NADCIŚNIENIE TĘTNICZE STABILNA CHOROBA WIEŃCOWA

advertisement
CHOROBY
CYWILIZACYJNE
UWARUNKOWANE
NIEDOSTATKIEM RUCHU
Choroby cywilizacyjne to schorzenia
związane z ujemnymi skutkami życia
w warunkach wysoko rozwiniętej cywilizacji
(sytuacjach stresowych, napięciu
nerwowym, małej ruchliwości mięśniowej,
oddziaływaniu skażeń środowiska
i hałasu,
nieracjonalnym odżywianiu).
Nowy leksykon PWN. Wyd. PWN Warszawa, 1998
 CHOROBY UKŁADU ODDECHOWEGO
 CHOROBY UKŁADU KRĄŻENIA
 CHOROBY UKŁADU RUCHU
 CHOROBY PRZEWODU POKARMOWEGO
 CHOROBY ZAKAŹNE
 OTYŁOŚĆ
 NOWOTWORY
 PROBLEMY PSYCHOLOGICZNE
 NADCIŚNIENIE TĘTNICZE
 STABILNA CHOROBA WIEŃCOWA
 ZAWAŁ SERCA
 MIAŻDŻYCA
Nadciśnienie
tętnicze, choroba
nadciśnieniowa,
z (ang.) hipertensja
niekiedy stosowane
skróty HA i AH) –
przewlekła choroba
układu krążenia, która
charakteryzuje się stale
lub okresowo
podwyższonym ciśnieniem
tętniczym krwi zarówno
skurczowym (górnym), jak
i rozkurczowym (dolnym).
Miażdżyca tętnic (potoczna
nazwa to "arterioskleroza")
– przewlekła choroba,
polegająca na zmianach
zwyrodnieniowowytwórczych w błonie
wewnętrznej i środkowej
tętnic, głównie
w aorcie, tętnicach
wieńcowych i mózgowych,
rzadziej w tętnicach
kończyn. Miażdżyca jest
najczęstszą przyczyną
stwardnienia tętnic.
Zawał mięśnia
sercowego -nazywany
też zawałem serca i
atakiem serca –
martwica mięśnia
sercowego
spowodowana
jego niedokrwieniem na
skutek zamknięcia
tętnicy wieńcowej
doprowadzającej krew
do obszaru serca.
 OSTEOPOROZA
 CHOROBY REUMATYCZNE
 PŁASKOSTOPIE
 WADY POSTAWY
-LORDOZA
-KIFOZA
-SKOLIOZA
Osteoporoza
(łac. osteoporosis, dawna
nazwa zrzeszotnienie
kości) – stan chorobowy
charakteryzujący się
postępującym ubytkiem
masy kostnej,
osłabieniem struktury
przestrzennej kości oraz
zwiększoną podatnością
na złamania.
Lordoza – łukowate
wygięcie kręgosłupa w
stronę brzuszną. U
człowieka fizjologiczna
lordoza występuje w
odcinku szyjnym i
lędźwiowym kręgosłupa. W
niektórych schorzeniach
np. w porażeniach mięśni i
zniekształceniach kręgów,
zwichnięciach stawów
biodrowych dochodzi do
nadmiernego wygięcia
kręgosłupa ku przodowi
zwanego hiperlordozą.
Kifoza – łukowate
wygięcie kręgosłupa w
stronę grzbietową. Kifoza w
postaci patologicznej
potocznie nazywana
jest garbem. U człowieka
fizjologiczna kifoza
występuje w odcinku
piersiowym i krzyżowym
kręgosłupa. Dzięki nim
kręgosłup może
wytrzymywać duże
obciążenia. Umożliwiają
one również utrzymywanie
prawidłowej postawy ciała.
Skolioza (łac. Scoliosis,
z gr. skoliós – krzywy)
– skrzywienie
kręgosłupa, zwane
często "bocznym
skrzywieniem
kręgosłupa". Wbrew
tej nazwie, skolioza
nie jest jedynie
bocznym
skrzywieniem, a
trójpłaszczyznowym.
Otyłość Patologiczne nagroma
dzenie tkanki tłuszczowej w
organizmie, przekraczające
jego fizjologiczne potrzeby i
możliwości adaptacyjne,
mogące prowadzić do
niekorzystnych skutków dla
zdrowia. Za otyłość uważa się
stan, w którym tkanka
tłuszczowa stanowi więcej niż
20% całkowitej masy ciała u
mężczyzn oraz 25% u kobiet.
Otyłości
towarzyszy nadwaga, czyli
nadmierna masa ciała
powyżej masy optymalnej.
Otyłość typu jabłko (lub
brzuszna)
charakteryzuje się
predyspozycją do
odkładnia tłuszczu
w okolicach brzucha,
szczególnie w części
podpępkowej. Dotyczy
zazwyczaj osób
nieprawidłowo
odżywiających się i nie
trenujących.
Typ gruszka – otyłość
pośladkowo-udowa.
Otyłość typu gruszka na
ogół nie wiąże się z
zaburzeniami
metabolicznymi, ale
częściej za to występują
w jej
przypadku żylaki podudz
i i zwyrodnienie układu
kostno-stawowego
kończyn dolnych.
Po takiej analizie objawów, przebiegu, rokowania i
leczenia chorób cywilizacyjnych można odnieść
błędne wrażenie, jakoby medycyna XXI wieku była
bezsilna wobec tych zagrożeń. W rzeczywistości
poczucie bezsilności służby zdrowia wynika z
faktu, iż leczenie i opieka to jednie 10% zdrowia.
Aż 52% sukcesu to nasz styl życia, 22% stanowi
środowisko, a jedynie 16% genetyka.
Aktywność fizyczna
stanowi bardzo
ważny element życia
człowieka, sprzyja
rozwojowi organizmu,
i zachowaniu
zdrowia. Ruch
rozwija mięśnie,
kości, układ
krążeniowy,
oddechowy, usprawnia
i podnosi wydolność
fizyczną. Niedostatek
ruchu niesie ze sobą
poważne
konsekwencje.
 OGRANICZANIE




