowy i układ nerwowy.
3)
Prowadzą do rakotwórczych zmian komórkowych.
4)
Przyczyniają się do próchnicy zębów i paradontozy.
5)
Przyspieszają starzenie się organizmu.
Czy wiecie, że?
1)
Każdy papieros zawiera 15 różnych substancji rakotwórczych.
2)
Osoba wypalająca 1 paczkę papierosów dziennie, po roku wprowadzi
do swoich płuc w postaci osadu 1 litr substancji smołowatych.
3)
Każdy wypalony papieros skraca życie o 8 minut.
4)
Palenie papierosów prowadzi do psychicznego i fizycznego uzależnienia.
5)
Ćwiczenia fizyczne nie eliminują negatywnych skutków palenia.
6)
Papierosy są główną przyczyną pożarów mieszkań i domów.
Najgroźniejszym skutkiem palenia papierosów są nowotwory. Dym tytoniowy
prowadzi między innymi do powstawania nowotworów: płuc, krtani, gardła,
przełyku, żołądka, nosa, wargi, wątroby. Palenie zwiększa również ryzyko
chorób układu krążenia (choroby wieńcowej serca, nadciśnienia, miażdżycy).
Również układ oddechowy palacza narażony jest na wiele dolegliwości i chorób
jak przewlekłe zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc, astmę oskrzelową, gruźlicę
płuc.
2. Podział klasy na pięć grup.
Podzielę was teraz na pięć grup (po pięć osób w grupie).
Proszę odliczyć do pięciu.
Uczniowie odliczają do pięciu.
Proszę teraz się przesiąść. Jedynki to jest grupa pierwsza, dwójki – grupa druga,
trójki – grupa trzecia, czwórki – grupa czwarta i piątki – grupa pąta.
Klasa dzieli się na grupy.
Zadaniem grupy jest odpowiedzieć na wylosowane pytania.
3
Wylosujcie teraz po dwa pytania.
Prowadzący podchodzi do każdej grupy i losują przygotowane pytania.
Pytania:
1)
Jakie części układu pokarmowego podrażniają papierosy?
2)
Co jest najgroźniejszym skutkiem palenia – wymień 3 jego rodzaje.
3)
Jakie choroby wywołują papierosy?
4)
Czy kiedy palisz papierosa, wdychasz ten sam trujący gaz, który znajduje
się w spalinach samochodowych? Co to za gaz?
5)
Ile znanych substancji rakotwórczych zawiera przeciętny papieros?
4,8 czy 15?
6)
Wiadomo, że palenie papierosów niekorzystnie wpływa na nasze płuca.
Jaki jeszcze inny organ naszego organizmu niszczy palenie?
7)
Czy to prawda, że ćwiczenia fizyczne eliminują skutki palenia?
8)
Jaka jest główna przyczyna pożarów w domach i mieszkaniach?
Urządzenia elektryczne, łatwopalne środki chemiczne, papierosy?
9)
Jeśli ktoś wypala paczkę papierosów dziennie, jak dużo substancji
smołowatych zbierze się w jego płucach?
10) Czy można uzależnić się od papierosów?
11) Co to jest bierne palenie?
12) Wymień 3 przyczyny dla których nastolatki nie palą.
3. Poszczególne grupy prezentują swoje odpowiedzi i za poprawne przydzielane są
punkty.
Prowadzący zapisuje na tablicy grupy.
Przedstawcie teraz swoje odpowiedzi.
Po prezentacji poszczególnych grup, prowadzący zapisuje „+” lub „-” przy grupie.
Odpowiedzi:
1)
Podrażniają błonę śluzową jamy ustnej, przełyku i żołądka.
2)
Nowotwory, np.: płuc, krtani, gardła, przełyku ,jamy ustnej, pęcherza
moczowego, trzustki, żołądka, nosa, wargi, wątroby.
3)
Choroby układu krążenia, układu oddechowego między innymi zapalenie
oskrzeli, płuc, astmę oskrzelową, gruźlicę płuc.
4
4)
Tak. Jest to tlenek węgla, który wiąże się z czerwonymi płytkami krwi
i zmniejsza zdolność przenoszenia tlenu przez krew.
5)
15.
6)
Serce.
