Program szkolenia

advertisement
Państwowy Instytut Weterynaryjny
– Państwowy Instytut Badawczy
\
Weterynaryjne Centrum Kształcenia Podyplomowego
SZKOLENIE W RAMACH PROGRAMU WIELOLETNIEGO 2009-2013
„Pobieranie próbek do badań w kierunku wirusa zachodniego Nilu”
Program szkolenia
9:00 - 11:15
Ocena występowania choroby Mareka (MD) w populacjach ptaków w kraju –
strategia i rodzaj pobieranych próbek, elementy diagnostyki laboratoryjnej,
interpretacja uzyskanych wyników badań, postępowanie w przypadku uzyskania
wyników dodatnich, aktualna sytuacja epidemiologiczna
11:15 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 12:30 Aktualne badania nad wirusem choroby Mareka
12:30 – 14:00 Przerwa obiadowa
Występowanie zakażeń adenowirusami w populacjach ptaków w kraju - strategia i
14:00 – 14:45 rodzaj pobieranych próbek, elementy diagnostyki laboratoryjnej, interpretacja
uzyskanych wyników badań, aktualna sytuacja epidemiologiczna
Występowanie zakażeń parwowirusami w populacjach ptaków w kraju - strategia i
14:45 – 15:45 rodzaj pobieranych próbek, elementy diagnostyki laboratoryjnej, interpretacja
uzyskanych wyników badań, aktualna sytuacja epidemiologiczna
15:45 – 16:00 Przerwa
Występowanie zakażeń reowirusami w populacjach ptaków w kraju - strategia i
16:00 – 17:00 rodzaj pobieranych próbek, elementy diagnostyki laboratoryjnej, interpretacja
uzyskanych wyników badań, aktualna sytuacja epidemiologiczna
Prowadzący: prof. dr hab. Elżbieta Samorek-Salamonowicz, prof. zwycz., dr Wojciech Kozdruń, dr Hanna
Czekaj, mgr Grzegorz Woźniakowski, lek. wet. Jowita Samanta Niczyporuk, lek.wet. Karolina Tarasiuk
* Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość dokonania zmian w programie.
www.piwet.pulawy.pl/wckp/
Download