Sentimag® – magnetyczna lokalizacja węzłów chłonnych

advertisement
Sentimag® – magnetyczna lokalizacja
węzłów chłonnych wartowniczych
www.sysmex.pl
Przyszłość oznaczania stopnia zaawansowania nowotworów
Większość metod leczenia wczesnej postaci raka piersi
wiąże się z wykonaniem biopsji węzła chłonnego wartowniczego, czyli SLNB. Metoda ta identyfikuje węzły chłonne o
najwyższym potencjale do przerzutów nowotworowych i
umożliwia lekarzom określenie stopnia zaawansowania
raka oraz pomaga w podjęciu optymalnej decyzji w zakresie
opieki pooperacyjnej.
Standardowy zabieg SLNB wykorzystuje technikę znakowania
radioizotopowego. My proponujemy inne, skuteczne
rozwiązanie kliniczne, które wykorzystuje bezpieczne pole
magnetyczne. Pozwala ono wyeliminować obawy związane
z bezpieczeństwem, organizacją pracy i dostępnością
znacznika promieniotwórczego. Nasz system składa się z
sondy Sentimag® i znacznika magnetycznego Sienna+®.
Znacznik wstrzykiwany jest do tkanki śródmiąższowej,
dając sygnał możliwy do identyfikacji. Dzięki niemu, korzystając z sondy Sentimag®, chirurg może zlokalizować węzły
wartownicze – konieczne dla określenia stopnia rozsiania
nowotworu.
Chirurg może w pełni kontrolować cały proces, poprawiając
jakość swojej pracy i zapewniając większy komfort pacjentom, ponieważ zastosowanie znacznika Sienna+® oznacza
lokalizowanie węzłów chłonnych bez konieczności współpracy z zakładem medycyny nuklearnej i nie wymaga specjalnych licencji. System Sentimag® wraz ze znacznikiem
Sienna+® jest skuteczną i wartościową alternatywą dla
konwencjonalnych metod, sprawdzającą się doskonale w
szpitalach i klinikach o najróżniejszych profilach.
Nowoczesne podejście
n Zabieg
SLNB może być prawidłowo wykonany w
każdym miejscu, przez każdego przeszkolonego
lekarza
n Wyeliminowane
są wszelkie problemy związane
z radioaktywnymi materiałami, przy jednoczesnym
zachowaniu równoznacznych wyników klinicznych
[1 – 6]
n Chirurg
ma pełną kontrolę nad zabiegiem SLNB
n System
cechuje ultraczuła detekcja i intuicyjna
lokalizacja węzłów chłonnych wartowniczych
n Znacznik
Sienna+® odznacza się bezpieczeństwem
i długim okresem przydatności do użycia
n System
Sentimag® ze znacznikiem Sienna+® są
dopuszczone do obrotu na obszarze Wspólnoty
Europejskiej jako produkty służący do lokalizacji SLN
Wyniki badań klinicznych
System Sentimag® i znacznik Sienna+® zostały opracowane
w warunkach klinicznych we współpracy z chirurgami i z
uwzględnieniem ich opinii oraz informacji zwrotnych na
etapie projektowania systemu i jego prototypu. Od wejścia
na rynek z końcem 2012 roku, system był wykorzystywany
w procesie leczenia ponad 5000 pacjentów, co stanowi
pokaźną bazę danych po badanich klinicznych, potwierdzających bezpieczeństwo i skuteczność systemu w rozpoznawaniu i leczeniu raka piersi.
Badania kliniczne i testy z udziałem ponad 1 000 pacjentów
z 12 krajów europejskich wykazały równoważną skuteczność kliniczną w porównaniu ze standardowymi metodami
SLNB – Technet (99MTc) w opcji samodzielnej lub w połączeniu z barwnikiem (99MTc z barwnikiem niebieskim) [1 – 6].
Dokumenty referencyjne
[1]Douek et al. (2014): Sentinel node biopsy using a magnetic tracer vs.
standard technique: The SentiMAG Multicentre Trial. Ann Surg Oncol;
Vol 21(4): 1237 – 45.
[2]Thill et al. (2014): The Central-European SentiMag study: Sentinel
lymph node biopsy with superparamagnetic iron oxide (SPIO) vs.
radioisotope. Breast; Vol 23(2): 175 – 9.
[3]Rubio et al. (2015): The superparamagnetic iron oxide is equivalent to
the Tc99 radiotracer method for identifying the sentinel lymph node in
breast cancer. Eur J Surg Oncol; Vol 41(1): 46 – 51.
[4]Piñero-Madrona et al. (2015): Superparamagnetic iron oxide as a tracer
for sentinel node biopsy in breast cancer: a comparative non-inferiority
study. Eur J Surg Oncol; Vol 41(8): 991 – 7.
[5]Ghilli et al. (2015): The superparamagnetic iron oxide tracer: a valid
alternative in sentinel node biopsy for breast cancer treatment.
Eur J Cancer Care; in press.
[6]Houpeau et al. (2014): Résultats de l’étude SENTIMAG évaluant un
traceur magnétique pour l’identification du ganglion sentinelle (GS)
dans le cancer du sein. Talk presented at SFSPM 2014.
Technika/
parametr*
Współczynnik
detekcji
Sentimag®
Standardowa
technika
97 %
97 %
Zgodność
Współczynnik detekcji
złośliwej postaci
nowotworu
98 %
95 %
Zgodność
oceny złośliwości
Średnia liczba
węzłów
93 %
98 %
1,9
*Wszystkie parametry obliczone są na jednego pacjenta.
1,8
Czułość radioizotopu, łatwość aplikacji jak dla błękitu
Za pomocą systemu Sentimag®/ Sienna+® lekarze mogą
dokonać ilościowego oznaczenia znacznika w danym węźle
chłonnym i porównać ją z sygnałem z innych węzłów. Uwięziony w węźle chłonnym wartowniczym znacznik pozwala
na jego identyfikację, dokładnie tak samo jak w procedurze
z metodą radioizotopową. Użycie znacznika Sienna+®
eliminuje zagrożenie napromieniowania zarówno lekarza,
jak i jego pacjenta.
Lekarze korzystający z systemów bazujących na promieniowaniu gamma nie mają żadnych problemów z wdrożeniem
systemu Sentimag®, ponieważ obsługa sondy jest bardzo
podobna. Dzięki temu nie są potrzebne prawie żadne dodatkowe szkolenia. Użycie systemu nie jest też związane
z żadnymi szczególnymi wymogami, np. zaciemnieniem
pomieszczenia, jak w przypadku systemów detekcji znaczników fluorescencyjnych.
Dzięki wygodnej organizacji pracy, która nie wymaga planowania międzyoddziałowego i minimalizuje przygotowania
przedoperacyjne, oddziały chirurgiczne mogą przeprowadzić
więcej zabiegów SLNB dziennie, przyspieszając proces
leczenia pacjenta i promując chirurgię ambulatoryjną.
Procedura SLNB z wykorzystaniem detektora
magnetycznego
Znacznik Sienna+® wstrzykiwany jest do tkanki śródmiąższowej
Znacznik spływa drogą chłonną do najbliższych węzłów chłonnych
Identyfikowanie węzłów chłonnych ze znacznikiem za pomocą Sentimag®
OSNA® lub badanie histologiczne węzłów wartowniczych
Węzły wartownicze nie
wykazują występowania
nowotworu złośliwego
Węzły wartownicze wykazują
występowanie nowotworu
złośliwego
Pozostałe okoliczne węzły
chłonne nie są usuwane
Lekarze postępują zgodnie z
przyjętą procedurą
Technika /
korzyści
Sentimag®
Gamma
kamera
System
fluorescencyjny
Mierzalna siła
sygnału z węzłów
√
√
x
Wyeliminowanie
promieniowania
√
x
√
Chirurg ma
pełną kontrolę
√
x
√
Uznana
praktyka
√
√
x
Magnetyczny sposób identyfikacji SLN
Sonda Sentimag®
Znacznik Sienna+®
Wykrywanie węzłów chłonnych wartowniczych przy
użyciu sondy Sentimag® jest niezwykle czułą metodą,
a ze względu na zbliżeniową lokalizację węzłów cechuje
się wysokim stopniem intuicyjności. System ten nadaje
się do użycia zarówno przed, jak i po nacięciu, a jego
czułość można ustawić na trzech poziomach za pomocą
pokrętła na przednim panelu sterowania. Sonda Sentimag®
działa na zasadzie susceptometru magnetycznego i
wytwarza zmienne pole magnetyczne, które przejściowo
magnetyzuje cząstki tlenku żelaza w znaczniku Sienna+®.