7)
Nie. Ćwiczenia fizyczne nigdy nie wyeliminują skutków palenia.
8)
Papierosy.
9)
1 litr substancji smołowatych.
10) Tak ,zarówno fizycznie jak i psychicznie.
11) Wdychanie
dymu
wydychanego
przez
ludzi
palących
w
twoim
towarzystwie.
12) Dym brzydko pachnie, ich koledzy nie palą, ich rodzice nie palą i tym
podobne.
A teraz mam do was takie pytanie: „Dlaczego ludzie palą papierosy, chociaż
wiedzą o szkodliwości nikotyny, substancji zawartych w papierosach?”
Uczniowie w grupach przygotowują scenkę pod tytułem „Ja i palacze” – uczniowie
wyobrażają sobie, że znajdują się z zadymionym pomieszczeniu. Starają się
pokazać swoje uczucia.
Proszę teraz w grupach przygotować scenkę pod tytułem „Ja i palacze”.
Wyobraźcie sobie, że znajdujecie się z zadymionym pomieszczeniu. Postarajcie
się pokazać swoje uczucia.
Prezentacja I:
Uczniowie prezentują przygotowaną scenkę.
Proszę grupę pierwszą aby przedstawiła swoją scenkę.
Następnie grupy: II, III, IV i V.
Badanie i przekształcanie:
Prowadzący pyta kolejnych uczniów, kim byli w scenkach, gdzie się znajdowali,
co robili, jak się czuli.
Powiedzcie mi: kim byliście w scence, gdzie się znajdowaliście, co robiliście,
jak się czuliście.
Może ….
5
Uczniowie w grupach tworzą listę przyczyn, dla których należy unikać
zadymionych pomieszczeń.
Teraz w grupach napiszcie listę przyczyn, dla których należy unikać zadymionych
pomieszczeń. Jaki szkodliwy wpływ na nasz organizm ma wdychanie dymu
papierosowego.
Prezentacja II:
Uczniowie prezentują przygotowane listy.
Wspólnie wybieramy najważniejsze argumenty i zapisujemy na tablicy.
Proszę grupę pierwszą aby przedstawiła swoją listę.
Następnie grupy: II, III, IV i V.
Prowadzący zapisuje argumenty na tablicy.
Badanie i przekształcanie:
Prowadzący prosi uczniów, aby wyobrazili sobie, że znów są w zadymionym
pomieszczeniu i ktoś częstuje ich papierosami.
Jak należy odmawiać?
Co powiedzieć?
Jak się zachować?
Wyobraźcie sobie teraz, że znów jesteście w zadymionym pomieszczeniu i ktoś
częstuje was papierosami.
Jak należy odmawiać?
Co powiedzieć?
Jak się zachować?
Wspólnie sporządzany listę „Wskazówek dla mądrzejszych”.
Prowadzący zapisuje wskazówki na tablicy.
Gdy mówisz „nie” pamiętaj, żeby być:
1)
Odważnym.
2)
Zdecydowanym.
3)
Spokojnym.
4)
Pewnym siebie i własnych przekonań.
6
Mówiąc „nie” nie trzeba być:
1)
Zarozumiałym.
2)
Agresywnym.
3)
Upartym.
4)
Krzykliwym.
5)
Przerażonym.
Prowadzący prosi o przygotowanie scenek, w których jeden z uczniów proponuje
zapalenie papierosa, a drugi odmawia stosując się do wskazówek.
Proszę teraz w grupach przygotować scenkę, w której jeden z was proponuje
zapalenie papierosa, a drugi odmawia.
Stosujcie się do wskazówek, które przed chwila omawialiśmy.
Prezentacja III:
Uczniowie przedstawiają scenki. Prowadzący pyta, kto najlepiej zastosował się
do wskazówek, kto był najbardziej przekonujący, dlaczego?
Czy uczniom udało się włączyć do dramy jakieś inne elementy? Jeśli tak,
uzupełniamy o nie listę wskazówek.
Kto najlepiej zastosował się do wskazówek, kto był najbardziej przekonujący
i dlaczego?
Badanie i przekształcanie:
Prowadzący prosi uczniów o napisanie listu w grupach do znajomej osoby,
w której uczeń postara się ją przekonać, żeby przestała palić papierosy.
