Papierosy - układ oddechowy człowieka

advertisement
Papierosy
Mateusz Wymazała i Piotr
Podróżny
MENU
• Zagrożenia wynikające z
palenia
• Zagrożenia wynikające z
palenia cd.
• Skład dymu tytoniowego
• Skład dymu tytoniowego cd.
• Galeria
• Dlaczego palimy
• Koszty palenia papierosów
• Ciekawostka
• O nas
• Koniec
Zagrożenia wynikające z palenia
•
•
•
Choroby i zagrożenia wynikające z przyswajania przez organizm dymu
tytoniowego u palaczy
Nowotwory złośliwe płuc w 95% przypadków w różnym czasie zależnym od
ilości wypalanych papierosów, wieku rozpoczęcia palenia, czasu palenia,
rozwijają się u osób palących. Nowotwory rozwijają się w przeciągu 15 - 20
lat trwania w nałogu. Po zaprzestaniu palenia ryzyko zachorowania
zmniejsza się o połowę po 5 latach, a po 10 szansa zachorowania jest taka
sama ja u osoby niepalącej. Należy zaznaczyć, że 30% nowotworów
złośliwych płuc wykrytych u osób niepalących jest wynikiem biernego
palenia. Osoba wdychająca dym przyjmuje do swojego organizmu 5 razy
więcej tlenku węgla, 2-3razy więcej nikotyny, 3-4razy więcej substancji
rakotwórczych od palacza.
Nowotwory złośliwe płuc w 95% przypadków w różnym czasie zależnym od
ilości wypalanych papierosów, wieku rozpoczęcia palenia, czasu palenia,
rozwijają się u osób palących. Nowotwory rozwijają się w przeciągu 15 - 20
lat trwania w nałogu. Po zaprzestaniu palenia ryzyko zachorowania
zmniejsza się o połowę po 5 latach, a po 10 szansa zachorowania jest taka
sama ja u osoby niepalącej. Należy zaznaczyć, że 30% nowotworów
złośliwych płuc wykrytych u osób niepalących jest wynikiem biernego
palenia. Osoba wdychająca dym przyjmuje do swojego organizmu 5 razy
więcej tlenku węgla, 2-3razy więcej nikotyny, 3-4razy więcej substancji
rakotwórczych od palacza.
Zagrożenia wynikające z palenia
cd.
•
•
•
Nowotwory jamy ustnej, gardła, przełyku i krtani występują 20 razy częściej
u osób palących niż niepalących.
Choroby układu krążenia. Palenie papierosów prowadzi do zwiększenia
zawartości cholesterolu, rozwoju blaszek miażdżycowych. W znacznym
stopniu palenie tytoniu zwiększa prawdopodobieństwo zawału serca,
tętniaka aorty, nadciśnienia tętniczego, schorzeń degeneracyjnych mięśnia
sercowego, schorzeń naczyń mózgowych, schorzeń naczyń obwodowych,
krwotoku mózgowego.
Palenie papierosów prowadzi też do wielu innych nienowotworowych
chorób, takich jak przewlekła obturacyjna, która występuje 30 razy częściej
u osób regularnie palących, objawia się ona porannym kaszlem,
odksztuszaniem, zaburzeniem oddychania. Również osteoporoza
występuje częściej u osób palących niż u niepalących. Częste
przyjmowanie dymu tytoniowego osłabia narządy zmysłów-wzroku, słuchu,
smaku, węchu i czucia. Sama nikotyna, która zawiera się w dymie,
uszkadza układ nerwowy i pokarmowy, negatywnie wpływa na iloraz
inteligencji.
Skład dymu tytoniowego
•
Dym tytoniowy składa się z prawie 4.000 związków chemicznych, z tego ponad 40 to substancje
rakotwórcze. Ich działanie nie jest ograniczone jedynie do palaczy tytoniu, ale także dotyczy
wszystkich tych osób (mężczyzn, kobiet i dzieci), które przebywają w pomieszczeniach, gdzie
występuje dym tytoniowy (tzw. "palenie bierne"). Oto przykłady niektórych tylko substancji
występujących w dymie tytoniowym:
•
•
•
•
Aceton - rozpuszczalnik, składnik farb i lakierów.
Amoniak - stosowany w chłodnictwie, składnik nawozów mineralnych.
Arsen - stosowany także jako popularna trutka na szczury i inne gryzonie.
Benzopiren - związek o właściwościach rakotwórczych, wykorzystywany w przemyśle
chemicznym.
Butan - gaz pędny, używany do wyrobu benzyny.
Chlorek winylu - związek używany np. do produkcji plastiku. Posiada właściwości rakotwórcze.
Ciała smołowate - są odpowiedzialne za powstawanie nowotworów złośliwych u człowieka.
Cyjanowodór - kwas pruski, gaz używany przez hitlerowców w komorach gazowych do
masowego ludobójstwa.
DDT - insektycyd polichorowy.
Dibenzoakrydyna - używana przy produkcji barwników. Posiada właściwości rakotwórcze.
Dimetylonitrozoamina - związek wykorzystywany w przemyśle chemicznym.
