Nikotyna

advertisement
NIKOTYNA NASZ
WRÓG
Nikotyna , główny składnik
papierosów, jest substancją
uzależniającą równie silnie jak
kokaina czy heroina,
lecz w przypadku nikotyny proces
uzależnienia następuje szybciej.
W wysokich dawkach (70mg)
powoduje śmierć dorosłego
człowieka.
Tytoń stanowi główną przyczynę zagrożenia zdrowia
ludności, a palenie tytoniu jest jednym z najbardziej
upowszechnionych antyzdrowotnych elementów stylu
życia człowieka.
Dlaczego palimy tytoń?
Istnieją dwie zasadnicze grupy przyczyn:
Psychosocjologiczne:
palenie tytoniu jest postrzegane jako
rodzaj
czynności
ułatwiającej
nawiązywanie kontaktu z innymi
osobami
i
pomagającej
w
przezwyciężeniu
dystansu oraz
uznawane jako wspólna towarzyska
rozrywka.
Farmakologiczne:
tytoń bowiem, w zależności od
okoliczności i predyspozycji
osobniczych może oddziaływać
na nasz układ nerwowy w
sposób
stymulujący
bądź
uspokajający ( chwilowo).
Czy jednak jest to warte tego, abyśmy umarli
przedwcześnie na raka lub zawał serca?
Jak działa nikotyna?
Nikotyna dociera do mózgu palacza juz
po 10 sekundach od chwili zaciągnięcia się
przez niego dymem.
Tam pobudza wydzielanie dopaminy, substancji
sprawiającej, że czuje on przyjemność z palenia
papierosa. Jednocześnie powoduje ona również
wydzielanie się noradrenaliny, hormonu dzięki któremu
osoba paląca staje się bardziej pobudzona i aktywna.
Przyjemny efekt nie trwa długo. Mniej
więcej w godzinę po zgaszeniu papierosa
poziom dopaminy i noradrenaliny obniża się na
tyle, że palacz zaczyna czuć niepokój.
Aby złagodzić nieprzyjemne objawy, znów musi zaciągnąć się
dymem. Ten schemat powtarza się przeciętnie u nałogowego
palacza mniej więcej 20 razy dziennie, gdyż z czasem jego
organizm żąda dostarczenia stałych dawek nikotyny.
Dlatego palacz sięga po papierosa tuż po przebudzeniu, podczas
przerwy w pracy, prowadzenia samochodu, nawet spaceru.
Niewiele jest czynności, które człowiek może powtarzać z większą
częstotliwością. Nawet posiłki spożywamy kilka razy dziennie!
Tym tłumaczyć można siłę nawyku i odruchów związanych z paleniem.
Co może się stać gdy palisz...
 Wypalenie
każdego
papierosa
wiąże
się
natychmiastowym wzrostem ciśnienia tętniczego
przyspieszeniem akcji serca.
z
i
 Nie ma "bezpiecznej" liczby wypalanych papierosów.
Palenie nawet 5 papierosów dziennie wiąże się ze wzrostem
ryzyka wystąpienia powikłań nadciśnienia tętniczego.
 U kobiety palącej w czasie ciąży, mogą wystąpić
zaburzenia w rozwoju płodu i w następstwie częstsze zgony
noworodków.
 Paląc papierosy zwiększasz ryzyko wystąpienia zawału serca
i udaru mózgowego trzykrotnie.
 Nie daj się nabrać na papierosy "light„. W porównaniu z
papierosami tradycyjnymi palenie takich papierosów nie
zmniejsza ryzyka wystąpienia zawału mięśnia sercowego.
 U osób palących znacznie częściej niż u niepalących
dochodzi do konieczności amputacji nóg (z powodu
miażdżycy tętnic kończyn dolnych).
 Szacuje się, że średnia różnica długości życia między
osobami niepalącymi a palaczami wynosi 15 lat.
 Czy warto dla przyjemności zaciągania się dymem
papierosowym poświęcić 15 lat życia ?
Choroby spowodowane paleniem to m.in.:
Choroba
wieńcowa
serca:
Podwyższone
ciśnienie
krwi,
przyspieszona akcja serca i jego
większe obciążenie pracą. Powoduje
to zwiększone zużycie tlenu przez
miesień sercowy i może powodować
zawał.
Zaburzenia czynności
mniejsza płodność.
seksualnych,
Palenie
papierosów
zwiększa
zawartość cholesterolu we krwi,
oraz podatność na osteoporozę.
Nowotwory jamy ustnej, gardła,
przełyku i krtani.
Częstotliwość
występowania
tych
rodzajów raka u osób palących jest 20
razy większa niż u osób, które nie palą i
nie przebywają w środowisku osób
palących.
Dym papierosowy działa również na
inne narządy w organizmie. Szczególnie
podatnymi są: układ krwionośny,
oddechowy, żołądek, trzustka, nerki i
pęcherz moczowy.
Nowotwory
złośliwe
płuc:
Badania wykazały, że nowotwory
złośliwe płuc dotykają w 95%
palaczy.
Trochę smutnej statystyki…
Tytoń jest drugą główną przyczyną śmierci na
świecie.
Zgon jednego z dziesięciu dorosłych to około 5
milionów zgonów każdego roku.
Dziesiątki tysięcy badań naukowych pokazały, że użycie tytoniu w różnej formie
podwyższa m. in.:
- o 25-40% ryzyko zgonu z powodu chorób układu krążenia,
- o 30-40% z powodu nowotworów złośliwych,
- jest przyczyną około 70% zgonów na choroby układu oddechowego.
Każdy papieros zabiera
około 10 minut, jest to czas
stracony na kupowanie
papierosów i samo palenie.
Rocznie palenie zajmuje 1160
godzin. Przez 10 lat to 12000
godzin, czyli 500 dni swojego
życia przeznaczamy na trucie
siebie i innych.
Dziennie
wypalenie
jednej paczki papierosów
zajmuje 3 godziny i 30
minut.
Miesiąc palenia to około
120zł, rok to 1 400 zł, a po
10 latach puścimy z
dymem 14 000zł.
Z czego składa się dym tytoniowy?
To około 4.000 związków chemicznych, z tego ponad 40 to
substancje rakotwórcze. Ich działanie nie jest ograniczone
jedynie do palaczy tytoniu, ale także dotyczy wszystkich tych
osób, które przebywają w pomieszczeniach, gdzie występuje dym
tytoniowy (tzw. „palenie bierne„ )
Oto przykłady niektórych tylko substancji występujących w dymie tytoniowym:




Arsen - stosowany także jako popularna trutka na szczury i inne gryzonie.
Aceton - rozpuszczalnik.
Chlorek winylu - związek używany także np. do produkcji plastiku.
Ciała smołowate - są odpowiedzialne za powstawanie nowotworów złośliwych u
człowieka.
 Cyjanowodór - gaz używany przez hitlerowców w komorach gazowych do
masowego ludobójstwa.

Fenole - niszczą rzęski nabłonka wyściełającego oskrzela. Rzęski te oczyszczają
wdychane przez człowieka powietrze i chronią drogi oddechowe przed przenikaniem
przez ich ściany substancji i związków chemicznych oraz mikroorganizmów, np.
wirusów.

Nikotyna – działa obkurczająco na ściany naczyń kwionośnych
(w tym także naczyń wieńcowych zaopatrujących serce),
zwiększa ciśnienie krwi, jest odpowiedzialna za niefizjologiczne
przyspieszenie akcji serca oraz zaburzenia rytmu serca, a także
wpływa
negatywnie
na
gen,
który
powstrzymuje
niekontrolowany rozwój komórek, czyli powstawanie
nowotworów.
 Tlenek węgla (czad, CO) - zmniejszając zawartość tlenu we krwi, w znaczny
sposób utrudnia pracę serca i dotarcie tlenu do różnych części i narządów
organizmu człowieka. Jest to związek będący bezpośrednią przyczyną śmierci
wielu osób w czasie pożarów.
 Formaldehyd - związek stosowany m.in. do
konserwacji preparatów biologicznych, np. żab.
 Polon
- radioaktywny pierwiastek, odkryty
przez naszą rodaczkę Marię Skłodowską-Curie.
A oto skutki palenia…
zęby
jama ustna
zęby
język
A oto skutki palenia…
Odpowiedz sobie na pytania?
 Łatwo się męczysz?
 Brakuje Ci tchu?
 Masz problemy ze snem?
Przyczyną tych dolegliwości może być właśnie palenie tytoniu.
Poczujesz się zdecydowanie lepiej, jeśli zerwiesz z tym
nałogiem.
A wtedy przekonasz się, że to palenie papierosów było
przyczyną Twojego ciągłego zmęczenia i osłabienia.
Jeśli rzucisz palenie…
Kiedy zgasisz ostatniego papierosa, Twój organizm rozpocznie proces
oczyszczania się i regenerowania.
Juz po kilku miesiącach Twój organizm odczuje pozytywne skutki
rzucenia palenia, poprawi się wydolność płuc, polepszy się kondycja
fizyczna.

W ciągu 20 min. - tętno obniży się oraz ciśnienie krwi powróci do normy.

W ciągu 8 godz. - ilość tlenu we krwi wzrośnie, a ilość tlenku węgla
zmniejszy się.

W ciągu 24 godz. - ryzyko ostrego zawału mięśnia sercowego znacznie się
zmniejszy.

W ciągu 48 godz. - Twoje zmysły smaku i węchu zaczną działać
normalnie.

Od 2 tyg. do 3 miesięcy - układ krążenia ulegnie wzmocnieniu, polepszy
się kondycja fizyczna.

Od 1 do 9 miesięcy - wydolność układu
oddechowego poprawi się, wzrośnie
wydolność
płuc,
ustąpią
kaszel,
duszności, zmęczenie.

Po 1 roku - ryzyko zachorowania na
chorobę
niedokrwienną
mięśnia
sercowego zmniejszy się o połowę.

Po 5 latach - ryzyko zachorowania na
raka płuca, raka jamy ustnej, krtani,
przełyku zmniejszy się o połowę. Obniży
się ryzyko wystąpienia udaru mózgu.

Po 10 latach - ryzyko zachorowania na
chorobę niedokrwienną serca będzie
podobne jak u osoby nigdy nie palącej.

Po 15 latach - ryzyko zachorowania na
raka płuca będzie podobne jak u osoby
nigdy nie palącej.
P o d s u m o w a n i e:
PALENIE:
 jest przyczyną słabego rozwoju fizycznego i psychicznego,
 powoduje częste infekcje układu oddechowego,
 powoduje większą zachorowalność na choroby układu
krążenia i układu pokarmowego,
 jest przyczyną wielu nowotworów np. płuc, wątroby, krtani,
 skraca życie,
 naraża na straty finansowe,
 niszczy zdrowie innych ("bierne palenie"),
 zanieczyszcza środowisko.
Gdzie szukać pomocy?
Telefoniczna Poradnia Pomocy Palącym
0-801-108-108
(022)643-92-86
Fundacja „Promocja Zdrowia”
(022)643-92-34
(022)644-54-24 wew.2051
Download