Proszę was teraz o napisanie listu w grupach do znajomej osoby, oczywiście
palącej papierosy, w którym postaracie się ją przekonać, żeby przestała palić.
Prowadzący rozdaje kartki.
Po zakończeniu pracy uczniów wybrane listy są odczytywane.
Proszę przedstawicieli grup o przeczytanie listów.
Po zakończonej prezentacji listów, prowadzący kończy lekcję.
Na tym zakończymy dzisiejszą lekcję.
7
Mam nadzieję, że po tym, czego dowiedzieliście się dzisiaj o szkodliwym wpływie
nikotyny na organizm człowieka, żaden z was nie pomyśli w przyszłości o paleniu
papierosów a wręcz przeciwnie, będzie wpływał na swoich znajomych, którzy już
wpadli w nałóg palenia papierosów.
Koniec lekcji.
Do widzenia.
4. Część podsumowująca:
Refleksja.
Wspólna ocena i samoocena.
Który list był najbardziej przekonujący?
Dlaczego?
Jakie argumenty najlepiej trafiają do uczniów?
Opracował:
Mateusz Kibler na podstawie materiałów źródłowych:
1. http://www.dodn.wroclaw.pl/szkola_promujaca_zdrowie/materialy/Broszura_Papie
rosy_poprawiane.pdf
2. http://www.zs6zory.pl/materialy/_upload/file/nie_pale.pdf
3. http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB
8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fgimlca.pl%2Fpn%2Fclw.doc&ei=5oFqVOfOKsnea
uPvgZgH&usg=AFQjCNEFK6luPiGMv3mpVkrnzmW8k6ka9w
4. http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CC
UQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.sp5gliwice.com.pl%2Fpapierosy%2FScenariusz%2520lekcji%2520%2520palenie.doc&ei=LIBqVOKOCczUau7ggYAO&usg=AFQjCNFob6k3JQkfIEoWAJS8BIaJHM_lA
8
Pytania:
……………………………………………………………………………………………..........
1)
Jakie części układu pokarmowego podrażniają papierosy?
……………………………………………………………………………………………..........
2)
Co jest najgroźniejszym skutkiem palenia – wymień 3 jego rodzaje.
……………………………………………………………………………………………..........
3)
Jakie choroby wywołują papierosy?
……………………………………………………………………………………………..........
4)
Czy kiedy palisz papierosa, wdychasz ten sam trujący gaz, który znajduje
się w spalinach samochodowych? Co to za gaz?
……………………………………………………………………………………………..........
5)
Ile
znanych
substancji
rakotwórczych
zawiera
przeciętny
papieros?
4,8 czy 15?
……………………………………………………………………………………………..........
6)
Wiadomo, że palenie papierosów niekorzystnie wpływa na
nasze płuca.
Jaki jeszcze inny organ naszego organizmu niszczy palenie?
……………………………………………………………………………………………..........
7)
Czy to prawda, że ćwiczenia fizyczne eliminują skutki palenia?
……………………………………………………………………………………………..........
8)
Jaka jest główna przyczyna pożarów w domach i mieszkaniach? Urządzenia
elektryczne, łatwopalne środki chemiczne, papierosy?
……………………………………………………………………………………………..........
9)
Jeśli ktoś wypala paczkę papierosów dziennie, jak dużo substancji smołowatych
zbierze się w jego płucach?
……………………………………………………………………………………………..........
9
10) Czy można uzależnić się od papierosów?
……………………………………………………………………………………………..........
11) Co to jest bierne palenie?
……………………………………………………………………………………………..........
12) Wymień 3 przyczyny dla których nastolatki nie palą.
……………………………………………………………………………………………..........
10
LIST
……………………………………………………………………………………………..........
……………………………………………………………………………………………..........
……………………………………………………………………………………………..........
……………………………………………………………………………………………..........
……………………………………………………………………………………………..........
……………………………………………………………………………………………..........
……………………………………………………………………………………………..........
……………………………………………………………………………………………..........
……………………………………………………………………………………………..........
……………………………………………………………………………………………..........
……………………………………………………………………………………………..........
……………………………………………………………………………………………..........
……………………………………………………………………………………………..........
……………………………………………………………………………………………..........
……………………………………………………………………………………………..........
……………………………………………………………………………………………..........
11
Download