Wykonała: Zuzanna Korlaga Papieros

advertisement
Wykonała: Zuzanna Korlaga

Papieros – wyrób tytoniowy składający
się z rurki, z cienkiej bibułki (gilzy)
o średnicy do 1 cm i długości do 12 cm
(zwykle 85 mm), wewnątrz której znajduje
się mieszanka tytoniowa zawierająca
spreparowane liście różnych
odmian tytoniu.

Podczas palenia papierosa
zawarta w dymie
papierosowym nikotyna
dostaje się do krwi i wywiera
swoje działanie na organizm
palacza. Oprócz
nikotyny dym
tytoniowy zawiera tysiące
innych szkodliwych,
rakotwórczych substancji
chemicznych.
Skutki zdrowotne:
• choroba niedokrwienna serca,
 zawał mięśnia sercowego,
 miażdżyca zarostowa kończyn dolnych
 rak płuc,
 rak krtani,
 przewlekłe zapalenie oskrzeli,
 choroba płuc
W dymie tytoniowym zawartych jest aż 4000
związków chemicznych, w tym substancje
o działaniu:
 toksycznym,
 uszkadzającym DNA,
 uszkadzającym płód,
 rakotwórczym.
•
•
•
•
Aceton- rozpuszczalnik, składnik farb i
lakierów,
Arsen - stosowany także jako popularna
trutka na szczury,
Amoniak - stosowany w chłodnictwie,
składnik nawozów mineralnych,
Benzopiren - związek o właściwościach
rakotwórczych, wykorzystywany w
przemyśle chemicznym.




Chlorek winylu - związek używany np.
do produkcji plastiku,
Ciała smołowate – są odpowiedzialne
za powstawanie nowotworów złośliwych
u człowieka,
Kadm - silnie trujący metal o
właściwościach rakotwórczych,
Naftyloamina - wchodzi w skład
barwników, używanych w przemyśle
drukarskim, ma działanie rakotwórcze

Zespół uzależnienia od nikotyny (tytoniu)
to choroba, którą opisano w klasyfikacji ICD-10.
Podobnie jak inne uzależnienia ma ona charakter
przewlekły i nawracający. To oznacza,
że raz wykształcona zależność od nikotyny
związana jest ze zmianami w funkcjonowaniu
ośrodkowego układu nerwowego, czego efektem
jest występowanie zespołu abstynencyjnego
w sytuacji zaprzestania palenia i dużego ryzyka
powrotu do palenia, nawet wiele lat po jego
zaprzestaniu.

Wdychanie dymu tytoniowego, czyli
bierne palenie, jest równie
niebezpieczne jak samo palenie. Boczny
strumień dymu tytoniowego zawiera 35
razy więcej dwutlenku węgla i 4 razy
więcej nikotyny niż dym wdychany
przez aktywnych palaczy.
Sprawdź , czy to, co proponuje kolega jest
dla Ciebie dobre. Czasami jest to łatwe,
ale niekiedy warto zadać sobie
pomocnicze pytania:



Czy jest to bezpieczne?
Jak będę się czuł , kiedy to zrobię?
Jak mój organizm to przyjmie?
Przykładowe odpowiedzi:
 Nie palę papierosów!
 Nie! Dziękuję!
 Mam swoje zasady.
 Wolę tego nie spożywać.

Dym papierosowy ma również bardzo
niekorzystny wpływ na urodę.
Dermatolodzy mówią wręcz
o "tytoniowej twarzy". Jest ona
niedotleniona, z czasem cera staje
się coraz bladsza i bardziej poszarzała.
Dodatkowo, zawarte w dymie
substancje obniżają poziom
estrogenów, wpływając na wysuszenie
skóry- jest to powód powstawania
przedwczesnych zmarszczek.
o
Marlboro – jedna
z najbardziej
znanych
na świecie
marek papierosów,
produkowana
przez firmę Philip
Morris International,
należącą niegdyś
do holdingu Altria
Group Inc.
o
Biełomorkanał (ros. Белом
оркана́л) – papierosy
z ustnikiem z czasów
epoki ZSRR. Ich nazwa
nadana została od kanału
Białomorsko – Bałtyckiego.
Obecnie nadal produkowane
w Rosji,
na Białorusi i Ukrainie.
o
Belweder – marka
polskich papierosów
wytwarzanych
w zakładach
Polskiego Monopolu
Tytoniowego od
początku PRL-u.
Uzależnia na kilku poziomach fizjologii
(od nikotyny),nawyków (czynności rąk przy paleniu) i emocji
(jak każda używka, sięganie po papierosy to rodzaj podpórki
emocjonalnej). Dlatego tak trudno odzwyczaić
się od palenia. Mimo to, papierosy sprawiają wrażenie
niewinnej rozrywki, bardziej akceptowanej społecznie
niż alkohol. Zaciągnięcie się ulubionym dymkiem daje
złudne poczucie rozluźnienia. Złudne, bowiem
w rzeczywistości powoduje stres organizmu, przyspieszając
akcję serca.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Ciekawość.
Chęć zwrócenia uwagi.
Presja grupy rówieśniczej.
Brak zainteresowań.
Uleganie innym.
Łatwy dostęp.




www.wikipedia.pl
www.psychiatra.mp.pl
www.bat.com
www.palenie.doktorzy.pl
Download