SPOŻYCIA SOLI!
DIETA
UBOGOCHOLESEROLO
WA!
DIETA UBOGO
TŁUSZCZOWA!
UMIEJĘTNE
WYKORZYSTYWANIE
PIRAMIDY
ŻYWIENIOWEJ!
SPOŻYWANIE RYB!
Dla osób dorosłych wartość
BMI wskazuje na:
 < 18,5 – niedowagę
 18,5–24,99 – wartość
prawidłową
 ≥ 25,0 – nadwagę
 NIEPALENIE TYTONIU!
 NIEPICIE ALKOHOLU!
 UNIKANIE FAST FOOD!
 UNIKANIE UŻYWEK!
 UNIKANIE STRESU!
 HOBBY !
 AKTYWNY WYPOCZYNEK !
Należy pamiętać,
że profilaktyka
zawsze jest tańsza
od leczenia!
Agata Danuta MrózOlszewska – polska
siatkarka, 138-krotna
reprezentantka Polski w
latach 2003-2006,
zdobywczyni złotych medali
na Mistrzostwach Europy w
piłce siatkowej kobiet w 2003
i 2005. Przegrała walkę z
białaczką. Odeszła 4 czerwca
2008 roku.
Małgorzata Teresa DydekTwigg – polska koszykarka,
grająca w lidze polskiej i
amerykańskiej. Była
prawdopodobnie najwyższą
profesjonalną koszykarką
na świecie oraz najwyższą
zawodniczką w historii
WNBA, w której była znana
jako „Margo”. Cierpiała na
arytmie serca, zmarła 27
maja 2011 roku na
niewydolność serca.
Kamila Skolimowska – polska
lekkoatletka, uprawiająca
rzut młotem, mistrzyni
olimpijska. Córka Roberta,
znanego sztangisty,
medalisty mistrzostw świata
i olimpijczyka z 1980.
Członkini grupy
lekkoatletycznej Samsung
Team. Zmarła 18 lutego 2009
roku, przyczyną śmierci był
zator płucny.
„PRZEMIJAMY. STARE USTĘPUJE
MIEJSCA NOWEMU, W TEN
SPOSÓB ŚWIAT POSUWA SIĘ
NAPRZÓD. ALE PAMIĘTAJMY O
TYCH, KTÓRZY ODESZLI- TA
PAMIĘĆ DAJE IM
NIEŚMIERTELNOŚĆ.”
RAFAŁ KOSIK
NAWET RUCH NIE POMOŻE
NA NIEKTÓRE
SCHORZENIA, ALE
PAMIĘTAJMY NIEKTÓRYCH
MOŻEMY UNIKNĄĆ SAMI,
JEST TO NASZ ŚWIADOMY
WYBÓR DOTYCZĄCY
NASZEGO ŻYCIA
+
=
 ALEKSANDRA ŚWINIARSKA
 KATARZYNA SZYMAŃSKA
 MALWINA WIECZOREK
 JOANNA ZIELIŃSKA
 KAMILA SOLIS
KL: I G
 „RUCH A ZDROWIE KOBIETY”- W.FIJAŁKOWSKI,




B.KARPIŃSKA
„JAK USTRZEC SIĘ CHOROBY WIEŃCOWEJ I
ZAWAŁU SERCA”- D. ALEKSANDROW, A.
MICHAJLIK
„WADY I BÓLE KRĘGOSŁUPA”- T. ŻUK
„OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD MEDYCZNY – 8/2008
STRONY INTERNETOWE
-WWW.WIKIPEDIA.PL
DZIĘKUJEMY ZA
OBEJRZENIE
NASZEJ
PREZENTACJI
Download
Random flashcards
66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards