Informacje dotyczące badań profilaktycznych - HAW-MED

advertisement
INFORMACJE DOTYCZĄCE BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH:
1. Miejsce wykonywania badań: Centrum Medycyny Pracy HAW-MED – 37-100 Łańcut,
ul. 3 Maja 1/2 , tel. 604 498 857.
2. Godziny pracy: 8.00-12.00 oraz 15.00-18.00 od poniedziałku do czwartku.
3. Punkt pobrań krwi czynny jest od poniedziałku do czwartku, w godz. 8.00 – 10.00.
4. Na badanie profilaktyczne pracownik zgłasza się do rejestracji, ze skierowaniem od
pracodawcy na czczo, z moczem w pojemniku.
5. W ocenie stanu zdrowia pomocnym będą dostarczone badania diagnostyczne, karty
informacyjne.
6. W przypadku niezdolności do pracy z powodu choroby trwającej nieprzerwanie ponad 30 dni,
pracownik stawiający się do pracy w związku z ustaniem przyczyny nieobecności, ma
obowiązek pobrać w Oddziale Kadr i Szkolenia skierowanie w celu wykonania badań
kontrolnych, a przystąpienie do pracy powinno być poprzedzone przedłożeniem
zaświadczenia lekarskiego o zdolności do pracy na dotychczasowym stanowisku.
7. Pracownicy skierowani na badania kontrolne są zobowiązani do posiadania zaświadczenia
lekarskiego o ukończeniu leczenia, wystawionego przez lekarza prowadzącego leczenie i
aktualnej dokumentacji o leczeniu, które okazują na żądanie lekarza medycyny pracy
8. Zgodnie z art. 229 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ( Dz. U. 1998r. Nr 21,
poz. 94 z późn. zm.) zarówno okresowe jak i kontrolne badania lekarskie przeprowadza się
w miarę możliwości w godzinach pracy .
Harmonogram pracy lekarzy specjalistów HAW-MED:
Laryngolog – lek. Paweł Białogłowski, przyjmuje codziennie
od 8.00 – 13.00 w NZOZ Hipokrates, Łańcut ul. Rynek 18, pok. 6
Okulista – lek. Małgorzata Boratyn, przyjmuje codziennie od 8.00 do 16.00, Łańcut,
ul. Plac Sobieskiego 5.
Okulista – lek. Danuta Nycz-Puchała, przyjmuje w środy od 14.00 do 17.00 w NZOZ
Hipokrates, Łańcut, ul. Rynek 18, pok. 2
Neurolog – lek. Beata Hawro, przyjmuje w czwartki od 15.00 do 18.00 w NZOZ Hipokrates,
Łańcut, ul. Rynek 18, pok. 5 oraz ul. 3-go Maja po uzgodnieniu.
Lekarz Medycyny Pracy - lek. Joanna Hawro, przyjmuje poniedziałek, wtorek, czwartek
od 15.00 do 18.00 oraz środa od 8.00 do 12.00, Łańcut, Centrum Medycyny Pracy HAW-MED,
ul. 3-go Maja 1/2
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards