zakres tematyczny szkolenia

advertisement
ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA
„Implikacje do terapii w zakresie uzależnień behawioralnych na bazie wiedzy seksuologicznej”
Szkolenie rozpoczyna się w czwartek 08.06.2017 o godz. 15.00
Zakończy się w niedzielę 11.06.2017 o godz. 14.00

Teorie wyjaśniające rozwój seksualny człowieka w cyklu życia.

Warstwowa koncepcja seksualności wg M. Seligmana, E. Walker, D. Rosenhana.

Istotne zjawiska w przebiegu rozwoju psychoseksualnego pacjenta

Rozwój seksualny w okresie płodowym i dzieciństwie.
Faza symbiozy, oralna, analna, falliczna, latencji. Przejawy dziecięcej seksualności.

Rozwój seksualny w okresie dorastania.
Znaczenie fazy homofilnej. Dojrzewanie biologiczne. Dojrzałość w sferze emocjonalnej,
poznawczej i społecznej.

Rozwój seksualny w dorosłości.
Ewolucja związku partnerskiego. Pojęcie zdrowia seksualnego. Wybrane zagadnienia kliniki
seksuologicznej. Zaburzenia relacji partnerskich. Epidemiologia zaburzeń seksualnych.

Nowe zjawiska w seksuologii.
Seks w sieci, grooming, seksoholizm, sekstexting, terapia seksualna w epoce viagry.

Pojęcie uzależnienie czynnościowe, zaburzenia seksualne, uzależnienie od seksu, a
uzależnienie od sieci internetowej

Zasady i powiązania diagnozy seksuologicznej w powiązaniu do diagnozy problemowej
uzależnienia behawioralnego.

Implikacje do terapii w zakresie uzależnień behawioralnych na bazie wiedzy seksuologicznej.

Budowanie relacji i wpływu terapeutycznego w przebiegu uzależnienia od seksu i Internetu.

Zasady diagnozy według kryteriów ICD-10 oraz farmakoterapii w zakresie zaburzeń
seksualnych i afektywnych w całokształcie leczenia pacjenta.
Przewidywane rezultaty
Uczestnik szkolenia uzyskuje:

umiejętność rozpoznawanie objawów uzależnienia od Internetu i pornografii internetowej

uwzględnia rolę kluczowych doświadczeń w zakresie rozwoju psychoseksualnego pacjenta w
powiązaniu z jego funkcjonowaniem seksualnym, emocjonalnym i społeczny w planie
leczenia.

nabywa wiedzę z zakresu normy i patologii seksualnej.

poznaje i stosuje podstawowe zasady diagnostyki seksuologicznej.

posiada umiejętność rozpoznania i wdrożenia leczenia w przypadku wystąpienia uzależnień
czynnościowych w oparciu o korzystanie z sieci jak : seksoholizm

poznaje wachlarz alternatywnych, aprobowanych społecznie form zaspokajania popędów dla
pacjenta.

nabywa kompetencji dot. diagnozy, profilaktyki i interwencji w obszarze uzależnień
behawioralnych i czynnościowego uzależnienia od seksu.

nabywa wiedzę w zakresie posługiwania się kryteriami ICD-10 w diagnozowaniu zaburzeń
seksualnych i uzależnienia oraz farmakologicznych metod leczenia zaburzeń seksualnych i
afektywnych

potrafi budować relację terapeutyczną w przebiegu uzależnienia od seksu i Internetu
Osoby prowadzące szkolenie:
Sławomir Jakima: lekarz specjalista psychiatra, specjalista seksuolog, licencjonowany
psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, superwizor zaburzeń
seksualnych Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, certyfikat seksuologa klinicznego
PTS, certyfikat seksuologa klinicznego Polskiego Towarzystwa Medycyny Seksualnej,
członek PTS, PTMS, PTP, Europejskiego Towarzystwa Medycyny Seksualnej, redaktor
naczelny Seksuologii Polskiej oficjalnego czasopisma naukowego PTS,
Ewa Małachowska: specjalista psycholog kliniczny, licencjonowany psychoterapeuta
Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, superwizor zaburzeń seksualnych Polskiego
Towarzystwa Seksuologicznego, certyfikat seksuologa klinicznego PTS,
Anna Kasprzak: lekarz specjalista psychiatra, specjalista terapii uzależnień, w trakcie
szkolenia do certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, w
trakcie szkolenia do certyfikatu seksuologa Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego
Andrzej Peda: psycholog, psychoterapeuta, seksuolog kliniczny, specjalista terapii
uzależnień, w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej,
Józef Leśniak: specjalista profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych, specjalista
terapii uzależnień, superwizor rekomendowany przez KBdsPN,
Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych
będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.
Download