Jeśli występują objawy niepokojące Jeśli NIE występują objawy

advertisement
ZABURZENIA RYTMU TOWARZYSZĄCE ZATRZYMANIU KRĄŻENIA
BRADYKARDIA
Bradykardia może być wywołana przyczynami:
- sercowymi (np. zawał mięśnia sercowego, niedokrwienie mięśnia sercowego, zespół chorego węzła)
- pozasercowymi (np. reakcja wazowagalna, hipotermia, hipoglikemia, niedoczynność tarczycy, wzrost ciśn. śródczaszkowego)
- zatruciem lekami (np. digoksyna, beta-blokery, blokery kanałów wapniowych)
Postepowanie z pacjentem obejmuje:
Ocenę pacjenta wg schematu ABCDE
Podaż tlenu, zapewnienie dostępu dożylnego
Monitorowanie EKG, CTK, SpO2, wykonanie 12 odprowadzeniowego EKG
Rozpoznanie i leczenie odwracalnych przyczyn zaburzeń rytmu (np. zatrucie lekami)
Oceń, czy występują objawy niepokojące:
1. Wstrząs – bladość powłok, nadmierna potliwość, zimna i lepka skóra kończyn, zaburzony stan
świadomości, hipotensja (CTK skurczowe < 90 mmHg)
2. Omdlenie/ utrata przytomności (hipoperfuzja mózgowa)
3. Niewydolność krążenia => w ostrych epizodach obrzęk płuc (niewydolność lewej komory) i/lub
nadmiernie wypełnione żyły szyjne, hepatomegalia (niewydolność prawej komory)
4. Niedokrwienie mięśnia sercowego – ból w klp lub przebieg bezbólowy.
Jeśli występują objawy niepokojące
Jeśli NIE występują objawy niepokojące
Atropina 0,5 mg iv
Pozytywna odpowiedź?
TAK
NIE
TAK
Atropina 0,5 mg iv
do maksymalnej dawki 3 mg iv
Ryzyko asystolii:
- ostatnio przebyty epizod asystolii
- blok AV Mobitz II
- całkowity blok serca z szerokimi QRS
- pauzy komorowe > 3 sek
NIE
Pozytywna odpowiedź?
Obserwuj
NIE
Leki II rzutu:
- adrenalina 2-10 mcg/min
- dopamina 2-10 mcg/kg/min
- teofilina 100-200 mg wolny wlew iv
(zawał ściany dolnej, przeszczep
serca, uraz rdzenia kręgowego)
-glukagon (zatrucie ß-blokerami)
Natychmiastowa stymulacja jest wskazana zwłaszcza
wtedy, gdy blok występuje na poziomie lub poniżej pęczka
Hisa. Jeśli postawiono diagnozę asystolii, należy uważnie
sprawdzić EKG w poszukiwaniu załamków P – ten rodzaj
asystolii może odpowiedzieć na stymulację. U pacjentów
niestabilnych, przytomnych z bradyarytmią można
zastosować stymulację mechaniczną (uderzenia zamkniętą
pięścią w okolicę dolnej części lewego brzegu mostka 5070 ud/min) w oczekiwaniu na podłączenie stymulatora.
STYMULACJA PRZEZSKÓRNA
(analgosedacja)
Opracował: Krzysztof Palimonka, Katedra Medycyny Ratunkowej, KAiAFM, 2013
Download