•
•
•
•
•
•
•
Skład dymu tytoniowego cd.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Fenole - niszczą rzęski nabłonka wyściełającego oskrzela. Rzęski te oczyszczają wdychane
przez człowieka powietrze i chronią drogi oddechowe przed przenikaniem przez ich ściany
substancji i związków chemicznych oraz mikroorganizmów, np. wirusów.
Formaldehyd - związek stosowany m.in. do konserwacji preparatów biologicznych, np. żab.
Kadm - silnie trujący metal o właściwościach rakotwórczych.
Metanol - silne trujący związek chemiczny, używany do produkcji benzyn silnikowych.
Naftyloamina - wchodzi w skład barwników, używanych w przemyśle drukarskim. Posiada
właściwości rakotwórcze.
Nikotyna - działa obkurczająco na ściany naczyń krwionośnych (w tym także naczyń wieńcowych
zaopatrujących serce), zwiększa ciśnienie krwi, jest odpowiedzialna za niefizjologiczne
przyspieszenie akcji serca oraz zaburzenia rytmu serca, a także wpływa negatywnie na gen p53,
który powstrzymuje niekontrolowany rozwój komórek, czyli powstawanie nowotworów.
Piren - związek używany w syntezie organicznej.
Polon - radioaktywny pierwiastek, odkryty przez naszą rodaczkę Marię Skłodowską-Curie.
Posiada właściwości rakotwórcze.
Tlenek węgla (czad, CO) - zmniejszając zawartość tlenu we krwi, w znaczny sposób utrudnia
pracę serca i dotarcie tlenu do różnych części i narządów organizmu człowieka. Jest to związek
będący bezpośrednią przyczyną śmierci wielu osób w czasie pożarów.
Toluidyna - stosowana w syntezie chemicznej. Posiada właściwości rakotwórcze.
Uretan - związek o właściwościach rakotwórczych.
Galeria
Dlaczego palimy
•
Dlaczego tak to "lubisz"?
Nikotyna dociera do mózgu palacza już po dziesięciu sekundach od chwili
zaciągnięcia się przez niego dymem. Tam pobudza wydzielanie dopaminy,
substancji sprawiającej, że czuje on przyjemność z palenia papierosa.
Jednocześnie powoduje ona również wydzielanie się noradrenaliny,
hormonu dzięki któremu osoba paląca staje się bardziej pobudzona i
aktywna. Przyjemny efekt nie trwa długo. Mniej więcej w godzinę po
zgaszeniu papierosa poziom dopaminy i noradrenaliny obniża się na tyle,
że palacz zaczyna czuć niepokój. Aby złagodzić nieprzyjemne objawy, znów
musi zaciągnąć się dymem. Ten schemat powtarza się przeciętnie u
nałogowego palacza mniej więcej 20 razy dziennie, gdyż z czasem jego
organizm żąda dostarczenia stałych dawek nikotyny. Dlatego palacz sięga
po papierosa tuż po przebudzeniu, podczas przerwy w pracy, prowadzenia
samochodu, nawet spaceru. Niewiele jest czynności, które człowiek może
powtarzać z większą częstotliwością. Nawet posiłki spożywamy kilka razy
dziennie! Tym tłumaczyć można siłę nawyku i odruchów związanych z
paleniem
Koszty palenia papierosów
•
Palenie papierosów nie tylko nie jest
na topie, prócz szkodliwości, jaką
niesie dla palacza jak i jego otoczenia,
pożera spore zasoby finansowe.
Przeciętnie palacz rocznie wydaje na
papierosy ok. 2 tyś złotych, jednak nie
jest to koniec kosztów, jakie wiążą się
z paleniem, nie tylko sam palący płaci
- za jego nałóg płacimy wszyscy. Na
leczenie chorób odtytoniowych
Państwo wydaje rocznie, z kieszeni
podatników, 18 miliardów złotych
(leczenie przewlekłej obturacyjnej
choroby płuc kosztuje nas 10
miliardów, a choroby wieńcowej i
udarów mózgu - 8 miliardów złotych.
Główną przyczyną tych chorób,
zdaniem specjalistów, jest palenie
papierosów). Kolejne 15 miliardów
rocznie, to koszty pośrednie związane
z absencją i utrata produktywności
przez palących.
Ciekawostka
•
5 milionów zgonów na świecie
każdego roku
Tytoń jest drugą główną przyczyną
śmierci na świecie. Jest to aktualnie
zgon jednego z dziesięciu dorosłych
(około 5 milionów zgonów każdego
rok). Jeżeli aktualny wzrost palenia
będzie kontynuowany, to spowoduje
ze do roku 2020 będzie umierało 10
milionów ludzi każdego roku
.
O nas
•
Pracę wykonali: Klaudia
Wasilewska, Karolina Skaczyło,
Kamil Rudnicki, Damian Walęcki,
Piotr Podróżny, Mateusz
Wymazała
•
Każdy miał tyle samo wkładu w tą
pracę. Wszyscy dzielnie
pracowali.
Koniec
• Serdecznie
dziękujemy za
obejrzenie naszej
skromnej prezentacji.
• Mamy nadzieję że
nasza prezentacja
zniechęci państwa do
palenia.
Download