Escherichia coli

advertisement
AGZ.272.6.2014
L.p.
1.
Załącznik nr 1A do siwz
Część I - Zestaw testowy do szybkiej identyfikacji Escherichia coli
Przedmiot zamówienia
Zestaw testowy do
szybkiej identyfikacji
Escherichia coli
Szczegółowy opis
• zestaw zawiera:
- 50 pasków testowych,
- 50 pojemników z tworzywa sztucznego,
- statyw,
- odczynnik Kovacs'a - 5 ml;
• odczyt przy użyciu lampy UV.
Jednostka
miary
Ilość
zestaw
12
Wymagania dodatkowe:
1.
2.
3.
4.
Do dostawy wymagane certyfikaty jakości lub inny dokumenty potwierdzające jakość produktów w j. polskim lub j.
angielskim.
Do dostawy wymagane instrukcje wykonania w j. polskim.
Okres ważności: min. 12 miesięcy od daty dostawy. W przypadku okresu ważności krótszego niż 12 miesięcy,
wymagane jest min. ¾ okresu ważności deklarowanego przez producenta (zapisanego w dokumencie do danej
partii).
Termin realizacji zamówienia: do 4 tygodni od daty złożenia zamówienia.
AGZ.272.6.2014
L.p.
1.
2.
3.
Załącznik nr 1A do siwz
Część II- Testy do diagnostyki zakażeń dróg oddechowych
Przedmiot zamówienia
Adenovirus
RSV
Wirusy grypy A i B
Ilość
• zastosowanie: wykrywanie antygenów wirusa Adeno
w wymazach z nosa i/ lub gardła;
• testy do szybkiej diagnostyki wirusami
pneumotropowymi, metodą immunofluorescencji
bezpośredniej;
• odczynniki powinny zawierać przeciwciała
monoklonalne znakowane izotiocjanem fluoresceiny
(FITC);
• możliwość uzyskania wyniku badania w ciągu 2
godzin.
Jednostka
miary
zestaw = 50
ozn.
7
• zastosowanie: wykrywanie antygenów wirusa RSV;
• testy przeznaczone do badań metodą
immunofluorescencji bezpośredniej;
• odczynniki powinny zawierać przeciwciała
monoklonalne znakowane izotiocjanem fluoresceiny
(FITC);
• możliwość uzyskania wyniku badania w ciągu 2
godzin.
zestaw = 50
ozn.
12
zestaw = 50
ozn.
10
Szczegółowy opis
• zastosowanie: wykrywanie antygenów wirusów grypy
A i grypy B w wymazach z nosa i/lub gardła;
• testy do szybkiej diagnostyki wirusami
pneumotropowymi, metodą immunofluorescencji
bezpośredniej;
• odczynniki powinny zawierać przeciwciała
monoklonale znakowane izotiocjanem fluoresceiny
(FITC);
• możliwość uzyskania wyniku badania w ciągu 2
godzin.
4.
Wirusy paragrypy 1,2,3 • zastosowanie: wykrywanie antygenów wirusów
paragrypy 1,2,3 każdego osobno w wymazach z nosa i
/lub gardła;
• testy do szybkiej diagnostyki wirusami
pneumotropowymi, metodą immunofluorescencji
bezpośredniej;
• odczynniki powinny zawierać przeciwciała
monoklonalne znakowane izotiocjanem fluoresceiny
(FITC);
• możliwość uzyskania wyniku badania w ciągu 2
godzin.
zestaw = 50
ozn.
8
Wymagania dodatkowe:
1.
2.
3.
4.
5.
Do dostawy wymagane certyfikaty jakości lub certyfikaty CE lub deklaracje zgodności CE w j. polskim lub
angielskim.
Do dostawy wymagane instrukcje wykonania w j. polskim.
Okres ważności: min. 6 miesięcy od daty dostawy.
Produkty wymienione w tabeli muszą być wyrobami medycznymi w rozumieniu ustawy z dn. 20 maja 2010r. o
wyrobach medycznych.
Termin realizacji zamówienia: do 2 tygodni od daty złożenia zamówienia.
