20 sztuk papierosów dziennie. Prawie 5 mln z tych osób

advertisement
● Około 10 mln Polaków pali regularnie 15 - 20 sztuk papierosów dziennie.
● Prawie 5 mln z tych osób pali dłużej niż 20 lat.
● 57 % palaczy to mężczyźni.
● 54 % palaczy wypala 11-20 papierosów dziennie .
Każdego roku 100 tys. zgonów w Polsce ma bezpośredni związek z negatywnymi
skutkami palenia tytoniu, przy czym 60 % dotyczy osób w wieku 35 - 69 lat.
● 70 % palących chce rzucić palenie, jedynie 3 % udaje się to zrobić zdając się na silną
wolę.
● 39 % mężczyzn i 19 % kobiet w Polsce w wieku 16 i więcej lat jest palaczami
tytoniu.
● W Polsce codziennie zaczyna palić około 500 nieletnich chłopców i dziewcząt, a
rocznie próbuje palenia około 180 tys. dzieci.
● Szacuje się, iż dzieci w Polsce wypalają rocznie od 3 do 4 mld sztuk papierosów.
● Około 30 mln palaczy w Europie usiłowało rzucić palenie w 1998 r. Uzależnienia
od nikotyny nie udało się pokonać w przypadku ponad 90 % palaczy.
● Co 10 sekund na świecie umiera ktoś na chorobę wywołaną paleniem tytoniu.
● Rocznie statystyczny palacz wypala 3000-3600 sztuk papierosów.
● W sumie Polacy wypalają 4,5 miliarda opakowań rocznie za 16 miliardów zł.
W dymie tytoniowym znajduje się ponad 4000
różnych substancji, wiele o działaniu
toksycznym, mutagennym (uszkadzającym
DNA), teratogennym (uszkadzającym płód),
kancerogennym (powodującym rozwój
nowotworów).
Substancje te znajdują się w dwóch frakcjach
dymu: gazowej oraz cząsteczkowej zawieszonej
w wodzie tworzącej tzw. ciała smołowate.
Niektóre z nich działają jedynie miejscowo w
jamie ustnej, drogach oddechowych podczas gdy
inne po wchłonięciu do układu krążenia
wywierają działanie na większość tkanek i
organów człowieka. Do najważniejszych
składników dymu tytoniowego należą:
● NIKOTYNA
● TLENEK WĘGLA (CZAD)
● SUBSTANCJE DRAŻNIĄCE
● SUBSTANCJE SMOŁOWATE
► Rak płuc, jamy ustnej, gardła, krtani, języka, pęcherza moczowego
► Przewlekłe zapalenie oskrzeli
► Rozedmę płuc
► Stany zapalne i wrzody żołądka
►Chorobę wieńcową
► Uszkodzenie płodu
Nikotyna jest substancją uzależniającą równie silnie jak kokaina czy
heroina, lecz w przypadku nikotyny proces uzależnienia następuje
szybciej.
♠ Od momentu zapalenia papierosa, nikotyna zawarta w dymie dociera do mózgu w
ciągu zaledwie 10 sekund.
♠ W mózgu nikotyna pobudza wydzielanie substancji chemicznych odpowiedzialnych za:
●Doznawanie przyjemności związanej z paleniem,
● Pobudzenie aktywności organizmu przejawiające się lepszą koncentracją uwagi i
pamięcią,
● Mniejszy apetyt i rozdrażnienie.
♠ Przyjemne odczucia powodują, że palacz kontynuuje palenie w rezultacie uzależniając się od
nikotyny.
♠ W przypadku regularnego palenia organizm przyzwyczaja się do działania nikotyny, obecność jej
w mózgu staje się niezbędna, ponieważ tylko wtedy palacz potrafi normalnie funkcjonować.
♠ Bez regularnej dawki nikotyny w postaci np. papierosów, uzależniony palacz nie odczuwa już
przyjemności, ale doznaje przykrych objawów abstynencji (czyli objawów występujących po
odstawieniu nikotyny), takich jak: rozdrażnienie, niepokój i trudności w koncentracji.
♠ Nieprzyjemne objawy powodują, że uzależniony sięga po następnego papierosa, aby ich uniknąć
lub złagodzić je.
♦ Paląc papierosy zwiększasz ryzyko wystąpienia zawału serca i udaru mózgowego trzykrotnie.
♦ Wypalenie każdego papierosa wiąże się z natychmiastowym wzrostem ciśnienia tętniczego i
przyspieszeniem akcji serca. Efekt ten jest szczególnie wyraźny podczas palenia pierwszego papierosa w
godzinach porannych, kiedy ryzyko wystąpienia zawału serca i udaru mózgowego jest największe. Spróbuj
ocenić wpływ papierosów na Twój układ krążenia mierząc tętno przed i po wypaleniu papierosa.
♦ Podczas palenia papierosów dochodzi do skurczu tętnic unaczyniających mięsień sercowy (tzw. naczyń
wieńcowych). Dlatego też palenie papierosów może być przyczyną zawału mięśnia sercowego nawet w
przypadku niewielkich zmian miażdżycowych w naczyniach wieńcowych.
♦ Palenie papierosów zmniejsza skuteczność leczenia nadciśnienia tętniczego. Leczenie łagodnego
nadciśnienia tętniczego lekami często nie zapobiega wystąpieniu powikłań związanych z nadciśnieniem,
jeżeli pacjenci jednocześnie palą papierosy. Znany jest fakt częstszego występowania nadciśnienia
złośliwego u palaczy.
♦ Jeżeli palisz papierosy, to korzyści wynikające z przyjmowania leków obniżających ciśnienie tętnicze
będą widoczne dopiero wtedy, gdy rzucisz palenie.
♦ Papierosy mogą być źródłem impotencji u mężczyzn i zaburzeń płodności u kobiet. Palenie tytoniu
zwiększa ryzyko wystąpienia powikłań w czasie stosowania doustnych środków antykoncepcyjnych.
♦ U osób palących znacznie częściej niż u niepalących dochodzi do konieczności amputacji nóg (z
powodu miażdżycy tętnic kończyn dolnych).
♦ Palenie papierosów jest w Polsce przyczyną co drugiego zgonu mężczyzn w wieku 35-69 lat jesteśmy niestety pod tym względem światowym liderem.
♦ Średnia długość życia osób niepalących w krajach rozwiniętych systematycznie rośnie. Szacuje się,
że średnia różnica długości życia między osobami niepalącymi a palaczami wynosi 15 lat. Czy warto
dla przyjemności zaciągania się dymem papierosowym poświęcić 15 lat życia ?
Wykonała uczennica klasy 1D : Anna
Nowak
Download