Praktyczne problemy z pobieraniem próbek wody

advertisement
„Praktyczne problemy z pobieraniem próbek wody,
ścieków, osadów, gleb i odpadów”
Szkolenie
kierowane
jest
do
Pracowników
laboratoriów
środowiskowych
dokonujących pobierania próbek, Inspektorów dokonujących kontrolnego pobierania
próbek, Pracowników wodociągów i kanalizacji dokonujących kontrolnego pobierania
próbek.
Celem szkolenia jest:
Zdobycie wiedzy i umiejętności w pobieraniu próbek oraz zapoznanie się z najczęściej
popełnianymi
błędami.
Będzie
możliwość
problematycznych.
Forma szkolenia: Wykład
Program szkolenia:
1. Dokumenty odniesienia
2. Planowanie – strategia pobierania próbek
3. Pobieranie próbek
3.1. Pobieranie próbek wody przeznaczonej do spożycia
3.2. Pobieranie próbek wody podziemnej
3.3. Pobieranie próbek wody powierzchniowej
3.4. Pobieranie próbek ścieków
3.5. Pobieranie osadów ściekowych
3.6. Pobieranie gleby
3.7. Pobieranie odpadów
4. Utrwalanie próbek
5. Transportowanie próbek
6. Zapewnienie jakości pobierania próbek
Czas szkolenia: 7 godzin
przedyskutowania
kwestii
Cena szkolenia za osobę: 590 zł/netto
Podana cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe,
lunch/brunch, przerwy kawowe i zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu
Cena szkolenia za osobę: 730 zł/netto
Podana cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiad,
przerwy kawowe i zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu, zakwaterowanie w
pokoju 2-osobowym wraz z kolacją.
Za dodatkową opłatą (100 zł netto) zakwaterowanie w pokoju 1-osobowym.
Download