Sonda Sentimag® wykrywa sygnały magnetyczne genero­
wane przez cząsteczki znacznika Sienna+®.
Sienna+® jest ciemnobrązową zawiesiną cząstek superparamagnetycznego tlenku żelaza (superparamagnetic iron oxide
– SPIO) pokrytych substancją organiczną, których wielkość
wynosi ok. 60 nm. Znacznik wstrzykiwany jest podskórnie,
a naturalne filtracyjne działanie układu limfa­tycznego
powoduje uwięzienie cząstek w węzłach chłonnych, co
umożliwia ich lokalizację przy użyciu sondy Sentimag®.
Znacznik magnetyczny jest bezpieczny, łatwy do przechowywania i cechuje się długim okresem ważności. Nie interferuje
z technikami standardowych badań histologicznych, jak
również z metodą OSNA® (One-Step Nucleic Acid Amplification). Poza wykrywaniem pola magnetycznego, ze względu
na swoje brązowe zabarwienie, znacznik Sienna+® pozwala
również na wizualizację węzłów chłonnych.
Cechy podstawowe Sentimag®
Zalety znacznika Sienna+®
n Ultraczuła
n Zoptymalizowany – wielkość cząstek jest optymalnie
detekcja – zbliżeniowa lokalizacja dla
precyzyjnego wykrywania węzłów
n Intuicyjna
lokalizacja węzłów – słyszalna zmiana
wysokości tonu umożliwia koncentrację chirurga
wyłącznie na pacjencie
n Wszechstronne
rozwiązanie – do użycia zarówno
przed, jak i po nacięciu
n Duży
dwukolorowy wyświetlacz cyfrowy, czytelny
nawet w słabym świetle
n Szybkie
wdrożenie i szkolenie z obsługi
dostosowana do ich spływu i filtracji przez węzły
chłonne wartownicze
n Łatwy
w użyciu – wygodne przechowywanie i łatwa
obsługa znacznie poprawiająca organizację pracy w
porównaniu ze znacznikami radioaktywnymi
n Szybki
– lokalizację można rozpocząć już po
20 minutach od wstrzyknięcia znacznika*
n Kompatybilny
z techniką OSNA®
*Czas migracji może się zwiększyć i zależy od: wieku pacjenta, masy ciała, wielkości piersi
Dystrybutor w Polsce: Sysmex Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 176, 02-486 Warszawa, Polska · Tel. +48 22 5728400 · Faks +48 22 5728410 · [email protected] · www.sysmex.pl
Dystrybutor: Sysmex Europe GmbH
Bornbarch 1, 22848 Norderstedt, Niemcy · Tel. +49 40 52726-0 · Faks +49 40 52726-100 · [email protected] · www.sysmex-europe.com
Producent: Endomagnetics Ltd.
The Jeffreys Building, St John’s Innovation Park, Cowley Road, Cambridge CB4 OWS, Wielka Brytania
Adres lokalnego przedstawiciela Sysmex znajduje się na stronie www.sysmex-europe.com
© Copyright 2016 – Sysmex Europe GmbH
ZE000591.PL.N.01/16
Wygląd i specyfikacja mogą ulec zmianie z uwagi na dalszy rozwój produktu.
Zmiany są potwierdzane poprzez zamieszczenie ich w nowym dokumencie oznaczonym datą ich wprowadzenia.
Download