OFERTA BADAŃ w kierunku wirusów grypy

advertisement
Dział Laboratoryjny
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie
Pracownia PCR
ul. Żelazna 79, 00-875 Warszawa
tel. 22 654-78-59, 22 620-90-01(06) w. 106
e-mail: [email protected]
OFERTA BADAŃ
w kierunku wirusów grypy
Laboratorium WSSE w Warszawie oferuje badanie próbek materiału klinicznego w kierunku
wirusów grypy typu A, B (z rozróżnieniem typu) i wirusa A/H1N1nv - szczep pandemiczny 2009 r.
(procedura badawcza PB/PCR-09 wyd. 1 z 17.01.2014 r.) przy użyciu techniki Real Time RTPCR. Oferta przeznaczona jest dla szpitali, a także dla klientów indywidualnych.
Próbki powinny być pobrane i dostarczone do laboratorium zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi
zlecania, pobierania, oznakowania, przechowywania, transportowania i rejestrowania próbek
materiału klinicznego do badań w Pracowni PCR”, które są dostępne pod poniższym linkiem:
Wytyczne dotyczące zlecania, pobierania, oznakowania, przechowywania,
transportowania i rejestrowania próbek materiału klinicznego do badań w Pracowni
PCR (aktywne łącze do podstrony zawierającej wytyczne) aktualny plik z wytycznym dostępny na
obecnej stronie
Laboratorium WSSE nie odpowiada za jakość dostarczonych próbek. W uzasadnionych
przypadkach dotyczących próbek pobranych, przechowywanych bądź transportowanych
niewłaściwie Laboratorium zastrzega sobie prawo odmowy ich przyjęcia.
Badania wykonywane są przez doświadczony i kompetentny personel.
Zapewniamy poufność uzyskanych wyników.
Próbki powinny być dostarczone wraz ze zleceniem na wykonanie badania w kierunku wirusów
grypy typu A, B oraz podtypu A/H1N1nv metodą Real Time RT-PCR.
Cena za badania uzależniona jest od zakresu badań.
Opłaty za badania pobierane są zgodnie z aktualnym cennikiem WSSE w Warszawie.
ZLECENIE na wykonanie badania w kierunku wirusów grypy typu A, B oraz podtypu A/H1N1 nv
metodą Real Time PT-PCR – wzór (aktywne łącze do zlecenia) aktualne zlecenie dostępne na obecnej
stronie
Uwagi:
1. Zlecenie powinno być podpisane przez osobę upoważnioną do podejmowania zobowiązań
finansowych w imieniu jednostki.
Informacja nt. wyników:
tel.: (22) 620-90-01 do 06, wew. 106
Punkt przyjmowania próbek:
tel.: (22) 620-90-01 do 06, wew. 133
Download