Załącznik nr 1A do siwz
AGZ.272.6.2014
Część III- Testy do wykrywania wirusa grypy metodą Real Time PCR
L.p.
1.
2.
Przedmiot zamówienia
Szczegółowy opis
Zestaw do wykrywania • Zestaw przeznaczony do wykrywania wirusa grypy B,
wirusa Grypy B
metodą Real Time PCR
• Zestaw powinien zawierać gotowy do użycia mix
umożliwiający amplifikację i detekcję wirusa Grypy typ B
• w składzie zestawu powinno się znajdować: RT-PCR
Enzym MIX, woda o czystości molekularnej, kontrola
pozytywna i kontrola wewnętrzna
• detekcja sygnału w kanale FAM
• zestaw musi współpracować z amplifikatorem
STRATAGENE MX3005P
• minimalna ilość oznaczeń z jednego zestawu - 25.
Zestaw do wykrywania • Zestaw przeznaczony do wykrywania wirusów grypy A,
wirusa Grypy A
świńskiej grypy A, ludzkiej okresowej grypy A i nowo
wykrywanych wirusów grypy A(H1N1) metodą Real
Time PCR
• Zestaw powinien zawierać cztery gotowe do użycia
Super Mixy umożliwiające wykrycie genu MP wirusa
grypy A, genu wirusa ludzkiej grypy sezonowej H3,
genu ludzkiej grypy sezonowej H1, genu grypy H1N1
•w składzie zestawu powinno się znajdować: RT-PCR
Enzym MIX, woda o czystości molekularnej, kontrola
pozytywna i kontrola wewnętrzna
• Detekcja sygnału w kanale FAM
• Zestaw musi współpracować z amplifikatorem
STRATAGENE MX3005P
• minimalna ilość oznaczeń z jednego zestawu - 25.
Jednostka
miary
Ilość
zestaw
1
zestaw
1
3.
4.
Zestaw odczynników do
amplifikacji i detekcji
RNA wirusów grypy B
metodą real time RTPCR
Zestaw odczynników do
amplifikacji i detekcji
RNA wirusów grypy
A/H1, A/H3 i A metodą
real time RT-PCR
• zestaw musi zawierać primery i sondy do jakościowej
detekcji wirusów grypy B oraz kontrolę wewnętrzną
przebiegu reakcji;
• możliwość jednoczesnej analizy 2 próbek bez strat
odczynnikowych;
• zestaw ma posiadać walidację na przeprowadzenie
reakcji w amplifikatorze Stratagene MP 3005P;
• ilość odczynników w zestawie umożliwiająca
wykonanie 50 oznaczeń.
• zestaw musi zawierać primery i sondy do jakościowej
detekcji wirusów grypy A/H1, A/H3 i A oraz kontrolę
wewnętrzną przebiegu reakcji;
• możliwość jednoczesnej analizy 2 próbek bez strat
odczynnikowych;
• zestaw ma posiadać walidację na przeprowadzenie
reakcji w amplifikatorze Stratagene MP 3005P;
• ilość odczynników w zestawie umożliwiająca
wykonanie 50 oznaczeń.
zestaw
1
zestaw
1
Wymagania dodatkowe:
1.
2.
3.
4.
5.
Do dostawy wymagane certyfikaty jakości lub certyfikaty CE lub deklaracje zgodności CE w j. polskim lub
angielskim.
Do każdego dostarczonego zestawu testów wymagana instrukcja wykonania w j. polskim.
Okres ważności: min. 6 miesięcy od daty dostawy.
Produkty wymienione w tabeli muszą być wyrobami medycznymi w rozumieniu ustawy z dn. 20 maja 2010r. o
wyrobach medycznych.
Termin realizacji zamówienia: do 2 tygodni od daty złożenia zamówienia.
Załącznik nr 1A do siwz
AGZ.272.6.2014
Część IV - Test immunoenzymatyczny do jakościowej analizy Cryptosporidium parvum w próbkach kału
L.p.
1.
Przedmiot zamówienia
Test
immunoenzymatyczny
do jakościowej analizy
Cryptosporidium
parvum w próbkach
kału
Szczegółowy opis
• zastosowanie: wykrywanie specyficznego antygenu
Cryptosporidium parvum w kale metodą ELISA z
wykorzystaniem przeciwciał monoklonalnych;
• możliwość łamania stripów;
• ocena wzrokowa lub możliwość użycia czytnika;
• kontrola dodatnia w zestawie;
• jeden (pięciokrotny) etap płukania buforem;
• wszystkie odczynniki w zamawianych zestawach
testowych, z wyjątkiem buforu płuczącego gotowe do
użycia.
Jednostka
miary
Ilość
zestaw = 96
oznaczeń
1
Wymagania dodatkowe:
1.
2.
3.
4.
5.
Do oferty i dostawy wymagany certyfikat jakości w j. polskim lub j. angielskim.
Do oferty i dostarczonego zestawu testów wymagana instrukcja wykonania w j. polskim.
Okres ważności: min. 3 miesiące od daty dostawy.
Produkt wymieniony w tabeli musi być wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy z dn. 20 maja 2010r. o
wyrobach medycznych.
Termin realizacji zamówienia: do 2 tygodni od daty złożenia zamówienia.
AGZ.272.6.2014
L.p.
1.
Załącznik nr 1A do siwz
Część V - Testy do diagnostyki Norowirusów w kale
Przedmiot zamówienia
Test
immunoenzymatyczny
do jakościowej oceny
obecności antygenu
Norowirusów grupy
genowej I i II w
próbkach kału
Szczegółowy opis
• zastosowanie: wykrywanie specyficznego antygenu
Norowirusów grypy genowej I i II w kale metodą ELISA
• możliwość łamania stripów;
• ocena wzrokowa lub możliwość użycia czytnika;
• kontrola dodatnia w zestawie;
• dwukrotny etap płukania buforem;
• wszystkie odczynniki w zamawianych zestawach
testowych, z wyjątkiem buforu płuczącego gotowe do
użycia;
• wszystkie odczynniki poza buforem do płukania w
formie dozowników (zakraplaczy);
• szacowanie wyników w oparciu o cut off obliczany dla
kontroli negatywnej
Jednostka
miary
Ilość
zestaw = 96
oznaczeń
4
Wymagania dodatkowe:
1.
2.
3.
4.
Do oferty i dostawy wymagany certyfikat jakości w j. polskim lub j. angielskim.
Do oferty i każdego dostarczonego zestawu testów wymagana instrukcja wykonania w j. polskim.
Okres ważności: min. 3 miesiące od daty dostawy.
Produkt wymieniony w tabeli musi być wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy z dn. 20 maja 2010r. o
wyrobach medycznych.
5.
Termin realizacji zamówienia: do 2 tygodni od daty złożenia zamówienia.
Załącznik nr 1A do siwz
AGZ.272.6.2014
Część VI - Test immunoenzymatyczny do jakościowej analizy Giardia lamblia w próbkach kału
L.p.
1.
Przedmiot zamówienia
Test
immunoenzymatyczny
do jakościowej analizy
Giardia lamblia w
próbkach kału
Szczegółowy opis
• zastosowanie: wykrywanie specyficznego antygenu
Giardia lamblia w kale metodą ELISA z wykorzystaniem
przeciwciał monoklonalnych;
• możliwość łamania stripów;
• ocena wzrokowa lub możliwość użycia czytnika;
• kontrola dodatnia w zestawie;
• jeden (pięciokrotny) etap płukania buforem;
• wszystkie odczynniki w zamawianych zestawach
testowych, z wyjątkiem buforu płuczącego gotowe do
użycia.
Jednostka
miary
Ilość
zestaw = 96
oznaczeń
4
Wymagania dodatkowe:
1.
2.
3.
4.
Do oferty i dostawy wymagany certyfikat jakości w j. polskim lub j. angielskim.
Do oferty i każdego dostarczonego zestawu testów wymagana instrukcja wykonania w j. polskim.
Okres ważności: min. 4 miesiące od daty dostawy.
Produkt wymieniony w tabeli musi być wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy z dn. 20 maja 2010r. o
wyrobach medycznych.
5.
Termin realizacji zamówienia: do 2 tygodni od daty złożenia zamówienia.
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards